KANTOVA TEORIJA OSEĆAJA

što se pri nekoj datoj predstavi prosuđivanje struktuira kao subjektivni kauzalitet predstave, odnosno kao osećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva. Iako se u radu ...

KANTOVA TEORIJA OSEĆAJA - Srodni dokumenti

KANTOVA TEORIJA OSEĆAJA

što se pri nekoj datoj predstavi prosuđivanje struktuira kao subjektivni kauzalitet predstave, odnosno kao osećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva. Iako se u radu ...

Kantova metafizika ćudoređa

Moralni relativizam i partikularizam ................................................................. 24. 4.2. Održivost kategoričkog imperativa danas ......................................................... 29. 5.

filmska teorija luigija pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija

Prvi zvučni film u Italiju stiže 1930. godine pod imenom Pjesma o ljubavi, adaptacija istoimene novele Luigija Pirandella. Uspjehom tog filma sufinanciralo se ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .

opća teorija ravnoteže-eksternalije-teorija vlasničkog prava

Dr. OROSSI SANDOR: Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava,. EKONOMSKI VJESNIK, 1 (3) : 83—92 1990. 83. UDK 330.36.

712 TEORIJA INFORMACIJE TEORIJA PLASTIČNOSTI

prije rasterećenja (naprezanje cr?) To je nova granica tečenja koja je porasla zbog očvršćenja materijala deformiranjem. Efekt smanjenja granice tečenja pri ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

uređeni par elemenata iz S i T, kad ti skupovi nisu disjunktni, ne mora biti skup, jer elementi istog uređenog para mogu biti međusobno jednaki. Analogno se ...

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

TEORIJA INDIFERENCIJE

Ova su dva dobra savršeni supstituti jer je potrošaču potpuno svejedno između čaše jednog ili drugog soka. U ovom slučaju, granična stopa supstitucije soka od.

TEORIJA NIZOVA

1 јул 2013 ... Definicija i konvergencija niza 1. 1.2. Osobine nizova 8. 1.2.1. Osobine konvergentnih nizova 8. 1.2.2. Osobine odred¯eno divergentnih nizova ...

Teorija Grafova

Diskretne matematiqke strukture. Vladimir Balti. Elementi Teorije grafova ... година узима за осниваƬе теориjе графова). Неке странице из овог рада су ...

teorija uma - Psihologija Nis

Ključne reči: socijalna kognicija, teorija uma, psihički poremećaji. Socijalna kognicija. Socijalna kognicija podrazumeva kognitivne procese namenjene obradi ...

Teorija brojeva

Tada postoje uzajamno prosti prirodni brojevi m i n takvi da je a = md i b = nd, ... Dakle, svaka kolona na{e tablice sadr`i φ(n) brojeva uzajamno prostih sa n, tj.

4. Teorija igara - FER-a

TEORIJA IGARA. Primjer: Zatvorenikova dilema ... “iterirana zatvorenikova dilema”. (engl. iterated prisoner's dilemma). (a) broj iteracija unaprijed poznat.

Teorija igara

22 мај 2014 ... U filmu Lov na Crveni oktobar (1990), sovjetski admiral Marko. Aleksandrovič Ramijus (igra ga Šon Koneri) odlučuje da pomoću haj-.

Teorija leta I

Sila uzgona. N. Oswaldov koeficijent. -. Nagib krivulje uzgona krila. 1/rad. Broj okretaja propelera u jedinici vremena okr/s. Tlak zraka. Pa. Zaustavni tlak zraka.

Teorija letenja

2 uzgon je jednak otporu, a vučna sila težini vazduhoplova. 3. zbir uzgona i težine jednak je zbiru vučne sile i otpora vazduhoplova. 4. zbir uzgona, otpora i ...

5. TEORIJA MREZA

... a] ⇐⇒ a ∧ b ≤ x ≤ a =⇒ a = a ∨ (a ∧ b) ≤ fa(x) = a ∨ x ≤ a ∨ a = a. Samim tim f([a ∧ b, a]) = {a}. 3. Ispitati distributivnost i modularnost sledece mreze: T.

TEORIJA REDOVA

3 мар 2013 ... Uniformna konvergencija stepenih redova 49. 3.2.2. Predstavljanje funkcija pomocu stepenih redova 55. 3.3. Fourierovi redovi 59. 4. ZADACI ...

Teorija plastičnosti

30. 70. Moment plastičnosti dobijemo iz izraza: pl. T pl. W. M. ∙. =σ. , gdje je W plastični moment otpora presjeka pri savijanju. pl. 1. Izradio: Doc.dr.sc. Joško Krolo ...

IX Teorija kočenja.pdf

usporenje, vreme i put kočenja. Proces kočenja otpočinje početkom dejstva obrtnog momenta kočenja, koji ima suprotan smer od smera obrtanja točkova, ...

LIKOVNA TEORIJA

Likovna morfologija in likovne spremenljivke. Likovna kompozicija. Likovna semiotika. KRATEK PREgLEd zgOdOVINE RAzVOJA LIKOVNE TEORIJE.

TEORIJA PROIZVODNJE

Zakon opadajućih prinosa. ▫ Svakim dodatnim povećanjem nekog inputa. (dok su ostali inputi fiksni) nakon dostizanja odreene točke dovodi do smanjenja.

teorija motora

TEORIJA MOTORA. 1. Usisni ventil se otvara: a. 20° prije gornje mrtve točke b. 30° poslije gornje mrtve točke c. 30° poslije donje mrtve točke d. 30° prije donje ...

4. Teorija igara - Fer

odlučivanja – teorija igara (Von Neumann, 1944). - matematička teorija, izvorno razvijena u svrhu modeliranja ekonomskih interakcija, no s vremenom se razvila ...

likovna teorija - Ric

26 sep 2012 ... Likovna kompozicija. Vsebine izbirnega predmeta splošne mature likovna teorija se v umetniški gimnaziji likovne smeri obravnavajo v okviru ...

specijalna teorija relativnosti

Termin brzina svetlosti se odnosi na brzinu svetlosti (c) u vakuumu, ukoliko nije ... Brzina u bi bila relativna brzina etra (koji ”nosi” i svetlost brzine c u odnosu na ...

Foucaultova teorija moći

Knjiga Znanje i moć kompendij je tekstova priređen od strane Rade Kalanja i Hotimira Burgera. Sastoji se od dva velika dijela, a to su spisi »Volja za znanjem« ...

Teorija zavjere - Zvjezdarnica

Teorija zavjere broj 25: Zašto se ne vidi plamen LEM-a kada napušta Mjesec? 100. ... krug u videu znači da motori rade, crveni znači da su motori ugašeni.

OPTIMALNOSNA TEORIJA U FONOLOGIJI (2. DIO)

Od spomenutih uzorka najučestaliji je upravo strukturni: epentetski segment umeće se ... ograničenje ALIGN-MORPH-L dvaput (jer se desni rub morfema u dva ...

Teorija izbora potrošača

Teorija izbora potrošača govori o tome kako ljudi donose odluke i objašnjava formiranje tražnje na osnovu odluke potrošača. • Primenom teorije izbora ...

Kinetička teorija gasova

Efuzija. Greamov (T. Graham, 1805-1869) zakon efuzije: brzina efuzije je obrnuto srazmerna kvadratnom korenu gustine gasa: 1. 2. 1. 2. 2. 1. M. M v v. = = ρ ρ. 2.

Analitička teorija brojeva I - PMF

Oblasti bez nula Riemannove zeta funkcije; Riemannova hipoteza i neke njene posljedice;. • Konačne Abelove grupe i njihovi karakteri. • Grupa kongruencija po ...

Analitička teorija brojeva - PMF

Riemannova hipoteza i neke njene posljedice. 10. Konačne Abelove grupe i njihovi karakteri. 11. Grupa kongruencija po modulu i Dirichletovi karakteri. 12.

Optimalnosna teorija u fonologiji (1. dio)1

Veno Volenec. Filozofski fakultet. Ivana Lučića 3, HR – 10000 Zagreb [email protected] [email protected] Optimalnosna teorija u fonologiji. (1. dio)1.

Teorija diskursa - Gong

značenje postaje djelomično fiksirano u i kroz diskurs. (primjer potresa). Više je teoretičara oblikovalo ovu teoriju, a najznačajniji i koji su i ujedinili sve te teorije ...

ANARHIZAM I SOCIJALNA TEORIJA

kog anarhizma) i Bakunjin (kao predstavnik kolektivističkog anarhizma), saglasni su s Fichteom i njegovim polaznim stavom, proisteklim iz prosvje titeljstva, »ja ...

Teorija odlučivanja - Puskice

U literaturi se pojmovi metoda i tehnika najčešde koriste kao sinonimi, iako se ... Metoda je skup pravila u izvođenju ili obavljanju nekog posla čija primena ...

Teorija uma1 - icf::.fasper

UNIVERZITET U BEOGRADU. FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU. TEORIJA UMA DECE SA. POSEBNIM POTREBAMA. Beograd ...

TEORIJA VELIKOG PRASKA

sliku svemira i kako se on razvija. Trenutno u stanju širenja i hlađenja, svemir je u prošlosti bio imao veću temperaturu i gustoću. Model Velikog praska prestaje ...

TEORIJA TRŽIŠTA I CIJENA

nivoa cijena, şemu smo pridružili i savremene teme–teorije igara i konkurentnih strategija, ... Bakalar, Jozo, Politika cijena, KKD Napredak, Sarajevo, 2001.

Teorija iger - MaRS

Izid a∗ ∈ A je Nashevo ravnovesje igre (Nash equilibrium) kadar noben igralec ne ... Igra 4 (ribolov) vecdnevni - model problematike skupnih dobrin. V vodi je 5 ...

Kvantna teorija - arhiva

konstante. Ova konstanta je nazvana Plankova konstanta, označena je sa h i u fizici se koristi za opisivanje veličine kvanta. Meutim, Plankova teorija nije odmah ...

C:UsersAngelinaDocumentsMETODICKA TEORIJA I PRAKSA ...

Ја учим. Ти ћеш доћи. Ана је паметна. Петар је кошаркаш.(Драгићевић 2006: 84) до дужих текстова у форми дијалога, нпр. за усвајање појмова управни ...

Adornova teorija mimezisa

Theodor Adorno, mimezis, Roger Callois, društvo, napredak, klasa, znanost, umjetnost. Theodor Adorno prvi je put pojam mimezisa upotrijebio 1942. u članku.

Teorija grafova i Stablo.pdf

TEORIJA GRAFOVA. Page 2. 2. VRSTE GRAFOVA. ✓Graf je ... najjednostavniju, ali i najvažniju klasu grafova. Na primer, porodična stabla su je jedna vrsta ...

Zadaci (teorija i objašnjenja):

zadaci; rješenja su istaknuta (boldom), a ona koja nedostaju, pokušajte ih sami ... Kolika je vanjska sila čovjeka koja uzrokuje jednoliko ubrzano gibanje duž ...

Teorija moći kod Foucaulta

rada je Foucaultovo djelo Znanje i moć uz niz članaka koji će biti navedeni u popisu literature na kraju rada. Polazne pretpostavke Foucaultove teorije moći ...

teorija konstruiranja - Srce

Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda • e-ucenje.fsb.hr • MŠ, SŠ • 2013. TEORIJA. KONSTRUIRANJA. Teorija konstruiranja. □ Nagrada za najbolji e-.

Matematicka teorija sustava

Matematicka teorija sustava. (60 sati) predavaci: Zvonimir Bujanovic i Ivica Nakic. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama matematicke teorije sustava koja ...

4. Teorija kristalnog polja

26 stu 2019 ... d orbitalu sp3d2 hibridizacija slabo ligandno polje ... d2sp3 hibridizacija visokospinski niskospinski ... sp3 hibridizacija. Zadatci. □ U svakoj od ...

Elementarna teorija brojeva

29 tra 2015 ... zamijenite s ekvivalentnim sustavom kongruencija koji zadovoljava uvjete Kineskog teorema o ostatcima, te ga riješite. Odredite najmanje ...

Teorija brojeva i kriptografija

Takodje, verovalo se da savršeni brojevi alternativno završavaju ciframa ... onda svaki paran savršen broj ima oblik 2n−1(2n − 1), gde je 2n − 1 prost broj.

teorija relativnosti - sinbad

izvora), predstavljao je osnovu na kojoj je Einstein razvio svoju specijalnu teoriju relativnosti (osim specijalne, postoji i opća teorija relativnosti u kojoj se ...

Izmiöljanje neodrZivih teorija

va sastoji pojedini funkcionalni stil. Tko ima uvid u ved ... funkcionalnih stilova standardnog jezika. ... rava kontinuitet hrvatskoga standardnog jezika, a on je, ...

Teorija klonske selekcije

Afinitet. • ukupna jakost nekovalentnih interakcija imeđu jednog mjesta vezanja antigena na protutijelu (paratopa) i jednog epitopa na antigenu – afinitet ...

TEORIJA I ANALIZA ZVUČNIKA

Ako je faktor usmjerenja emitera konstantan, krivulje zvučnog tlaka imat će jednak oblik kao i krivulje zvučne snage, što ... mehanički faktor dobrote zvučnika.

King Kong teorija

ne pravi decu, žena koja u svemu preteruje – previše ... ževnim delima koja su napisali muškarci, ... muškarac, pravi muškarac, ne sme da bude penetriran.

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]