PROBLEM UZROČNOSTI U KAZNENOM PRAVU

uzroćnosti predstavlja teorija deterministićkog kaosa, zbog koje kauzalitet, ozbiljno nagrizen kvantnom teorijom, u još većoj mjeri gubi auru nepobit-.

PROBLEM UZROČNOSTI U KAZNENOM PRAVU - Srodni dokumenti

PROBLEM UZROČNOSTI U KAZNENOM PRAVU

uzroćnosti predstavlja teorija deterministićkog kaosa, zbog koje kauzalitet, ozbiljno nagrizen kvantnom teorijom, u još većoj mjeri gubi auru nepobit-.

25. primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu

Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena Prekršajnog ...

primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu - Zbornik

1 Presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) Maresti protiv Hrvatske, 55759/07,. 25. lipnja 2009. 2 Opširnije o naćelu ne bis in idem u unutarnjem pravu ...

protivčinjenička teorija uzročnosti i uzročni pluralizam - UviDok

uzročnosti, usmerene na analizu toga šta znači da je neki događaj uzrok nekog drugog. One se, dakle, bave semantikom, tj. istražuju značenje uzročnih tvrdnji.

Poznati problem Problem pakiranja sfera

pakiranja sfera. Ela Rac-Marinic-Kragic, Zagreb. Napokon je riješen problem star cetiri stoljeca koji je postavio davne 1611. godine poznati njemacki astronom (i ...

AKTUELNI PROBLEM - ACTUAL PROBLEM

19 јун 2015 ... Pulsna oksimetrija predstavlja neinvazivni, kontinuirani monitoring saturacije hemoglobina kiseonikom u arterijskoj krvi, koja se odreĎuje sa.

AKTUELNI PROBLEM – ACTUAL PROBLEM

8 јун 2015 ... ETIČKI ASPEKTI TRANSPLANTACIJE TKIVA I ORGANA. ETHICAL ... Transplantacija tkiva i organa je, gotovo u čitavom svetu, postala praksa vrhunskih medicinskih ... Marić J. Medicinska etika, XIV dopunjeno izdanje ...

Psihijatrijska vještačenja u kaznenom postupku

Forenzička psihijatrija kao područje gdje se dodiruju medicina i pravo ima odgo- voran zadatak biopsihološka stanja prezentirati u stanju prevodivom u pravni ...

Dvostrukost u kaznenom i prekršajnom postupku**

Maresti i Tomasović protiv Republike Hrvatske. U predmetu Maresti protiv RH kazneni i prekršajni postupak provedeni su zbog osobito drskog i nepristojnog ...

OBLICI PRIJEVARA U KAZNENOM ZAKONU***

Vedriš, M., Klarić, P., Gradansko pravo, Narodne novine, 2004, Zagreb, str. 25-31. 13 Novoselec, P., Bojanić, I., op. cit. bilj. (10), str. 235, Cvitanović, L. op. cit. bilj.

POMILOVANJE U KAZNENOM PRAVOSUĐU (U POVODU ...

zakonom utvrđen i odnos te amnestije i odluke o grupnom pomilovanju od 27. ... je sam Zakon o amnestiji isključio kumulaciju amnestije i pomilovanja u slučaju.

Vještačenje u kaznenom postupku - Pravosudna akademija

drugom računalu, čime je omogućen prijenos datoteka s memorijskih kartica na ... osnovane sumnje da je okrivljenik kupio „eKesh VISA poklon kartice“.

/NE/ZAKONITI DOKAZI U KAZNENOM POSTUPKU (POSEBAN ...

8. prisluškivanje, snimanje i nadzor razgovora, telekomunikacija i druga sredstva za prijenos ... (1) legalno, tj. uređeno zakonom,. (2) svedeno na ... jednostavno ne poznaju, slijedom čega se zakonodavna aktivnost u istom pravcu ukazuje ...

KONCEPCIJA KRIVNJE U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

psihićki odnos krivnja i ne uzimaju u obzir da je krivnja neodvojiva od vrijednosne ... ka kažnjavanja i kao bitna pretpostavka za odmjeravanje kazne (krivnja kao.

Novine u Kaznenom zakonu - Pravosudna akademija

stranog državljana koji u stranoj državi počini kazneno djelo koje je Republika ... no sudska praksa ga je poznavala i primjenjivala desetljećima ranije uz mnoge ... K-20/14 optuženik D. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz čl.

Novine u kaznenom zakonodavstvu 2019 ... - Pravosudna akademija

7 svi 2019 ... Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ... nakon ukidnih rješenja VSRH o uskrati prava na otkaz punomoći. 7 ... 357) kao primjer se navodi odnos kaznenog djela primanja mita iz čl. 293. st. 1. ... nisu negirali da bi ona upravljala vozilom u vrijeme nesreće. 3.3.5.

ZLOUPORABA DROGA PREMA KAZNENOM ZAKONU IZ 2011.

18 tra 2013 ... 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,. 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i. 77/11.) – nastavno: KZ/97. • Kazneni zakon ...

REFORMA SUSTAVA KAZNI U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

Hrvatski sabor je 21. listopada 2011. donio novi Kazneni zakon (NN 125/11, u nastavku KZ) koji stupa na snagu 1. sijećnja 2013. Podrućje kaznenopravnih.

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu ... - Documenta

4 stu 2013 ... Barać je bio vucibatina i probisvijet, a navodno je ubojstvo bilo naruĉeno od ljudi iz Gospića, ĉija imena ne zna, kako bi se prikrilo oĉevo.

sporazumijevanje prema noveli zakona o kaznenom postupku

Sporazumijevanje stranaka kao jedan od oblika konsenzualnog okonćanja kaznenog ... S druge strane, sporazumijevanje, kao i ostali oblici nagod- bi stranaka ...

Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu - modus operandi ...

OMXşQH ULMHşL gospodarska kaznena djela, modus operandi, zloporaba, prijevara, krivotvorenje, podmicivanje, stetno ugovaranje, povreda prava ili obveza ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv opt

Haramina, Mihajlo Brmbota, Željko Ivan Fuček, Vlado Čavić, Mario Moguš, Zlatko ... dio iskaza svjedoka u kojemu isti kaže da je Pero Vidović imao 55 ili 60 godina, ali ... Branitelj I. optuženog Emila Črnčeca, odvjetnik Željko Olujić, predložio je ...

VjeπtaÀenje teÊine tjelesnih ozljeda u kaznenom postupku

Nerijetko se dijagnoze po- stavljaju bez da su ozljede objektivno medicinski utvrene i do- kazane. ... tre ini dijafize bez pomaka. 6. Dvadesettrogodiπnja Êena ...

Zakon o kaznenom/krivičnom postupku BiH - Ministarstvo sigurnosti

Pošiljke iz stava 1. ovog člana mogu se privremeno oduzeti ako ... d) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta, ... exercising their rights abroad. (4).

odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom ... - Pravni fakultet

Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, bitno je izmijenjen. Zakonom ... odgovornosti pravnih osoba, novi je zakon uveo mogućnost samostalne ...

kaznena djela računalnog kriminaliteta u novom kaznenom zakonu ...

neovlašteno presretanje računalnih podataka, zloporaba naprava i teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Novi kazneni zakon ne ...

značenje pojedinih izraza u kaznenom zakonu i njihovo tumačenje ...

ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici i domaći arbitri te javni bilježnik. ... udruženoga rada koje mu je omogućavalo raspolaganje odnosno upravljanje društvenom ... Punomoć u koju je okrivljenik dopisao tekst predstavlja javnu ispravu ... kaznenog djela- dodavši, da je ova optuženica upravljala vozilom pod prijetnjom ...

kompjutorska kaznena djela u kaznenom zakoniku - Pravni fakultet

15 lis 2003 ... Tri kompjutorska kaznena djela iz KZ (čl. 223., 223.a i 224.a) obrađena su tako da čitatelj može usporediti te delikte sa sadržajem. Konvencije o ...

pravni položaj žrtve i oštećenika u novom hrvatskom kaznenom ...

položaja žrtve i oštećenika u važećem Zakonu o kaznenom postupku ... i posredne žrtve iz Zakona o novćanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (dalje: ZNNŽ).85.

izvidi kaznenih djela prema noveli zakona o kaznenom postupku

pokretanje istrage; odlućivanja o odbacivanju kaznene prijave, odgodi i odusta- janju od ... (poslove) stavljeno otkrivanje kaznenih djela, na primjer ćl. 3 t. 8.

vojni osuđenici u kaznenom zavodu zenica u periodu 1918-1941 ...

KZ Zenica pored civilnih raspoređuju i vojni osuđenici i to redovi, kaplari, podoficiri i ... Spahić, „Kazneno popravni dom Zenica“, Meligraf, Zenica, 2009, 123. 39.

Problem cvetanja cijanobakterija i Problem cvetanja ... - cecra

svetlosti, cijanobakterije i alge mogu pokazati značajno ubrzan stepen. , j j g. g p j p reprodukcije, što rezultira naglim povećanjem ukupne biomase poznate pod.

Tumačenje u krivičnom pravu

U svojoj biti analogija predstavlja tumačenje prava na osnovu sličnosti ili ... KZS (Značenje izraza) taksativno navedeno značenje izraza korišćenih u zakoniku.

Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu

zaštitu ljudskih prava, kao što su one o zabrani diskriminacije. Godine 2010. ... država članica EU-a (koji se nisu smjeli protjerati zbog europskih zakona u vezi ... Regionalni sud u Sofiji presudio je da se u ovom slučaju radilo o uznemiravanju ... ske.162 U vrijeme incidenta, policajac koji je ubio žrtve, vikao je na susjeda: „Vi.

OSOBE U POMORSKOM IMOVINSKOM PRAVU

POMORSKI AGENT. ▫ fizička / pravna osoba koja obavlja pomorske agencijske poslove, poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja. ▫ posrednici pri ...

Priručnik sa seminara o pomorskom pravu

pravo i Međunarodna pomorska organizacija– IMO (eng. International Maritime. Organization) na području sigurnosti plovidbe. Shodno važećoj zakonskoj ...

O pravuglasovanja i o biračkom pravu iseljeništva

5 pro 2016 ... ćeno da putem sustava ePorezna, elektronički postave zahtjev za povezivanje, preknjiženje ili ... tajnog društva na temelju punomoći koju bi mu dao poduzetnik. Odnosi između ... Opoziv predstavnika radnika u nadzornom ...

KAZNA BEŠČAŠĆA U RIMSKOM PRAVU

Rimski istoričar, Tit Livije, beleži da je jedna vestalka navodnu povredu ovih pravila (425. p. n. e.) umalo platila glavom: „Iste godine je vestalka Postumija ...

HABSBURGOVCI I ISTRA U PRAVU I POVIJESTI

17 stu 2018 ... 9:00 otvaranje skupa. 9:15 uvodno izlaganje doc. dr. sc. Ivan Milotić (Pravni fakultet, Zagreb):. „Uspostava i pravni akti o razgraničenju između ...

KONCEPT IMOVINE U RIMSKOM PRAVU

555. *. Dr. sc. Henrik-Riko Held, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u ... Izraz pecunia imao je značenje novca u cjelokupnom naknadnom razvoju rimskog ...

ODGOVORNOST SUCA U RIMSKOM PRAVU

3 Prema Gajevom svjedoćanstvu (Inst. 4,17a; Zakonik XII ploća, tab. II,1b), ta legis actio primjenjivala se samo u slućajevima zakonom izrićito odredenim, a već ...

BEČKA KONVENCIJA O UGOVORNOM PRAVU

BEČKA KONVENCIJA O UGOVORNOM PRAVU1. Države članice ove konvencije, uzimajući u obzir suštinsku ulogu ugovora u istoriji međunarodnih odnosa,.

POJAM BRODA U POMORSKOM PRAVU

VRSTE TERETNIH BRODOVA. • TANKERI - prijevoz tekućeg tereta (nafta). • SUPERTANKERI (LCC)- 100 000-140 000 BRT. • MAMUT TANKERI (VLCC) ...

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA. Sažetak: Zaključivanje na temelju analogije javlja se u svakodnevnom životu i raznim područjima ljudskog ...

KONCEPT SVOJINE U RIMSKOM PRAVU

Ključne reči: rimsko pravo, pojam svojine, zašitita svojine, susvojina, stvarno pravo. Kako bi se ... Rimsko pravo, Novi Sad, Pravni fakultet u Novom Sadu; str. 184. 4 Uobičajeni ... Rimsko privatno pravo, Beograd, Savremena administracija. 12.

JEZIČKI OSNOVI TERMINA I POJMOVA U PRAVU

Značenje nekih reči, pravnih izraza i pojmova nije unapred dato, već se ono mora tumačenjem utvrđivati prema konkretnom slučaju na koji se odnosi i u zavi-.

Kako odabrati pravu jabuku - petzanet.HR

Nastavna sredstva i pomagala:računalo, internet, tableti ili stolna računala, knjiga iz školske knjižnice (Pinokio, C. Collodi), jabuke. Motivacijska aktivnost.

HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM I POREDBENOM PRAVU

22 pro 2016 ... vjerovnika.27 Prijedlog za upis hipoteke podnosi se protiv upisanog vlasnika broda u trenutku ... 26 Tako se na primjer osnivanje prisilne sudske hipoteke na brodovima ... kupca te određuje brisanje svih drugih prava i tereta.

KONCEPT KOHERENTNOSTI U PRAVU EUROPSKE UNIJE

Koherentnost je predmet proučavanja u brojnim znanstvenim disciplinama, a posebnu važnost daju joj teoretičari u području filozofije prava. Pojam kohe-.

Teritorija u međunarodnom pravu Predmetni nastavnik: doc. dr ...

Prva kodifikacija riječnog prava - Bečki kongres (1815). • međunarodne rijeke su slobodne za plovidbu. • trgovački promet na rijekama se ne može zabraniti.

neke novosti u zemljišnoknjižnom pravu - agenti.hr

podatka (BZP), pojedinačni ispravni postupak ili postupak osnivanja i obnove ... na desetine upisanih z.k.vlasnika, čije su adrese stare ili nepotpune, ili je pak ...

O pravu trzisnog natjecanja.indd - AZTN

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Kratko o Agenciji. Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: Zakon), zaštita tržišnog natjeca- nja u Republici Hrvatskoj ...

Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu - EU Agency for ...

zaštitu ljudskih prava, kao što su one o zabrani diskriminacije. Godine 2010. ... država članica EU-a (koji se nisu smjeli protjerati zbog europskih zakona u vezi ... Regionalni sud u Sofiji presudio je da se u ovom slučaju radilo o uznemiravanju ... ske.162 U vrijeme incidenta, policajac koji je ubio žrtve, vikao je na susjeda: „Vi.

Biblija je bila u pravu...! - Jevrejske Teme

Biblija u vreme Jozefa koji je opisan u Bibliji kako “spasava Egipat od gladi”, ili neimenovani faraon za vreme exodusa – jevrejskog izlaska iz egipatskog ropstva.

HIJERARHIJA PRAVNIH AKATA U MEĐUNARODNOM PRAVU ...

Značaj ove studije (Hijerarhija između normi međunarodnog prava) proizilazi iz pokušaja ... Muhamedu preko anđela Gavrila i to postepeno, tokom 23 godine, ...

Nasljedno pravo ,U rimskom pravu intestatno (zakonsko ...

10 velj 2009 ... Prvi nasljedni red: Čine descedenti svih stepena, a to su potomci ostavitelja sa neograničenom reprezentacijom. Drugi nasljedni red:.

primjena zakona o pravu na pristup informacijama - Povjerenik za ...

Korak 8: Zakonska ograni~enja pristupa informacijama . ... web obrazaca, pa ~ak i putem društvenih mre`a ako ih tijelo javne vlasti koristi. Prilikom podnošenja.

Pravomoćna urbanistička suglasnost, Dokaz o pravu građenja ...

PREDMET - Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje (zaokružiti vrstu objekta): ... Dokaz o pravu građenja, dokaz o vlasništvu zemljišta, Z-K izvadak.

KONvENCIJA UN o PRAvU MoRA IZ 1982. I TRECT ... - HAZU-a

na sebe svaku vaZnost dijela XI. Konvencije UN o pravu mora iz 1982. (da- lje: Konvencija iz 1982.), koji se odnosi na Medunarodnu zonu. Sjedinjene. Driave ...

pojam i značenje peremptornih normi u međunarodnom pravu

motriti pojam, pravnu prirodu i značenje peremptornih normi, uključujući i njihov istorijski razvoj. ... zato neophodno ukazati na njihove odrednice. Negiranje ...