NOVI PRILOZI PROUČAVANJU GOVORA ŽUMBERAČKIH ...

Možda ide ovamo još i nutarnji i jutarnji prema jutrni ARj 4, 696. ... hru- stati ARj 3, 721, rustina ŽU »kamenje« < hrust lat. frustum REW8. 3544, kati kem <ć tiskati ...

NOVI PRILOZI PROUČAVANJU GOVORA ŽUMBERAČKIH ... - Srodni dokumenti

NOVI PRILOZI PROUČAVANJU GOVORA ŽUMBERAČKIH ...

Možda ide ovamo još i nutarnji i jutarnji prema jutrni ARj 4, 696. ... hru- stati ARj 3, 721, rustina ŽU »kamenje« < hrust lat. frustum REW8. 3544, kati kem <ć tiskati ...

o proučavanju crnogorskih govora do polovine ... - Matica crnogorska

7 A. A. Šahmatov, „Prilog istoriji akcenata u slovenskim jezicima“, Lingua. Montenegrina, br. 8, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica,. 2011, str.

PRILOZI PROUČAVANJU MAKEDONSKE POVIJESTI KNJIŽEVNOSTI

Goran Kalogjera. PRILOZI ISTRAŽIVANJU MAKEDONSKE ... makedonske književnosti, napose u raz- ... autor uvrstio pomakedončene pjesme iz. Kačićeva ...

prilozi tekstu i recepciji kožičićeva govora de ... - ResearchGate

Quid prodest – per Deum rogo – aurum atque argentum insatiabili anxietate congerere44 ... dadoše mu na dar 24 tisuće maraka obrađenoga zlata i srebra. Tom se ... A zlato, koje Crkva treba da ima za otkup zarobljenika, da ne bi palo u ruke.

NOVI hISTORIZAM KAO PRISTUP PROUĆAVANJU KNJIŻEVNOSTI ...

tvrdnjama ruskih formalista da jedan tekst u određenoj epohi može funkcionisati kao neknjiževni, a u drugoj kao umjetnički. Teri Iglton (Terry Eagleton) tako na ...

CRKVA SV. NIKOLE I VARAŽDINSKI MEDVJED - NOVI PRILOZI ...

21 velj 2012 ... crkva sv. nikole smještena je u centru Varaždina, u blizini južnog ulaza u povijesnu gradsku jezgru (sl. 1). Slika 1. Varaždin, župna crkva sv.

Prilozi za novljanski biografski leksikon - Novi Vinodolski

Novije novljansko prezime, prvi Anić u Novom je Milan iz Kutereva kod Krasna, od. 1908. g.. 1. ANIĆ ... Veza: 73, Hukelj. 33. ... Općinski blagajnik i ispitani bilježnik u Općini Ledenice – Krmpote 1898, zatim bilježnik u. Našicama. ... list), a kao javni djelatnik pridonio je uređenju Krmpota i Klenovice i podizanju spomenika ...

NOVI PRILOZI O CRKVI GOSPE OD POJIŠANA U SPLITU Tijekom ...

2 F. OREB, Crkva i samostan Gospe od Pojišana od početka ovog stoljeća do danas, Svetište, str. 21. 3 A. DUPLANČIĆ, Iz prošlosti crkve Gospe od Poišana, ...

Krsto Zoričić Prilozi za Novljanski biografski leksikon - Novi Vinodolski

Najstarije i najvrijednije matične knjige pohranjene su u Hrvatskom povijesnom arhivu u Zagrebu (1650 – 1852), a dio njih u ... Tapetar. Radio je u DIP-u Novi od 17. svibnja 1976. do 1994. kao poslovođa. ... Trešnjevka u Zagrebu. Veza: 2 ...

Novi prilozi za żivotopis Mile Budaka uoći Drugoga ... - Tomislav Jonjić

Hrvatski knjiżevnik i politićar dr. Mile Budak u emigraciju je otişao 2. ve- ljaće 1933.1 Do tada je stekao zavidnu knjiżevnu, politićku i odvjetnićku re- putaciju.

Količinski i uzročni prilozi Prilozi i govorne osobe - e-Sfera

Količinski i uzročni prilozi. Mjesto, vrijeme i način najčešće su okolnosti glagolske radnje, a izričemo ih mjesnim, vremenskim i načinskim prilozima. Postoje ...

O PROUČAVANJU HABDELIĆEVA DICTIONARA

5 lip 2013 ... Franjo Glavinić, ozaljski krug, a i kaj- kavska sredina još marljivo njeguje svoj jezik. (Vončina 1977:183). U kajkavskoj sredini najplodniji je bio ...

PRILOG PROUČAVANJU OSOBNIH IMENA U 16. STOLJEĆU (NA ...

Najvećim su dijelom muška etimološka imena Ambroz, Andrija i Antun te ... čić, Sofija Lončarić, Dora Lovrek, Jalžica Mikulić, Jalža Šafran, Jana Tolvajić,.

Prilog proučavanju antisemitizma i protužidovske propagande ... - Srce

pripadnost je interpretirana na sljedeći način: “…najbolja arijska rasa je nordijska rasa; slijedi 'westfalijska' rasa – ona kojoj su pripadali Hindenburg i Bismarck,.

tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige

32. I.B. Hrbat kućišta. Srednji dio korica, tj. onaj dio koji spaja prednju i stražnju koricu knjige; nalijepljen na hrbat knjižnog bloka spaja knjižni blok s koricama.38 ...

Komparativna metoda u proučavanju javne uprave: potencijali i ...

Komparativna metoda široko je rasprostranjena u društvenim i drugim znanostima. ... uprave. Na temelju poopćavanja iz provedene komparacije nastoji se us-.

Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije ...

Narodnooslobodilački pokret u okupiranim gradovima u toku rata pred stavlja neosporno specifičan oblik narodnooslobodilačke borbe u cjelini, a u isto vrijeme i ...

prilog proučavanju odraza svetačkog imena ivan u hrvatskoj ...

tačkog imena Ivan u hrvatskome antroponimijskom fondu s osobitim nagla- ... koristično značenje i koji je nekoć bio razmjerno plodan u tvorbu osobnih ime-.

Servile caput Prilog proučavanju ropstva u unutrašnjosti ... - ANUBIH

građi je Dionizije, rob u službi poznatog rimskog političara, pisca i advokata Marka Tulija Cicero- na. Naime, među Ciceronovom koresponden- cijom s velikim ...

prilog proučavanju odraza svetačkoga imena ilija u hrvatskoj ...

291). Uz osobno mu se ime domeću atributi Prorok i Gromovnik. Koliko je sveti. Ilija bio omiljen, dostatno govori podatak da se srpanj u Hrvata naziva i ilinšta-.

Servile caput Prilog proučavanju ropstva u unutrašnjosti provincije ...

U unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije, odnosno na njenom dijelu koji je obuhvatao pro- stor današnje Hercegovine, koju smo uzeli kao geografski okvir za ...

prilog proučavanju sudske prakse o naknadi štete zbog ozljede na ...

rada nalaze se “Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete” Vrhovnog suda Republike. Hrvatske od ...

Prilog proučavanju zaštite višnje od patogena Monilinia laxa (Ader. i ...

ostvario fungicid Signum. U zaštiti mladica višnje najveći indeks djelotvornosti (92,1%) postignut je pri- mjenom fungicida Chorus 75 WG i Teldor SC 500.

dv novi marof za 2016-2017 - Vrtić Novi Marof - Grad Novi Marof

u jasličkom dijelu: životinje skakalice, cvijet za opuštanje, guralice, konstruktori za ubacivanje, ... zadovoljavanju, ne samo dječje potrebe za hranom već i za okusima koje ... tjestenina, glina, plodovi, sjemenke, brašno, plodine, kocenje, slama,.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Vrtić Novi Marof - Grad Novi ...

Dječji vrtić Novi Marof, Otona Ivekovića 12, (u daljnjem tekstu: Vrtić) organizira i provodi program njege, odgoja, ... djece te njihovih roditelja za boravkom djece u Vrtiću organiziran je i rad radnika . ... Lipanj, 2018. „KOCKICE“. „Zbogom vrtiću“.

novi statut i novi pravilnici hrvatske liječnike komore - Hrvatska ...

2 lip 2018 ... KOLEGA HITNJAK. 84. STUPIDARIUM CROATICUM. 86. KALENDAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA. PRILOG: NOVI STATUT I NOVI ...

godišnji plan i program rada za 2017. - Vrtić Novi Marof - Grad Novi ...

30.svibnja 2017. donosi odluku da se u Vrtić u novu 2017./2018. godinu ... PROSINAC. 31. 5. 19 ... Srijeda od 15.00- 19.00 sati ... „Žuti list, žuta trava“. „Padaj ...

Stižu novi klima uređaji Novi slikovni cjenik 2018. Grijalice ... - Vaillant

5 sij 2018 ... klima uređaji. Novi slikovni cjenik 2018. Grijalice. eloMENT. Instalateri dizalica topline. 61/2018 ... Vaillantovi klima uređaji prilagođeni su životnim potrebama korisnika pružajući ... NAJBOLJI PRIJATELJI, SVI. POMISLITI NA ...

NOVI ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Novi instituti ... - TS Seminari

28 lip 2019 ... Jandrićeva 74, 10000 Zagreb ... Hotel Central, Ul. Kneza Branimira 3, Zagreb ... Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu.

FINCOHELP DOO NOVI SAD 21000 NOVI SAD Braće Jovandić 17 ...

24 јун 2013 ... Poštanski broj. 21000. Sedište, prebivalište firme i opština. Novi Sad, Novi Sad ulica i broj. Braće Jovandić 17. Adresa za dostavu pošte.

Akustika govora

medij koji provodi zvuk. - percepcija zvuka. Osnovna akustička svojstva govornih zvukova: - frekvencija (percipira se kao ton, pitch). - amplituda (glasnoća).

OPIS VODIČKOGA GOVORA

30 ruj 2015 ... Navezak –n. U vodičkom govoru zabilježena je pojava naveska –n u dvama primjerima: • mi ńiman a oni nami; ȁko se vr tin, ȁko ȉ en ćȁ ...

Akustika govora - ffzg

medij koji provodi zvuk. - percepcija zvuka. Osnovna akustička svojstva govornih zvukova: - frekvencija (percipira se kao ton, pitch). - amplituda (glasnoća).

opis govora kukljice

Neke riječi mijenjaju značenje pod utjecajem odozgo, npr. pȃšta – nekoć slastičarski kolač, a danas tijesto koje se kuha. Riječ pȃšta s novim značenjem lagano ...

Z IGRO DO PRAVILNEGA GOVORA

VAJE IN GOVORNE IGRICE. A. URJENJE MOTORIKE USTNIC. 1. Otrok se čudi: se našobi O O O O… 2. Jezen otrok: posnemanje jeznega otroka, ki se šobi. 3.

Rječnik dubrovačkog govora.pdf

Говор Дубровника је штокавски ијекавски са карактеристичном мелодиозношћу, условљеном акцентом, дужином слога и бојом изговорених гласова.

KARAKTERISTIKE DONJOVLAŠKOG GOVORA

tost, analiza distribucije naglaska imenica pokazala je sledeće: (a) Dvosložne imenice na a, e ili o imaju u pravilu naglasak na prvom slogu: baba, crešnja, čaša ...

Sinteza govora in Govorec 3

Predstavili smo govorno zbirko, različne vrste sintez govora, transkripcije in transkribiranje govorne zbirke, grafem- sko-fonemsko pretvorbo in slovnično analizo.

POVEZANOST GOVORA I MOTORIKE

2.2. FINE MOTORIČKE VJEŠTINE. Fina motorika je sposobnost pravljenja preciznih, sitnih pokreta ruku uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka.

Pouk odrskega govora

Leksikon radija i televizije. https://obljetnica.hrt.hr/leksikon/i/impostacija-glasa/ (Dostop: 22. 3. 2019). LINKLATER, Kristin, 2006: Freeing the Natural Voice.

Prilozi

preko dana podvlačili dječji krevetići, zatim dječje kolijevke, stol s drvenim križnicama i nekoliko ... avetan — mršav, iznemogao avlitor — potkazivač, njuškalo. B.

Prilozi I-IX

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU RURALNE KUĆE ZA ODMOR U SELJAČKOM ... Iznimno od odredbi točke 6. iz ove podtočke, Ruralna kuća za odmor koja se ...

Prilozi 1

pripiiSati snižavanju nadnri.ca koje je vršeno u toku godine, me- ... Mevla Jakubović, Anton-ija Henjel, Ana Pečen-ko, Slavica Marković i Vesna. Banker. ... vac od kazni ide u zajednički fond kojim radnice raspolažu za hu- ... postaju Zmijanac.

Patologija govora i disfazija DYSPHASIA

'Disfazija' je naziv za problem u komuniciranju. Imate problem s primanjem i reproduciranjem poruka. Još uvijek čujete i vidite. Moždana kap i povreda glave su.

opis vodičkoga govora - darhiv

30 ruj 2015 ... Navezak –n. U vodičkom govoru zabilježena je pojava naveska –n u dvama primjerima: • mi ńiman a oni nami; ȁko se vr tin, ȁko ȉ en ćȁ ...

Alijeteti i alteriteti draganićkog govora

leksikograf Magiser u poliglotski rječnik iz 1603. uvodi neke kajkavske riječi, ... Aleksandar je Belić kajkavštinu dijelio na sjeverozapadni ili zagorski dio.

(Razvoj govora-prikaz slučaja)

1 ruj 2013 ... Bez obitelji, socijalne okoline, govor se ne bi mogao razviti, a samim time i ... provjeriti miče li dijete sve udove podjednako. Dijete ... puzenja. Osiguravanje stabilnog položaja na trbuhu i leđima preduvjet je za razvoj voljnog.

Begonja_Jezik i umijece govora II - UniZD

govoru. - poboljšati vlastite govorne sposobnosti na njemačkom jeziku ... 1 Uvježbavanje govorne vježbe (pro i kontra argumentacija) u manjim grupama. 7.

uvod u digitalnu obradbu govora - Fer

4.1 Podjela glasova u hrvatskom jeziku. Na osnovu konfiguracije i otvora vokalnog trakta, glasovi u hrvatskom jeziku se dijele na tri osnovne grupe. To su:.

Zvučnome atlasu hrvatskih govora

''Zvučni atlas hrvatskih govora'' nudi prikaz hrvatskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a organiziran je na način da za svaki od postojećih govora izvorni ...

Fonologija mjesnoga govora Prodana

Rezultat jotacije praslavenske skupine */t / i sekundarne skupine */təj/ ........................... ... Sonant /v/ kao rezultat ishodišne jezične skupine */və/ (< */vъ/, */vь/), u.

rječnik govora mjesta siverić

29 lip 2010 ... 10. CRTICE IZ POVIJESTI. »SIVERIĆ« BR. 18 elož – ljubomoran. emper – muški i ženski pleteni odjevni predmet s rukavima ili bez rukava koji ...

Umijeće javnog govora - Mate.hr

Retorički kontekst. Komunikacijski proces: primjer s objašnjenjem ... Javni govor se ponovo nalazi pri samom vrhu popisa izvora najvećeg straha. Trema je ...

BROKINA ZONA – OD GOVORA DO MUZIKE

donji parijetalni režanj i gornji temporalni girus. Takođe je interesantna paralela između jezika i muzike i suštinski slične kompleksnosti muzičkih i jezičkih struk-.

rječnik bruškoga govora - Srce

zivi te vrste ribe; s. v. brod donose se nazivi za vrste brodova, posebno ... kndz, -a m sl. knez? 2 . vrst bijele ribe? v. ... ro, umrli pokomolttj -iZn svrše poraditi štogod? barem nešto uraditi ... poimas -g ž palma? palmina grana,.grančica. Nedija 'ol ...

TURCIZMI U FRAZEMIMA HRVATSKIH GOVORA

2 ožu 2014 ... ćeprihvaćene termine: usvojenice kao posuđenice s visokim stupnjem »uklopljeno- sti u hrvatski jezik« (Samardžija 1998:57), ergotizme i riječi ...

PRILOZI REG. 15. 1. 2016.pdf

15 sij 2016 ... Vino bijelo. Sušena slanina/špek. Paprika žuta/crvena/zelena. Želatina listići/granule. Majoneza. Rajčica chery. Vinjak. Poriluk. Krastavac svježi.

prilozi - МАНУ

Marjan Andreevski, Duško Mukaetov. CONTENT OF EXCHANGEABLE CATIONS IN ALBIC ... Ulmus laevis Pall. Ulmus effusa Willd. вез. 23. Celtis australis L.

Prilozi - znaci.net

Pored toga, dati su oglasi u štampi s molbom da se ... Kmić Mladen, Komandosi rata i mira, Slobodna Dalmacija, Split 3. svibnja 1987, 10. 105. Kovačević Andrò ...

prilozi - E-sfera

riječi. Kakve su nepromjenjive riječi? Što su prilozi? Koje su vrste priloga? Na koja pitanja ... 5. Gdje? Kamo? Kuda? Stojimo ovdje. Trebamo doći tamo. Put nas vodi ovuda. ... si kupio, pridružio mu se prijatelj iz razreda. ... (misaona priprema).