NOVA Prijava stete za osiguranje odgovornosti drumskog ...

komisijski zapisnik o pregledu i utvrđivanju štete dokaze o vrijednosti robe u mjestu otpreme (faktura za robu) faktura za prevoz fotografije u boji oštećene robe.

NOVA Prijava stete za osiguranje odgovornosti drumskog ... - Srodni dokumenti

NOVA Prijava stete za osiguranje odgovornosti drumskog ...

komisijski zapisnik o pregledu i utvrđivanju štete dokaze o vrijednosti robe u mjestu otpreme (faktura za robu) faktura za prevoz fotografije u boji oštećene robe.

Prijava štete na osobama po osiguranju od odgovornosti, 276 KB

4) obrazac Prijave o ozljedi na radu (Tiskanica OR) (za ozljede na radu). 5) izjava osiguranika odnosno neposrednog rukovoditelja poslovanja (za ozljede na ...

Prijava štete i odštetni zahtjev iz osiguranja od auto odgovornosti

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj obrazac kako bismo Vaš odštetni zahtjev mogli riješiti sukladno ugovorenoj polici osiguranja. Svojim potpisom potvrđujem ...

Uvjeti za osiguranje prijevoznikove odgovornosti za štete - Generali ...

štete na pošiljkama u cestovnom prijevozu. I. UVODNE ... osiguranikom zaključila ugovor o prijevozu; ... Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe.

prijava štete - Porsche osiguranje

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft Podružnica Zagreb za osiguranje. Velimira Škorpika 21, HR-10090 Zagreb | Tel: 385 /1/ 5572 550 | Fax: 385 /1/ ...

prijava štete iz osiguranja automobilske ... - HOK Osiguranje

VAŠA E-MAIL ADRESA ...................................................................................................................................................................... REGISTARSKA OZNAKA VOZILA .

Prijava štete na mobilnom uređaju.pdf - Dunav osiguranje

DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Allianz. Assistance. DIREKCIJA ZA NAKNADU ŠTETA. PRIJAVA ŠTETE NA MOBILNOM UREĐAJU. Podaci o osiguraniku:.

IMOVINA - Prijava štete - GDPR - Merkur osiguranje

Oluja, tuča, pritisak snijega. Ostalo. OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE ZA. OSIGURANJE IMOVINE. Ugovaratelj osiguranja: lme, prezime i adresa: Broj police:.

Prijava i zahtjev za naknadu štete - Euroherc osiguranje dd

TELEFON I E-MAIL. 1.4. REGISTARSKA OZNAKA VOZILA. 1.5. MARKA I TIP VOZILA. 1.6. BROJ ŠASIJE. 1.7. GODINA PROIZVODNJE. 1.8. POLICA AK (broj i ...

prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska - HOK Osiguranje

REGISTARSKA OZNAKA VOZILA ............................................................................................................................................................. MARKA i TIP VOZILA .

Prijava štete za osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) - Croatia ...

Ako DA, navedite koji liječnik, iz koje zdravstvene ustanove? ... Ispitanika (npr. ime, prezime, datum rođenja, OIB, IBAN, MBO s zdravstvene iskaznice, rodni list);.

Prijava štete/odštetni zahtjev iz osiguranja prtljage - Croatia osiguranje

gubitak i krađa - pored informacije o kovčegu, navesti specifikaciju izgubljenih stvari, te podatke o njihovoj starosti i vrijednosti (dostaviti račune kupnje ukoliko je ...

402-0104 Prijava štete DZO_05 2018_ copy - Generali osiguranje

Prijava štete - dopunsko zdravstveno osiguranje. Mjesto i datum. Potpis podnositelja odštetnog zahtjeva. 4. 0. 2. -0. 10. 4. Osiguratelj: Generali osiguranje d.d., ...

bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete

(i) "Nuklearni reaktor" označava postrojenje koje sadrži nuklearno gorivo raspoređeno tako da u njemu može nastati lančana reakcija nuklearne fisije bez ...

Prijava štete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - Croatia ...

identifikacijski podaci Ispitanika (ime, prezime, OIB, IBAN, MBO s zdravstvene iskaznice,rodni list);. • kontakt podaci (adresa, telefon, e-mail adresa, fax);.

Prijava i zahtjev za naknadu štete - Automobilska odgovornost (10 ...

TELEFON I E-MAIL. 1.4. REGISTARSKA OZNAKA VOZILA ... i e-mail vlasnika vozila. Datum. Za Euroherc. Potpis podnositelja zahtjeva, telefon i e-mail za kontakt:.

(popunjava oštećenik) prijava štete na stvarima temeljem police ...

te da mi je Informacija o obradi podataka također dostupna na svim prodajnim mjestima Triglav osiguranja d.d. i na web stranici: www.triglav.hr. U ...

za naknadu stete - Milenijum Osiguranje

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „Milenijum osiguranje“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju, neophodnu za dalji ...

Zahtev za naknadu stete - Milenijum Osiguranje

... o ostecenim stvarima nije dovoljan, sastaviti poseban popis sa trazenim podacima. Ovom zapisniku OBA VEZNO se prilaze intemi komisijski zapisnik o steti.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA (s osvrtom na ...

Ključne riječi: odvjetnik, osiguranje od odgovornosti, uvjeti osiguranja,. Zakon o ... Također, u radu odvjetnika neizostavno je poznavanje i sudske ... zbog smrti i tjelesne ozljede osoba, tj. šteta koje ne nastaju iz obavljanja profesionalne.

Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... - Izvor osiguranje

19 lis 2012 ... Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... Specifikacija odštetnog zahtjeva ... *Podnositelj izjavljuje da je zahtjev prijavljen tek kada bude ...

350-0301 IPID_osiguranje od odgovornosti za ... - Generali osiguranje

Osiguranje Drugi auto. OOsiguranik nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. Osiguranje od nezgode. OOsigurateljno pokriće je ...

Uvjeti za osiguranje izvan ugovorne odgovornosti

[1] Osiguratelj - Euroherc osiguranje d.d. Zagreb s kojim je sklopljen ... ozljede ili narušenja zdravlja. [2] Smatra se ... je nadgleda a nije kod osiguranika na radu,.

Izjava u vezi stete na motornom vozilu.cdr - SAVA osiguranje

IZJAVA u vezi štete na motornom vozilu. Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila dana godine u časova, u mestu . U nezgodi su učestvovali vozilo ...

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog ... - Croatia osiguranje

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog standarda osiguranika / Standard Protect. Pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su ...

Opsti uslovi za osiguranju od odgovornosti ... - SAVA osiguranje

ako se ne dokaže da nastanak štete niјe ni u kakvoј vezi sa tim prekršaјem;. 4. zbog ... 1) Pri otuđenju teretnog vozila, prikolice/poluprikolice, kao i pri njihovom ...

Odštetni zahtjev po osiguranju od odgovornosti - Croatia osiguranje ...

CROATIA OSIGURANJE d.d će izvršiti isplatu nespornog dijela svoje obveze sukladno odredbama Zakona o obaveznim odnosima te je radi ispunjenja ...

• Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Prošireni paket ...

KOMORSKI POPUST od 10 % NAKON SVIH POPUSTA PO CIJENIKU. Prošireni paket uz osiguranje vozila. 1. Paket Care – uključuje Mali paket autoasistencije ...

• Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ... - ZRTD HKZR

ČLANOVE OBITELJI. Članovi HKZR-a su u mogućnosti iskoristiti POSEBNE POGODNOSTI. Generali osiguranja d.d. u suradnji sa Certitudo d.o.o. koje uključuju ...

Obvezno osiguranje automobilske odgovornosti - Pravni fakultet

Provjera sukladnosti s propisima, načelima osiguranja i pravilima struke. • PREMIJE: ... NEOSIGURANO VOZILO: šteta suputniku, ako HUO dokaže da je znao ...

Odštetni zahtjev po osiguranju od odgovornosti - Croatia osiguranje

Suglasan sam da se odšteta po ovom odštetnom zahtjevu doznači na (označiti): ... Croatia osiguranja zbog očitovanja na ovu prijavu štete, a po potrebi i trećim ...

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

Upitnik za osiguranje prijevozničke odgovornosti za prijevoz tereta u ...

Page 1. Upitnik za osiguranje prijevozničke odgovornosti za prijevoz tereta u cestovnom prometu. 1. Ugovaratelj (naziv ):.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ... - ZRTD HKZR

na niže navedene vrste osiguranja, a odnose se na sve članove HKZR-a koji ... Osiguranje Drugi Auto omogućuje u slučaju prometne nezgode korištenje ... Cijene su izražene u kunama i uključuju PDV, trošarinu, trogodišnji paket mobilnosti ... Tražite li najpovoljnije rješenje…brine Vas rast kamatnih stopa…imate ...

Prijava na zdravstveno osiguranje

potvrdom prijave na zdravstveno osigu- ranje u Republici Srpskoj. Ko je obavezan da plaća doprinos za zdravstveno osiguranje? Doprinos za zdravstveno ...

prijava nesretnog slučaja - HOK Osiguranje

Jeste li prije nezgode konzumirali alkohol ili opojna sredstva? Ako da, koliko? da ne. Radi li se o ozljedi na radu? da ne. Ako je nezgoda nastala u prometu ...

Prijava osiguranog slučaja Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Da li osiguranik ima obavezno zdravstveno osiguranje? Da / Ne. TRIGLAV OSIGURANJE D.D. ul.Dolina br.8, 71000 Sarajevo. Tel: 080 02 02 41 ; Fax: 033 252 ...

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje člana obitelji.

3. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI / OSIGURANOJ OSOBI - ČLANU OBITELJI ... Tiskanica-2 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU (u daljnjem tekstu: ...

Prijava plana trajne edukacije za medicinske sestre - Bolnica Nova ...

HKMS - E0001. PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: Opća bolnica Nova Gradiška. ADRESA:.

bezbednost drumskog saobraćaja - Evropski univerzitet Brčko

Proračun brzine automobila za ograničen zaustavni put ........................................ 223 ... zaobljavanje ivica i tapeciranje unutrašnjosti vozila, ... odbačen na veću visinu od visine krova, pa vozilo na njega ne prenosi svoju brzinu usled čega se ...

bezbednost drumskog saobraćaja - Evropski univerzitet Brčko distrikt

Proračun brzine automobila za ograničen zaustavni put ........................................ 223 ... zaobljavanje ivica i tapeciranje unutrašnjosti vozila, ... odbačen na veću visinu od visine krova, pa vozilo na njega ne prenosi svoju brzinu usled čega se ...

Ured državne uprave u Prijava prebivališta djeteta Prijava ...

pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te izvršiti upis novorođenog djeteta na Obrazac PK roditelja. Prijava prebivališta djeteta. Dijete možete ...

Prijava u sustav Studijski programi – prijava diplomskih studijskih ...

Prijava diplomskih studijskih programa vrši se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na ... Listu prihvaćenih vjerodajnica za NIAS možete pronaći.

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

Opšti uslovi za osiguranje mašina od loma - Triglav osiguranje, ad

3) kršenja zakonskih i tehničkih propisa te pravila tehničkog iskorištavanja ... zbog redovnog pregleda ili održavanja osigurane stvari (pe- riodične popravke ili ...

Uslovi za osiguranje pomoći na putu - Wiener Städtische osiguranje

Prošireni paket osiguranja – o troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara: 70 evra po osiguranom slučaju nastalom u Republici Srbiji; o troškovi popravke ...

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

Riziko životno osiguranje za slučaj smrti - Triglav Osiguranje

smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje ne uključuje ... Informativni izračun osiguranih iznosa i premije za Riziko životno osiguranje za ...

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Osiguranje poljoprivredne opreme i mehanizacije - Lovćen osiguranje

žara, udara groma, oluje, eksplozije, gra- da, poplave, provalne i razbojničke krađe, ... Plaćanje premije na rate. • Popusti na paketno osiguranje. • Lovćen ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

List pokrića se izdaje sa trajanjem od najduže šest meseci. (3) Osiguravač je dužan da upozori ugovarača osiguranja da su. Opšti i Posebni uslovi osiguranja ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje

Na klimu utiču klimatski elementi (promenljivi činioci klime koji su meteorološke prirode ali su posmatrani u dužem vremenskom razdoblju i svedeni na srednje ...