Службени гласник РС - Регулаторна комисија за енергетику ...

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/95 и 68/11) у члану 2. послије ријечи: “Народне скуп- штине Републике Српске” ријеч: “и” ...

Службени гласник РС - Регулаторна комисија за енергетику ... - Srodni dokumenti

Службени гласник РС - Регулаторна комисија за енергетику ...

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/95 и 68/11) у члану 2. послије ријечи: “Народне скуп- штине Републике Српске” ријеч: “и” ...

01-333-04-1/Spp-65/17 - Регулаторна комисија за енергетику ...

27 јул 2017 ... Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, ... Rječica, vodozahvat broj 1 na rijeci Paklenici na k.č. broj 1548/2, ...

Број: 01-166-10/08 - Регулаторна комисија за енергетику ...

24 окт 2019 ... снаге – фотонапонски модули 49,5 kW, инвертори 45 kW и укупне ... 50 kW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена ... производити у производном постројењу Мала соларна електрана "Тркља 1",.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

23 sij 2020 ... ODBIJA SE zahtjev za rješavanje spora Vranješ Novice iz Banje Luke od ... Opštih uslova, vrši samoočitanje brojila, te podatke o očitanim ...

Povlasteni tarifi - Регулаторна комисија за енергетика на ...

14 окт. 2016 ... Огњен Прица бр.41А, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од.

Службен весник н - Регулаторна комисија за енергетика на ...

производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на ден. 25.11.2016 година, донесе. ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 1. Овом одлуком одређује се радно вријеме и услови рада трговинским ... кантине и мензе у спортским организацијама, фабрикама и установама, ...

Службени гласник РС

Ако директор одлучи да прихвати донацију, закључује се уговор о донацији, у складу са прописима који уређују донације и рад јавне службе.

Службени гласник бр. 1

система, а подаци из ове евиденције имају пуну доказну снагу о коришћењу радног времена запо- слених. Члан 10. Евиденција прековременог рада ...

Службени гласник РС број 11/20

12 феб 2020 ... врсте механизације: 1) трактори и ... доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из става. 1. овог члана. ... израда мини-вала,.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

13 апр 2016 ... Дарко Глишић, рођен1973. године, инжењер геодезије, Стубленица. 2. ... Јелена Благојевић, рођена 1992. године, студент, Уб Браће ...

Службени гласник бр. 5 - Град Требиње

Члан 1. Господин Васо Гуровић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности ... Момчило Ђого, дипл. инж. арх, – предсједник. 2. Славица ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК SLUŽBENI GLASNIK

26 сеп 2018 ... na sednici održanoj dana 26.09.2018 godine, donela je. ODLUKU O ... preko toplovoda Ǿ76,1x2,9/140 u svemu prema Glavnom mašinskom projektu ... а из реда родитеља- Савет родитеља, тајним изјашња- вањем.

Службени гласник Републике Српске

13 јул 2018 ... 17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66. 37. Члан 3. У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани.

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12)

која се тих права могу одрећи ако знају језик на коме се води поступак. У записнику ће се ... Члан 22. (1) Суд ће упутити захтјев за правну помоћ, односно службену сарадњу надлежном суду, ... Forum delicti commissi. Члан 25. ... навести категорије за које ће возачка дозвола бити суспендована. Рјешење ће ...

службени гласник 2-2018 - Grad Zvornik

26 феб 2018 ... интерну ревизију у Граду Зворник за 2018 годину. Члан 2. Годишњи ... 5. петак – 5,. 6. субота – 6, ... ПРОДАВНИЦА-ЦРНИ ВРХ. Станице/ ...

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni ...

15 дец 2015 ... 10 kom. Gumene čizme ........................................................ 20 pari. Ribarske čizme . ... Број: 06-10/2015-16-1. Broj: 06-10/2015-16-1. У Сјеници ...

службени гласник - Opština Gornji Milanovac

13 апр 2016 ... Драган Марјановић, рођен 12.09.1952.године, сувласник приватног ... Драгана Никитовић, рођена 23.04.1972.године, професор ...

(„Службени гласник Републике Српске, број: 92/08) На основу Чл ...

Републике Српске”, број 34/03) у члану 4. у ставу 2. на крају текста умјесто тачке ставља се запета и додају ријечи: “ о одобравању додатне едукације”.

Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6 107

Број 5. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6. V. Одјељење за просторно уређење Теслић, као носилац припреме измјене Плана, ...

„Службени гласник РС", бр.“ 52/2013 На ... - Врховни касациони суд

Суд подсећа да је у случајевима као што је случај подносилаца представки већ утврдио да би уставну жалбу требало заиста сматрати делотворним ...

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

у примени од 08.11.2019. године ("Службени гласник РС ... - Ratel

9 дец 2019 ... сне поштанске пошиљке – износ у висини утврђеног дела оштеће- ња или ... III За стечајног управника именује се Бранко Ми- тић из Врања, Јована ... против извршног дужника Драго Атанацковић, Блаце,. Оток 22 ...

службени гласник општине бујановац gazeta zyrtare e komunës ...

31 дец 2015 ... pečenjare, pekare, pržionice kafe, hemijske ... kafe, pečenjare, pekare i slične objekte). ... Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na.

"Службени гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године На ...

2 мар 2015 ... Општу документацију идејног пројекта чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9 овог правилника, ...

службени гласник општине шамац - Општина Шамац

Мрави су такође механички преносиоци низа патогених бактерија, посебно у болницама. (фараонски мрав ). Остале врсте нису епидемиолошки ...

Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија ... - Subotica.rs

предлогом пројекта Хрватске новине вијести – вијести на хрватском језику. ... Подносилац пријаве, VTV ComNet doo Subotica, Арсенија Чарнојевића 3, ...

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 77/2019 ОД 31.10.2019. ГОДИНЕ

31 окт 2019 ... 4) адреса је скуп ознака на поштанској пошиљци које означавају примаоца и место уручења поштанске пошиљке, а поштански адресни ...

"Службени гласник РС", бр

ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručni ispit), ... Stručni ispit u delu tematske oblasti Prva pomoć sprovodi član Komisije sa ...

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

Гас - Феромонт - Агенција за енергетику

13 сеп 2011 ... у складу са чланом 66. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ), а у вези са чланом 207 Закона о енергетици ...

Комисија за упис Филозофског факултета 1

20 јун 2016 ... ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ... пријемног испита и упису на Филозофски факултет:.

Шестомесечни извештај 01.01. - Републичка комисија за

набавци у одређеним случајевима прописаним законом, о жалби против закључка наручиоца и ... Предмет набавке:сузбијање комараца за 2014. годину. Процењена ... Академска мрежа Србије-Амрес, Београд ... локации "Лидл".

лични информации - Државна комисија за спречување на ...

EOS Matrix Doo. Период (од - до). 2006-2008. Вид на организација ... 14.01.2008. Адреса на работодавецот ул. Вељко Влаховиќ. Вид на организација.

кОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ – Годишњи извештај за

(преузимања) акција или удела. Based on mergers ... part of company Baumit Beteiligungen GmbH, Austria, over company W&P. Baustoffe GmbH, Austria, as ...

изјава за интереси - Државна комисија за спречување на ...

Во рок од 30 дена од преземањето на вршењето на јавните овластувања и должности, до Државната комисија за спречување на корупцијата Изјава за.

До Комисија за заштита на конкуренција на Република ... - arkep

Vip и Барател (Договор за препродажба на Boom TV пакети). б) По однос на прашањето за принципот на наплата на надоместоци кои би се примениле ...

Комисија за спровођење поступка јавнoг надметања за продају ...

22 дец 2017 ... Правила о поступку спровођења јавног надметања за продају путничких возила (у даљем тексту: Правила) уређују поступак и начин ...

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију ... - Batut

корелација између искуства прекида трудноће и ризика за развој карцинома дојке (9,. 10). Исходи наредних трудноћа. Жене треба информисати да не ...

Годишњи извештај 2017 pdf - Републичка комисија за заштиту ...

1 јан 2017 ... Комуналац Куки Богатић ... Набавка епоксидних цеви са фиберглас влакнима МП 16. ФИ 350 ... пројеката које спроводи ова институција.

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе ...

1119 Нови Сад. Основна школа "Светозар Марковић". Бачко Градиште. Бечеј наставник српског језика. 1120 Нови Сад. ОШ"Алекса Шантић". Вајска. Бач.

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање ...

Јагодина. ОШ " Бранко Радичевић". Поповац. Параћин наставник математике. 225. Јагодина ... Основна музичка школа "Миленко Живковић". Параћин.

korisnici de minimis državne pomoci 2011-2013.xlsx - Комисија за ...

D.O.O.. 20036273. 181. Решење Комисије за контролу државне помоћи бр. 76/1/2012‐ ... Меритум доо. 20094419. 712. 208/2011‐ ... туризам и трговину Микоп доо 17036360. 551. 208/2011‐ ... PANON ECO LIFE DOO. 20613092. 4690.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2 јул 2015 ... Горког, Апатински пут - од Максима Горког до канала Мостонге, ... се традиционална јела од рибе (фиш-паприкаш, рибља чорба, риба.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

28 феб 2017 ... од 1989. године отворена за посетиоце у радно време Галерије. У њој је сачуван уметников ... система Радио Шид има свој информативни канал на којем емитује информације у писаном ... "Tim izolirka" DOO.

Службени лист 8/2012

24 апр 2012 ... ДАТУМ РОЂЕЊА ЗАНИМАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ. 1. Томислав ... Дамир Делић, 08.05.1990., студент, Рибарска 12, Бачко Нови Село. 20. ... Антун Матковић, 02.02.1962., водоинсталатер, Аугуста Цесарца 12, Бач. 11.

Службени лист бр. 08 29 Април 2008

Соња Бољанац, рођена 1964. организатор културних активности ... Јелена Зорић, рођена 1983, студент, Пан- ... Сава Глишић, рођен 1949. пензионер,.

службени лист општине тител

23 мај 2016 ... ВЕСНА КНЕЖЕВИЋ из Титела, ИЗАБРАНА је за председника Скупштине општине Тител. II. Решење објавити у „Службеном листу ...

Службени гласн 5 - Министарство финансија

професионалног звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, вођење евиденције и друга питања у вези са полагањем испита за стицање овог ...

службени лист општине врбас

5 дец 2018 ... „Службени лист општине Врбас“, број 24/2015 од 30. децембар, 2015., ... Ортопедија вилица. 12. 2460. 19. ... продуката ђубрива у производима (јабуке, салата, идр.). ... Ниједно лице се не налази на листи чекања.

Службени лист општине Кањижа

30 мај 2019 ... Висина накнаде за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене ... Јелена Петровић Глишић, Геронтолошки центар Кањижа.

Службени лист општине Пожега

10 мар 2017 ... инвестиционог амбијента, позиција 61, економска класификација 511. Зграде и грађевински објекти, износ „10.000.000“ замењује се ...

службени лист општине жабаљ

28 дец 2015 ... Ново село. 7164. 10310. Њива. 5. 3,1410. 3,1410. Жабаљ. Ново село. 7164. 10311. Трстик-мочвара. 2. 1,2637. 1,2637. Жабаљ. Ново село.

службени лист општине варварин

11 апр 2016 ... 2) Виолета Лутовац; 31.08.1986.; доктор медицине; Доњи Катун. 3) Дејан ... 8) Драган Брзић; 16.08.1961.; возач; Обреж. 9) Марија ...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

20 апр 2017 ... Корина Губик, Мирослав Јованчић, Акош Бала и Тибор Лазар; ... програмом народне кухиње, организовали смо у периоду од 02-09.

службени лист - општина ковин

2 окт 2019 ... BEZUBICA. 2.77870. 1.48400. ДА. 4. NjIVA 3. KLASE. Zakup. 2. Bavanište I. 3379. 4457/4. NjIVA 4. KLASE. 0.43340. BEZUBICA. 0.43340.

Службени гласн - Удружење судских вештака

Ђокић (Живојин) Гроздана. Дипломирани економиста ... 740-05-03008/2010-03. Ристић (Душан) Гроздана ... Драшковић (Илија) Радосав. Дипломирани ...

службени војни лист - Министарство одбране

4 мај 2016 ... СТАНОЈЕВИЋ Стојанчета ДЕЈАН. Унапређује се ... МИЛАДИНОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се ... КОВАЧ Иштвана ДРАГАНУ,.

Lazarevac - Службени лист града Београда

u bloku15, parking za 17 putni~kih vozila i 10 kamiona na ... ska stanica i stambeno naseqe Toplice, ~iji konzum izno- ... ravak, kao {to su „krevet i doru~ak”,.