Tarifa VAŽEĆA od 19.12.2012. - Hrvatska odvjetnička komora

27 lis 2012 ... troškova za rad odvjetnika*. GLAVA PRVA. Tarifa odre uje naÀin vrednovanja, obraÀunavanja i pla anja odvjetniÀkih usluga i izdataka koje ...

Tarifa VAŽEĆA od 19.12.2012. - Hrvatska odvjetnička komora - Srodni dokumenti

Tarifa VAŽEĆA od 19.12.2012. - Hrvatska odvjetnička komora

27 lis 2012 ... troškova za rad odvjetnika*. GLAVA PRVA. Tarifa odre uje naÀin vrednovanja, obraÀunavanja i pla anja odvjetniÀkih usluga i izdataka koje ...

Tarifa od 11.12.2009. - Hrvatska odvjetnička komora

12 stu 2009 ... po Tbr. 7. toč. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta ... 50 bodova te za drugi i svaki sljedeći započeti sat naknada od 50 bodova. 6.

t - Hrvatska odvjetnička komora

dono$enja i srufanja na snagu nove Tarife o sudskim pristojbama, sudske pristojbe plaiati prema. Tarifi sudskih prisojbi koja je sasbvni dio Zakona o sudskim ...

Odvjetnik 3/19 - Hrvatska odvjetnička komora

52 Burić, Zoran, Croatia, Qualitative report, u: Pre-trial. Emergeny Defence ... Bio je suosnivač odvjetničkog društva Divjak Topić & Bahtijarević, koje je osnovao ...

Odvjetnik 1-2/19 - Hrvatska odvjetnička komora

1 velj 2019 ... RONALD KOROTAJ. Odobren upis na sjednici. Izvršnog odbora. 3. prosinca. 2018. godine, sa sjedištem ureda u PULI. FILIP-IVAN ĆAVAR.

Odvjetnik 1-2/18 - Hrvatska odvjetnička komora

22 ožu 2018 ... ... 24 January 2018. Prisege dane 14. veljače 2018. 55. Oaths taken on 14 February 2018. In memoriam / Obituaries. Boris Relić, Željko Vidović.

Odvjetnik 7-8/18 - Hrvatska odvjetnička komora

7 kol 2018 ... a naravno da bolest, stručno usavršavanje u inozemstvu ili bilo koji drugi ... Marijan Hanžeković. Zahvaljujem se svim članovima UO u oba ...

Odvjetnik 3-4/18 - Hrvatska odvjetnička komora

3 tra 2018 ... Plaketu “Dr. Ivo Politeo” s poveljom primile su u ime svog oca Ana i Dora Hanžeković. izlaganje Viktorije Hellenbart, članice Odbora.

odvje 1-2/201 - Hrvatska odvjetnička komora

22 ožu 2018 ... CBA commemorates the late Marijan Hanžeković. Domjenak za pravosudne dužnosnike u HOK-u. 14. Justice system officials meet at a party ...

Odvjetnik 11-12/18 - Hrvatska odvjetnička komora

11 pro 2018 ... Sanja Mišević: Arbitrarnost sudskih odluka kao ugroza vladavine prava u Hrvatskoj ... 11 Vidi Mišević, S., Predprocesni parnični trošak, Aktual-.

Uputeza - Hrvatska odvjetnička komora

5 lip 2019 ... Hrvatska odvjetnička komora na Facebooku i LinkedInu. 31 ... Glasilo-Časopis Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, 2/2019., god. 91.

Odvjetnik 5-6/18 - Hrvatska odvjetnička komora

7 svi 2018 ... Glavni i odgovorni urednik:Robert Travaš, odvjetnik, Zagreb, Jurkovićeva 24, tel: 466665; fax: ... Željko Vidović iz Dubrovnika, Vladimir Puljić iz.

svijet bez odvjetnika?! - Hrvatska odvjetnička komora

17 ožu 2017 ... Tradicionalni domjenak za pravosudne dužnosnike u HOK-u. 6 ... U pravni se sustav Hrvatske, prema savjeti- ma EU-a ... Provedba ovrhe izvan.

Odvjetnik 2-2019 - Hrvatska odvjetnička komora

5 lip 2019 ... Materijali objavljeni na web stranici ne honoriraju se. Prvi broj ... more. Rubrike koje smo do sada imali od čitateljstva izuzetno su dobro ... situacije u kojima ćemo ići na sud ako neko pitanje ne uspijemo riješiti online? Hoće li.

zakon o odvjetništvu - Hrvatska odvjetnička komora

Komora) kao samostalnu i neovisnu organizaciju odvjetnika na teritoriju. Republike Hrvatske, - donošenjem statuta i drugih općih akata Komore, - odlučivanjem ...

UPITNIK ZA OSIGURANJE - Hrvatska odvjetnička komora

OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA ... Za izradu ponude potrebno je dostaviti presliku aktivne police AO/AK ili dostaviti sljedeće ... za osiguranje odabranih proizvoda osiguranja kod Wiener osiguranje Vienna ...

sadrćaj/contents - Hrvatska odvjetnička komora

Stručni skup u povodu 10. godišnjice Zakona o mirenju, s naglaskom ... ti njihov primjer. Posebno bih želio ... Dakle, parnični postupak je sada strogo podi-.

Milan Smrekar - Hrvatska odvjetnička komora

Željko Čaić. 32. Veljko Klemenčić. 32. Iz EU / From the EU. Direktiva 98/5/EC Europskog parlamenta i Europskog vijeća o obavljanju odvjetničke profesije ...

Letterhead (Sales stripes) - Hrvatska odvjetnička komora

Fitness Forma se nalazi u samom centru Zagreba te posluje na dvije lokacije: Hebrangova 21 i Martićeva 17. Centar Hebrangova – Fitness Forma: prostor ...

pravilnik o kreditiranju odvjetnika - Hrvatska odvjetnička komora

19 ožu 2015 ... Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 30. svibnja 2015. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika o kreditiranju ...

lista branitelja po službenoj dužnosti hrvatska odvjetnička komora ...

16. ČARAPIĆ KRISTIAN. 091-577-3844. Rijeka. Dežmanova 1 [email protected] 17. ČOLIĆ BRANIMIR. 091-765-8555. Rijeka. Užarska ulica 28.

Zahtjev za upis promjene vježbe - Hrvatska odvjetnička komora

Skenirani dokument moguće je poslati na e-mail adresu: [email protected] Podnositelj zahtjeva. Ime i prezime: OIB: Prebivalište: Boravište: Telefon: Mobitel:.

Statut Hrvatske odvjetničke komore - Hrvatska odvjetnička komora

18 srp 2018 ... (3) Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom: HRVATSKA. ODVJETNIČKA KOMORA - ZAGREB. (4) Žig izrađen ...

2012-1/2 2012-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

1 svi 2012 ... provedbu javnozdravstvenih akcija (7). • temeljno ... autenti~nosti lijekova u hrvatske ljekarne, Bilten HLJK. 2011-3/4, str. ... Coner, Bjelovar,. 5.

2012-5 2012-5 - Hrvatska ljekarnička komora

15 pro 2012 ... mjerilima za odre|ivanje cijena lijekova na ... jekova na veliko i o na~inu izvje{tavanja o cijena- ... izdavanje lijeka Escapelle kao BR (od-.

3-4 2012 Veterinarski.indd - Hrvatska veterinarska komora

VS Veterina d.o.o., Nova Gradiška. 1.000,00. 12. 4. 2012. VA More, Šibenik. 500,00. 25. 4. 2012. želi ostati anoniman, Osijek. 500,00. 26. 4. 2012. djelatnici HVK.

hrvatska stomatološka komora - Hrvatska Komora Dentalne Medicine

Hrvatska komora dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora) osnovana je 26. lipnja 1995. ... promicanje širenja najboljih praksi u svim državama članicama, kao što je bolje ... bave liječenjem boli (anesteziolozi, neurolozi, neurokirurzi).

Carinska tarifa BiH 2019. - Vanjskotrgovinska komora BiH

0307 43 91 00 – – – lignje iz roda Ommastrephes spp., osim. Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp.,. Sepioteuthis spp. –. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0307 43 92 ...

komora razgovor tema broja - Hrvatska liječnička komora

7 ožu 2016 ... ... treba otkriti pravi uzrok. Dječja bolnica Srebrnjak prva u zemlji ima Centar za kašalj ... nje naprednog melanoma i cijena mu je bila od 120.000 USD po ... Braća Milojković imala su od ranog dje- tinjstva ljubav za sport.

hrvatska gospodarska komora županijska komora split povjerenstvo ...

Promet d.o.o. Split – opravdano sa postojećom. C101334, C101328. NIJE. USKLAĐEN. 7. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O., Imotski. SPLIT - PRGOMET. 6:45.

hrvatska gospodarska komora ∆upanijska komora split

Na sveÀanoj sjednici Gospodarskog vije a HGK ∆upanijske komore Split, koja je ... izgradnju auto-ceste, te obavljanje kontejnerskog pri- ... Kramar je govorio o.

hrvatska gospodarska komora ćupanijska komora split

Vučević i Ivan Gudelj, veslač Igor Boraska, alpinist Stipe odnosu na 2007. godinu. Županijska prosječna mjeseč- na isplaćena plaća iznosi 96,2% prosjeka neto ...

hrvatska gospodarska komora županijska komora split ... - HGK

Promet d.o.o. Split – opravdano sa postojećom. C101335, C101313. NIJE ... 15. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O., Imotski. AUTOHERC D.O.O.,. Metković. SPLIT - ...

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Hrvatska ...

Tarifa određuje način vrednovanja, obra- čunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za ...

Hrvatska vaš poslovni partner - Hrvatska gospodarska komora

8 lis 2018 ... motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i moto- cikala (G45) zapošljavala ... Srbija. Ukupno prikazan uvoz. Ukupan uvoz. Uvoz ukupno. Europa. Azija ... se za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih ... inspektorat, Porezna uprava; tijela kaznenog progona ...

pregled iz tarifa naknada u poslovanju sa iz tarifa ... - Raiffeisen Bank

INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA. 4.1. INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA. Mjesečna naknada za korištenje usluge. KM 3,99. Upisnina.

Zbornik Konferencije 2012 - Privredna komora Crne Gore

pređenju stanja u oblas ma izvršavanja ugovora, dobi- janja građevinskih dozvola ... veoma brzo sam razvio simpa je prema ovom narodu i prirodnim ljepotama zemlje. ... standardi, provjera kvaliteta, veći stepen primarne i finalne prerade.

HRVATSKA KOMORA

medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora). Izdavanje odobrenja za samostalan rad. Članak 2. Komora izdaje odobrenje za samostalan medicinskoj sestri ...

od HRK 2,18 % & od HRK 3,8 - Hrvatska liječnička komora

11 velj 2019 ... Tomislav Franić, dr. med. • Prof. dr. sc. Zdenko Kovač, dr. med. • Prim. Slavko Lovasić, dr. med. • Dr. sc. Adrian Lukenda, dr. med. Doc. dr. sc.

l - Hrvatska gospodarska komora

putnika (NN 114115) nova linija Vinkovci-Zuparya77 u knjizi VR ... Prigovor Polet d.o.o. stara linija Vinkovci - Zupanja 368 -r zagtitno rijerne ... Otok - Vinkovci.

hrvatska - Vanjskotrgovinska komora BiH

29.L!.201,6. HR 1135/16. Autoherc export- import ... Putnik-do. Bugojno. NEUM. METKOVIC. HR ... Autoherc export-import GrurIe. Oznaka linije:i. ETNO MJESTO.

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Član Komore Ivica Milanja iznio je podatak da ima psihologa koji se bave psihološkom djelatnošću, a nisu članovi Komore. Predsjednica Komore uputila je ...

Hrvatska obrtnička komora

AUTO CENTAR DAKRA d.o.o.. Vž., Janka Leskovara 2. 230-140. 2. AUTO CENTAR KOS d.o.o.. Vž., Cehovska 18. 099/211-5721. 3. AUTO CENTAR TONI d.o.o..

3,3-3,5% - Hrvatska liječnička komora

6 tra 2017 ... Dr. sc. Trpimir Goluža, dr. med. e-mail: [email protected] ... Toni Kolak našao se u središtu pozornosti nakon što je smijenjen s mjesta ...

E – kWh – m³ = HLK RWE - Hrvatska liječnička komora

1 ruj 2017 ... Banka humanog mlijeka • OB Varaždin KBC Osijek • Oprez, lažne konferencije ... trenutne liste čekanja i definiranje priori- teta nedovoljno ...

HGK . HR - Hrvatska gospodarska komora

18 lis 2018 ... Prema paritetu kupovne moći BDP NR Kine u 2017. godini iznosio je ... Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

... 2015 the following. RULES OF ARBITRATION. OF THE PERMANENT ARBITRATION COURT. OF THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY. (Zagreb Rules).

Broj 3 - Hrvatska gospodarska komora

Šibensko-kninska županija: VINOPLOD vinarija Šibenik, BEDRICA PZ Skradin,. PRŠUTANA IVIĆ Brištane ... E-mail:[email protected] ---- [email protected]

Untitled - Hrvatska psihološka komora

28 velj 2020 ... Andreja Bogdan re. SUOMOR. Baru. Dostavlja se: 1. Web stranica Komore. 2. Članovima Stručnog razreda. 3. Pismohrana. 10000 ZAGREB ...

Untitled - Hrvatska gospodarska komora

JAVNI BILJEŽNIK. Dubravka Grladinović ... Ja, javni bilježnik Dubravka Grladinović, potvrđujem da sam ... Đemal Haliti, Beli Manastir, Kralja Petra. Svačića 30 ...

Kontracepcija - Hrvatska ljekarnička komora

hormon LH (i nešto manje FSH) te ovaj skok u izlučivanju dovodi do ... (hipertenzija, migrena s aurom, diabetes mellitus s vaskularnim promjenama i pušenje).

broj 40 - Hrvatska gospodarska komora

Prohaska, nogometaš Hajduka Mirko Oremuš, te Ivo. Jagnjić i Zdravko Sunara iz grupe Dalmatino, koji su se okušali i kao prodavači. Prezentacija gospodarstva.

NR KINA - Hrvatska gospodarska komora

Najkraći linijski let na relaciji Zagreb - Šangaj ... izvoznicima i dati neke osnovne informacije bitne za poslovanje u toj zemlji. ... Kineska vlada, predvođena ... Veleposlanstvo Kine također preporučuje da se u slučaju sklapanja ugovora.

BDP po županijama - Hrvatska gospodarska komora

Tablica 1: BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PO ŽUPANIJAMA. 2008. 2015. 2015. / ... podatak, odnosno BDP po stanovniku također pokazuje razlike u gospodarskoj razvijenosti regija Hrvatske. ... 63% pala na 60% u 2016. godini). Ipak, brojne su ...

Broj 2 - Hrvatska gospodarska komora

Ad Plastik, Alpro Att, Antonio Trade, Brodomerkur, Dalmacija Elektronika, ... klijenata su NASA, Pepsi Cola, BMW, Ferrari, Opel, Volvo, Rolls Royce, IBM, ...

Ovdje - Hrvatska revizorska komora

Na povećanje temeljnog kapitala, pa tako i na povećanje kako je definirano izmjenama i dopunama. Zakona o porezu na dobit, obvezno se primjenjuju odredbe ...

Slajd 1 - Hrvatska obrtnička komora

Za izradu proizvoda u radionici, koriste se sve poznate lončarske tehnike: lončarsko kolo, glaziranje, pečenje, bojanje i sl. U obrtu se također koristi i vlastiti stroj ...

Autotrans doo - Hrvatska gospodarska komora

knjige v.r. voznog reda. 51. Croatia Bus d.o.o. ... Vela Luka-Dubrovnik - postojeća dozvola, br.linije u upisniku 244 - zaštitno vrijeme. 81. Libertas Dubrovnik.

industry 4.0 - Hrvatska gospodarska komora

Prva industrijska revolucija: parni stroj omogućuje uvođenje mehanički potpomognute proizvodnju. (Kasno 18 stoljeće). Druga industrijska revolucija: električna ...

2008-2 - Hrvatska ljekarnička komora

Liberalizacijska kretanja u europskom ljekarni{tvu [4]. 84. Rad na ... Cijena lijeka u Europi iznosi oko. 5 000 eura po ... u EU. 5 Odluka o na~inu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i ... stu do ru`i~astu boju, jod `utosme|u boju u vodenoj ...