CAD/CAM

Slika 5: Programiranje CNC stroja z dvema različnima CAM programoma .......................... ... generira G koda za obdelovanje na stroju, ki ga upravlja računalnik.

CAD/CAM - Srodni dokumenti