REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Baška

Z A P I S N I K sa 6. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana. 23. svibnja 2014.g. u vijećnici Općine Dobrinj, s početkom u 9,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Baška - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Baška

Z A P I S N I K sa 6. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana. 23. svibnja 2014.g. u vijećnici Općine Dobrinj, s početkom u 9,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Općina Baška

lokalne samouprave otoka Krka podijelio je popis tvrtki s njihovog područja. Naveo je ... te broj tvrtki po općinama, statistiku po djelatnostima u 2012. godini.

republika hrvatska - Općina Baška

6 pro 2016 ... Prihvaća se ponuda EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, OIB 95915932567, BROJ. 1031/2016 od 30. studenog 2016. godine, ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Jelenje

TZ potrebno je da stručne službe sačine prijedlog koliko će svaka općina participirati u troškovima i koliko će osoba biti uključeno u rad zajedničkog glasila i TZ.

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ...

OPĆINA DOBRINJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: 350-03/18-01/2. URBROJ:2142-04-02-19-1. Dobrinj, 10. svibnja 2019. godine. Na temelju članka ...

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina matulji rbr ...

19 velj 2016 ... Lidl Hrvatska d.o.o., Velika. Gorica, Ulica kneza Ljudevita. Posavskog ... 19.2.2015. 1.1.2015. 31.3.2015. Puritus d.o.o. Viškovo , Mavri. 34 c. DA.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA ...

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA RAB. HR-51280 Rab, Banjol 10 ... Većina škola u Primorsko-goranskoj županiji planira nadoknadu nastave na ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Grad Kraljevica

5,000.00. ŽUPA SV. NIKOLE KRALJEVICA financijska pomod za održavanje crkve. 10,000.00. UDRUGA ORIS donacija za projekt „Širenje Horizonta“. 5,000.00.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA O P ...

10 pro 2018 ... o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik ("Službene novine" ... Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj;.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ...

22 stu 2017 ... Dopunski rad po završetku nastavne godine i popravni ispiti. ... Škola je u svom sastavu od samog početka imala i autoškolu koja je u jednom periodu bila nositelj cjelokupne ... dostupne su online edukacije koje organizira Carnet. c) Stručni aktivi ... polaganje istih ispita u HAK-u i Crvenom križu. Raspored ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Grad Čabar

Edukativni posjeti djece – Suradnja s OŠ ˝ Petar Zrinski˝ Čabar. • suradnja s SKD-om i učiteljicom dopunske nastave slovenskog jezika. • suradnja s Gradom ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Grad Delnice

13 sij 2014 ... REPUBLIKA HRVATSKA. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA. Grad Delnice. Gradonačelnikov stručni kolegij. KLASA: 023-06/14-01/01.

1 republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

1 ožu 2017 ... Viadukt d.d. Kranjčevićeva 2., Zagreb, OIB: 74794390096 s ... Jure Matković – stečajni upravitelj Metal - mont d.o.o. Rijeka – u stejčaju. 13.

republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

18 ruj 2014 ... sortimenata u visini od 2,5 % vrijednosti drveta na panju u proračun jedinice lokalne samouprave a koji je ... Rene Bitorajac. 15. Željko Šančić ...

Program ukupnog razvoja Općine Baška 2015 ... - Općina Baška

6 stu 2015 ... voda i usluga te dodatnu kvalitetu uključujući sve turstičke nositelje. 8 ... Općina Baška, TZ Općine Baška, gospodarski subjekti. CILJNE ...

republika hrvatska - Općina Križ

U ped.godinu krenuli smo sa 128-ero djece koja su bili polaznici u dva objekta na ... tobogan i patkicu na federu za igralište u Novoselcu,obitelj Kuntić donirala je ... Grada donirala nam je kompostarnik za vrt, a trgovina „Pevec“ kadicu od 500 l.

republika hrvatska - Općina Barban

EURO RATAN d.o.o.. 1.000,00 Apsolutna zastara. 2. ARIMPEX d.o.o.. 1.960,00 Brisan iz sudskog registra, provedba upisa brisanja na dan 24.02.2016. 3.

republika hrvatska - Općina Medulin

6 kol 2019 ... uz obveznu dostavu - u papirnicu Aurea / Nove istarske knjižare - sljedeću ... društva Aurea d.o.o. Pula, u Novim istarskim knjižarama d.o.o nije ...

republika hrvatska - Općina Netretić

3. EXPERT d.o.o., Trg dr. F. Tuđmana 15, Našice,. 4. AQUATERM d.o.o., Primorska 28, Karlovac,. 5. GEO-KOM d.o.o, Bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa, te. 6.

REPUBLIKA HRVATSKA - Općina Prgomet

Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja općine Prgomet ... treba što bolje organizirati transport djece do najbližih škola unutar općini i šire. Ustanove za ...

republika hrvatska - Općina Šestanovac

9 svi 2016 ... Prijedlog odluke u svezi plaćanja Bendić Papir po računu broj 336-1-1 po ugovoru o isporuci opreme za dječji vrtić u naselju Šestanovac od ...

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ... - Općina Muć

7 MARA KLIŠKIĆ- SUFINANC.EL.ENER. ... 2 MARA KLIŠKIĆ- POMOĆ ZA STANOVANJE/HEP Donji Muć 181, Donji Muć. 1.000, ... GORAN ŠIMIČIĆ-JEDNOKR.

republika hrvatska - OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

Marko BALIJA, dipl.ing. Voditelj i koordinator izrade ID Plana za Trames Consultants d.o.o.: Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh. Stručni tim Trames Consultants ...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO ... - Općina Trpanj

sa 11. (jedanaeste) sjednice Općinskog vijeća. O P Ć I N E T R P A N J. Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,. Datum održavanja: 19.srpnja ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

11 tra 2019 ... Općine Brckovljani“ broj 01/18), načelnik Općine Brckovljani, dana 11.04.2019. godine donosi. O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ... - Općina Brdovec

dužnicima i onima čiji se dugovi odnose na dulje vremensko razdoblje (6 ... važećim zakonskim propisima, a dužnik se u postupku naplate pozove na zastaru.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ... - Općina Pokupsko

15 stu 2019 ... Pokupsko. NC/PO - 12. Pokupsko. Odvojak Pavek. 200. 200. 0. 3/1, 6/10, 6/17. Pokupsko. NC/PO - 13. Pokupsko. Parkiralište OŠ Pokupsko.

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO ... - Općina Lumbarda

28 pro 2018 ... Konoba Luka. -/-. 8. Seosko domaćinstvo Bire. -/-. 9. Konoba Škafetin. -/-. 10. UO Butara. -/-. 11. Konoba Maslina. -/-. 12. Pekara Krkeljaš. -/-. 13.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Severin

30 lip 2014 ... kupoprodaji nekretina između TROHA-DIL i Općine Severin. Tražena ... Cijena je 1.200,00 kuna u cijelosti plaćamo sami, a nemamo pravo na.

1 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ... - Općina Pokupsko

Radno vrijeme Upravnog odjela je od 8,00 do 16,00 sati. Općinski načelnik može u pojedinom dijelu godine odrediti radno vrijeme drugačije od onog.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

10 pro 2018 ... upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida. - dostaviti ... MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU VARAŽDINSKA, Služba.

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO ... - Općina Orebić

1 velj 2018 ... sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 13. prosinca 2017. ... odgovorio je da je u stalnom kontaktu s MORH-om i DHMZ-om,.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO ... - Općina Lipovljani

18 lip 2019 ... Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:29/09, 7/13 ... Područje Općine pokriva poštanski ured koji se nalazi u naselju Lipovljani. 4.2.2.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ... - Općina Jesenje

OPĆINA JESENJE. OPĆINSKO VIJEĆE. KLASA:021-05/19-01/43. URBROJ:2140/05-19-1. Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. godine. Na temelju članka 15.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ... - Općina Stupnik

Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković i članovi Općinskog vijeća: Darko. Vulje, Ivica Piškor, Miroslav Božić, Ante Perić, Josip Pipić, Josip ...

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA KONAVLE OSNOVNA ŠKOLA ...

REPUBLIKA HRVATSKA. OPĆINA KONAVLE. OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT. OIB : 07260663095. IBAN HR6824070001100019763 OTP banka. Tel: 478 052 ...

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ... - Općina Šolta

24 svi 2019 ... Arta-zip, obrt, Franka Lisice 2A, Zadar, email: [email protected] c). Verteks d.o.o., Iznad križa 66, Bibinje, Zadar, email: [email protected],. d).

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ... - Općina Garčin

1.000,00 BICIKL. UDRUGA. 06.06.16 UD. RODITELJA DJECE OBOLJELIH ... 418,86 VINKOPROM. 13.07.16 NK SAPCI. 2.404,50 HK STYLE. 13.07.16. SUF.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KRŠAN ...

22 stu 2019 ... E-mail: [email protected], www.krsan.hr ... sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 22. studeni 2019.

PRIJEDLOG REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Postira

1 lip 2019 ... ... košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, ... Zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po ...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA ... - Općina Jelenje

17 srp 2019 ... Kraljevici u iznosu 4.412.946,00 kn te nogometnog igrališta Graja u iznosu 2.691.840,00 ... Dimenzije izvedenog igrališta od umjetne trave su.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BALE ...

18 ruj 2019 ... MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin. - Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Pula. - Istarska ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ZUPANIJA OPCINA PREKO ...

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Preko (,, Sluzbeni glasnik Opcine Preko" broj: 1/16) utvrdenaje obveza izrade izmjena i ...

republika hrvatska koprivničko - križevačka ... - Općina Sokolovac

4 pro 2014 ... Odjel za katastar nekretnina Koprivnica ... RASPRAVA. GORAN HOJSKI: Sve detalje kao što su križanja pruge za državnim ili lokalnim cestama.

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ČEPIN OPĆINSKO IZBORNO ...

5 svi 2017 ... obuhvaća birače s prebivalištem u Čepinu u sljedećim ulicama: Bosutska, Ciglana Palača,. Dravska, Dunavska, Karašička, Kralja Tomislava od ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Općina Lobor

17 sij 2020 ... KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA. OPĆINA LOBOR. Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ... - Općina Sveti Đurđ

31 pro 2015 ... 5.03.2015. ///. 3.000,00 kn mjesečno na određeno vrijeme. TP VARAŽDIN d.o.o. ,. Optujska 26 od 5.03.2015. do 5.03.2027. ne. TP VARAŽDIN.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŽINADA ...

I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada u 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BIZOVAC OPĆINSKO IZBORNO ...

O ODRE IVANJU BIRAČKIH MJESTA. Na području Općine Bizovac odreuju se biračka mjesta: 1. Biračko mjesto broj 1. u Bro ancima, Osnovna škola, Školska 1, ...

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA KOŠKA OPĆINSKO IZBORNO ...

5 svi 2017 ... 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Koška donosi ... Biračko mjesto broj 2. u Koški, Osnovna škola "Ivane Brlić Mažuranić", Trg dr.

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

31 srp 2019 ... Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I. 1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ... - Općina Oprisavci

17 lip 2015 ... Mijo Uremović- što je s mrtvačnicama, odnosno s FAZOM II . ... Ibis usluge d.o.o., J.J. Strossmayera 95, 34500 Našice, OIB: 44734044062.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ...

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb, ... Jednokratna novčana potpora roditeljima za novorođeno dijete isplaćuje se u ...

REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ... - Općina Jakšić

Požeško-slavonskoj županiji, Boško Obradović, Dario Pažin, Mario Glavaš, Ante Lovrić, ... općinski načelnik, Dinko Gurdon i Jagoda Kovačić – djelatnici Općine, ...

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Ivan Barlović. Fakultet strojarstva i brodogradnje. / industrijsko inženjerstvo i menadžment. 3. godina / 5. semestar. 17. 10. Mario Lončarić. Ekonomski fakultet u ...

republika hrvatska županija vukovarsko-srijemska općina štitar ...

12 srp 2018 ... cijevi , kontrola priključka trošila , čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje i pripremu sanitarne vode na kruto gorivo (osim kaljevih peći) ...

republika hrvatska varaždinska županija općina ljubešćica općinsko ...

članka 30. točke Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 9/13 i. 24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj ...

republika hrvatska županijsko izborno povjerenstvo ... - Općina Čepin

15 svi 2019 ... Biračko mjesto broj 10. u Čepinu, Prostorije NK "Klas", Neretvanska 10, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Čepinu u sljedećim ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina gornja ...

OPĆINA GORNJA STUBICA ... novogodišnji koncert. KUD MATIJA GUBEC, Zagrebačka 8, Gornja. Stubica. 7.000 ... Župa Laz, Laz Bistrički 183, Marija Bistrica.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina krapinske ...

8 ožu 2019 ... Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ( dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, 40 sati ...