općina dobrinj - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009. OPĆINA DOBRINJ. 6. Temeljem članka 7. i 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04,. 110/07 i 60/08), ...

općina dobrinj - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša - Srodni dokumenti

općina dobrinj - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009. OPĆINA DOBRINJ. 6. Temeljem članka 7. i 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04,. 110/07 i 60/08), ...

Općina Klana - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Plan gospodarenja otpadom Općine Klana (u nastavku PGO) imat će odgovarajuću ... ha gospodarskih šuma kojima upravlja Šumarija Klana i to gospodarskim ...

Untitled - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

PREGLED POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM ... javnog poduzeća "Varkom" d.d. iz Varaždina, za skupljanje, prijevoz i obradu komunalnog i ... Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije i postojeće prijave u ...

izvješće - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša - HAOP

Šibenik. 15. Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik ... Autotransport d.d. Šibenik, Pogon održavanja vozila. Šibenik. 28. Barizon ... nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih ...

IPZ Uniprojekt TERRA - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

raspolaže Grad Slavonski Brod i TD KOMUNALAC d.o.o. za Slavonski Brod, kao i iz podataka iz nacionalne baze podataka o otpadu (ROO, HAOP), Državnog ...

Strategija ruralnog - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

savjetodavna služba, Hrvatski stočarski centar, Gospodarska ... usmjerenje ruralnog razvoja Međimurja, te sadrži odgovarajuće preporuke i ... Međimurju te znatno premašuju dolaske u Čakovec, smještajne kapacitete i noćenja u gradu.

PGO 2017.-2022. - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

Županije i Grad Zagreb su jedinice regionalne samouprave nadležne za gospodarenje ... Odvoz papira, plastike i stakla putem zelenog otoka vrši se jedan put ...

Plan gospodarenja otpadom - Baza dokumenata održivog razvitka i ...

Josipa Kozarca 35 , 35209 Bukovlje. TRGO-INVEST d. o. o.. Dragutina Rakovca 74 bb, 35209 Bukovlje. AUTO-RETTUNG d. o. o. Bukovlje. Stjepana Radića 2 /A ...

za razdoblje 2017.-2022. godine - Baza dokumenata održivog ...

28 ožu 2018 ... kao slijednik dotadašnjih općina Koprivnica, Križevci i Đurđevac, kada je prvi put formirana i ... dvije auto prikolice bio otpada, bez naknade.

PGO Grada Koprivnice 2018.-2023. - Baza dokumenata održivog ...

10.4 Sakupljanje krupnog komunalnog (glomaznog) otpada iz domaćinstava ................ ... autopodizača (kamiona za odvoz kontejnera) i 1 višenamjenskog vozila za ... Grad Koprivnica će u suradnji sa GKP Komunalac d.o.o osigurati odvojeno ...

izvješće o stanju okoliša grada zagreba - Baza dokumenata ...

Prilog 17. Cjenik parkirališnih karata. 203. Prilog 18. ... 102 Cjenik parkirališnih karata u Prilogu. 103 Od toga 1.875 (19%) ... MB FRIGO. Klima I hlađenje. d.o.o..

Rekonstrukcija upravne zgrade Općine Dobrinj Općina Dobrinj ...

4 tra 2018 ... Br.upisa u HKAIG G 3424; daje: IZJAVU. ZA GLAVNI PROJEKT kojom se potvrđuje da je izvršena interna provjera projekta, te da su u glavnom.

Strategija razvoja općine DOBRINJ - Općina Dobrinj

Ne obuhvaćaju niti jedno naselje. Slika 6. Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području općine Dobrinj. Izvor: Prostorni plan PGŽ., kartografski prikaz ...

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

Elaborat zaštite okoliša – Podizanje nasada badema ... - Općina Selca

Podizanje nasada badema na otoku Braču, Općina Selca ... U nasadu se planira sadnja na razmaku 6 metara između redova i 5 metara unutar redova, a time bi ...

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

plan gospodarenja otpadom općine gvozd - Baza dokumenata ...

IRI SISAK, d.o.o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje ... starih baterija, lijekova, ulja, auto-guma, metalnoga glomaznog otpada i građevinskog otpada ... Ovlašteni skupljač i obrađivač opasnog otpada na predmetnom području je: Medved &.

plan gospodarenja otpadom općine lasinja - Baza dokumenata ...

3. Lipa d.o.o. Slunj. Grad Slunj. 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. Duga Resa. Grad Duga Resa, Općina Generalski. Stol, Općina Bosiljevo. 5. Azelija Eko d.o.o. Ozalj.

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Baza dokumenata ...

drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala. Otpadne gume. 1. GUMIIMPEX-GRP. d.d.. Pavleka Miškine 64 c,. 42 000 Varaždin sve vrste otpadnih guma. 2.

plan gospodarenja otpadom grada splita - Baza dokumenata ...

Glomazni otpad je otpad velikih dimenzija kao npr. namještaj, bijela tehnika, ... biootpad (ostaci voća i povrća), vrtni biootpad (pokošena i prosušena trava, korov ...

plan gospodarenja otpadom grad petrinja - Baza dokumenata ...

13 tra 2017 ... Komunalac Petrinja d.o.o.. Grad Petrinja, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari. 9. Komunalac Hrvatska Dubica d.o.o.. Općina Hrvatska ...

plan gospodarenja otpadom općine strahoninec - Baza dokumenata ...

edukacijski letak o kantama za biorazgradivi komunalni otpad sa rasporedom ... Osim navedenih zelenih otoka, na 3 lokacije (u Metss-ovim prodavaonicama, ...

plan gospodarenja otpadom općine netretić - Baza dokumenata ...

2,702703. Zajednički spremnik. 1100 l - pravne os. 2. 5,405405. Ul.Netretić. Korisnik usluga odvoza komunalnog otpada. Korisnici usluga u postocima. 0. 10. 20.

plan gospodarenja otpadom općine jelsa - Baza dokumenata ...

1 stu 2017 ... Stranica. 2/72. Grad Opuzen ... GRAD OPUZEN, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen. IZVRŠITELJ: ... GRAĐA SOLIN D.O.O.. Opuzen. 1.1.

plan gospodarenja otpadom grada kutine - Baza dokumenata ...

4.1.4.4 Procjena količina otpada za razdoblje 2008. ... obradu i odlaganje), te sabirnog mjesta za skladištenje i razvrstavanje ... (trgovački centri: Pevec, KTC, Konzum, Plodine, Lonia te saloni namještaja i druge ... kante za odvoz smeća.

Plan Gospodarenja Otpadom Grada Gline - Baza dokumenata ...

i Pilana DIP Glina. Od navedenih poduzeća danas radi samo pogon za proizvodnju dječje hrane. "Vivera" d.o.o. Pogon se nalazi na nedovoljnoj udaljenosti od ...

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Vrsar

te izračun emisija CO2 za referentnu 2014. godinu koja će predstavljati i oglednu godinu za ... Potrošnja goriva za vozila u vlasništvu Općine Vrsar u 2014. godini ... Istarska županija. •. HAK. •. Auto škole. Početak/kraj provedbe (godine). 2015.

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA ... - Grad Labin

poglavlje prikazuje izračun emisija CO2 za kontrolnu godinu, dok sedmo poglavlje daje ... Labinu izveden je proračun ukupne potrošnje goriva u kontrolnoj godini ... HAK,. Auto škole. 2.2. Nabava novih vozila. - zelena javna nabava. Grad. 2.3.

akcijski plan energetski održivog razvitka grada ... - My Covenant

Grad Rijeka bio je među prvih dvjestotinjak europskih gradova ... gradonačelnika Grad Rijeka se obvezao ... energetska događanja (javne tribine, radionice,.

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i plan ... - Općina Okučani

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada . ... biootpada (božićna drvca, otpalo jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). ... Onečišćenje tla kemijskim sredstvima (pesticidi, herbicidi, umjetna gnojiva) prisutno je ...

Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka ... - Grad Rijeka

primijenjenu umjetnost izrađena je „Bojanka za male čuvare planete. Zemlje“ koja je ... Znakovi se postavljaju ispred ključnih raskrižja koja predstavljaju točku odluke ... Intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost;. • Čisti gradski i ...

akcijski plan energetski održivog razvitka grada rijeke seap

U tablici 3.4 dani su parametri potrošnje toplinske energije po energentu u kategoriji ustanove u kulturi Grada Rijeke. Potrošnja toplinske i električne energ-.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice - My Covenant

4 srp 2011 ... HEP ODS d.o.o. - Elektra Zagreb – pogon Velika Gorica gosp. Zlatko Majetid ... Ljiljana Lončarek. - Gradska stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. ... Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92). HBOR je ...

akcijski plan energetski održivog razvitka grada križevci (seap)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Križevci izradili su Grad Križevci i ... Organiziranje Energetskih dana ili Dana Sporazuma gradova, u suradnji s Europskom ... S obzirom na udio osobnih vozila u 2010. godini i prognozi broja stanovnika ... 3,90. Osobna i komercijalna vozila. Uvođenje car-sharing modela za ...

Plan 21 d - Općina Dobrinj

12 svi 2019 ... Primorsko-goranska županija. Općina. Dobrinj. Naziv prostornog plana: Urbanistički plan uređenja UPU 3. Građevinskog područja N-3 Klimno.

PROJEKT br. : EP-15/09 - Općina Dobrinj

4 tra 2018 ... Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima iz hrvatskih normi. ... sastavljenog od priključnica modularne izvedbe tipa. VIMAR. PLANA.

Nenad Kocijan - Općina Dobrinj

4 tra 2018 ... Projektant Nives Jerčinović dipl.ing.građ / G -179. NENAD KOCIJAN,dipl.ing.arh. Ured ovlaštenog arhitekta. 29/51-1.00.47.14.A / Rijeka ...

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i ... - Općina Dobrinj

8 velj 2019 ... za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode ... Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti OCD-a koja na ... Izjavom o partnerstvu koja je sastavni dio dokumentacije (Obrazac B4), ...

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

Akcija darivanja krvi održati će se 06.04.2020 ... - Općina Dobrinj

Prije 1 dana ... Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, u MALOJ DVORANI. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena zbog novonastale situacije sa COVID-19, ...

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ...

OPĆINA DOBRINJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: 350-03/18-01/2. URBROJ:2142-04-02-19-1. Dobrinj, 10. svibnja 2019. godine. Na temelju članka ...

Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja ...

MATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA. 2.1. Nepokretna kulturna baština. 2.1.1. Graditeljska baština. Obilježja stanja. Graditeljsku baštinu s utvrđenim svojstvom ...

Elaborat zaštite okoliša - AWS

Ovlaštenik: Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, 31000 Osijek ... Površine podova, zidova i stropova te bazeni, biti će izvedeni od materijala koji se lako čiste i peru ...

Elaborat zaštite okoliša

Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito,.

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .