republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ...

OPĆINA DOBRINJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: 350-03/18-01/2. URBROJ:2142-04-02-19-1. Dobrinj, 10. svibnja 2019. godine. Na temelju članka ...

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ... - Srodni dokumenti

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ...

OPĆINA DOBRINJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: 350-03/18-01/2. URBROJ:2142-04-02-19-1. Dobrinj, 10. svibnja 2019. godine. Na temelju članka ...

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina matulji rbr ...

19 velj 2016 ... Lidl Hrvatska d.o.o., Velika. Gorica, Ulica kneza Ljudevita. Posavskog ... 19.2.2015. 1.1.2015. 31.3.2015. Puritus d.o.o. Viškovo , Mavri. 34 c. DA.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA O P ...

10 pro 2018 ... o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik ("Službene novine" ... Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj;.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA ...

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA RAB. HR-51280 Rab, Banjol 10 ... Većina škola u Primorsko-goranskoj županiji planira nadoknadu nastave na ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ...

22 stu 2017 ... Dopunski rad po završetku nastavne godine i popravni ispiti. ... Škola je u svom sastavu od samog početka imala i autoškolu koja je u jednom periodu bila nositelj cjelokupne ... dostupne su online edukacije koje organizira Carnet. c) Stručni aktivi ... polaganje istih ispita u HAK-u i Crvenom križu. Raspored ...

1 republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

1 ožu 2017 ... Viadukt d.d. Kranjčevićeva 2., Zagreb, OIB: 74794390096 s ... Jure Matković – stečajni upravitelj Metal - mont d.o.o. Rijeka – u stejčaju. 13.

republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

18 ruj 2014 ... sortimenata u visini od 2,5 % vrijednosti drveta na panju u proračun jedinice lokalne samouprave a koji je ... Rene Bitorajac. 15. Željko Šančić ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Općina Baška

lokalne samouprave otoka Krka podijelio je popis tvrtki s njihovog područja. Naveo je ... te broj tvrtki po općinama, statistiku po djelatnostima u 2012. godini.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Grad Delnice

13 sij 2014 ... REPUBLIKA HRVATSKA. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA. Grad Delnice. Gradonačelnikov stručni kolegij. KLASA: 023-06/14-01/01.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ... - Grad Čabar

Edukativni posjeti djece – Suradnja s OŠ ˝ Petar Zrinski˝ Čabar. • suradnja s SKD-om i učiteljicom dopunske nastave slovenskog jezika. • suradnja s Gradom ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Jelenje

TZ potrebno je da stručne službe sačine prijedlog koliko će svaka općina participirati u troškovima i koliko će osoba biti uključeno u rad zajedničkog glasila i TZ.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Općina Baška

Z A P I S N I K sa 6. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana. 23. svibnja 2014.g. u vijećnici Općine Dobrinj, s početkom u 9,00 sati.

Županija Primorsko goranska županija - Grad Delnice

1809. godine izgrađena je takozvana Luizijana, cesta Rijeka – Karlovac, koja je na ovom području prolazila preko Delnica ... Utvrđena vrijednost 0 označava potpuno vedro nebo, bez ijednog oblaka, dok ... stranu do Zlobina. Goranski ... RIJEKA. 96. Tablica Prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda Grada Delnice do 2015.

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

FRANJO KUŽELKA. 23. Zamjenik: FRANJO SEDLAČEK. Za mađarsku nacionalnu ... GRAD RIJEKA. IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA. Za albansku nacionalnu ...

Primorsko-goranska županija - Zajednica sportova PGŽ

30 lip 2018 ... K. Vukelić - F. Jakominić Brzinsko izbijanje - štafeta. BK ”Vargon”. 1. mjesto ... LEŠIĆ VLATKA. II. 01/07/16 ... Romano Playboy. PK ”Romano”.

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ...

UREfJENJE, GRADITELJSTVO. I ZASTITU OKOLISA. KLASA: ... Rijeka , 2. svibnja 2018. ... [email protected] zakljucno s danom zavrsetka javne rasprave.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - Grad Rijeka

35. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 27. veljače 2018. godine, s početkom u 18,00 sati ... nakon održavanja međunarodne manifestacije CACIB Rijeka.

primorsko - goranska županija (051) - Zeleni telefon

Krešimirova ulica 52a, Rijeka. 051 333 888 ... Rijeka. Blaža Polića 2/I. Rijeka [email protected] Blaža Polića 2/I, ... Trg Municipium Arba 2,.

Primorsko-goranska županija - Ministarstvo turizma

2 ožu 2007 ... Bonavia. Rijeka, Dolac 4. HOTEL BONAVIA d.d., Rijeka, Dolac 4. 114. 7. 121. 222. 9. Jadran. Rijeka, Šetalište XIII divizije 46 JADRAN HOTELI ...

1/3 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA MJESNI ...

25 velj 2016 ... Novi režim prometa autobusa KD Autotrolej i ukidanje autobusne linije ... učinjeno na korekciji linije 3A tj. povezivanja iste sa centrom grada, ...

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijski ... - Pasat Klesarstvo

Arhaik (eng. Archaic) > pretkambrij. Arkoza (eng. arkose) > pješčenjak. Arteški vodonosnik (eng. artesian aquifer) nalazi se pod nepropusnom krovinom, a.

primorsko - goranska županija - Dječji vrtić Opatija

prošle godine sudjelovali u Umreženoj zajednici učenja (DV Matulji i DV Viškovo) uz podršku stručnjaka s Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 4.6 Obogaćivanje ...

primorsko-goranska i ličko-senjska županija - Repozitorij PMF-a

ţupanija: u kontinentalnom podruĉju (Gorski kotar i Lika) nasuprot primorja. (Kvarnersko primorje i Velebitsko podgorje) i otoka (Kvarnerski otoci i otok Pag)?.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

11 tra 2019 ... Općine Brckovljani“ broj 01/18), načelnik Općine Brckovljani, dana 11.04.2019. godine donosi. O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o ...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

10 pro 2018 ... upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida. - dostaviti ... MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU VARAŽDINSKA, Služba.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Severin

30 lip 2014 ... kupoprodaji nekretina između TROHA-DIL i Općine Severin. Tražena ... Cijena je 1.200,00 kuna u cijelosti plaćamo sami, a nemamo pravo na.

Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko – goranska županija - PGŽ

4 stu 2019 ... 7.7 Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija . ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 64 godine života. ... Plodine d.d., ... Podmurvice, Turnić, Gornji Zamet, Mlaka, Kantrida, Srdoči, Grbci, Sveti ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ...

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb, ... Jednokratna novčana potpora roditeljima za novorođeno dijete isplaćuje se u ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ZUPANIJA OPCINA PREKO ...

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Preko (,, Sluzbeni glasnik Opcine Preko" broj: 1/16) utvrdenaje obveza izrade izmjena i ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KRŠAN ...

22 stu 2019 ... E-mail: [email protected], www.krsan.hr ... sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 22. studeni 2019.

PRIJEDLOG REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Postira

1 lip 2019 ... ... košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, ... Zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŽINADA ...

I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada u 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BALE ...

18 ruj 2019 ... MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin. - Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Pula. - Istarska ...

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

31 srp 2019 ... Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I. 1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ...

1/3 primorsko-goranska županija grad rijeka mjesni odbor draga ...

nazivom "BUTIGA OD KAFA" prema djelu Carla Goldonia. - Povodom obilježavanja Dana Mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora Draga organizirao je 27.

primorsko-goranska županija grad rijeka mjesni odbor bulevard ...

21 ožu 2019 ... Građani: Marko Čule, Velibor Panjković, Slavko Linić, S. Antičević. - Načelnik 3.policijske postaje: Marinko Puškarić. Sjednici nisu prisustvovali:.

republika hrvatska varaždinska županija općina ljubešćica općinsko ...

članka 30. točke Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 9/13 i. 24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina stubičke ...

Zabok. ^Trgovišće. Oroslavje. Marija. Bistrica. Gornja. Stubica. Kraljevec ... subjekata te Općine Stubičke Toplice i tvrtke Eko-flor plus d.o.o. Oroslavje u provedbi.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Erika Šokota. Alen, Kornelija. 8. Trsteno 37. 7. Lana Supina. Mladen, Suzana. 5.b. Lj.Gaja 58. 8. Sven Supina. Mladen, Suzana. 8. Lj.Gaja 58. 9. Mihaela Večerić.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Ivan Barlović. Fakultet strojarstva i brodogradnje. / industrijsko inženjerstvo i menadžment. 3. godina / 5. semestar. 17. 10. Mario Lončarić. Ekonomski fakultet u ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina jesenje ...

OPĆINA JESENJE. OPĆINSKO VIJEĆE. KLASA: 021-05/19-01/39. URBROJ: 2140/05-19-1. Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. Temeljem članka 13. Zakona o ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina krapinske ...

8 ožu 2019 ... Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ( dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, 40 sati ...

republika hrvatska županija vukovarsko-srijemska općina štitar ...

12 srp 2018 ... cijevi , kontrola priključka trošila , čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje i pripremu sanitarne vode na kruto gorivo (osim kaljevih peći) ...

republika hrvatska međimurska županija općina mala subotica ...

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88), članka 31. Statuta. Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina konjščina ...

ZVONIMIR MAJDAK, rođ. 16.07.1950., Turnišće 72 a, Konjščina- za doprinos ugledu i promociju Općine Konjščina kroz izradu tradicijskih drvenih igračaka. 6.

republika hrvatska splitsko-dalmatinska županija općina seget ...

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Braće Kaliterna 10., 21000 Split. 7. SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje -.

republika hrvatska brodsko-posavska županija općina oprisavci ...

Izvješće o provedenom postupku bagatelne nabave - 1.faza izgradnje ... IZGRADNJA MAĐAREVIĆ d.o.o., Oprisavci u potpunosti sukladna uvjetima iz Poziva za.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina gornja ...

OPĆINA GORNJA STUBICA ... novogodišnji koncert. KUD MATIJA GUBEC, Zagrebačka 8, Gornja. Stubica. 7.000 ... Župa Laz, Laz Bistrički 183, Marija Bistrica.

primorsko-goranska županija grad rijeka mjesni odbor srdoči vijeće ...

sastanak predstavnika Grada Rijeke i Hrvatskih cesta sa željom da se ili dogovori ... Škrobonja i Kuželka) jer bi oni htjeli prilaz na rotor no to nije moguće.

republika hrvatska međimurska županija općina sveti juraj na bregu ...

Županijska bolnica Čakovec,. - Veterinarska stanica Čakovec,. - Centar za socijalnu skrb Čakovec,. - Zemljani radovi Šafarić,. - OPG i usluge građevinskom ...

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina sveti križ ...

Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina ... Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta ...

primorsko-goranska županija grad rijeka mjesni odbor grad trsat ...

Vedrana Spadoni Štefanić – Vrlije 5. Miodrag Štefanić – Vrlije 5. Dora Spadoni – Vrlije 5. Ivana Zrilić – Vrlije 5. Paul Simunović – Vrlije 5. Sastanak je održan na ...

Rekonstrukcija upravne zgrade Općine Dobrinj Općina Dobrinj ...

4 tra 2018 ... Br.upisa u HKAIG G 3424; daje: IZJAVU. ZA GLAVNI PROJEKT kojom se potvrđuje da je izvršena interna provjera projekta, te da su u glavnom.

Strategija razvoja općine DOBRINJ - Općina Dobrinj

Ne obuhvaćaju niti jedno naselje. Slika 6. Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području općine Dobrinj. Izvor: Prostorni plan PGŽ., kartografski prikaz ...

GORANSKA ŽUPANIJA Općinsko vijeće Općine ... - Općina Jelenje

trenirala Biserka Perman. Nadalje, načelnik informira vijećnike da se putem tabularne izjave riješilo vlasništvo nad kuglanom, te se isto prebacilo na Općinu ...

goranska županija općina mošćenička draga općinsko vijeće klasa

13 velj 2014 ... Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga za razdoblje 01. siječnja do 31. listopada (financijsko izvješće je sa 31.10. jer je u tijeku završni ...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Grad Kraljevica

5,000.00. ŽUPA SV. NIKOLE KRALJEVICA financijska pomod za održavanje crkve. 10,000.00. UDRUGA ORIS donacija za projekt „Širenje Horizonta“. 5,000.00.

REPUBLIKA HRVATSKA - Zagrebačka županija

19 ožu 2019 ... Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Sektor upravljanja zračnim prometom, ... posebnih propisa, pravila tehničke prakse te uvjeta distributera iz ... Zagrebačke županije te građani grada Zaprešića tražimo brisanje i zabranu.

republika hrvatska - Istarska županija

30 ruj 2013 ... Slavica Benčić Kirac. Pula, kolovoz ... DOBRA ZA MALE BRODICE. 66.772,99 ... Današnji predmeti za buduće generacije''; John Reeve, voditelj kolegija. ''Muzeji i ... Ivo Lola Ribar Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ Vitomir Širola ... aplikacija te priručnik za profesionalne skupine.

republika hrvatska - Varaždinska županija

Šumarija Varaždin, A.Šenoe 2, Varaždin, d o n o s i. R J E Š E N J E . I. Tvrtki, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Varaždin,.