Plan 21 d - Općina Dobrinj

12 svi 2019 ... Primorsko-goranska županija. Općina. Dobrinj. Naziv prostornog plana: Urbanistički plan uređenja UPU 3. Građevinskog područja N-3 Klimno.

Plan 21 d - Općina Dobrinj - Srodni dokumenti

Plan 21 d - Općina Dobrinj

12 svi 2019 ... Primorsko-goranska županija. Općina. Dobrinj. Naziv prostornog plana: Urbanistički plan uređenja UPU 3. Građevinskog područja N-3 Klimno.

Rekonstrukcija upravne zgrade Općine Dobrinj Općina Dobrinj ...

4 tra 2018 ... Br.upisa u HKAIG G 3424; daje: IZJAVU. ZA GLAVNI PROJEKT kojom se potvrđuje da je izvršena interna provjera projekta, te da su u glavnom.

Strategija razvoja općine DOBRINJ - Općina Dobrinj

Ne obuhvaćaju niti jedno naselje. Slika 6. Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području općine Dobrinj. Izvor: Prostorni plan PGŽ., kartografski prikaz ...

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

PROJEKT br. : EP-15/09 - Općina Dobrinj

4 tra 2018 ... Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima iz hrvatskih normi. ... sastavljenog od priključnica modularne izvedbe tipa. VIMAR. PLANA.

Nenad Kocijan - Općina Dobrinj

4 tra 2018 ... Projektant Nives Jerčinović dipl.ing.građ / G -179. NENAD KOCIJAN,dipl.ing.arh. Ured ovlaštenog arhitekta. 29/51-1.00.47.14.A / Rijeka ...

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i ... - Općina Dobrinj

8 velj 2019 ... za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode ... Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti OCD-a koja na ... Izjavom o partnerstvu koja je sastavni dio dokumentacije (Obrazac B4), ...

Akcija darivanja krvi održati će se 06.04.2020 ... - Općina Dobrinj

Prije 1 dana ... Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, u MALOJ DVORANI. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena zbog novonastale situacije sa COVID-19, ...

republika hrvatska primorsko-goranska županija općina dobrinj ...

OPĆINA DOBRINJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: 350-03/18-01/2. URBROJ:2142-04-02-19-1. Dobrinj, 10. svibnja 2019. godine. Na temelju članka ...

općina dobrinj - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009. OPĆINA DOBRINJ. 6. Temeljem članka 7. i 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04,. 110/07 i 60/08), ...

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i plan ... - Općina Okučani

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada . ... biootpada (božićna drvca, otpalo jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). ... Onečišćenje tla kemijskim sredstvima (pesticidi, herbicidi, umjetna gnojiva) prisutno je ...

plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite - Općina Borovo

postrojenju (elektrana, brod i sl.) ... intervencije, suradnici (HAK,HMP; vatrogastvo, ... Rijeka Dunav plovna je čitavim tokom uz granice Općine Borovo. Dunav je ...

primjer općine Dobrinj

2 stu 2013 ... izabrana je općina Dobrinj, jedinica lokalne samouprave na otoku Krku s najvećim brojem vlasnika stanova za odmor i rekreaciju iz Slovenije.

Prostorni plan - Općina Antunovac

Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava-Osijek. 10. ... Naziv kartografske jedinice. Matični supstrat. Nagib. Nadmorska visina. Način.

Prostorni plan - Općina Okrug

23.6. 1998 The Seget Donji pii. NO. Granice. Teritorijalne i statističke granice. CE t6. --. PROSTORNI PLAN UREĐENJA. OPĆINE OKRUG - IZMJENE I DOPUNE.

Komunikacijski plan - Općina Petrovsko

Komunikacijski plan o održivom gospodarenju otpadom Grada. Krapine te Općina Đurmanec,. Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. PROJEKT.

uređenja prostorni plan - Općina Pisarovina

5-15-2-107-8 Vodostaj. DUGI UBODEC. DOLNJA MAČVARA. KRČEVINE. POGANCI. GREDE. LUG. ČISTA MLAKA. TEŠNIĆ. KANAL KUPA - KUPA. TEŠNIĆ.

Plan zaštite od požara (pdf) - Općina Peteranec

Ako operativni dežurni vatrogasac u JVP Koprivnica na temelju podataka koje je dobio od ... do 30 gasitelja - dobrovoljni vatrogasci, djelatnici šumarija).

plan zaštite od požara - Općina Brestovac

Tablica 5: POPIS TELEFONA DEŽURNE SLUŽBE U HEP ELEKTRA POŽEGA ... zvati HEP-Plin d.o.o.član HEP grupe Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek telefon.

3. plan prostornog uređenja - Općina Tisno

ograničena (naselja Tisno, Jezera, Betina) i vezana uz poljoprivrednu djelatnost. Za pojedine dijelove ... gradnja obilaznice (novi most) naselja Tisno. Planira se ...

URBANISTIČKi PLAN UREĐENJA DIJELA ... - Općina Bol

Geoprojekt d.d.. 1091-U4-09-13. Sukoišanska 43. Nacrt prijedloga. 21000 SPLIT. UPU dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) travanj, 2018. Stranica 2 ...

urbanistički plan uređenja - Općina Promina

19. Joso Mudrinić. 23. Milka Radas. 25. Nenad Radas. 26. Zvonko Škarica. 27. Tihomi Budanko. 28. MAXICON. 29. Andrija Parać. 30. Nada Landeka ...

Plan zaštite i spašavanja - Općina Brela

ZHM SDŽ ispostava Baška Voda (prilog 2). 3. DZ SDŽ ispostava Baška Voda (prilog 2). 4. MUP, PU SDŽ, Policijska postaja Makarska (PP Makarska). (prilog 15).

OPĆINA VIDOVEC PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 6/453-557-15-PZP

društvo Nedeljanec - Prekno,. Varaždinska 168, Nedeljanec. - vatrogasno spremište ... Fotex d.o.o., Nedeljanec, Varaždinska 150 proizvodnja i skladištenje ...

plan zaštite i spašavanja - općina Srebrenik

8 pro 2016 ... telefonski imenik. - šema radio-veza. - plan rada za radio-mrežu. 1.4. PRILOG DOKUMENTA. 1.4.1. Lična i materijalna formacija Operativnog ...

plan zaštite i spašavanja - Općina Šestanovac

ALFA ATEST d.o.o.. 2. UVOD. Zakonom o zaštiti i spašavanju uređuje se sustav zaštite i spašavanja ... 4.3.1.2 Olujno i orkansko nevrijeme, jak vjetar i tuča.

prostorn i plan uređenja - Općina Rogoznica

Javna rasprava (objava): "ŠIBENSKI TJEDNIK", 12.12.2014. i 14.01.2015. Javni uvid održan: od 07.01. do 15.01.2014. Javna rasprava (objava): "SLOBODNA ...

OPĆINA BRELA PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Položaj, značaj i posebnosti područja općine Brela u odnosu na prostor i ... ole osno vn o obraz ovanje. Svega. Škole za KV i V. K. V radnik e i os tali stru č ni ka.

urbanistički plan uređenja - Općina Konavle

TRAMES d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, Dubrovnik. Direktor Trames d.o.o.: Marko BALIJA, dipl.ing. Odgovorni voditelj: Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.

Plan CZ travanj, 2016. - Općina Darda

ambulanti Dom zdravlja Beli Manastir – ambulanta Darda na adresi A. Starčevića ... pružit će najbliža veterinarska stanica, Veterinarska stanica Beli Manastir-.

Plan zaštite od požara - Općina Dubrava

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (N.N. br.: 56/12) ... AC = auto cisterna, AL = auto ljestve, D = vatrogasni dom, G = vatrogasna ... materijala, dok su međukatne ili tavanske konstrukcije, te krovišta, izgrađena od ... te u manjoj mjeri maziva - u drugim skladištima i pogonima.

Prostorni plan uređenja - Općina Seget

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEGET. T.D. 84/99. ARCHING d.o.o. SPLIT. 1. Radni tim: Srđan Šegvić, dipl.inž.arh., voditelj radnog tima.

plan gospodarenja otpadom - Općina Ivankovo

Općine Ivankovo u trenutku izrade ovog elaborata imali su trgovačko društvo Nevkoš d.o.o.,. Vinkovci, H. V. Hrvatinića 10 i obrt za odvoz smeća Utvaj, Retkovci, ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA SA SMANJENIM ... - Općina Promina

18 sij 2019 ... Nečven – Mratovo - Nečven“ te ujedno i suglasnost za prijavu na natječaj za provedbu Mjere M7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim ...

PLAN nabave za 2019. godinu - Općina Viljevo

2 2/2019. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - razna roba i usluge. 120.000,00 Postupak jednostavne nabave Ugovor, naruđbenica. 3/2019. 10 mjeseci.

Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 - Općina Viškovo

Općina/grad: OPĆINA VIŠKOVO. Naziv prostornog plana: Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 /. Službene novine Primorsko – goranske županije ...

plan i program za d.v. 2017-2018.pdf - Općina Topusko

jedan odgojitelj na nepuno radno vrijeme, dok program učenja stranog jezika vodi stručna osoba iz škole za ... f) Pedagoška dokumentacija ... pripremaju projekte, vode propisanu pedagošku dokumentaciju (tromjesečni orijentacijski plan ...

urbanistički plan uređenja - OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

Značenje se povećava 1962. godine stavljanjem u funkciju suvremene zračne luke ... Pansion Supetar i depandansa krajem tridesetih godina 20. stoljeća. 5.

Plan rada za 2018. godinu.pdf - Općina Josipdol

L INOX, MALČER GRAMIP GS45-160: 76.999,72 kn. Vozila i radni stroj su registrirani na društvo Komunalno Josipdol d.o.o.. Osnovne smjernice rada u 2018.

OPĆINA BIZOVAC PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Dežurna služba. 194/112 ... Dežurni dispečer Načelnik Općine. Posjednici ... ured Osijek odnosno nadležni veterinar epizootijske jedinice – Općine Bizovac.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINA PRIVLAKA

... klimatskih obilježja koriste se podaci sa meteorološke postaje ˝Puntamika˝ u Zadru. ... snage i sredstva PON CZ, Ambulanta DZ Općine Privlaka, veterinarske ... veterinarska postaja za provođenje protuepidemijskih mjera, liječenje stoke, ...

OPĆINA KUMROVEC PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ...

Primjena i provedba Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec te njegovih. Izmjena i ... «ALBA» d.o.o. (Kumrovec) – Stjepan Štefan. 14. Poglavarstvo Općine ...

plan zaštite i spašavanja općine - Općina Pokupsko

Prilog P-9. Pregled mjesnih odbora. BR. MJESNI ODBOR. PREDSJEDNIK. TELEFON/MOB. 1. Lukinić Brdo. Ivan Skender. 6264-540, 098/468-150. 2 Strezojevo.

PROSTORNI PLAN općine konjic - Općina Jablanica

njima se trebaju formirati zeleni pojasevi. 2.5.4. INDUSTRIJA. U općini su uspostavljene industrijska zona Šljunkara, te poslovni inkubator Jablanica. Poslovne,.

plan upravljanja pomorskim dobrom na ... - Općina Podstrana

15 tra 2019 ... području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. ... ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog ... Na modul terase vežu se tri modula, jedan za.

prostorni plan uređenja općine - Općina Dugi Rat

materijal iz kojega je kućica izgrađena i rustikalna završna obrada daju mu poseban šarm te se ... pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta).

OPĆINA SUKOŠAN PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR. BLOCK-PROJEKT d.o.o. ... BRZA CESTA (spoj AC "Zadar 2" i Gaženica) DC 424. T2 turistička luka - privez. L1. T3. T3 kamp.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ... - Općina Josipdol

Metis d.o.o. Ogulin (otpad koji nije biorazgradiv, papir i karton). Općina Plaški. 7. Mull-trans d.o.o. Sesvete. Općina Netretić. 8. Vlastiti komunalni pogon Općine ...

prostorni plan ureðenja općine - Općina Fažana

Pula, a od 1993. do 2002. u sastavu Općine Vodnjan. Područje Općine ... atvorenom krugu" znatno se produžava vrijeme zadržavanja sjeverno jadranske ... U infralitoralnom bentosu, stanište ili hranilište nalaze slijedeće vrste riba: špar ... migraciju radno aktivnog stanovništva, s tim što se iz već opisanih razloga ta pojava.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

plan gospodarenja otpadom općine jelsa - Općina Stankovci

Nadleţno upravno tijelo je tijelo ţupanije, Grada Zagreba, odnosno velikog ... organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada angaţirana tvrtka Michieli ... uporabe i popravaka) koji sluţe za prikupljanje, razvrstavanje i/ili popravak rabljenih proizvoda, te ... pamuĉna tkanina (bez sintetike), glomazni drveni namještaj, itd.

plan gospodarenja otpadom općina nova bukovica za razdoblje ...

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja tvrtka „Slatina kom“. d.o.o. Slatina. Sakupljeni miješani komunalni otpad u 2017.godini ...

Plan zaštite od požara listopad 2018. - Općina Okrug

ujedno zapovjednika za operativno područje Trogir, a na intervenciju se upućuje ... Trogir (DVD Marina i DVD Seget Vranjica), ... kamion mali PIAGGIO PORTER.

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine ... - Općina Šandrovac

STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA 2015.-2019. OPĆINA ŠANDROVAC, PROSINAC 2015. ... Tu je "Terezijana" kao uspomena na caricu Mariju.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda - Općina Jarmina

Od šumskog zemljišta na području Općine Jarmina nalaze se samo šumarci ... Osim smanjenja oborine prisutno je i povećanje temperature zraka koje doprinosi.

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja ... - Općina Vela Luka

Elektrojug, a što će uvelike olakšati daljnje praćenje i ... vrši očitavanje potrošnje energije u kućanstvima u Općini Vela Luka. 3.2.2. ... (ugradnja pametnih brojila.

Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdo - Općina ...

Investitor: OPĆINA BRCKOVLJANI, Josipa Zorića 1, Dugo Selo. Dokumentacija: Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za ...

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda - Općina Garčin

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom. 7. mraz. 8. izvanredno ... prirodnih nepogoda. IN Konzalting d.o.o. za poslovne usluge. Stranica 63. TUČA ...

Usvojene primjedbe i sugestije na Prostorni plan ... - Općina Ilidža

i biti će rješeno kroz izradu Urbanističkog plana, a do donošenja Urb. plana će se postupiti u skladu s uslovima za I i II režim gradnje, a legalizacija nije predmet ...