Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih ...

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 2. Prof.dr.sc. ... Nova metoda za izdvajanje sirove keramičke pločice od pozadine ................................. 22. 4.1. Izdvajanje ...

Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih ... - Srodni dokumenti

Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih ...

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 2. Prof.dr.sc. ... Nova metoda za izdvajanje sirove keramičke pločice od pozadine ................................. 22. 4.1. Izdvajanje ...

Nabava sirovina i proizvodnja sirovih i gotovih tkanina - Digitalni ...

10 lis 2016 ... Izrada proizvoda ili usluge temeljni je zadatak u uspješnoj organizaciji. ... garniture, plahte, dekorativni jastuci, jastuci za vrtne garniture, vreće ...

Veštačenje na utvrđivanju tehničke neispravnosti vozila kao uzroka ...

oštećenja na vozilu koja su nastala pre nezgode i ona koja su nastala u nezgodi. ... -radna kočnica (nožna) koja preko nožnog ventila pušta vazduh pod pritiskom u ... pristupilo se pregledu uređaja na motornom vozilu koji su bitni sa aspekta.

uzroci pojave neispravnosti motornih vozila i mogućnosti ... - Quality

habanje, korozija, zamor i starenje, nepravilno održavanje. Cilj ovog rada je prikazati uzroke pojave neispravnosti vozila i mogućnosti njihovog otklanjanja.

utjecaj upale u vce razmazima na detekciju skvamoznih ...

na cerviksu treba napraviti Papa test kako bi se isključile premaligne i ... Upala. Upalni proces ženskog spolnog sustava može biti uzrokovan infekcijom raznim.

mikroupravljački sustav za udaljenu detekciju pokreta - Fakultet ...

Princip rada modulacije kod nRF24L01 integriranog kruga, koji je korišten u ... Infracrveni senzori udaljenosti su senzori koji se sastoje od jedne infracrvene ...

raˇcunalna analiza slika oˇcne pozadine za ranu detekciju ...

DETECTION OF DIABETIC. RETINOPATHY. DOCTORAL THESIS. Supervisor: Professor Sven Loncaric, PhD. Professor Zoran Vatavuk, PhD. Zagreb, 2018.

Tavela - Obrada keramičkih pločica

IZRADA COKLA / IZRADA GAZIŠTA ZA STEPENICE / REZANJE I. BRUŠENJE ... IZRADA OKAPNICA I OKAPNIH ELEMENATA ZA TERASE, BALKONE.

Hidroizolacija i ugradnja keramičkih pločica - Jub

Na tom putu, nastojali smo mijenjati kako poslovno okruženje, tako i ... »reški« (reška – fuga, zarez, prorez od vode, kanalić, pukotina) ugrađene mase za ... Mase za fugiranje su povezujući član među pojedinačnim pločicama i tako utječu na estetski ... Brza i jednostavna obnova površina s postojećim oblogama. 2.

3. pOrijeklO kerAmičkih pOsUDA - FF Open Press

Iako još ostaju nejasni razlozi koji su doveli do prve upotrebe keramičkih posuda ... završna mikrostrukturalna obilježja posude: glinena smjesa i način pečenja ...

Arheološki nalazi keramičkih lula za duhan iz zbirke Narodnog ...

Arheološki nalazi keramičkih lula za duhan iz zbirke Narodnog muzeja u Zadru. Archaeological finds of clay tobacco pipes from the Collection of the Zadar ...

Uticaj metal-keramičkih zubnih nadoknada na pojavu prebojenosti ...

metal-keramičkih krunica. Bolesnik je u ... keramičkih krunica. Radi postizanja ... (Serbian). 7. Ashinoff R, Tanenbaum D. Treatment of an amalgam tattoo with.

Nalazi keramičkih lula s lokaliteta Sv. Marija od Kaštela i Posat od ...

mjer prostora za duhan; UPT = unutrašnji promjer tuljca; DSČ = debljina stijenke čašice; (NS)V = (najve- ća sačuvana) visina lule. Tabla 1. T1 – 1, 1a. Od lula ...

Mehanička svojstva metal-keramičkih sistema nikl-hrom i ... - doiSerbia

nosti legura kobalt-hrom u izradi metal-keramičkih zubnih nadoknada u odnosu ... dula elastičnosti (p < 0,001) legura nikl-hrom i kobalt-hrom, pri čemu legure ...

sika ceram sistemi za polaganje keramičkih i kamenih ... - Sika Srbija

Predpremaz za podloge kao što su keramičke pločice, ka- ... visnosti od uslova) ili hidroizolacioni premaz na akrilnoj bazi; cementni lepak za keramiku (više.

PROGRAMIRANJE I ALGORITMI

nekoliko godina na vješbama se uči programski jezik Visual Basic, pa je stoga većina primjera u ovim podlogama prilagođena tome, a objałnjena je i sintaksa ...

1 Algoritmi za matrice - FER-a

3 lis 2013 ... Posebni slučaj gornje trokutaste matrice je matrica s uii = 1. Donja trokutasta matrica. L ima elemente iznad dijagonale jednake nuli, tj. lij = 0 za ...

Pokazivači, algoritmi

Pokazivači, algoritmi. 3. Pokazivači o pokazivači su varijable koje sadrže adresu neke druge varijable o pokazivač se označava sa znakom zvjezdice *.

Algoritmi oživljanja

2 mar 2017 ... Asistolija / PEA. Nadaljuj KPO. Iv kanal. Takoj, ko je mogoče, apliciraj Adrenalin 1 mg iv. Analiziraj ritem vsaki 2 minuti. Adrenalin 1 mg iv.

Evolucijski algoritmi

13 svi 2007 ... U NASA-i su genetski algoritmi korišteni npr. pri konstrukciji antena. Raspored elemenata kod antene Yugi-Oda (popularno zvana «riblja kost») ...

ALGORITMI NA GRAFOVIMA

Dobijeni put je i najkraći put između zadataih čvorova s i t. PRIMER 66: Koristeći algoritam Dijkstra-e naći najkraći put između čvorova A i bilo kog drugog čvora ...

Genetski algoritmi

Jednostavni genetski algoritam. Genetski operatori. Prikaz brojem s pomičnom točkom. Primjeri. Zadnja značajnija promjena obavljena 27. rujna 2004. godine ...

Algoritmi in programiranje - Informatika

2. korak k rešitvi problema je: ZAPIS NAVODIL ZA REŠITEV. PROBLEMA - ALGORITEM. • V algoritmu opredelimo postopek reševanja problema in določimo ...

Programiranje 1 algoritmi - Poincare

sve dok je x!=0 radi. { ulaz x; /* Unosimo novi ulazni broj */ ako je x>max onda je max=x; /*. Proveravamo da li je uneti broj veći od tekućeg maksimuma i ako ...

Algoritmi i programiranje - Poincare

11/20/2019. Cvetana Krstev. Algoritmi i programiranje. Jezički prevodioci. Jezički prevodioci, kao primer opšteg softvera, obezbeuju da se tekst programa ...

Programiranje 1 algoritmi - VISER-u

algoritmi koriste uvek kada jednostavno, u pojedinačnim koracima, želimo da rešimo neki problem. Naprimer, svaki kuvarski recept je jedan algoritam.

Algoritmi i programiranje - Weboteka.net

Matrica susjedstva tvori se tako da su i u recima i u stupcima vrhovi grafa. • Ako je vrijednost elementa matrice 1, tada između vrhova upravo tog stupca i retka ...

Pohlepni (greedy) algoritmi

lokalno optimalnog rešenja u svakom koraku. ○ Nadajući se da će na ... uvek dolazimo do globalno optimalnog rešenja ... Čamci – pseudokod (1). ○ Potrebne ...

Aritmeticki i algebarski algoritmi

1 sij 2012 ... Dijeljenje brojeva iz dijeljenja polinoma . ... Algoritam za dijeljenje brojeva . ... odabrati prikaz objekata — u ovom slucaju, prirodnih brojeva.

Lekcija: Matematički algoritmi I

EUKLIDOV ALGORITAM. 1. Euklidov algoritam. Sada ćemo naučiti šta je to najveći zajednički delilac/najmanji zajednički sadržalac i kako se oni izračunavaju.

Algoritmi za eliptičke krivulje

Algoritmi za eliptičke krivulje. 5. Možemo se pitati od kud dolazi naziv eliptička krivulja. Veza između eliptičkih krivulja i elipse dolazi preko problema računanja ...

Algoritmi i strukture podataka

24 дец 2018 ... Program je opis algoritma koji u nekom programskom jeziku ... Program je skup instrukcija – naredbi. • Naredba ... Generisi 3 loto kombinacije.

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

Robert Manger, Miljenko Marušic. STRUKTURE PODATAKA. I ALGORITMI skripta. Drugo izdanje. (s primjerima u programskom jeziku C). Zagreb, rujan 2003.

Algoritmi pretraživanja - [email protected]

Ovakav pristup se naziva binarno pretraživanje. Na slici 8.2 je ilustriran algoritam binarnog pretraživanja, pri čemu su korištene sljedeće oznake: ▫ k traženi ključ;.

Algoritmi za next-generation sequencing

13 tra 2011 ... dušične baze. Postoje četiri vrste dušičnih baza: adenin, timin, gvanin i citozin. Nukleotidi su povezani fosfatnom grupom i šećerom naizmjence ...

Programiranje in algoritmi - Univerza v Ljubljani

@author Prvi Student, [email protected] @author Drugi Student, [email protected] @see MojVmesnik. */ public class MojRazred implements MojVmesnik.

Algoritmi za matrice sa strukturom Predavanja - Fsb

Definicija 1.2. Hermitska matrica A ∈ Cn×n je pozitivno definitna ako za svaki vektor x ∈ Cn, x = 0 vrijedi x∗Ax > 0. Matrica A je pozitivno semidefinitna ako za ...

Genetski algoritmi - FFOS-repozitorij

Definira se i objašnjava sam pojam „algoritam“, ... Ključne riječi: algoritam, genetski algoritam, računalna inteligencija, evolucijsko ... Varaždin: 2005., str. 125.

Algoritmi i programiranje - Zavod za školstvo

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE je izborni predmet koji učenici/e mogu birati u III ili IV ... programiranje učenici/e mogu da se upoznaju sa osnovama razvoja ...

genetski algoritmi i primjene - Repozitorij PMF-a

2 Genetski algoritmi ... Evolucijski algoritmi, kao što i samo ime govori, posebna su vrsta algoritama ins- ... Konkretno, pokrenut cemo neki genetski algoritam na.

Genetski algoritmi - teorija in praksa

nevronske mreže, genetski algoritmi, kolonije mravelj... • splošno uporabne optimizacijske metode. • za razliko od klasičnih računskih metod, ki izvajajo ...

4. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - PBF

DIJAGRAMI TOKA. 65. Slika 4.1. Primjer 4.1. Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje sumu S, aritmeticku sred- inu A i produkt P brojeva X, Y i Z.

Pohlepni algoritmi - FFOS-repozitorij

No, za mnoge probleme pohlepni algoritam ne uspije proizvesti optimalno rješenje. Ključne riječi: algoritam, pohlepni algoritam, vremenska složenost algoritma ...

Strukture podataka i algoritmi - zvrba.net

3. Slozenije strukture podataka. 1–27. 3.1. Hash. 1–27. 3.2. Stabla. 1–29. 4. Grafovi. 1–38. 4.1. Definicije. 1–38. 4.2. Reprezentacija grafa. 1–39. 4.3. Algoritmi.

2. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - PBF

algoritam mora obuhvatiti sva alternativna rješenja kako bi mogao prihvatiti razne vrijednosti ulaznih ... Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje rješenja kvadratne jednadzbe ax. 2. bx c ... Zadaci za vjezbu. 1. Opišite dijagram toka i ...

Algoritmi bojenja čvorova u grafovima

Pošto se svaka karta može nacrtati kao planaran graf, problem bojenja karte se može svesti na problem bojenja čvorova planarnog grafa tako što svaki čvor u ...

algoritmi i strukture podataka - Poincare

ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA. IV čas. 1. Konkatenacija je operacija nad dva skupa koja zadovoljavaju uslov da su svi ključevi u jednom skupu manji ...

algoritmi ”podijeli pa vladaj” - Repozitorij PMF-a

Slika 1.1 ilustrira korake algoritama oblikovanih metodom ”podijeli pa vladaj”. Sada opišimo detaljnije što se dogada u svakom od navedenih koraka algoritma.

Geometrijski algoritmi i strukture podataka

1 апр 2015 ... Džarvisov marš. Grahamov sken. Analiza Džarvisovog marša. Asimptotska složenost je O (nh), gde je n broj tačaka u S, a h broj tačaka na ...

Rekurzivni algoritmi - FFOS-repozitorij

računajući faktorijele za svaki broj zasebno i kombinirajući ih naposljetku u konačno rješenje. Isto se može učiniti i s bilo kojim drugim prirodnim brojem, proces ...

Strukture podataka i algoritmi - TFZR

na medijumu nosača podataka kod direktnih datoteka se ne dozvoljava sekvencijalno čitanje sloga iz datoteke. Dakle, kod direktnih datoteka ne postoji relacija ...

Vezba za I kolokvijum _ Algoritmi.pdf Preuzmi

Kreirati algoritam i pseudokod za izračunavanje vrijednosti Y=XN, pri čemu su X i N ulazni podaci. X je realan, a N cio broj. Prilagoditi algoritam da radi i za ...

2. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - WordPress.com

DIJAGRAMI TOKA. 17. Primjer 2.1. Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje sumu S, aritmeticku sredinu A i produkt P brojeva X, Y i Z. Rješenje. Slika 2.2 ...

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE RAČUNALA 4 sata ... - EFOS

PSEUDO JEZIK. BLOK DIJAGRAM. Početak. Definiranje varijabli i konstanti. 1. X=0, Y=0, S=0. Ulaz. 2. Učitaj x. 3. Učitaj y. Aritmetička operacija. 4. S=X Y. Izlaz.

Algoritmi za crtanje grafova - eLibrary Home

spajaju te objekte. Crtanje grafa je vrsta vizualizacije informacija koje taj graf ... Slozenost nekog algoritma definišemo kao funkciju ulaza algoritma. Postavlja.

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1 - Poincare

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1. Mirko Stojadinovic. 6. oktobar 2015. 1. 1 Slozenost algoritama. Postoje 3 mere na osnovu kojih se porede efikasnosti ...

algoritmi umjetne inteligencije u računalnim igrama

Umjetna inteligencija u pojedinim žanrovima igara . ... Svi navedeni dijelovi rade zajedno i ... odreĎeni stupnjem gladi, higijene ili socijalnim druženjem. Igrač će ...

algoritmi i strukture podataka.indd - Knjizara.com

Odlukom od 16. 03. 2018. godine, na 123. sednici Nastavno-naučnog veća, knjiga. Algoritmi i strukture podataka autora Dragana Uroševića, postala je zvanični ...

Poglavlje 10: Algoritmi za usmjeravanje Problem usmjeravanja (1)

Na grafu sa slike, najkraći put između čvorova 4 i. 5 označen je podebljanim bridovima i njegova duljina je 19. Slično bi mogli odrediti najkraći put za sve parove ...

Strukture podataka i algoritmi - leto 2016/17

Rekurzivno rešavanje problema. • Bazni slučaj ... Rešiti manje probleme rekurzivno. – Sastaviti ... Ideja za rekurzivno rešenje Hanojskih kula sa diskova:.