sveučilište u splitu - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

autohtonih hrvatskih maslina; Oblice, Buhavice, Lastovke i Drobnice u periodu rane ... Najzastupljenije autohtone sorte maslina u Hrvatskoj su Oblica, Drobnica, ...

sveučilište u splitu - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ... - Srodni dokumenti

sveučilište u splitu - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

autohtonih hrvatskih maslina; Oblice, Buhavice, Lastovke i Drobnice u periodu rane ... Najzastupljenije autohtone sorte maslina u Hrvatskoj su Oblica, Drobnica, ...

diplomski rad - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

6 ruj 2017 ... Koloidni sustavi. Koloidno disperzni sustavi su heterogeni sustavi i podvrsta su disperznih sustava koji imaju čestice veličine od 1 do 200 nm.7 ...

Ononis spi - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Stanište: Zečji trn raste na oskudnom i suhom tlu livada i pašnjaka, najčešće u ... prevencija raka rektuma i debelog crijeva. C. Artemisia annua (Slatki pelin).

OPĆI DIO - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Znanstveno polje: Kemija. Tema rada je prihvaćena ... 1. Ispitati koncentraciju CO2 na području grada Splita i na području grada Jajca(BIH) pomoću uređaja ... 3. URL: https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-.

elektrode - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Sulfatno ion-selektivne elektrode su elektrode čiji potencijal ovisi o ... Zasićena kalomel elektroda (ZKE) ima standardni redukcijski potencijal 0.244V pri.

Sinteza zeolita - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Sažetak: U ovom radu je sintetiziran zeolit A pri temperaturama od 95 oC, ... natrijev aluminat je bijeli, kristalni prah koji ovisno o sastavu može imati sljedeće.

METODA ORAC - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

b) Kelatiranje. Kelatiranje (kelacija) je proces kojim se uklanjaju teški metali, dok su kelati agensi koji ih na sebe vežu. Kod ove metode antioksidacija se mjeri u ...

Marko Marulić - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Ključne riječi: origano, začin, zagrijavanje, HS-SPME, GC-MS, hlapljivi spojevi ... Po svom porijeklu začini, odnosno mirodije u užem smislu, obično su pojedini.

zadnja verzija - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

9 pro 2015 ... procese u okolišu (učinak staklenika, nastajanje troposferskog ozona, smanjenje stratosferskog ... koje ukazuju na učinak onečišćenja zraka (posredni pokazatelji kakvoće zraka). 1 ... prezentacija za za internu uporabu. 6.

Preuzmi PDF 7.4 MB - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

3 srp 2017 ... Ključne riječi: Allium porrum L., poriluk, cink, kadmij, olovo, bakar. ... je sastojak mnogih jela, može se pripremiti kao glavno jelo ili kao prilog.

Preuzmi PDF 1.19 MB - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta ...

Eksperimentalna završna točka titracije, određena korištenjem vizualnih indikatora, bit će uspoređena s točkom ekvivalencije koja je izračunana teorijski.

Diplomski rad - KK (1) - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

6 srp 2018 ... uz lanene sjemenke koje sadrže nešto veći udio ω-3-masnih kiselina. ... u pripremi tortilja i sličnih jela te se dodavalo u razne napitke poznatije ...

Diplomski rad_IBozic - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

U ovom istraživanju korištena je biljka gavez. (Symphytum officinale L.). Cilj ovog rada bio je odrediti sadržaj ukupnih fenola, ispitati antioksidacijska svojstava i ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta ...

... koji ih koriste. Ključne riječi: pređa, čvor, izviđački čvor, vlačna svojstva, čvrstoća ... je teško razvezati kada je uže mokro, sam po sebi služi kao zastavni čvor.

sveučilište u splitu kemijsko -tehnološki fakultet - Repozitorij ...

2. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk - član. 3. Izv. prof. dr.sc. Marija Bralić – mentor - član ... atmosferi su dušikov (I) oksid, N2O, dušikov (II) oksid, NO, dušikov (IV) oksid, ...

sveučilište u splitu - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu za ...

Ključne riječi: hidrografija, oceanografija, Jadransko more. ABSTRACT ... Sir James Clark. Ross je poduzeo 1840. prvo moderno mjerenje dubine mora.

Dvije godine Kemijsko-tehnološkog fakulteta na novoj adresi – od ...

e-pošta: [email protected] Slika 1 – Zgrada triju fakulteta: Kemijsko-tehnološki fakultet,. Prirodoslovno-matematički fakultet i Pomorski fakultet u Ulici.

Preuzmi PDF 875.35 KB - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

Jednostanične alge su kišna alga (Pleurococcus) i klamidomonas. (Chlamidomonas), dok se u višestanične ubraja spirogira, kladofora (Cladophora glomerata) ...

Diana_Cudina_Diplomski rad - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

vijci), filtara krvnih žila, ortdontskih naprava, okvira naočala itd.33 (slika 12.). Na komercijalnom tržištu ... propuhivanje otopine dušikom mjehurić po mjehurić.

pocetne stranice_novo_kon - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

7 lis 2015 ... U laboratoriju zeolit usitniti i prosijati na veličinu čestica 0,6-0,8 mm te osušiti pri temperaturi ... i poljoprivredi cijena iznosi oko 30-120 US $/t.

Popec zavrsni rad-gotovo1 - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

utvrditi učinkovitiji način ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku ... Ključne riječi: magnezijev hidroksid, magnezijev oksid, nestehiometrijsko ...

Diplomski rad - Antonio Roscic - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

15 stu 2016 ... potencijal izoelektronske veze B-N. Boroksini su ... stanice, dok atom litija i alfa čestice putuju samo kroz kratke udaljenosti. Oni ne napuste ...

Zavrsni rad_Ana Zelenika - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

lovora i dodatak ekstrakta do određene granice utječu povoljno na oksidacijsku stabilnost ribljeg ulja. Ključne riječi: riblje ulje, rancimat test, lovor, oksidacija, masne kiseline, masti, ulja, ... Čaj i sirup od lovora koriste se za kašalj i grlobolju.

ionske selektivne elektrode - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

30 ruj 2016 ... Danas su razvijeni razni tipovi fosfat-ionsko selektivnih elektroda, a to su: metal-metalni fosfat elektrode, ... Srebro – srebrov fosfat elektrode . ... postupku, niska nabavna cijena, rad bez utjecaja boje i mutnoće, vrlo široko.

agilnost - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitu - Sveučilište u ...

agilnost (cik-cak test, T-test, test 20 jardi, 180o i naprijed-nazad test). Svi testovi agilnosti pokazali su se pouzdanima, a najveće korelacije brzine i agilnosti kod ...

SVEUĈILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Standardni elektrodni potencijal neke elektrode definira se kao standardna elektromotorna sila članka u kojoj je jedna od elektroda standardna vodikova.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Odobreni aditivi mogu se uvrstiti na Listu aditiva za uporabu u hrani i Listu aditiva za uporabu u aditivima ... okusa,konzervansi,bojila,sladila), hormoni rasta i dr.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI I MEDICINSKI ...

3 lis 2016 ... indikacije za koja stanja su navedeni analgetici dokazano djelotvorni. Ključne riječi: ... Je li naveden popis studija (uključenih i isključenih)?. 6.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

27 lis 2016 ... vodeni ekstrakti rosopasa, vrkute i troskota pokazuju citotoksični učinak na ... Kao kapi za oči i mast upotrebljava se za vanjsku primjenu (7).

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

Mezoamerikanaci. Koristili su kakao zrna za stvaranje pjenušavog čokoladnog pića sa začinima. Kad su Europljani otkrili tajnu kakao stabla, čokolada je postala ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET I KEMIJSKO ...

Ljekarne PABLO, Ljekarne Vaše zdravlje, Ljekarne Zagrebačke županije, ZU Mandis te. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije „Meje“. Analizirane su sve ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

16 ruj 2019 ... U ispitivanom koncentracijskom području med Vrijes. (erica) ne može se uspješno koristiti kao inhibitor korozije kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet imobilizacija ...

Ključne riječi: pekarski kvasac, imobilizacija, alginat, želatina. Rad sadrži: 35 ... U 200 mL destilirane vode sobne temperature,stavi se 4 g želatine u listićima.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet polimorfija i ...

Sažetak: Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet izolacija i ...

Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te ... Ključne riječi: klinčić, eterično ulje, kromatografija, GC-MS, GC-FID ... Skoog D.A, West D.M, Holler F.J, Osnove analitičke kemije, Zagreb, Školska.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet određivanje ...

30 stu 2016 ... Ključne riječi: sinteza koloidnog srebra, generator niskog istosmjernog napona, Tyndallov efekt, TDS. Rad sadrži: 40 stranica, 13 slika, 4 tablice ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet određivanje ...

Na istoj slici je prikazana i krivulja topljivosti boraksa u istom temperaturnom rasponu. Slika 17. Ovisnost koncentracije otopine o vremenu i temperaturi.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet elektrokemijsko ...

struje su dobivene za amonijačni pufer pa se za sva mjerenja pri ovom pH koristio boratni pufer. ... KNO3 acetatni pufer L – cistein (10-7). KNO3 acetatni ...

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet mikroemulzije bez ...

asocijacijski elektroliti, micelarni ili asocijacijski koloidi, a česti sinonim su i amfipatske molekule (amfifili). Amfifili su molekule koje se sastoje od najmanje dva ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet antiproliferativna ...

Rad sadrži: 47 stranica, 16 slika, 15 literaturnih referenci ... 3.1.5 Planinski vrisak ... Slika 15. Djelovanje odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na stanične ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet voltametrijsko ...

17 lis 2018 ... Elektrokemijske / elektroanalitičke metode. Elektrokemija je dio znanosti posvećen razumijevanju posebnih vrsta fizikalnih i kemijskih pojava i ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet konduktometrijsko ...

razrjeđenju, a iz nagiba pravca koncentracijska konstanta disocijacije. Ova jednadžba se može primijeniti samo za vrlo razrijeđene otopine. Debye i Hückel su ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet volumetrijska ...

2 sij 2019 ... Otapala se dijele na nepolarna, polarna protonska (disocijacijom daju ... tablici 1, polarna protonska u tablici 2, a polarna aprotonska otapala u ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet gastrointestinalna ...

Dragoljub (Tropaeolum majus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka koja je bogat izvor ... Izolirati eteriĉno ulje iz sjemenki biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.).

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet priprema i ...

Polusuhi postupak (slika 4): suho sirovinsko brašno se granulira s vodom i dozira u ... Zatim, nastali filtarski kolač je ili ekstrudiran u granule ili je doziran u ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet karakterizacija ...

13 srp 2018 ... brojni postupci oporabe stiropora, među kojima se, kao jedan od najučinkovitijih ... kao niti polistirena, koji se hlade vodom i sjeckaju u kuglice.

Preuzmi PDF 8.72 MB - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta ...

25 ruj 2017 ... reprezentativna T-shirt majica. KLJUČNE RIJEČI. Poslovno odijevanje, odijelo, novi sektori, društvene mreže, korporacija, event management.

diplomski rad - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta ...

U hrvatskoj bi mi mogli biti konkurencija mali obrti koji promoviraju hrvatski ... CALZEDONIA, YAMAMAY, GOLDEN POINT, nisu zabrinjavajuća konkurencija ... Brend Pasco imao bi svoju prodajnu online trgovinu preko koje bi svim kupcima bio.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet završni rad priprava ...

Proizvodnja Portland cementa zahtjevan je tehnološki proces u kojem polazni materijal (sirovina) bitno mijenja svoj sastav i svojstva transformirajući se u.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi spojevi ...

26 ruj 2019 ... Ključne riječi: med, hlapljivi spojevi, sok od maline, GC-MS, ... Cilj rada je odrediti kemijski profil hlapljivih spojeva meda od bagrema s.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj dodatka i ...

SPECIFIČNU ELEKTRIČNU PROVODNOST CEMENTNE PASTE. Nives Čačinović, 890 ... 15. 1.8.3. Specifična električna provodnost cementnih pasti .

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ocjena ekološkog ...

Kljuĉne rijeĉi: Eutrofikacija, ekološko stanje, trofički indeksi, indeks TRIX ... Pelješca. Analizirani su parametri koji ukazuju na ekološko stanje mora na.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet sinteza zeolita a ...

Ključne riječi: zeolit A, hidrotermalna sinteza, CEC vrijednost, specifična ... natrijev aluminat je kristalni prah, bijele boje koji može imati razne kemijske formule:.

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet usporedba metoda ...

FTIR spektar potvrĎuje uobičajeni kemijski sastav ljuskica jaja. Mikroskopske ... iona u vodi. Kruženje teških metala u prirodi veoma ovisi o promjenama kojima ovi ... oksid (CuO), koji služi kao boja za bojanje staklenih površina. Bakrov(II) ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj istovremene ...

23 stu 2018 ... Ključne riječi: sonokristalizacija, boraks, miješanje, kinetika nukleacije ... simultaneous mixing and ultrasound impact on kinetics of borax ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi organski ...

UNIVERSITY OF SPLIT ... Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Split, Ruđera Boškovića 33 ... 10. http://www.dobartek.spar.hr/hr/vino-i-hrana/traminac,79.html. 11.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet zelena sinteza ...

Koloidno srebro je tekuća suspenzija mikroskopskih čestica srebra, koja je ... nuspojave su: neurološki problemi, oštećenje bubrega, želučani problemi, ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet utjecaj dodatka ...

Stroj za hladno prešanje ulja (10). 1.1.3. Podjela i svojstva biljnih ulja. Ulje lana. Laneno ulje se dobiva iz sjemenki biljke lan (Linum usitatissimum L.), koja.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj promjera ...

UTJECAJ PROMJERA RADIJALNOG SBT MIJEŠALA NA STANJE. POTPUNE SUSPENZIJE ZEOLITA. ZAVRŠNI RAD. IRIS MILANOVIĆ. Matični broj: 803.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet diplomski studij ...

podataka može se zaključiti da konstitucijski izomeri farnezol i nerolidol različito utječu na ispitivani signalni put u različitim staničnim linijama. Farnezol ...