morfološki sterilitet autohtonih sorata maslina otoka ugljana

puljka i drobnica dok su uzorci sorata oštrica i puljižica uzeti za analizu 29. svibnja 2016. godine. Uzorci su ... Ključne riječi: maslina, Ugljan, morfološki sterilitet ...

morfološki sterilitet autohtonih sorata maslina otoka ugljana - Srodni dokumenti

morfološki sterilitet autohtonih sorata maslina otoka ugljana

puljka i drobnica dok su uzorci sorata oštrica i puljižica uzeti za analizu 29. svibnja 2016. godine. Uzorci su ... Ključne riječi: maslina, Ugljan, morfološki sterilitet ...

Pećine otoka lža i Ugljana

Otok Ugljan je znatno veći od Iža. Nalazi se oko 3,7 km u smjeru jugo- zapad od Zadra, a proteže se također dinarski, od sjev·erozapada prema jugo- istoku.

Turizam u gospodarskom razvoju otoka Ugljana - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... turizam, otok Ugljan, gospodarski razvoj, održivi razvoj ... postaja s 4 perona, prodavaonica karata, čekaonica s javnim wcom te 5 manjih ...

Povijesni tijek uzgoja najvažnijih autohtonih dalmatinskih sorata ...

Do ovih dviuh vrstih staše ponajbližje vino pod imenom: Grk...“ Dudan (1898.) ubraja vino Grk u desertna i medicinalna vina. Rasprostranjenost: Sorta je u ...

Novi trendovi u proizvodnji sadnog materijala autohtonih sorata ...

autohtonih sorata vinove loze u Hrvatskoj. Uvod. Prema nekim ... U istom razdoblju, aktivnom državnom politikom poticanja sadnje trajnih nasada, kao i popularizacijom ... U kontinentalnom dijelu Hrvatske opseg poslova na očuvanju autoh-.

porodiljstvo i sterilitet domaćih životinja - Departman za Veterinarsku ...

Hermafroditizam/intersex. Frimartinizam. Aplazija i hipoplazija jajnika. Dupli cerviks. Aplazija vulve i td. You created this PDF from an application that is not ...

Dijagnostika graviditeta Porođaj - Katedra za porodiljstvo, sterilitet i ...

Zamorčić: 68 (59 do 72) dana. ◇ Hrčak, zlatni: 16 dana. ◇ Pacov, miš: 21 dan. ◇ Jež: 50 dana. ◇ Tvor afrički, (feret): 41 do 42 dana. ◇ Činčila: 111 dana ...

101 ekološke značajke samoniklih, morfološki atraktivnih travnjačkih ...

Hrvatsko ime: kitnjasta presličica. Ekološke značajke: /. Morfološke značajke: C 5.-6. F5-25 G L10-25 ⇧ V15-80. 59. Latinsko ime: Polygonatum odoratum (Mill.) ...

automatsko određivanje vrsta riječi u morfološki sloţenom jeziku

62. 3.3.2. Uspješnost učenja zasnovanog na memoriji u zavisnosti od vrste riječi . ... ODNOS BROJA TRIGRAMA I TAĈNOSTI DISKRIMINACIJE VRSTA RIJEĈI .

Motoričke sposobnosti, morfološki status i životne navike ... - Index of

U odnosu na vezu između motoričkih sposobnosti i telesne strukture utvrđeno je ... su ih slali u posebna odgajilišta, tako da su praktično svi bili vezani za vojsku ...

Kampovi otoka Krka - Turistička zajednica otoka Krka

Svaki je kamp divna priča o odmoru u prirodi, o luksuzu uživanja u zvjezdanom ... PUŠĆA. OMIŠALJ. Pušća bb, 51513 Omišalj. Tel: 385 (0)53 663 381 e-mail: ...

VINOGRADARSTVO OTOKA HVARA Povijest otoka Hvara je veoma ...

čak masline i smokve, da bi sadili lozu i to isključivo crne sorte. Tako ... organiziraju se tečajevi za navrtanje, ekskurzije poljoprivrednika, itd. Od 1905 do 1910.

BIOPOTENCIJAL AUTOHTONIH GLJIVA U FUNKCIJI ...

Opšte i specifične karakteristike gljiva. U svetu živih bića, gljive (Fungi, Mycota ili Mycetalia) i gljivama slični organizmi (Straminipila gde spadaju vodene plesni ...

SPECIFIČNOSTI AUTOHTONIH HRVATSKIH PRŠUTA

hrvatskih pršuta proizlaze iz različitih tehnologija prerade sirovine. Hrvatski autohtoni pršuti su Istarski, ili izvorno Istrski pršut, Krčki, Dalmatinski i Drniški pršut.

revitalizacija autohtonih i endemskih neretvanskih pastrva

1851), zubatak - Salmo dentex (Heckel, 1852) i primorska pastrva - Salmo ... mramorastu obojenost kože i naseljava rijeke sjevernoga Jadrana (sliv rijeka.

UZGOJ NEKIH UGROŽENIH I AUTOHTONIH VRSTA ...

Cyprinidae, šaran (Cyprinus carpio), koji nije endem ali je autohtona vrsta. Ovo ... najlakše nabaviti i to bilo koji stadij, odnosno uzrasnu kategoriju. Drugi je ... može uloviti kalifornijska pastrva, ali ono što daje posebnu draž jest činjenica.

VAŽNOST OČUVANJA AUTOHTONIH PASMINA GOVEDA

Buša je izvorna pasmina goveda čije je oblikovanje vezano za područje današnje ... U pasmini buša evidentirano je 35 bikova, 385 krava i 362 grla ženskog ...

ZAŠTITA AUTOHTONIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA KROZ ...

o Udruga uzgajivača kokoši hrvatica Varaždinske županije ... Pojavljuje se u nekoliko tipova od crvene do crne, grahoraste i prskano-šarene. (rugane) boje ...

proizvodnja hrvatskih autohtonih sireva - Repozitorij Fakulteta ...

proizvodnji govoriti su Paški sir s otoka Paga, krški i creski sir, Lički škripavac, ... cijene) važno je na tim proizvodima provesti jednu od mogućih zaštita na ...

primena i vijabilnost autohtonih sprej sušenih potencijalnih ...

kao krajnji proizvod dobijaju polimerna kuglice prečnika 0.3-3 mm (Truelstrup Hansen ... and effect on the short-chain fatty acid content of faeces after ingestion of a rose- ... N., Garcia-Armesto, M. R., Ferrero, M. A. (2012): In vitro evaluation of.

Jezična baština hrvatskih autohtonih zajednica srednje i ...

23 stu 2018 ... 22 Novoštokavsko ikavski, zapadno ikavski, dijalekt štokavskog narječja koji se pretežno govori u Hrvatskoj, sjeverno od. Neretve ali i kod ...

GEnEtIčkI rESUrSI aUtohtonIh VrSta I SortI Voća**

1 нов. 2017 ... Stare autohtone i odomaćene sorte i bogatstvo prirodnih populacija vrsta na ... jabuke, 84 sorte kruške, 38 sorti trešnje, 27 sorti šljiva, 20 sorti ...

simbiozna učinkovitost autohtonih sojeva bradyrhizobium japonicum ...

Utvrđena je kompatibilnost između svih autohtonih sojeva i referentnog soja s ... kojima ovisi urod sjemena soje su plodored, obrada tla, sjetva, njega i žetva.

Etape sazrijevanja plodova autohtonih i introduciranih genotipova ...

Autohtoni genotipovi Alica i hrušt su pokazali veću prilagodljivost vremenskim uslovima, ... Ključne riječi: trešnja, genotipovi, fenofaze sazrijevanja. Uvod.

Registracija i zaštita naziva hrvatskih autohtonih proizvoda

66. Upotreba simbola Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. 66. 7. REGISTRACIJA I ZAŠTITA NAZIVA HRVATSKIH AUTOHTONIH PROIZVODA ...

PRILOG V POPIS AUTOHTONIH SORTI I PASMINA ... - LAG Adrion

8) Levantinka. 9) Lumbardeška. 10) Oblica. 11) Dužica. 12) Grozdača. 13) Jeruzalemka. 14) Kosmača. 15) Murgulja. 16) Paštrica. 17) Piculja. 18) Sitnica.

brendiranje istre kao regije autohtonih vinskih ... - FPZG repozitorij

primjer udruge Vinistra, koji sam predala na ocjenu mentoru dr.sc. ... kušanje mladih vina, gdje se udruga Vinistra predstavlja mladim vinima sorte istarska.

Analiza postupaka zaštite autohtonih pasmina konja u Hrvatskoj

autohtone pasmine (posavski konj, hrvatski hladnokrvnjak i meĎimurski konj) i jedna izvorna i zaštićena pasmina (lipicanac). Odlikuju se svojim specifičnim ...

Model linearne ocjene konformacijskih obilježja autohtonih pasmina ...

unutar nekih autohtonih pasmina konja. Ključne riječi: autohtonost, pasmine konja, konformacija, linearna ocjena. 1Ramljak Jelena, Ivanković, A., Kelava ...

sistematika i rase koza - Centar za očuvanje autohtonih rasa

SISTEMATIKA i rase koza / Milivoje Urošević ... [et al.]. - Zemun : Centar za očuvanje autohtonih ... Mlečne rase koza sa belom kostreti . ... Togenburška koza .

Kreiranje visokovrijednih proizvoda od mesa autohtonih pasmina Istre

istarskog seljaka nastajale istarske autohtone pasmine,. Istarsko govedo, u narodu omiljeni Boškarin, Istarska ovca, Istarski magarac i Istarska koza. No o tome ...

mogućnost primjene autohtonih trajnica u uređenju javnih površina

održavanja takvih gredica samo su neke od prednosti koje trajnice, posebice ... Povišene gredice u četvrti Sesvete, Novi Jelkovec (Ulica Vladimira Stahuljaka).

MASLINA

Gojačin do (Blato, Korčula) postojala je maslina drobnica cijepljena na podlogu divlje masline, koja je imala tako široko deblo da su je četiri čovjeka jedva ...

Očuvanje genetičkih resursa autohtonih rasa domaćih životinja u Srbiji

Patke. Ducks. Domaća patka. /. /. Ćurke. Turkeys. Domaća ćurka*. 100-1000. /. Program konzervacije je osmišljen i realizuje se poslednje 3 godine za sve rase.

MASLAC — MASLINA

•sa panja; međutim, vijek rentabilnog plodonošenja traje najmanje. 50 god., a u boljem ambijentu i mnogo više. Stablo masline, ostav ljeno da slobodno raste, ...

Maslina - Sjeme

zemlje, treba dodatna biljna hrana organskog porijekla (npr. tradicionalni stajnjak 25 kg ili briketirani stajnjak (Fertiplus) 6 kg.) te mineralna NPK hrana, u kojoj ...

Maslina (Istra)

2.100,00 kn. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ostala plaćanja (litra):. 10,00 kn. Prinos masline, kg/ha. Proizvodnja ulja, lit. Cijena ulja, kn/lit. UKUPNI PRIHOD.

maslina - Agroklub

Pyxal piriproksifen 100 g/l. Kontaktno želučani insekticid. Jedini insekticid na tržištu koji sustavno suzbija maslinovog medića i druge štitaste uši bez štetnog ...

Rezidba maslina.pdf

NAJVIŠE GRIJEŠI ONAJ TKO MASLINU NE REŽE”. Rezidba maslina zahtijeva najviše znanja i umješnosti jer je to neposredni zahvat u živo tijelo biljke.

GNOJIDBA MASLINA

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

FONOLOŠKI UVJETOVANE MORFOLOŠKI UVJETOVANE

nepostojano a. ▫ nepostojano e. ▫ navezak. ▫ zamjena l sa o / vokalizacija. ▫ palatalizacija. ▫ sibilarizacija. ▫ jotacija. ▫ alternacije ije/je/e/i. ZVUČNO JEDNAČENJE.

POSEBNOSTI NOVOSTVORENIH SORATA VINOVE LOZE (V ...

Diplomski rad. Osijek, 2018. ... razvoj otpornosti doticaj organizma (vinove loze) s patogenom (pepelnica i plamenjača) sorte vinove ... Datum obrane: Stručno ...

Katalog sorata šećerne repe za 2016.

Ljubica KWS. 13. Francessa KWS. 14 ... Ljubica KWS. 2015. ... Dobitak za ukupnu poljoprivredu (uređen pejzaž, pčelinji pašnjaci, zaštita voda). Usaglašeno sa ...

Izbor sorata i sjetva šećerne repe

Danas u proizvodnji šećerne repe u našoj zemlji nalazimo inozemne sorte selekcijskih kuća (KWS, Strube-dieckman, Maribo seed, SESVanderHave i Syngenta) ...

KARAKTERISTIKE SORATA JABUKE U INTENZIVNOM UZGOJU

23 lis 2007 ... traže se klonovi s više crvene boje. OPRAŠIVAČI - Jonathan, Gloster, Idared, Breaburn, Gala, Golden Delicious. GOLDEN DELICIOUS. Eureka!

MASLINA-DRVO ŽIVOTA

Onaj tko bi se bez dopuštenja usudio srušiti makar jedno stablo masline osuĊen je na smrt ili kasnije na progonstvo ili konfiskaciju dobara (o ĉemu je pisao i.

gnojidba maslina - Petrokemija

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

navodnjavanje maslina - BIOPLAN doo

postići te rezultate bez agrotehničkih mjera kao što su navodnjavanje, gnojidba, rezidba te zaštita od bolesti i štetnika. Svjetsko iskustvo u proizvodnji maslina je ...

mogućnost proizvodnje vinskih destilata od sorata - Repozitorij ...

potencijalno prikladnim sortama za proizvodnju rakija od vina, osobito vinjaka. Cilj ovog rada je evaluacija karakteristika vinskih destilata od sorata 'Kraljevina' i ...

Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta - EUR-Lex

7 May 2018 ... Dactylis glomerata L. Klupčasta oštrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 13. Festuca arundinacea Schreber Vlasulja ...

Tehnologija proizvodnje različitih sorata krizanteme u Republici ...

cvijet koji je zapravo cvat sastavljen od sitnih cvjetića okruženih laticama. ... U uzgoju margareta i špina ponekad se javlja potreba za primjenom regulatora rasta ...

Katalog sorata šećerne repe za 2019. - KWS Saat SE

KWS šećerna repa. KWS šećerna repa. Sadržaj. U savremenoj tehnologiji, izbor sorata i kvalitet semena je od izuzetne važnosti. Korišćenje piliranog semena ...

Katalog sorata šećerne repe za 2018. - Agromedia

KWS šećerna repa 5. Šansa: sigurnost prinosa. Selekcija je glavni put ka uspehu. Nove sorte obezbeđuju: Kontinuirano povećanje prinosa repe, koja pomaže.

Klijavost sorata crvene djeteline u zavisnosti od pH vrijednosti ...

Crvena djetelina je biljna vrsta iz porodice mahunarki (Fabaceaea), koju čini oko 730 rodova sa 19 500 vrsta (http://sr.wikipedia.org). Tablica 2. Klasifikacija ...

ponuda sorata i repromaterijala za merkatilnu ... - Završni radovi

razloge rasta ili pada prodaje tokom analiziranih sezona 2016 g. i 2017 g. ... Cijene poljoprivrednog repromaterijala. • i dr. (Tolušić, 2012.) 2.4. ... Strateški partneri, odnosno glavni dobavljači Prvče su: Bayer, Basf, Syngenta, Genera,. Danon ...

ponuda sorata i repromaterijala za merkatilnu proizvodnju soje u ...

novu kolekciju sorata soje i počeo ih uzgajati na imanju Korija kraj Virovitice. Čmelikovu soju je proširio ... cm, drugi 50 – 70 cm (Gutschy , 1950). Slika 3.

Evaluacija introduciranih sorata trešnje na području Zagrebačke ...

U Europi i svijetu zadnjih 20-ak godina uzgoj trešnje doživljava ... Ključne riječi: sorta, trešnja, vrijeme cvatnje, vrijeme dozrijevanja. ABSTRACT. In recent years ...

mješavina bijelih sorata škrlet - Mosla-Vina.Hr

123 Vinarija Trdenić Popovača. 17,6. 138 Vinarija Miklaužić. 17,4. 151 Vinarija Marinčić, OPG Pranjić. 17,5. 3. Petrinec, Kloštar Ivanić. 17,5. 15. Lušičić, Kutina.

Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ... - EUR-Lex

23 May 2018 ... Talijanski ljulj, Mnogocvjetni ljulj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 20.1 Ssp. alternativum ... Lolium perenne L. Engleski ljulj, Ljulj utrinac .

PRINOS NEKIH SORATA GRAHA ZRNAŠA NA PODRUČJU ...

Najveći prinos imale su sorte Galeb. (6,21 t/ha) i Tetovac (5,92 t/ha). Od važnijih komponenata prinosa graha broj zrna po biljci značajno je utjecao na prinos ...