Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije

Furlanska nižina ‒ Furlansko nižavje, Prikaspijska nižina ‒ Prikaspijsko nižavje,. Zahodnosibirska nižina ‒ Zahodnosibirsko nižavje ustaljena raba: Osrednje ...

Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije - Srodni dokumenti

Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije

Furlanska nižina ‒ Furlansko nižavje, Prikaspijska nižina ‒ Prikaspijsko nižavje,. Zahodnosibirska nižina ‒ Zahodnosibirsko nižavje ustaljena raba: Osrednje ...

krajšave - Lektorsko društvo Slovenije

PISNO PREGIBANJE KRATIC: Črkovalne kratice: Končnice in obrazila pišemo z malimi črkami, za vezajem, če se kratica govorno končuje na: (a) soglasnik ...

kratica - Lektorsko društvo Slovenije

25 jan 2017 ... 3. Dopolnite ustrezne končnice. Razvezave kratic so v opombi 3. ... Katero varianto predloga z bi napisali v orodniku kratice SMS [esemčs]?. 3 ...

Boris Kern - Lektorsko društvo Slovenije

16 nov 2016 ... pop pevec/pevec popa alterkultura kiberprostor alternativna kultura kibernetični prostor info točka bio prehrana alter kultura kiber prostor ...

Pravni terminološki slovar - Lektorsko društvo Slovenije

14 nov 2018 ... Pravni terminološki slovar. ZRC SAZU, Založba ZRC ... Pravni jezik : jezik prava. • Jezikovna ... PISNI JEZIK). *leksikon; slovar; enciklopedija ...

Diapozitiv 1 - Narodni muzej Slovenije

Izhodišča: 1. tradicionalno zanimanje 19. stoletja za umetnost srednjega veka, 2. skrb ... Valetta - 1992, podpisana, ratificirana - Poročevalec 1/99), imenovana.

Kronika Slavističnega društva Slovenije - Slavistično društvo Slovenije

znan), in da relativna tonska višina (angl. pitch) v netonemskih narečjih ni fonološko relevantna na leksikalni ... (Biblioteka Judita, 7); v njej sta tudi prispevka o drami Polnočno kričanje Matjaža Kmecla in ... [email protected]), 12. aprila 2005.

SNG - Slavistično društvo Slovenije

pa smo ob izvajanju vsakega intervjuja posebej uporabili diktafon in po končanem ... z elipso zahteva rekonstrukcijo pomena manjkajoče besedne zveze na ...

rak mod - društvo uroloških bolnikov slovenije

z manjšim volumnom mod(a) (atrofija, hipotrofija), z nepravilnostmi v razvoju zunanjega dela sečil, v drugem modu po predhodno že ozdra- vljenem raku enega ...

Kronika - Slavistično društvo Slovenije

Rada LEČIČ: Igraje do znanja slovenščine / Learning slovene by playing games / ... Pri vinu rujnem se bojuje / Štampihar mlad in star junak; / Se litrov par na mizo vsuje . ... iz računala, računalniščina iz računalnik (computer torej), sem malo ...

PDF za prenos - Slavistično društvo Slovenije

Luigi PULVIRENTI: Tri mesta, dva jezika, eno srce: življenjska in poklicna pot Rimljana, udomačenega ... identity formation on the austro-italian-slovene frontier.

RAK PLJU^ - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Vsi, ki de la mo z bol ni ki s plju~ nim ra kom, ~u ti mo med se boj no po ve za nost, po dob no ti sti v mrav ljiš u. Z ve se ljem lah ko po vem, da k temu po zi tiv ne ...

Arhivi 2001, št. 2 - Arhivsko društvo Slovenije

Bošamarina, del vinograda v Pradah ter solarij in vrt v Kopru v predelu Vrat sv. Petra (PAK ... Zmaj, o kombajnih, leta 1963 Suncokret, ki pri- kazuje pridelovanje ...

rak prostate - društvo uroloških bolnikov slovenije

Zdravilno moč upanja vsi prav dobro poznamo. Vsak bolnik zase čuti in verjame, da je upanje njegova moč. Dejstvo, da vse več bolnikov z rakom preživi, mu ...

Arhivi 2006, št. 1 - Arhivsko društvo Slovenije

10 jan 2006 ... 47 Sammlung nützlicher Unterrichte, TV. zvezek, leto 1779. 48. Prav tam. 49. Prav tam. ... elipso kompasa, zapornice, proti otoku usmerjen kompas ob skicah ... Večja propagandna akcija komiteja je stekla leta 1908. Takrat so ...

Slavistična knjižnica 11 - Slavistično društvo Slovenije

tudi scenski elementi in rekviziti (npr. stoli, mize, vaza, cvetje, pahljača, kozarec), vendar ... Ritmotvorni ponavljanji morata biti vsaj dve (do tri), da ritem začnemo ...

Arhivi 2006, št. 2 - Arhivsko društvo Slovenije

oštevilčiti police in predale, sobo prezračiti in oči- ... Ljubljanski operni pevec pred 108 leti. Iz ... klavi Metalne ali njene Posode %i hranjenje plinov, te-.

rak prostate - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Rak prostate : vodnik za bolnike na poti okrevanja / [avtor Boštjan Šeruga ; pričevanja pripravila Marija ... ki opisuje, koliko so rakave celice podobne normalnemu tkivu. ... odprta (za izvedbo operacije je potreben rez v spodnjem delu trebuha ...

SORTE - Strokovno sadjarsko društvo Slovenije

(1 tableta Falgro/100 l vode) - 3 kratni nanos. 3. GA3 10 mg l. -1 ... Madžarskem, ipd. Akcije pomlajevanja v želji po ohranitvi kostanjevih sestojev so znane tudi.

Zavod Umbra - Društvo za preučevanje rib SLOVENIJE

5.6 AKVARIJSKE RIBE. 49. 6 ... Potencialno invazivne akvarijske ribje vrste (Dolenc, ... O posledicah naselitev ali preselitev in o vplivih na ekosisteme, na ribe.

Arhivi 1992, št. 1-2 - Arhivsko društvo Slovenije

Visita degli archivi di Cologna e di Bonn in Germania ... loto pa predstavljata dva obsežna indeksa. Prvi, ... času bivanja in potovanja po Poljski, v času vo-.

Paradaplesa - Društvo baletnih umetnikov Slovenije

6 nov 2013 ... Kamena duga. Razkrito! Naja Dolenc s svetovnim prvakom. Bohaki out, Diamant in! Po dveh letih skupnega plesanja gresta vsak po svoji ...

Glasilo 2000 - 2.pub - društvo prijateljev kaktusov slovenije

Lophophora williamsii, pejotl, miti o pejotlu, Indijanci. Keywords: Lophophora williamsii, peyote, myths, Indians. Peyote and its usage has a thoroughly in-.

hipertermija in obsevanje - Društvo radioloških inženirjev Slovenije

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL DENTAL RADIOGRAPHY. HIPERTERMIJA IN OBSEVANJE. HYPERTHERMIA AND RADIATION.

Srečno 2018! - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

10 dec 2017 ... 3 Aleš Blinc Ali so človekove pravice samoumevne? NAŠ POGOVOR ... Every person has their own list and has their own top choices. However ...

REVMATIK številka 34, oktober 2010 - Društvo revmatikov Slovenije

Ankilozirajoči spondilitis (ali krajše AS) je najpogostejša bolezen v skupini spondiloartritisov. Številne raziskave kažejo, da je tudi že zelo stara. Zanjo značilne ...

cesarsko-kraljeva finančna straža na ... - Arhivsko društvo Slovenije

Za razlikovanje naziva so bile na čaki ustrezne oznake, in sicer: – paznik je imel en ... kot tudi I. in II. poglavje uradnega poduka za iz- vajanje tega zakona, nato ...

Y/A lasilo Arhivskega društva in arhivov ... - Arhivsko društvo Slovenije

te prvih ohranjenih poročil istrskih škofov sveti stolici. V pričujoči številki je objavil ... Športni klub Ilirija v Ljubljani do prve svetovne vojne. Zgodovinski arhiv ... Meblo, industrija pohištva in notranje opreme Nova Go- rica(1950-1978, 13,5 tm).

Živeti s kostnimi zasevki - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

kostni tumor in je maligna bolezen vzniknila v kosti. Primarni kostni rak je zelo redek, neprimerno bolj pogosti so zasevki v kosteh. Poznamo tri malig- ne kostne ...

Marjanca Jemec Božič - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

8 dec 2018 ... 6 France Zalar Marjanca Jemec Božič – ilustratorka s srcem ... srca in ožilja Slovenije, spoštovani poslovni partnerji ... poklon in srčne čestitke.

piranske solne pogodbe (1375–1782) - Arhivsko društvo Slovenije

sottoscritto./. Io Nicolo Petronio comesso ut supra similmente approbo/ et confermo quanto si contiene nelli ... Raçunalniمka priprava: Uroم ‎uden, Medit d.o.o..

knjiga DEBELOST.indd - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

skimi ribami, pustim mesom in občasno z jajci. Meso in mesni ... rezance - lazanje, drugo za drugo in jih kuhamo osem minut. Re- zance potegnemo iz vode, ... Dodamo še eno plast testenin, premažemo z bešamelom, posujemo z mesnim ...

glasilo društva onkoloških bolnikov slovenije - Društvo onkoloških ...

1 dec 2018 ... Petra Kolenc Peitl,. Aljaž Sočan, mag. farm. ... minut na 170° C. Ohlajen biskvit pokapljamo z ... mo na biskvit, jih premažemo s kremo in damo ...

Diapozitiv 1 - Nuk

9 jan 2016 ... srebrne ribice, knjižne uši, lesni hrošči, termiti). • glodavci (miši, podgane) imajo jedke odpadke, brusijo zobe, izdelujejo gnezda. • človek.

Diapozitiv 1

Merjenje koncentracije nitratnih ionov v frakcijah izločenih iz kolone z vzorcem tal (levo) iz sadovnjaka in (desno) gozda. NITRATNI ION ...

Diapozitiv 1 - Energetika.NET

Izdelki in storitve za dom: VGA, MGA, HVAC, kuhinje. Temeljna dejavnost. • Krovna ... Trgovina. Storitve oblikovanja. TEMELJNA DEJAVNOST. DOPOLNILNA.

Diapozitiv 1 - Policija

25 feb 2016 ... Tekočinska kromatografija z masnim analizatorjem na čas preleta ionov (HPLC-TOF). ▫ Ionska kromatografija (IC). ▫ Nuklearna magnetna ...

Diapozitiv 1 - Arnes

Tri domene življenja: (A) archaea, (B–J) bacteria, and (K) eukaryote. Species are labeled with different colors based on their inferred HGT rates: red, >4%; yellow ...

Diapozitiv 1 - Moulden Marketing

The Grand Villa Argentina is composed of 5 buildings; four exclusive. Villas and one Hotel where rich fabrics and stylish furniture combine with the exuberant ...

Diapozitiv 1 - Vrtec Radlje

22 okt 2015 ... Škrlatinka – streptokokna angina. Ušivost. Garje. Impetigo. Druga obolenja: peta in šesta otroška bolezen, bolezen dlani-podplati-usta ...

Diapozitiv 1 - Hotel Paka

20 kosov. ( kocka ) 50 €. Okusi: jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik ...

Diapozitiv 1 - Kmetijski zavod - Celje

očesom ali povečevalnim steklom. • Uši, tekuti in zolji- z natančnim pregledom kože in dlake, krtačenjem na določenih mestih (za ušesi, na vratu, podpazduhami ...

Diapozitiv 1 - Program razvoja podeželja

Klinična slika. • Insekti (uši, tekuti, zolji) povzročajo pri živalih nemir, srbenje, ekceme, kraste in poškodbe kože. • Posledice: poškodbe kože in dlake, anemija…

Diapozitiv 1 - Biotehniški center Naklo

19 sep 2013 ... (nadstreški za avtomobile, na terasah, pred vhodom, v vrtu; vrtni paviljoni, ute, komunalna oprema, terase-podnice, hišice za živali, vrtno ...

Glasilo Zdravniške Zbornice Slovenije - Zdravniška zbornica Slovenije

FORUM. Članarina in odpravnina 32. Joachim Gross. Kolegialni nasveti 32. Melanija Kocjan ... da amalgami vsebujejo tudi živo srebro, ki pa je vezano v zlitini in zato za ... ionsko-izmenjalno smolo in dializo, kot radioaktivni izotop pa. 131I.

Atlas gozdnih tal Slovenije - Gozdarski inštitut Slovenije

*M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,. Večna pot 2 ... Atlas gozdnih tal Slovenije. Hori- zont. Ca2 . Mg2 . K . Na . H . SumB. KIK. V. Ca2 .

Telekom Slovenije d.d. - Javna agencija Republike Slovenije za ...

firmo SIOL d.o.o. v izključni lasti Telekoma Slovenije, s čimer je neutemeljeno ... Telekom Slovenije v páket ISDN 3000 že prej vključil CD ROM SiOl-a, takrat ...

Življenje s cistično fibrozo - Društvo za cistično fibrozo Slovenije

KLJUČNE BESEDE: cistična fibroza, pljuča, trebušna slinavka, zdravje, bolnik, zdravljenje, terapija. ABSTRACT: In my essay I dealt with life of the cystic fibrosis ...

Letno poročilo 2017 • Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije

trgovino Žuti klik. V uporabo smo predali prvo najsodobnejšo samopostrežno enoto na prostem – pS 24/7. podjetjem smo ponudili nove in obogatene storitve za ...

društvo za usluge u zračnom prometu, društvo s ... - Zračna luka Osijek

Temeljni kapital: 26.208.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. ... Dolazak u Osijek u noćnim satima. ... -usluge i troškove stručnog vodiča – voditelja putovanja.

jugoslovensko društvo za bolesti - Društvo neurologa Srbije

je amiotorfiĉna lateralna skleroza (ALS), kod koje su prisutni svi pomenuti simptomi. Godišnje u proseku oboli ... Neki simptomi bolesti motoneurona mogu se spreĉiti, a neki leĉiti ili ublaţiti. Bilo bi ... Prvi problem javlja se prilikom konzumiranja ...

BOX - Telekom Slovenije

ugasnili vaš TV-komunikator in ga ponovno prižgali. Moj TV je osrednji meni BOX-a. ... na portal moj.telekom.si. Prednastavljena programska mesta, kjer se ...

OŠO - Telekom Slovenije

2 apr 2016 ... Telekom Slovenije, d.d. omogoča sklenitev naročniškega razmerja za paket ... ali poslovni uporabnik. ... BOX-a S in prek portala Moj Telekom.

Balinarska zveza Slovenije

LESONIT - AVTOSTROJ ŠIŠKA. 12:10. POLJE - HRAST MUSIC CLUB. 12:10 ... Miro Pevec, 64000 Kranj. 17. LESCE Blaž Špur 64248 Lesce Vodnikova 3. 1.

št. 6 - Čebelarska zveza Slovenije

je podlaga za razmnoževalno sposobnost družine, ki ... Bunsen, J. D. (2013): Qualität von Rapshonig durch Rück ... Jernej Žvokelj, Jan Primožič Zver. Andreja ...

ptice slovenije - DOPPS

Izdajatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Avtorji: Al Vrezec, Werner Müller, Tanja Šumrada. Strokovni pregled: Primož Kmecl.

Untitled - SKEI Slovenije

bili prisotni vodilni in odgovorni iz podjetja Gorenje, delavski direktor in član uprave g. Drago. Bahun, Pomočnik uprave g. Tomaž Kuntarič, pomočnik uprave za ...

št. 10 - Čebelarska zveza Slovenije

14 okt 2015 ... AŽ-panj, v katerem čebelari večina slovenskih čebe- ... Panj Učinkovitost Api-Bioxala Min. ... vo mesto (predstavitev s sladicami: ajdova torta,.

št. 2 - Čebelarska zveza Slovenije

1 feb 2016 ... Marko Purnat: Moja čebelarska praksa v sistemu SMGO. 63 ... čistila in čiščenje ter ustrezne krpice in brisače (tudi ... www.lipa-pazin.hr. 26. ... avtomatski telefonski odzivnik: 01/729 61 20, https://ecebelar.czs.si/User/Login?

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d - DBS

Semenarna has the following subsidiaries, all seed-producing companies: Sjemenarna Zagreb,. Semenarna Beograd, Kalia Beograd, Semenarna Kosove and ...