Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu ... - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu ... - Antonija Horvatek - Srodni dokumenti

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu ... - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Izračunaj opseg pravokutnog trokuta čije su katete duge 5 cm i 120 mm, ... površina? (Izrazi u jednoj mjernoj jedinici!) Površina pravokutnika i kvadrata.

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu Matematika na dlanu

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

Kvadriranje - DZ Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Zadaci s više računskih operacija (uključujući kvadriranje) i zagradama. 1. Izračunaj: ... 8. Sredi: a) b b b) b · b c) x. 2 y x. 2 y x. 2 y d) 6ef · 8ef e) 3ab - a. 2.

Križaljke Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Križaljke. Autorica križaljki: Kaća Aćimov-Despotović, pedagog,. OŠ "Nadežda Petrović", Novi Beograd. Najtoplije zahvaljujem kolegici Aćimov-Despotović na ...

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - 4. dio ... - Antonija Horvatek

Inicijalno testiranje - 4. dio - Uspoređivanje brojeva do 20. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 2. Matematika na dlanu. Ime i prezime: ...

Vježbamo pisati Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Sličice: Microsoft, http://office.microsoft.com/en-us/images/. Vježbamo pisati.

Matematika na dlanu Zadaci za zadaću ... - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama. 1. Prepiši u bilježnicu i izračunaj:.

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje ... - Antonija Horvatek

Inicijalno testiranje - Geometrija. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 8. Matematika na dlanu. Ime i prezime: ...

Izračunajmo postotak Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Izračunajmo postotak. Ovdje su zadaci kakve s učenicima rješavam kad učimo ...

Uspoređivanje - bojanka Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Uspoređivanje - bojanka. Ovo je radni listić koji možemo učenicima zadati za domaću zadaću za uvježbavanje osjećaja o ...

Matematika na dlanu Vježbe za V VANA ... - Antonija Horvatek

LJEVAONICA, LJEVAK, PRLJAV, PRNJAV, PRGAV, LJEPLJIV, PLJEVA,. PIJEVAC, PJEVAČ, LJESTVE, MRAV, ZDRAVLJE, KRAVLJE, MRAVLJE,. MRŠAV ...

Lanac ili lančanica Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

promjer kružnice. Kružnice koje imaju isto središte zovu se ... ... dva puta veći od polumjera. Dio ravnine između dvije koncentrične kružnice zove se .

Matematika na dlanu VJEŽBE SA SLOVIMA ... - Antonija Horvatek

Riječi i rečenice sa T i D. 1. Matematika na dlanu. VJEŽBE SA SLOVIMA/GLASOVIMA T I D. Vježbe za T: NNNAT, NNNET, NNNIT, NNNOT, NNNUT. NATALIJA ...

KRIŽALJKE I SPAJALICE Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

U križaljke upisati pojmove prikazane na sličicama. Nakon toga pročitati riječi u podebljanim poljima, te ih spojiti s odgovarajućim sličicama sa središta radnog ...

Čitanje s razumijevanjem Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Čitanje s razumijevanjem. Ovo su radni listići za učenike koji znaju čitati, ali imaju poteškoća u razumijevanju pročitanog.

Matematika na dlanu REČENICE SA SLOVOM ... - Antonija Horvatek

"UKROĆENA GOROPADNICA" JE PONOVO NA SCENI. ORGANIZIRANI KRIMINAL UNAZAĐUJE ČOVJEČANSTVO. "ŽANROVI" JE MNOŽINA OD "ŽANR".

Matematika na dlanu RIJEČI KOJE SADRŽE ... - Antonija Horvatek

MELODIOZNO, MELODIJA, MELODIKA, METODIKA, MERIDIJAN,. MEDITIRATI, MEDICINA ... KONZUM, PODRUM, KREM, BALZAM, ŠARM, SARKAZAM,.

Večer matematike 2013. Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Radni centar za prvi razred. Dvadeset. Broj igrača: 2 – 4. Materijali: listići za prekrivanje, žetoni, igraća kockica. Upute: • Igrači igraju naizmjence. • Igrač baca ...

Matematika na dlanu RIJEČI SA F FIFICA, FIFA ... - Antonija Horvatek

KRAFNA, ŠTAFETA, ŠTRUMFETA, SUFICIT, ŠUFNUDLA, PROFIT,. GARFILD, SAFTNI, DŽOZEFINA, STEFANI, ŠTEFICA, ŠEFLJA, JEFTIN,. SFERA, SFINGA ...

Algebarski izrazi u 8. razredu Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Algebarski izraz, osim brojeva, simbola računskih operacija i (eventualno) zagrada, sadrži i ... Npr. algebarski izrazi su: ... Zadaci za zadaću - Algebarski izrazi.

Odgovori na pitanja! - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! ... http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 40. Mama soli saft. ... c) Trči li zec brzo?

Zabavna matematika - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr. 1/6. Zabavna matematika. - početak 5. razreda. Ove zadatke rješavam s učenicima na početku 5.

testovi matematika 5. razred - Antonija Horvatek

TESTOVI. MATEMATIKA. 5. RAZRED za samostalnu provjeru znanja. (slika je sa Microsoftovih stranica) ... U Hrvatskoj ima oko četiri milijuna i tristo tisuća ljudi.

Igrarije s algebarskim izrazima Matematika na ... - Antonija Horvatek

3. Zamisli jedan broj. Ja ti dam još toliko. Ivan ti pokloni još 8. Pola baci u vjetar. Vrati meni ono što sam ti dala. Ono što ti je ostalo podijeli s 4. Dobio si 1.

Ponavljanje gradiva 1. polugodišta Matematika ... - Antonija Horvatek

Prvi papir (s naslovom „Ponavljanje gradiva 1. polugodišta“) učenici rješavaju na taj papir. Tada su raspoređeni u heterogene grupe, pa bolji učenici mogu ...

Priprema za popravni ispit Matematika 6. razred - Antonija Horvatek

Priprema za popravni ispit. Matematika, 6. razred. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika ... Iz 5. razreda: Na kraju 6. razreda, osim gradiva 6. razreda treba dobro znati i neke osnove koje smo učili u prijašnjim ... 6. cjelina: Četverokut. → opseg i ...

Priprema za popravni ispit Matematika 8. razred - Antonija Horvatek

Matematika 8. razred. Iz prethodnih razreda: Na kraju 8. razreda, osim gradiva 8. razreda treba dobro znati i neke osnove koje smo učili u prijašnjim razredima ...

Priprema za popravni ispit Matematika 5. razred - Antonija Horvatek

Matematika, 5. razred. 1/5. Pripremila: Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Priprema za popravni ispit. Matematika 5.

Priprema za popravni ispit Matematika 7. razred - Antonija Horvatek

Nacrtaj kružnicu radijusa 3 cm i u nju upiši: a) pravilni šesterokut ABCDEF b) kvadrat KLMN c) pravilni osmerokut ABCDEFGH. 8.) Nacrtaj kvadrat PRST stranice ...

Udžbenci kakve želim ~ matematika, 5.-8. razred - Antonija Horvatek

sve znamenke djeljenika djeljive sa djeliteljem (39:3, 486:2, 663:3,... uključujući ... toga ne bi bilo loše uočiti da ako oba broja (djeljenik i djelitelj) pomnožimo ili ...

Pitanja roditelja i odgovori, 6. svibnja 2015. Ova su pitanja upudena ...

6 svi 2015 ... adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani ukupno: 0,25 miligrama Al3 proizveden na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - 5. dio Zbrajanje i ...

Inicijalno testiranje - 5. dio - Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - osnove Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 6. Matematika na dlanu.

Matematika na dlanu Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 ...

3 / 9. Matematika na dlanu. 10. Izračunaj: 3 2 1 = 4 3 2 = 7 5 1 = 11. Sanja ima 10 ... Danas je petero djece bolesno, pa nisu došli u školu, a jedno je ...

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - 4. dio Uspoređivanje ...

Inicijalno testiranje - 4. dio - Uspoređivanje brojeva do 20. Antonija ... od 8,. 2. Umetni znak <, > ili = : a) 6. 3 , b) 8. 7 , c) 3. 4 , d) 3. 1 , e) 5. 5 ,. 3. Je li veći broj 8 ili ...

Matematika na dlanu Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje ...

Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim ... 3. Prepiši u bilježnicu i izračunaj: a) 6.3892 · 1000 d) 0.92 · 1000 g) 80 · 1000.

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje Tekstualni zadaci ...

Inicijalno testiranje - Tekstualni zadaci - prepoznaj računsku operaciju. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 3. Matematika na dlanu.

Čitanje složenijih riječi od 4 slova Matematika na dlanu

Čitamo - Četiri slova* - SORTIRANO - Spoji riječ i sliku. 1/19 ... čitanja ta 4 slova odvojeno, nikako nije mogao spojiti u riječ), te je ipak bilo nužno grupirati.

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - prilagođeni program

Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 2. Matematika na dlanu. Inicijalno testiranje - prilagođeni program. Kad dobijemo nove učenike čije ...

Matematika na dlanu RIJEČI KOJE SADRŽE SLOVO/GLAS N ...

RIJEČI KOJE SADRŽE SLOVO/GLAS N ... Page 2. Riječi sa N. 2. Matematika na dlanu. N - N - ? NANA, NONA, NINA, NENA, NUNA, NENAD, NADZORNIK, ...

N - Antonija Horvatek

POTENCIJA, SNOBIZAM, PONAVLJANJE, GANGSTER, PLANETARIJ,. ŠNERNOKLE, CINCILATOR, HAZUNFEFER, BRONHIJI, ŽONGLIRATI,. PROLONGIRATI ...

broj Pi - Antonija Horvatek

A spomenimo i neke zanimljivosti o njemu.... Broj se još naziva i Ludolfov broj, a označava omjer između opsega kruga i njegovog promjera. To je iracionalan.

kategorija D2 - Antonija Horvatek

4 lis 2017 ... Ako se nekom broju doda broj 14 dobije se njegov trokratnik umanjen za četvrtinu toga broja. Koja od navedenih tvrdnji je točna za taj broj? A.

Razlomci - Antonija Horvatek

Razlomci - DZ - 5. razred, 10/16. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 74. a) Stjepan je pisao ispit s 20 pitanja. Točno je ...

Formule - Antonija Horvatek

opseg i površinu kruga,. ✓ Pitagorin poučak (formule za a, b, c),. ✓ opseg bilo kojeg lika (formula se iščitava sa skice). Bolji učenici bi većinu formula trebali znati ...

ovu recenziju - Antonija Horvatek

matematikom uopće nismo radili pretvaranje mjernih jedinica za brzinu i gustoću, a po ... Koliko je dobro dopustiti kalkulator kad se uče osnove računa?

slagalica - Antonija Horvatek

Ova slagalica namijenjena je za početno čitanje i pisanje. Osobito ... čitanju i pisati dati jedan listić neka sam pokuša otkriti što više riječi, koje se kriju u slagalici ...

Čitanje - Antonija Horvatek

Treba mu postaviti i podpitanja da se vidi je li shvatio što piše. Npr. nakon što pročita riječi MAMA i KUHA, treba i zajedno pročitati MAMA KUHA, a nakon toga ...

Zadaci za DZ - Antonija Horvatek

Duljina i površina (ponavljanje). 1. Nabroji mjerne ... Površina pravokutnog trokuta je 1.5 mm. 2 ... Izračunaj opseg i površinu pravokutnika čije su stranice duge:.

rad sa zagradama - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. RAD SA ZAGRADAMA. Oslobodi se zagrada i odredi vrijednost brojevnog izraza. Rješenju svakog.

Untitled - Antonija Horvatek

Koristeći poučak o sinusima za trokute MTQ i. BTiN imamo. IQTil sin TiMQ_sin (180° - $T,NB)sin $T NB _ TiBl. |MQ| sin $MTQ sin $ BTN sin BT N IBNI odnosno ...

Kvadriranje - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 4. Kvadriranje - DZ. Ovdje su zadaci koje učenicima zadajem za zadaću.

vjeronauk - Antonija Horvatek

5. Poslanica je 21, a Pavlovih ima 14. Koliko poslanica nije napisao Pavao? ... Zbroji sate vjeronauka u cijeloj godini i Božje zapovijedi i od toga oduzmi biblijske knjige. ... 20. Od poslanica oduzmi zbroj glavnih grijeha i crkvenih zapovijedi.

trokut - Antonija Horvatek

Visina trokuta. 1. Nacrtaj trokut sa stranicama dugim 10 cm, 9 cm i 8 cm, i nacrtaj mu sve tri visine. Označi ih odgovarajućim oznakama (i kvadratićem označi ...

Postoci - Antonija Horvatek

Pošto su primjeri i zadaci koje sam isplanirala za uvodni sat takvi da su njihovi tekstovi. (relativno)dugacki, a do rješenja se dolazi “u trenu”, a takoder se radi o ...

2. prilog - Antonija Horvatek

28 tra 2016 ... Racionalizacija nazivnika. • Linearna funkcija/ graf linearne funkcije. • Kvadratna funkcija/graf kvadratne funkcije. • Funkcija drugog korjena/graf ...

DAN - NOĆ ili BROJNIK - NAZIVNIK - Antonija Horvatek

DAN - NOĆ ili BROJNIK - NAZIVNIK. Ovo je opis igre koja može pomoći učenicima da brže i lakše zapamte koji je broj u razlomku brojnik a koji nazivnik.

Pročitaj slog! - Antonija Horvatek

Pročitaj slog! IGRA. Ovu igru možemo igrati s djetetom koje još ne zna čitati, ali poznaje slova. Može se igrati na način da je dozvoljeno slovkanje. (npr. naglas ...

Pročitaj riječ! - Antonija Horvatek

Pročitaj riječ! IGRA. Ovu igru možemo igrati s djetetom koje još ne zna dobro čitati, ali poznaje slova. Isprintajte oba papira te ih zalijepite na A3 papir jedan do ...

Grčki alfabet - Antonija Horvatek

Koristeći grčka slova, zapiši: beta ___, delta ___ , alfa ___ , gama ___ , epsilon ___ , delta ___ , alfa ___ , gama___ , epsilon ___ , beta ___ , gama ___ , delta ...