DPV tehnicki podaci final - Tehnosam

dovodi do dužeg radnog veka kao i uštede u potrošnji električne energije. Delovi/moduli koji se biraju: - osnovni model pumpe. - priključci. - zaptivke. - motor. 0.

DPV tehnicki podaci final - Tehnosam - Srodni dokumenti

DPV tehnicki podaci final - Tehnosam

dovodi do dužeg radnog veka kao i uštede u potrošnji električne energije. Delovi/moduli koji se biraju: - osnovni model pumpe. - priključci. - zaptivke. - motor. 0.

Tehnički podaci

Potrošnja. (EC 715/2007*566/2011) grad l / 100 km. 5.5. 5.9 izvan grada. 4.2. Dozv. masa prikolice bez ... 85/4000. 100/4000. Hyundai i40 - Wagon. DIESEL.

ignis tehnički podaci

Dimenzije guma. Masa praznog vozila (min/max) kg. 810 / 855. 830 / 865 ... Novi Ignis - tehničke specifikacije. 5 vrata. Motor. Benzin. 1.2 DUALJET SHVS.

NV-Tehnicki podaci katalog - Elektronapon

V S. 4IME CURRENT. 0ROSPECTIVEP ! Rastalni uložak NV/NH DC 80V – Telecom osigurač. Nazivni napon. 80 V d.c. (L/R = 20 ms). Nazivna prekidna moć.

Tehnički podaci - Pobeda Petrovaradin

VILJUŠKAR TU 35. „POBEDA-MAŠINAC“ AD, Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin, Srbija i Crna Gora. TELEFONI: Centrala: 381 (0)21 6432 033, direktor: ...

Tehnički podaci - lipbled Zagreb doo

130. Presjeci dovratnika. SM DOVRATNIK SA OŠTRIM. RUBOVIMA. SMS DOVRATNIK SA. BOMBIRANIMA OBLOGAMA I. ZAOBLJENIM RUBOVIMA. KLASIK.

tehnički podaci proizvoda - Solar Shop

običnim punjačem 5-10 časova! Akumulator mora biti ISPRAVAN, najbolje nov, napona. 12V! UKOLIKO JE AKUMULATOR POTPUNO PRAZAN UREĐAJ NEĆE ...

Informacijski list | Tehnički podaci (PDF 1 MB) - Viessmann

Volumni protok zraka m3/h. 2090. 3600. 4210. 4210. Primljena električna snaga. kW. 0,97. 1,96. 2,36. 3,40. Učinski koeficijent ∊ (COP) kod pogona grijanja.

Tehnički podaci za Wöhr Parkbox 401 - Parking sistemi

Montažna širina 260 cm (unapred), montažna širina 280 cm. (parkiranje unapred i unazad). 3. Na ivici jame naručilac treba da izvrši obeležavanje žuto – crnom ...

Tehnički podaci za Wöhr Parklift 413 - Parking sistemi

Za vozila šira od 190 cm, platforma širine 270/500 cm se preporučuje kako bi se olakšalo ulaženje ... uključuju težinu vozila. 270. Hidraulična pogonska jedinica.

TEHNIČKI PODACI MODEL: 263 - Fiat Professional Doblo Cargo

Cijene su iskazane u kunama sa PDV-om i ne sadrže poseban porez na motorna vozila. Za detaljnu kalkulaciju molimo Vas kontaktirajte ovlaštenog trgovca.

Kopija Logisticki-podaci FINAL 04 03 19 - Menprom

60. Suhomesnati trajni proizvodi. Goveđi pršut Premi 80 g ... Dimljeno goveđe meso kg. 2100672000000. 4ᵒC ... Goveđi gulaš 200 g. 3871601000631. 25ᵒC.

muljne pumpe - Tehnosam

pumpe za otpadnu i muljnu vodu dp pumps ... A. DP-Pumps. V: pumpa za otpadnu vodu. R: muljna puma ... pumpa za odvod vode sa većim čvrstim materijama.

Tehničke karakteristike filtera sa aktivnim ugljem - Tehnosam

Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću. Filteri sa aktivnim ugljem prvenstveno su ...

Podaci o cjeniku Osobni podaci Dopunsko zdravstveno osiguranje

Broj računa za uplatu premije dopunskog zdravstvenog osiguranja je IBAN HR7924840081500152136. ... (ako je liječenje odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). ... Način plaćanje premije. Svi iznosi su izraženi u valuti HRK. uplatnica. /virman ... Osigurane osobe ispuniti samo Matični broj i spol).

zahtjev podaci o kupcu/poslovnom partneru podaci o ... - HEP-a

Priložena dokumentacija: □ kopija osobne iskaznice (uz zahtjev za povratom uplaćenih sredstava i/ili zahtjev za preknjiženjem sredstava). □ kopija kartice ...

podaci o kupcu podaci o obračunskom mjernom mjestu - HEP-a

(naziv regionalnog centra). Broj. Ulica grada Vukovara 37. 10000 Zagreb ... Broj obračunskog mjernog mjesta: Distribucijsko područje u HEP ODS-u:.

ŽIVOTOPIS Biografski podaci a) Osobni podaci Pristupnica je ...

medicinu, KBC Rebro u Zagrebu). 1998. imenovana je ... kolegija Psihijatrija. Od 2004.god. sudjeluje kao naslovni asistent u nastavi kolegija Psihijatrija, na istoj.

Administrativna zabrana (3M) PODACI O PREDUZEĆU PODACI O ...

zaradu stavlja se administrativna zabrana u korist Vojvođanske Banke a.d. Novi Sad radi obezbeđenja otplate: - kredita po ugovoru broj: ...

4 godisnja doba - FINAL FINAL SRB cip i fotke 2020.indd - Turistička ...

Za grupe – cena po dogovoru. Čarda Florida – bungalovi ... ETNO KUĆA „ĐERAM“ ... Čarda se nalazi na obali Velikog Bačkog kanala (bivši Pik). Tel: 381 63 ...

Cover Design Final with Inside Final.cdr - Ventech System

VEVU-15. VEVU-18. VEVU-20. VEVU-22. VEVU-25. VEVU-28. VEVU-30. VEVU-35. VEVU-40. VEVU-45. VEVU-50. Air Volume. (CFM). 3000. 4000. 5000. 6000.

Lafarge Catalogue SRP FINAL PRIREMA final ... - Gradjevinarstvo.rs

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17 ...

SIMATOVIC FINAL TRIAL BRIEF redigovano 2. 1 final - ICTY

15 Feb 2013 ... 111. M. CPT.DRAGAN'S RETURN TO KNIN KRAJINA IN 1993 AND ... within SAO Krajina, SAO SBWS and a number of BiH municipalities.

RA C10 Final evaluation report FINAL.pdf - UNDP ERC

28 Mar 2017 ... 24 See, for example, http://www.livno-online.com/zupanija/8704-glamoc-razilazenje-i-podilazenja-zbog-barbare. (local language only) ...

NOVICE sep - dec 2020 FINAL 210 x 297 3 mm BIH FINAL TISK.cdr

1 lis 2019 ... Kasna jesen i zima idealno su vrijeme za kozme čke tretmane voćnim kiselinama. Linijom. PEEL RE-NEW svojim klijen ma možete ponudi ...

ZODIAC final ProdNotes-FINAL intl - AWS

Robert Graysmith would channel that obsession into two books, the bestseller Zodiac and follow-up Zodiac Unmasked, recounting in minute detail every fact and ...

thesis final final - Univerzita Karlova

Lectures in Christian Dogmatics John D. Zizioulas. London: T&T Clark, 2008, p. ... 699 On the topic see RIBOLOV, Svetoslav. A Review of Dogmatic Theology in ...

Kurikulum 2019-2020 - 1 (1) final final

7 lis 2019 ... Školski kurikulum 2019. ... Izvannastavna aktivnost: Valentinovo. 5. ... Idealno razdoblje za učenje bontona je između 2. i 6. godine kada se ...

Tehnički lanci Tehnički lanci Technical Chains - M.M. Veriga

LANCI ZA TRANSPORTERE kalibrisani, ispitani, deljiv sa 5d. ROUND STEEL LINK CHAINS for CONVEYORS calibrated, tested, pitch 5d. Oznaka lanca n.pr.

Zemunik final final.indd

maritimnost oborinskog režima (tab. 7., sl. 8.). Razlika je još izraženija ako se promatraju samo jesenski i zimski mjeseci s najvećom količinom oborina (listopad, ...

liste finale des délégations final list of delegations lista final de ... - ILO

20 Jun 2019 ... BANGOURA, Mohamed Lamine Coker, M., Conseiller,. Chargé de Mission ... AKBARPOUR, Hamed, Mr, Iranian Confederation of. Employers' ...

Temeljni podaci 2018 Temeljni podaci 2018 - HOPS

Godišnji konzum i vršno opterećenje sustava / Annual consumption and system ... Zadar. Biograd. Lošinj. Delnice. Moravice. Plase. Vrata. Vrbovsko. Vinodol.

OPCI PODACI

3 tra 2014 ... ... ne moZe iznositi vi5e od 5% (petposto) od ukupno ugovorene cijene. ... zaduLene za pralenje realizacije ovog Ugovora su Marijana Eljuga i.

CV podaci za nastavnike:

Lions club Osijek Award for academic excellence achieved during the 2 year master's degree program of Faculty of civil engineering in Osijek (award year: 2011);.

opći podaci - PMF

Struktura hemijskih spojeva: Lewisovi simboli, VSERP teorija i TVV. Osnovne klase anorganskih spojeva,. Tipovi hemijskih reakcija. Kompleksni spojevi.

DEMOGRAFSKI PODACI

Tab.1.4 Stanovništvo starosti do 28 godina prema polu i tipu naselja . ... Turska. Nemač- ka. USA. Bosna i. Herce- govina. Hrvats- ka. Druga država. Kosova.

PODACI O DISERTACIJI

Varazdin, 22. studeni 2005. ... Varazdin, 31. sijecanj 2008. ... Varazdin, asistent. II. ... sex->male, age->?a ], ?a<18 the following rule would be added to the ... shops.OTM Confederated International Workshops and Posters ADI, AWeSoMe,.

Sumarni podaci

21 sij 2010 ... 8226 Dukat. Trg sv. Križa 4. 33515 Orahovica. ORTRAN d.o.o. ... mjenjačnica BOŽIĆ, vl. Željko. Božič. H.V. Hrvatinića 70, 32100. Vinkovci ...

Varijable i podaci

Varijabla je ključ i etodološki pojam. Po pravilu ... nezavisna varijabla zavisna varijabla ... Vrednost koju varijabla uzima za određe i objekat. Ukupan broj ...

1.1. Podaci o nastavnicima

Neurologija. PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU. Ustanova zaposlenja. Klinički bolnički centar Split (KBC). Datum zaposlenja travanj, 2000. Naziv radnoga ...

OPĆI PODACI - TISAKmedia

40001 HRVATSKA KRIJESNICA 6,UDŽ.HR. HRVATSKA KRIJESNICA 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne škole. Mirjana Jukić, Slavica Kovač.

Podaci.pdf - Raiffeisen Bank

29 sij 2020 ... dostarijen v zahtjeva zahtera. 387 33 653136 /INFO.BA @ VITAL PLUS ACTIVE.com. (broj telefona uključujući i pozivni broj/e-mail adresa).

osnovni podaci - Apeiron

5 srp 2009 ... Sudska psihologija i psihopatologija. VRSTA PREDMETA: ... Psihološko-forenzička vještačenja u sudskom postupku. METRIKA PREDMETA:.

Prethodni podaci Općina VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 ...

VŠS. SSS. NSS. VKV. KV. PKV. NKV. 1 Centar. 1.516. 140. 2.652. 48. 50. 1.764. 40. 1.803. 8.013. 2 Novi Grad. 2.242. 256. 6.130. 113. 126. 5.683. 98. 5.631.

Podaci, a ne zvona i praporci 2 - Da se zna!

imaju pravo, dao bi mu Bog matericu, a ne guzicu“ i da je „bolje da deca gledaju ubijanje nego jebanje u dupe“. Kako je na ovaj način, po mišljenju Udruženja ...

podaci o radnicima - MIT Software

Primjer 1: Evidencija o radnicima (čl. 4. ZR-a) ... Dan, mjesec i godina rođenja. 5. ... sprema. - ostali oblici usavršavanja tijekom rada. 9. Dan sklapanja ugovora o radu, odnosno dan izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu. 10.

Opšti podaci Upitnik

3) Gde ste rođeni: Selo/Grad:… ... manje od 1 godine, u: (grad)… ... 54) Da li mislite da srpski jezik igra važnu ulogu u odnosima među članovima Vaše najuže.

NOVI PODACI O HVALOVOM ZBORNIKU

Ključne riječi: Hvalov zbornik, Hval, original, faksimil, biblioteka, raspored listova, iluminacija. BOSNIACA 2019; 24: 74-81. UDK/UDC 091:930.85](497.6).

OPĆI PODACI A1:B20 Obrazac OEI-PD od 01.01.do 31.12 ... - Klas dd

Boris Brković, direktor Društva, Rusmir Hrvić, prokurista. Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog ...

Brojni sistemi i podaci - [email protected]

inficiranjem drugih fajlova ili foldera na istom računaru ili mreži, brisanje ili ... infekciji, pripremi za kopiranje virusa i konačno inficiranju softverskih resursa. ... Zombi je kompjuter sa pristupom Internetu koji je ugrožen od strane hakera, ...

STATISTIČKI PODACI O REGISTRIRANIM KRIVOTVORENIM ... - HNB

31 pro 2018 ... Udio pojedinih apoena u ukupnoj količini registriranih krivotvorenih novčanica kune. Apoen. 5 kn. 10 kn 20 kn 50 kn 100 kn 200 kn 500 kn ...

podaci za identifikaciju - Jumbo Travel

NAZIV FIRME. JUMBO TRAVEL D.O.O.. SEDIŠTE FIRME. BEOGRADSKA 33. OPŠTINA. VRAČAR. MESTO. 11111 BEOGRAD. PIB. 104217668. MATIČNI BROJ.

Otvoreni podaci - Povjerenik za informiranje

te potencijale otvorenih podataka, Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2018. ... (npr. film), ili informacije koje nisu nastale u okviru djelokruga rada ili u vezi s ... PSI Direktiva traži od država članica da osiguraju postojanje praktičnih online rješenja kojima ... Ustav Republike Hrvatske, NN 85/10 - pročišćeni tekst, 05/14.

insert_drive_file PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA ...

Oldtimer klub Stari kotači. 28,000.00 kn. 5 ... Kyokushin karate klub Domenica Sveta Nedelja. 10,000.00 kn. 18 ... Caritas nadbiskupije Zagreb. 10,000.00 kn. 23.

podaci o radnom vremenu1 - MIT Software

3. primjer: Evidencija o radnom vremenu (čl. 4. ZR-a) ... 6. sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena,.

Obrazac OP - Osnovni podaci o banci

Образац ОП. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ. Пословно име и седиште. Адреса. Телефони седишта. Телефакс. Интернет адреса. И-мејл адреса.

Primarni podaci Fokus grupa.pdf

Kvalitativna istraživanja. • Fokus grupa. • Studija slučaja. • Posmatranje-Opservacija. • Dubinski intervju. • Projektivne tehnike ...

podaci o depozitaru - AZ - Mirovinski Fondovi

AZ fond, obvezni mirovinski fond Zagrebačke banke i Allianza, ima oko 41 posto tržišnog udjela, dok depoziti Prve stambene štedionice čine oko 32 posto tržišta ...

osnovni podaci poslodavca - SOKA-Bau

(1) broj poslodavca. (2) kod države. (3) ime i pravni oblik firme ... (11) pozivni broj. (12) broj telefona. (13) broj telefaksa ... Hauptabteilung Europa. Postfach 5711.

nastava, foi, ostalo Osjetljivi podaci

Vrsta podatka. • papir, digitalno, oboje. Svrha obrada. • studiranje, kadrovska, nastava. Regulirano pravilnikom. • DA/NE, navesti. Kategorija poslovnog procesa.