opis pogona – pilana konjuh doo - Fakultet elektrotehnike ...

Kada priključimo trofazni asinkroni kavezni motor na mrežu, struje koje poteku iz mreže u namote statora ... jednofazni motor: cos f. P U I ... Elektrokovina. Napon.

opis pogona – pilana konjuh doo - Fakultet elektrotehnike ... - Srodni dokumenti

opis pogona – pilana konjuh doo - Fakultet elektrotehnike ...

Kada priključimo trofazni asinkroni kavezni motor na mrežu, struje koje poteku iz mreže u namote statora ... jednofazni motor: cos f. P U I ... Elektrokovina. Napon.

primjena električnoga pogona u prometu osobnih vozila - Fakultet ...

unutar automobila naponske razine 12 V (pokazivači smjera, radio uređaj, svjetla i ... Upravljački uređaji danas na skoro svim automobilima na električni pogon ...

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I ...

UVOD. Sinkroni strojevi pripadaju obitelji električnih rotacijskih strojeva koje karakterizira okretno magnetsko polje u zračnom rasporu stroja, čija sinkrona brzina ...

Fakultet elektrotehnike i računarstva - unizg

14 ožu 2017 ... Donatella. 0036500583 preddiplomski studij. 9 ... Dekanić. Krešimir. R-1/2013 poslijediplomski doktorski studij. 589. Delač. Josip. 0036502684.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.

Preuzmi PDF 1.63 MB - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

količina šećera u vinu instrumentom zvanim moštomjer (Sl.2.1.). Moštomjer daje podatak koliko se kilograma šećera nalazi u 100 litara mošta, međutim mora se ...

c# aplikacija za generiranje testova - Fakultet elektrotehnike ...

36. 5.2.2. Generiranje testa osobnim odabirom i baza pitanja . ... Različiti testovi i upitnici predstavljaju glavni oblik provjere određenog znanja i prikupljanja podataka o istom. Budući ... Na njoj je pored općeg teksta o samoj aplikaciji dodan i ...

Moj Croduino - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Croduino je prva hrvatska Arduino kompatibilna pločica. ... “Croduino Basic” s ciljem da povoljne elektroničke pločice budu što dostupnije u Hrvatskoj. Do danas ...

Pokazivači u C jeziku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Cilj ovog završnog rada je napraviti program koji će raditi s poljima i pokazivačima na njih gdje će se vidjeti primjeri kako se kreira nova matrica, učitavanje ...

projektiranje niskonaponske mreže - Fakultet elektrotehnike ...

radu može smatrati kao provjera izabranih kabela (vodiča) uz male izmjene nekih od ... neće imati opasnosti po ljudske živote kao i njihovo zdravlje.[1] ... odabir približnih veličina elemenata mreže kao što su presjek vodiča, snaga, kao i tip ... P =0,46 kW , što je ne znatno, a nastala je zbog procjene faktora istodobnosti.

virtualni instrumenti - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

3.1 Analogni osciloskop. Kod analognog osciloskopa oblik mjernog signala crta tanki snop elektrona po luminiscentnom zaslonu katodne cijevi (engl.

Razvoj dodataka za web preglednik - Fakultet elektrotehnike ...

Od 2012. godine instalirano je 750 milijuna proširenja i drugih sadržaja iz web trgovine. Iste te godine Chrome je postao najpopularniji internet preglednik, ...

rekuperatori zraka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

26 ruj 2018 ... Rekuperacija topline. Svako kućanstvo nastoji održati postojeću toplinu unutar prostorija ili zgrada u zimsko doba, pa se izbjegava dugotrajno i ...

algoritmi za ispitivanje djeljivosti - Fakultet elektrotehnike ...

Najveći zajednički djelitelj (NZD) dvaju brojeva se ne mijenja ukoliko se manji broj oduzme od većega, prema čemu se odredi najveći zajednički djelitelj novog.

SVEUCˇ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

Dizajn tiskane pločice: električka shema, Bill Of Materials, nacrt tiskanih veza i plan bušenja napravljeni su u Altium[9] alatu za dizajniranje tiskanih pločica.

Diplomski - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

14. 3.2.1. Električni i mehanički dijelovi letjelice i upravljača letjelice . ... mehanički dijelovi i njihove karakteristike. Zatim će biti ... Proučavanje vulkana. 2.3.

analizatori snage - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

8 srp 2016 ... Trokut snage. Za trokut snaga sa slike 2.2 vrijede najčešće korišteni izrazi: gdje je cosφ faktor snage. Trofazni sustav može biti četverožični ili ...

fakultet elektrotehnike i računarstva sveučilišta u zagrebu

Osnovne matematičke operacije u računalnoj grafici. Linearna algebra dio je matematike koji se bavi vektorima i matricama. U računalnoj grafici želimo prikazati ...

gui aplikacija za vođenje knjižnice - Fakultet elektrotehnike ...

okruženja što je otežavalo stvaranje aplikacija za svako od njih. Ideja je ... administrator, employee information and can add or delete them if he wishes to do so.

transformator uređaja za zavarivanje - Fakultet elektrotehnike ...

Opisati funkciju i način rada transformatora uređaja za zavarivanje. Definirati tipične ... PRINCIP RADA TRANSFORMATORA ZA ZAVARIVANJE I NJEGOVE.

rad hidroelektrane s tri jednaka agregata - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2017 ... potrošnja električne energije mala tokom noći i kada su na trţištu manje cijene električne ... Hidroelektrana Vuzenica (agregati su u stupovima brane) [3]. 2. ... sekundarni napon transformatora potjera struju kroz sekundarni ...

fotonaponski sustav za navodnjavanje - Fakultet elektrotehnike ...

U našem slučaju fotonaponski sustav koristimo za solarno navodnjavanje u ... [2]http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/PRINCIPRAD/princip-rada-solarne- ...

udaljeno programiranje mikroupravljača - Fakultet elektrotehnike ...

te WiFi. Cilj je udaljeno programirati često korištene makete: Arduino Mini, Uno i Mega. Potrebno ... Samo programiranje Arduino makete ostvareno je fizikalnom ...

gradovi u hrvatskoj - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

11 ruj 2019 ... IZRADA APLIKACIJE ZA PRIKAZ GRADOVA HRVATSKE . ... bi shvatili proces nastajanja web aplikacije u kojoj na iscrtanoj karti Hrvatske se.

3d ispisne tehnologije - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Selective laser sintering (SLS) –selektivno lasersko sinteriranje,. • Direct metal laser sintering (DMLS) – direktno lasersko sinteriranje metala. • 3D print (3DP) ...

android aplikacija za autoškolu - Fakultet elektrotehnike ...

20 ruj 2018 ... godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača. Autoškola Hertz Požega služi se obveznom matičnom knjigom od strane ...

web aplikacija za narudžbu pizze - Fakultet elektrotehnike ...

podataka, HTML i CSS za oblikovanje web stranice, Javascript (jQuery) za dodavanje ... PHP je vrlo pogodan za programere-početnike, ... Ovaj završni rad imao je za cilj izraditi web aplikaciju koja će korisniku omogućiti da uz svega nekoliko ...

Završni rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

POGON ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE TVORNICE SANO . ... Tvornica stočne hrane Čakovec se nalazi u gradu te je problem nabave sirovine, iako.

mikromreţa vjetroparka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Osijek, 2019. ... odlučivanju, na primjer, mogu poboljšati prognoze vjetra i analize ... Primjer scenarija temperature po satima u optimizacijskom horizontu [14].

rasipni induktivitet transformatora - Fakultet elektrotehnike ...

zakon, Faradayev zakon indukcije i drugi Gaussov zakon to jest nepostojanje slobodnih magnetskih naboja [2]. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku ...

laseri u dermatologiji - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zbog sporijeg limfnog protoka tetovaže na listovima i podlaktici se sporije uklanjaju od tetovaža na leđima ili abdomenu. Idući važan čimbenik je starost tetovaže ...

Pčelarska SMS vaga - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

19 ruj 2019 ... Zadatak diplomskog rada je razviti pčelarsku SMS vagu koristeći. Atmel studio ili Arduino IDE platformu za realizaciju. Pčelarska. SMS vaga ...

1. Uvod - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Od sirovog graška iz prirode kroz postupke sortiranja, pranja, blanširanja i naposlijetku zamrzavanja dobijamo konačan zamrznuti proizvod spreman za trţište.

tankoslojni fotonaponski moduli - Fakultet elektrotehnike ...

18 ruj 2017 ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Tankoslojni fotonaponski moduli izrađen pod vodstvom mentora Doc.dr.sc. Danijel Topić.

elektrostatski filter - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

daljnju oksidaciju do SO3 (sumporov trioksid). SO3 plin se zatim ubrizgava u struju dimnih plinova kroz set sondi koje se nalaze u kanalu. Umjesto sumpornog ...

elektromagnetsko oklapanje - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

kad se na staklenu ploču iznad magneta posipa željezna strugotina što je ... Jedinica za magnetsku indukciju je tesla [T], T = Wb/m2. ... Adapter: Nm-SMAf.

UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STUDIJSKI ...

UNIVERZITET U TUZLI. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. /OPĆE ODREDBE/. Tuzla, oktobar 2011. godine ...

zaštita fotonaponskih elektrana - Fakultet elektrotehnike ...

9. 2.3.2. Fotonaponski moduli i paneli. Pojedinačna FN ćelija je obično mala i ona proizvodi oko 1-2 W energije. Da bi se dobila veća izlazna snaga FN ćelije se ...

knx ili klasična električna instalacija - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... ... tj. visoke cijene. Slika 2.1 - Spajanje vodiča [1] ... kupaonski indikator 16A P/Ž kom. 1.00 ... 14 Ugradnja i spajanje rasvjetnih tijela kom. 14.00.

Proizvodnja - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

U pogonu za proizvodnju cijevi za ventilaciju (Slika 2.2) proizvode se spiralne i pravokutne cijevi. Za svaku od te dvije vrste cijevi postoji poseban stroj. Spiralne ...

linearizacija proporcionalnog ventila - Fakultet elektrotehnike ...

14 ruj 2017 ... Osnovne vrste podataka. 3.2.Rješenje problema ne linearnosti proporcionalnih ventila. Za razvijanje programa za upravljanje proporcionalnim ...

Diplomski Rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

http://spvp.zesoi.fer.hr/seminari/2007/seminari/JakovcicMaric_PametnaKuca.pdf. [6] Ledart, 12.9.2016. http://www.ledart.hr/pametne-kuce/o-pametnim-kucama/.

aplikacija za popunjavanje obrazaca - Fakultet elektrotehnike ...

Osim što aplikacija sprema obrazac kao. PDF dokument, također sprema taj popunjeni obrazac u bazu podataka koja ga čuva ... addtolength extheight{-2in}.

NAPONSKIH KARAKTERISTIKA JFET-a - Fakultet elektrotehnike ...

9 lis 2018 ... JFET – Unipolarni tranzistor s potencijalnom barijerom. Područja rada tranzistora dijelimo na: 1. Linearno područje rada. 2. Triodno područje ...

2d interaktivna igra - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zadatak završnog rada. Zadatak završnog rada je izraditi 2D računalnu igricu. ... Ideja je bila napraviti 2D interaktivnu igru za jednog igrača. Na temelju ideje je ...

Postupci recikliranja stakla i keramike - Fakultet elektrotehnike ...

8 pro 2017 ... RECIKLIRANJE STAKLA I KERAMIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ . ... Recikliranje je postupak prerade materijala iz otpada, te njegovo ...

robotska manipulatorska ruka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

23 srp 2017 ... Slika 2.1. Robotska ruka u industriji s pokretnom trakom. Slika 2.2. Cilindrična maketa robotske ruke. Slika 2.3. Dijelovi robotske ruke. Slika 2.4.

pogoni za proizvodnju šećera - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Vapneno mlijeko u difuznog soku taloži teško topive kalcijeve soli, koagulacije koloida i razgradnje organskih nešećera. Nakon toga se uvodi CO2, taloži se ...

Tehnički odgoj i informatika - Fakultet elektrotehnike Tuzla

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE. STUDIJSKI PROGRAM PRVOG CIKLUSA STUDIJA. FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE. “Tehnički odgoj i informatika”. Tuzla ...

energetska uĉinkovitost elektriĉnih motora - Fakultet elektrotehnike ...

kao što su sinkroni, asinkroni i istosmjerni motori. To povećanje uzrokovalo je veće opterećenje mreţe i veću potrebu za elektriĉnom energijom. Danas su pogoni ...

analiza naponske stabilnosti - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Jalova snaga zaslužna je za fazni pomak između struje i napona u mreži a ovisi o ... a jalova energija se injektira dolazi do nestabilnosti sustava. [5]. 4.1.

digitalna šahovska ploča - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

DIGITALNA ŠAHOVSKA PLOČA. Diplomski rad. Filip Sušac ... Podnoţje digitalne šahovske ploče je lesonit ploča ukupnih dimenzija 52 x 52 cm debljine 0,4cm.

web aplikacija za kupnju i čitanje e-knjiga - Fakultet elektrotehnike ...

28 ruj 2016 ... Prkaz e-knjige putem usluge Amazon Kindle Ebooks ... cijena, valuta i web adrese na koje će biti preusmjeren korisnik u slučaju uspješne i ...

sinkroni generator s istaknutim polovima - Fakultet elektrotehnike ...

19 lip 2017 ... poljem, zbog toga i dolazi naziv sinkroni strojevi [1]. Sinkroni generator je stroj čija je uloga pretvorba mehaničke energije u električnu energiju.

spektralna djelotvornost kućišta s otvorima - Fakultet elektrotehnike ...

Faradayev kavez je prostor zaštićen elektromagnetskim oklopom (slika 2.3). Oblik oklopa ovisi o potrebnom prostoru frekvencija i vrsti polja od kojega se štiti, a ...

maketa vakuumske sušare - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Primjer voća nakon sušenja. (Izvor: http://m.metro-portal.rtl.hr/susene-jabuke-za-zdravo-srce-i-dobru-krvnu-sliku/57709). Slika 5. Blok dijagram procesa sušenja ...

Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike Tuzla, 06.07.2018 ...

Univerzitet u Tuzli. Fakultet elektrotehnike. Tuzla, 06.07.2018. Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na. Studijski program ...

verifikacija izdanih diploma na blockchainu - Fakultet elektrotehnike ...

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA. Sveučilišni studij računalstva. VERIFIKACIJA IZDANIH DIPLOMA NA. BLOCKCHAINU. Završni rad. Marko Perica. Osijek ...

jednostavan detektor laži - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Rezultati detektora za istinite odgovore. Prethodni rezultati ukazuju na prosječnu točnost jednostavnog detektora laži od 61% za neistinite tvrdnje i 77% za ...