Matematičke mozgalice - Računamo do 20 - Artrea

Ja sam > 2 5. Ja sam < 18-3. Ja nisam 6 8. Koji broj sam ja? Ja sam >16-6. Ja nisam 9 9. Ja sam paran broj! Koji broj sam ja? Ja sam < 8 7. Ja sam > 6 3.

Matematičke mozgalice - Računamo do 20 - Artrea - Srodni dokumenti

Matematičke mozgalice - Računamo do 20 - Artrea

Ja sam > 2 5. Ja sam < 18-3. Ja nisam 6 8. Koji broj sam ja? Ja sam >16-6. Ja nisam 9 9. Ja sam paran broj! Koji broj sam ja? Ja sam < 8 7. Ja sam > 6 3.

Matematičke mozgalice - Računamo do 1000 - za 3. razred ... - Artrea

Dodaj mi 20 i bit ću > 300. Oduzmi mi 20 i bit ću < 300. Ja sam parni broj. Koji broj sam ja? Ja sam > 8x9 26. Ja nisam 90 27. Možeš me dijeliti s 3. Koji broj ...

Matematičke Zabavne Kartice - Računamo do 20 - za 1 ... - Artrea

Ja sam neparan broj! Koji broj sam ja? Dodaj mi 4 i bit ću < 10. Dodaj mi 6 i bit ću > 10. Koji broj sam ja? Ja sam > 7 8. Ja sam < 20-1. Dodaj mi 2 i opet sam ...

Matematičke Zabavne Kartice - Računamo do 10000 - za 4 ... - Artrea

Imam 13 stotica i trostruko vi e jedinica š. Koji broj sam ja? Pomnoži me s 2, onda dodaj 1000, zatim podijeli s 3, pa oduzmi 500 i dobit ćeš 0. Koji broj sam ja?

rimski brojevi - mozgalice - Artrea

... 1-4, Matematika 5-8 - CD-i za vje banje i ponavljanje gradiva matematike za ni e i više razrede OŠ www.artrea.com.hr. RIMSKI BROJEVI - MOZGALICE. 1). 2).

Lagane logičke mozgalice za čitanje s razumijevanjem - Artrea

Čitanje s razumijevanjem - logičko zaključivanje. 1. Gospodin Horvat koji radi kao prodavač živi pored učiteljice koja ima jednog sina. 2. Na broju 15 živi vozač ...

Integram - Logičke mozgalice za male detektive - Artrea

Parizu, Guliverova putovanja, Timpetill, Tom Sawyer i Charlie i tvornica čokolade) i predstavilo je razredu u obliku prezentacije. Na osnovu natuknica odredi tko ...

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 ... - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

Matematičke Zabavne Kartice - Pogodi broj - Artrea

Matematicki trikovi v. Čarobne kartice - pogodi broj. 1. Izreži kartice ... Ponovi taj postupak s preostalim kartama. 5. Zbroji brojeve u gornjem lijevom uglu na svim ...

Igre i mozgalice

MOZGALICE. 1. David je imao 29 balona. Sedam je bilo crvenih, pet plavih, osam žutih, a ostali su bili zeleni. Koliko je bilo zelenih? (Nacrtaj i riješi.) 2. Marta je ...

Kako riješiti mozgalice? - Element

Pogledaj središnji kvadrat od 3 x 3 polja. Želiš li u njega upisati primjeri- ce broj 1, on ne može biti smješten u isti redak ili stupac koji već sadržava jedinicu.

Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike

✓https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/puzzles/. ✓http://www.menneske.no/eng/. ✓https://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=riddles.

Lagane logičke mozgalice za čitanje s razumijevanjem

Čitanje s razumijevanjem - logičko zaključivanje. 1. Gospodin Horvat koji radi kao prodavač živi pored učiteljice koja ima jednog sina. 2. Na broju 15 živi vozač ...

Integram - Logičke mozgalice za male detektive

Parizu, Guliverova putovanja, Timpetill, Tom Sawyer i Charlie i tvornica čokolade) i predstavilo je razredu u obliku prezentacije. Na osnovu natuknica odredi tko ...

Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike (ili kako pobjeći od ...

26 ožu 2019 ... Djeca mogu raspravljati o zagonetkama s drugima pa i zadati nekome zagonetku tek kad razumiju cijeli kontekst. Time se potiče djecu da traže.

MOZGALICE 1. David je imao 29 balona. Sedam ... - Antonija Horvatek

Janica ima akvarij s ribicama. Ona ima 12 narančastih ribica više nego bijelih. Ima 3 bijele ribice manje nego zelene. Zelenih ribica ima 8. Koliko ribica ima od ...

Mozgalice - početak školske godine - za pano - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. MOZGALICE na početku školske godine. - materijal za pano -. Pri razmišljanju kako da uredim pano na početku ove šk.g.

Matematičke konstante – 1. dio

Broj p je iracionalan broj, što je 1761. godine dokazao J. H. Lambert6. To znači da se taj broj ne može prikazati u obliku razlomka čiji je brojnik cijeli broj, ...

MATEMATIČKE KONSTANTE

5 velj 2014 ... Arhimedova ili Ludolfova konstanta. - Eulerov broj/Napierova konstanta. - imaginarna jedinica. 3 aritmetičke operacije ( , *, exp) ...

Matematicke slagalice

ˇCak i kad mislimo da je igra samo igra, ona je zapravo ... slozene figure moze prepoznati o kakvom je obliku rijec, igra je uspješno ... Tangram morski pas. 2.

Matematičke konstante (1)

24 lip 2014 ... Kao i broj p, Eulerov broj ili Napierova23 konstanta e jedna je od najvažnijih matematičkih konstanti. Dajemo nekoliko najčešće korištenih ...

Osnove matematicke analize

Osnove matematicke analize. Ponovljeni prvi kolokvij - 14. lipnja 2013. Zadatak 1 a) (5 bodova) Dokazite da svaki odozdo ogranicen neprazan podskup S ⊂ R ...

Matematičke metode zike

Kada sam 2013. godine u ljetnom semestru preuzeo vođenje kolegija “Matematičke metode zike” na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, glavni problem preda ...

MATEMATIČKE METODE FIZIKE I

2 velj 2019 ... Stokesov teorem. Promatramo relaciju koja je analogna Gaussovom teoremu, a povezuje plošni integral derivacije funkcije s krivuljnim ...

Brožura Matematické talenty I

Bez újmy na obecnosti predpokládejme, ze cısla x1,...,xn 1 jsou serazena tak, ze x1 ≤ x2 ≤···≤ xn ≤ xn 1. Potom platı x1 ≤ 1 a xn 1 ≥ 1. Protoze x2 · x3 ···xn · ( ...

BIOSTATISTIKA v matematické biologii - IBA LF MU

Tomáš Pavlík. Biostatistika. Statistika, biostatistika a analýza dat. Statistika. Biostatistika. Analýza dat. ▫ Primárně je zaměřena na vývoj metod a algoritmů.

1 Princip matematicke indukcije

Još jedan oblik matematicke indukcije je transfinitna indukcija. Iskaz P(n) je tacan za sve prirodne brojeve ako su ispunjeni uslovi: (1) P(1) je tacan iskaz;.

Matematicke metode u fizici

radna verzija 2014 | lipanj | 3. Ovo je radna, nedovršena verzija bilješki s vjezbi iz kolegija Matematicke metode fizike s 2. godine istrazivackog smjera fizike.

Matematické metody v kartografii

tříosý elipsoid. Definován trojicí poloos a, b, c. Nejpřesnější aproximace geoidu. Střed totožný s geocentrem Země. Poledníky i rovnoběžky elipsy. Obtížné výpočty, ...

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II. Drugi kolokvij 04.07.2014. 1. (a) Pokažite da su funkcije f(z) = c i f(z) = z, gdje je c kompleksna konstanta, analitičke u cijeloj.

MATEMATIČKE METODE U KEMIJI 2

METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE). METODA REGULA FALSI. NEWTON-RAPHSONOVA METODA. NEWTON-RAPHSONOVA METODA – 1.

matematičke metode fizike i - PMF

Ispitni zadaci iz predmeta. MATEMATIČKE METODE FIZIKE I. 29. kolovoza 2012. Benjamin Fetić. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Odsjek za fiziku ...

božićne (matematičke) girlande - Srce

27 stu 2018 ... Vjerujemo da si u nekom trenu već izrađivao papirnate girlande. ... Ako takvu harmoniku spljoštiš, na gornjoj strani nacrtaš neki lik i onda ška- ... a sada ti, uz rješenja zadataka iz prošlog broja, želimo sretan Božić i veselu ...

„KAPLJICE“ I MALE MATEMATIČKE AKTIVNOSTI

motoriku,vokabular, likovno se izražavaju i baš se dobro zabavljaju! • likovno izražavanje – geometrijski likovi ... igra „Pogodi otvor“. • veliki „Čovječe ne ljuti se“.

za prvi razred Matematičke gimnazije

geometrija, za prvi razred Matematičke gimnazije u Beogradu. Formalno, gradivo ... matematika uopšte se u ovom veku razvijaju u još bržem tempu nego ranije.

1Osnovne matematičke operacije - Element

Računske operacije zbrajanja i množenja uvijek su izvedive u skupu prirodnih brojeva. Drugim riječima, zbroj i umnožak prirodnih brojeva uvijek je prirodan broj ...

Matematičke igre u školi - UniZd

Listopad 2018. Završetak nastave. Siječanj ... komunicirati matematički, logički zaključivati i argumentirati ... MATEMATIČKI KLOKAN L - Natjecanje za Leptiriće.

MATEMATIČKE AKTIVNOSTI U NASTAVI GEOMETRIJE KROZ ...

Mathematics Activities in Geometry Education. Doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin [email protected] Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Cviceni z matematicke analyzy (Diferencialni pocet)

Děmidovič: Sbornik zadač i upražněnij po matěmatičeskomu analizu, která se mnoho let používala v základním studiu při výuce matematické analýzy, ale není již v ...

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I - IS MU

[1] B. P. Děmidovič, Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, 2003. ISBN 80-. 7200-587-1. [2] Z. Došlá, J. Kuben, Diferenciální počet funkcí jedné ...

Matematičke metode fizike I - Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku. Velimir Labinac. Matematičke metode fizike I. Zbirka zadataka. Izdano: 1. kolovoza 2019.

Predmet: PSIHOLOGIJA – Departman za matematičke nauke ...

NAPOMENA: Program predmeta Psihologija je obogaćen sadržajima iz psihologije obrazovanja, jer je to jedini psihološki predmet u programu studija ovih ...

1 Osnovi matematicke logike i teorije skupova

sa p∨q (p⊕q), i koja je tacna ako je samo jedan od iskaza koji je sacinjavaju tacan, u protivnom je netacna. Ekskluzivna disjunkcija je definisana tabli-.

osnove matematičke logike - FFST - Sveučilište u Splitu

dvaju sudova su konjunkcija, disjunkcija, implikacija i ekvivalencija te se nazivaju binarnim operacijama. Za ispitivanje vrijednosti istinitosti složenih sudova, radi ...

neke matematičke osobine fluida - Departman za matematiku i ...

4 мај 2016 ... Viskoznost krvi je 3 do 55 puta veća od viskoznosti vode. Jedna od osnovnih razlika između ova dva fluida je to što je viskoznost kod vode ...

Matematicke metode fizike II - Prirodno-matematički fakultet

Matematicke metode fizike II akademska 2012/2013.g. Prirodno-matematicki fakultet u Sarajevu doc. dr. Azra Gazibegovic - Busuladžic. (Matematicke metode ...

matematičke aktivnosti vezane uz tablicu množenja - Repozitorij ...

Množenje u razrednoj nastavi prema Nastavnom planu i programu . ... daju umnožak ili produkt, odnosno množenje u skupu prirodnih brojeva je računska.

Propagacija nesigurnosti Matematicke metode u fizickoj hemiji

22 окт 2019 ... 1 Uvod. 1.1 Nesigurnost. Pre nego što predjemo na temu (propagacija nesigurnosti), ukratko cemo navesti nešto o samoj nesigurnosti. Radi se ...

ECTS-obrazac Matematicke metode u fizici.pdf Preuzmi

Linearni vektorski prostori. Linearna nezavisnost. Izomorfizam linearnih vektorskih prostora. Primjene. Metrički prostori-primjeri. Aksiomi rastojanja. Aksiomi ...

Matematicke metode fizike II - akademska 2012/2013.g. - PMF

Fourier transformat parne funkcije je parna funkcija. Fourier transformat neparne funkcije je neparna funkcija. (Matematicke metode fizike II). 6. predavanje. 4 / 9 ...

veza množenja i dijeljenja kao sadržaj matematičke slikovnice

(Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta matematika, 2017, str. 23). Također, treba težiti automatizaciji tablice množenja. U drugom ciklusu, dakle u trećem ...

raspored aktivnosti u zlatnim vratima matematičke priče

16:45 KOSJENKA I REGOČ. Autorice: Anela Prkić (OŠ Don Lovre Katića), Mirela Pešut i Svjetlana Komić (obje OŠ. Split 3) Traje oko 30 min, završi oko 17:15, ...

NAZIV PREDMETA Matematičke metode fizike III Kod PMP102 ...

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći: 1. Koristiti numeričke metode za rješavanje matematičkih problema kao što su interpolacija, derivacija i ...

Matematicke osnove kompjuterske nauke - PMF Tuzla - Univerzitet u ...

Boolovih izraza, što ce biti osnova za standardizacije i pojednostavljivanje logickih kola. U radu sa Boolovom algebreom cesto cemo imati potrebu za trazenjem ...

Rasporedi pismenih ispita za sve rokove za matematičke smerove ...

13-16. A1. Linearna algebra (II godina - M4). 30.1. 13-16. A1 ... Algebra 3. 6.2. 17-20. A1. Finansijska matematika 2. 31.1. 17-20. A1, A7. Napredna matematička ...

osnove matematičke logike - Filozofski fakultet Split

Negacija suda p je iskaz koji negira ono što se tvrdi sudom p . ... Tablica istinitosti implikacije sudova ... Dakle, negacija implikacije može se vršiti po formuli: (. ).

Matematicke metode u kemiji Obicne diferencijalne jednadzbe u ...

(koncentracija reaktanta linearno pada s vremenom jer je stehiometrijski koeficijent reak- tanta negativan). 2 Reakcije prvog reda. Kod ovih reakcija model je ...

Seminarski rad iz kolegija Uvod u matematičke metode u inženjerstvu

7. http://oliver.efos.hr/informatika/strucni/files/p10_52i3.pdf. 8. http://binaurals.110mb.com/str2.html · 9. http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM%20-.

Obavijest o provedbi i rezultatima Hrvatske matematičke olimpijade ...

3 svi 2014 ... Vlatka Vazdar, XV. gimnazija, Zagreb ... Daniel Paleka, Adrian Beker, Erik Banek, Ivan Lazarić, Vlatka Vazdar, Vlatko Crnković, Kristian Vedran.