Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2018 ... - Villa Dubrovnik

31 pro 2018 ... Tečaj kune na dan dan 31. ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 7.527. 16.928. Kent banka (ii). -. 5.685. Kent banka revolving (iii). -. 2.000.

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2018 ... - Villa Dubrovnik - Srodni dokumenti

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2018 ... - Villa Dubrovnik

31 pro 2018 ... Tečaj kune na dan dan 31. ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 7.527. 16.928. Kent banka (ii). -. 5.685. Kent banka revolving (iii). -. 2.000.

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2017 ... - Villa Dubrovnik

Tečaj kune na dan dan 31. prosinca ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 16.928. 26.385. Kent banka (ii). 5.685. 11.300. Kent banka revolving (iii). 2.000.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

RIJEKA) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilanca na 31.12.2018. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj ... 2018./. 2017. u %. 1 PRIHODI - Javne potrebe u sportu - GRAD RIJEKA. 1.1. ... Ostale donacije - HOMO SI TEĆ i RIJEKA PLIVA. 031.

Financijski izvještaji 2018. - mev čakovec

RKP: 43749 OIB: 31444990605 Matični broj: 02382512 ... Adresa: 40000, ČAKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22 A. Kontrolni ... PODRUČNI URED ČAKOVEC.

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - ZSE

27 velj 2019 ... brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne. Europe (CEE regija) te ... luka u Švicarskoj, Francuskoj, Rusiji, Njemačkoj i. Ujedinjenog Kraljevstva. ... edukaciju fizioterapeuta u lokalnoj ustanovi za zdravstvenu njegu i ...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018. - Arena ...

27 velj 2019 ... radno vrijeme zaposlenika kako bi se dobila ukupna količina ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA.

Izvješće poslovodstva i financijski izvještaji za 2018 ... - PBZ Leasing

31 pro 2018 ... Sjedište Društva je u Zagrebu te aktivno posluje putem poslovnica u Osijeku, Rijeci, Zadru, Puli i Splitu. U poslovnicama Društva zaposleno je ...

Financijski izvještaji za 2018. godinu - Wüstenrot životno osiguranje

4 ožu 2019 ... Kentbank d.d., Zagreb te. - Imex banka ... Tečaj EUR/HRK na kraju 2018. godine je snižen za 1,28% u odnosu na kraj 2017. godine. Prosječni ...

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu - GRAWE Hrvatska dd

4 tra 2019 ... Društvo je član Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Udruženja ... Najmanje jednom godišnje vrši se provjera imovine vezano za ...

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - Arena Hospitality Group

27 velj 2019 ... Konsolidirani i pojedinačni izvještaj o ostaloj ... organizirao dnevni izlet u Berlin za 50 djece ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA ... Zahnärztekammer (Mirovinski fond udruženja.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU 2015 ... - ZSE

28 tra 2016 ... KRAŠ GRUPA je u poslovnoj 2015. godini ostvarila konsolidirane ... voća - lješnjaka i badema. ... Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica. 5.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU 2015 ... - Kraš

28 tra 2016 ... za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (KRAŠ, d.d. MATICA i ... voća - lješnjaka i badema. ... Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica.

EURO DAUS dd SPLIT REVIDIRANI FINANCIJSKI ... - ZSE

31 pro 2009 ... EURO DAUS d. d. SPLIT. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE. 31. PROSINCA 2009. 1. REGISTRACIJA. EURO DAUS d.d. registrirano je ...

Revidirani Godišnji financijski izvještaj Istraturist ... - Plava laguna

27 tra 2018 ... Godišnje izvješće Uprave o stanju Istraturist Umag d.d. u razdoblju od. 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Rješenjima Trgovačkog suda u ...

Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu - RK Zagreb

RUKOMETNI KLUB ZAGREts, ZAGREB. REVIDIFIANI GODISNJI FINANCIJSKI IZVJE$TAJI ZA 2Ol7.GODINU. Zagreb, svibanj 2018. godine rwla. T€1,: i185 (1) ...

Financijski izvještaji - ZSE

1 sij 2013 ... Grupa vlasnik Kent Leasinga i Kent Factoringa, a osim financija, u vlasništvu ... Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 2013. godinu, Banka je ostvarila rast bilance, ali kontinuirano ... Neto gotovinski tokovi iz financijskih aktivnosti ... Krediti i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili ...

Financijski izvještaji - EFZG

Dobit ili gubitak poslovne godine. Manjinski interes. Rezerviranja. Dugoroĉne obveze. Kratkoroĉne obveze. OdgoĊeno plaćanje troškova i prihod budućeg.

Financijski izvještaji - EFOS

Financijski izvještaji. Ponavljanje i ... Izvještaj o novčanom toku – cash flow – bavi se samo stvarnim ... likvidnost tvrtke je izravno ovisna o novčanom tijeku.

grupa atlantska plovidba dubrovnik revidirani izvještaj ... - ZSE

30 tra 2018 ... Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik, ... U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u Atlant putničkoj agenciji (80,0%), IT djelatnosti u ...

3. financijski izvještaji - Alka script

Izvještaj o svim promjenama kapitala. 3.6. Bilješke uz financijske izvještaje. 3.7. Primjeri financijskih izvještaja s knjiženjem poslovnih događaja. 3. FINANCIJSKI ...

Godišnji financijski izvještaji - Agrokor

30 tra 2019 ... ... Kornet, Soft Ice Cookie, Jelly, Cooler, Prvak svijeta i Ledo Medo Slavi ... promoviran je novi dječji proizvod i nagradna igra čije je zaštitno lice ...

hpb grupa financijski izvještaji 2017 - ZSE

28 velj 2018 ... HPB Stambena Štedionica d.d.. Savska 58, 10000 Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Internet adresa: Konsolidirani izvještaj:.

Godišnje izvješće i financijski izvještaji - ZSE

9 velj 2016 ... te ulaganjem u usluge s dodanom vrijednošću za korisnike kartica i trgovce te tako zadržati vodeću poziciju na ... tehnologiju u implementaciji svojih PBZ 365 usluga. ... za razvoj proizvoda i Služba za kontakte s klijentima.

godišnje izvješće i nekonsolidirani financijski izvještaji za ... - ZSE

namaz od slanutka hummus, Podravka krem juha od špinata, Podravka krem juha od ... ograničenja glede definiranja cijena na tržištu, sigurnost proizvoda, re-.

31.12. Konsolidirani financijski izvještaji - Badel 1862

31 pro 2008 ... Vinarija Benkovac d.o.o. Benkovac. Republika. Hrvatska. 100. U mirovanju. Kalničke vode Bio Natura d.d.,. Križevci. Republika. Hrvatska. 75.

Godišnji financijski izvještaji za mikro poduzetnike

Prikazan je i primjer izrada bilješka uz financijska izvješća na temelju ... KLJUČNE RIJEČI: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje. ... Poduzetnici o smislu zakona o računovodstvu dijele se na mikro, male, sranje i ...

financijski izvještaji u sustavu proračuna - TIM4PIN

1 sij 2018 ... isplatelj je obvezan izvrši ispravak Obrasca JOPPD i po- vrat više plaćenog ... 2017 (2017 Cifies Forum) u Roterdamu predstavnici. Europske ...

Nerevidirani financijski izvještaji Zagrebačke banke dd za ... - ZSE

30 lip 2017 ... Internet adresa: www.zaba.hr. Šifra i naziv općine/grada: Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:.

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - Fade In

Odgođeno priznavanje prihoda. Potpis zakonskog zastupnika. Izvanbilančni zapisi – aktiva. Vlastiti izvori (AOP 196 199-200). Izvanbilančni zapisi – pasiva.

SPAČVA dd, Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ... - ZSE

31 pro 2017 ... član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: ... 31,1%. 29,8%. 96. Parket. 10,5%. 10,9%. 9,4%. 86. Pelet. 13,1%.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - EFZG

b) Sastavite račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.20x1. godinu po metodi razvrstavanja troškova po prirodnim vrstama (metoda ukupnih.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA ...

Primjer 2: Dopunite podatke u bilanci opisno i u novčanim iznosima. Trgovačko društvo “Zora” d.o.o., bilanca na dan 1.1.200. IMOVINA (AKTIVA). Opis stavke.

SPAČVA d.d., Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ...

31 pro 2017 ... Neto ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u ... peleta i briketa, čime je nastavljen trend kontinuiranog rasta koji traje još od ...

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ...

1 sij 2018 ... Evidencijski broj [email protected] Telefon: Referentna stranica. ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ OBŽ. KRALJA ZVONMIMIRA 5.

financijski izvještaji - Veleučilište “Nikola Tesla”

primjer, izdvojenim točkama u određenom vremenskom razdoblju. b) Mjerenje ... Ova bilanca sadrži podatke o temeljnom kapitalu iz rješenja Trgovačkog suda.

Zadaci za pripremu za FMP: Financijski izvještaji - EFOS

Ч Prva bilanca а– aktiva =4000. Ч Druga bilanca а– aktiva= 4300. 26. zadatak. Poduzeće а“Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću ...

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NA PRIMJERU DRUŠTVA - Repozitorij ...

izvještaj o promjenama kapitala i bilješke čine temeljne financijske izvještaje. ... Izvještaj o promjeni kapitala prikazuje promjene komponenata kapitala između ...

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - Ekonomski fakultet

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI. • Bilanca (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Račun dobiti i gubitka (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Izvještaj o novčanom toku (MRS 7).

Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke banke - ZSE

30 lip 2018 ... Internet adresa: www.zaba.hr. Šifra i naziv općine/grada: Zagreb. Šifra i naziv županije: Grad Zagreb. Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:.

Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke banke za ... - ZSE

31 pro 2018 ... segmentima, povećan je broj klijenata te korisnika mobilnog i ... Poslovni prihodi: 5.638 milijuna kuna ... e-mail: [email protected]

Financijski izvještaji za 2017. godinu - Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d.. Izvješće Uprave za 2017. godinu. 1. Izvješće Uprave. Rast BDP-a, smanjenje javnog duga i pad najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj ...

Godišnje izvješće i konsolidirani financijski izvještaji za ... - Podravka

10 sij 2017 ... sica zajedničkog projekta Podravke i Borova, a prve Lino startasice dobili ... dok je smanjenje cijena lijekova na recept na tržištu Hrvatske od ...

Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja ...

15 svi 2016 ... Analiziranje uspješnosti poslovanja bilo kojeg malog poduzeća nije moguće provesti bez temeljnih financijskih informacija koje su sadrţane su ...

Financijski izvještaji za 2016. godinu - Merkur osiguranje

Merkur Versicherung pazeći da ne budu u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske. U Merkur osiguranju korporativna načela se prakticiraju na ...

Odašiljači i veze doo Financijski izvještaji za godinu koja je ... - ZSE

31 pro 2008 ... U svibnju 2003. godine zaključen je aneks Ugovora o zakupu kojim su Odašiljači i veze kao pravni sljednik HRT-a preuzeli obveze proizašle iz.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu ... - Zagrebački Holding

{zvještaj o promjenama glavnice Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb. Izvještaj o novčanom ... Naziv podružnice. 1. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu sa ... - HOK Osiguranje

prodaje obveznog osiguranja automobilske odgovornosti i ostvarilo premijski prihod od ... Iznos garancijskog fonda za poslovnu godinu određuje HUO, a udjeli društava u ... Ključni aspekt rizika osiguranja kojem je Društvo izloženo je stupanj ...

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu koja je ...

Auto klub Koprivnica, Koprivnica. Financijski izvještaji. (svi iznosi u kunama bez lipa). 7. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA. PRIHODI. AOP. 2016. 2017.

Konsolidirani financijski izvještaji Medika Grupa 30.06.2011. godine ...

30 lip 2011 ... godine u Grupi Prima Pharme bila 51 ljekarna. Pridruženo društvo Zdravstvena ustanova. Ljekarne Jagatić na dan 30. lipanj 2011. godine ima ...

Obveznik Financijski izvještaji Rok predaje Predaja jedinice lokalne ...

15 velj 2018 ... Predaja jedinice lokalne i područne. (regionalne) samouprave. • Bilanca,. • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,. • Izvještaj o ...

veleučilište u rijeci financijski izvještaji i analiza „gradske plinare ...

27 kol 2019 ... 15. 3.1.4. Stanje kvalitete usluga . ... uz poslovnu uspješnost trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.. ... daljinskog očitanja brojila.

godišnji financijski izvještaji dioničkog društva adriatic ... - ACI marine

društva Adriatic Croatia International Club d.d. Opatija za 2010. godinu, koji su određeni ... 5.4.1. ZEMLJIŠTE. MARINE. (u kn). SPLIT. 15.754.431. MILNA. 1.388.220. UKUPNO. 17.142.651 ... administracijski ured, restorani i trgovina u najmu.

Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31 ... - Prosperus Invest

Prosperus - Invest d.o.o. za upravljanje fondovima (u nastavku „Društvo za upravljanje”) predstavlja Godišnje izvješće za Prosperus FGS - otvoreni alternativni ...

Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji ... - RIJEKA plus

Rijeka, lipanj 2018. ... Tijekom 2017. godine nastavljeno proširenje djelatnosti Rijeka plusa d.o.o. na način da je od srpnja 2017. ... Preluk auto sajam. 1.948. 0 ... Cvijeće, rasad cvijeća. Riba. Kućna radinost. Skladište m2. Skladište kolet mali.

NEXE GRUPA d.d., Našice Godišnji financijski izvještaji i Izvješće ...

Primijenjene su uobičajene tehnike vrednovanja koje se temelje na analizi diskontiranih novčanih ... Amortizacija razdoblja Našički auto centar d.o.o. Našice. 1.

VILLA ORTI, Dubrovnik - ILTM.com

VILLA AMELIE, Dubrovnik - Croatia ... Address: Štikovica 32, 20 2035 Štikovica, Dubrovnik -. Croatia ... bar is an ideal place for quiet conversations, book.

Prosciutto & Wine Bar - Villa Dubrovnik

Korištenje mirodija daje prepoznatljivost pršuta i autentičan okus. Intezivan miris i okus suhog svinjskog mesa, ujednačene crvene boje, njegova slanost, ...

Villa Dubrovnik Royal Suite

Stunning vistas of Dubrovnik aquatorium from open Prosciutto&Wine Bar rooftop lounge will make your stay simply unforgettable. Everything has been ...

Godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2017. - Hrvatske vode

Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. 7.987.605. 13.916.529. Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.. 993.561. 0. Sisak Sisački vodovod d.o.o.. 2.546.062. 5.086.017.

sustainability management plan - Villa Dubrovnik

10 Mar 2019 ... Close by are the lookout point at Orsula Park, with spectacular views of ... Villa Dubrovnik is a small luxury boutique hotel which Sustainability ...