Moć glazbe - HDS ZAMP

“Moć glazbe” istraživanje je i analiza upravo tih “ostalih” vrijednosti glazbe koje ... Teorija o oslobađanju viška energije smatra pak da glazba može poslužiti kao ...

Moć glazbe - HDS ZAMP - Srodni dokumenti

Moć glazbe - HDS ZAMP

“Moć glazbe” istraživanje je i analiza upravo tih “ostalih” vrijednosti glazbe koje ... Teorija o oslobađanju viška energije smatra pak da glazba može poslužiti kao ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

S e tudij - HDS ZAMP

5 lis 2015 ... prakse formiranja cijena licenci za autorsko pravo u sektoru ... kako cijena naknade ne bi često oscilirala. ... 5/12/2015 1:20:29 Parodontax.

Pridružite nam se - HDS ZAMP

Autorsko pravo stječe se trenutkom stvaranja autorskog djela, traje za života i 70 godina ... domaćim i inozemnim au- torima čija su se djela u Hrvatskoj javno koristila, a obračun i isplata autorskih honorara radi se temeljem Pravilnika o ostva-.

Što je autorsko pravo? - HDS ZAMP

Autorsko pravo daje autoru ili nositelju prava, drugim riječima vlasniku tog djela, mogućnost da kontrolira njegovo korištenje. Autorsko pravo započinje ...

Izvod iz tarife Ċl - HDS ZAMP

5) Ako priređivač ne dostavi popis izvedenih djela u roku od 15 dana (ĉl. 166. st. 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima), iznos naknade se uvećava za ...

summary annualreport - HDS ZAMP

13 May 2018 ... HDS ZAMP's Open day, educational workshops and appearances ... www.hds.hr. HDS ZAMP. pOsLOVNIcA. rIjEkA. Trg Ivana koblera 2/III.

alfi kabiljo - HDS ZAMP

MaTKO jELaVIĆ, TOMIsLaV OLIVEr, IVICa BadUrINa, GOraN KaraN, MarIjaN BaN, ... ante Knešaurek, Zlatko Tanodi, danijel Legin*, Frano ... uredna i bez nepravilnosti te da je visina troškova primjerena prikupljenim naknadama i troškovima.

godišnje izvješće - HDS ZAMP

27 lip 2017 ... (Tibor Karamehmedović - Sanin Karamehmedović). Žanamari. Tako blizu. (Žanamari Perčić / Tomislav Šušak - Žanamari Perčić). › IZVOĐAČ.

Glazba u vašem - HDS ZAMP

HDS ZAMP poslovnica ZAGreB. Heinzelova 62a. 10000 Zagreb. T. 01/ 6387 000. F. 01/ 6387 001. E. [email protected] HDS ZAMP poslovnica oSiJek.

Godišnje izvješće 2017. (pdf) - HDS ZAMP

Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. 1.000.000,00. Sredstva veleposlanstava i ... Andre Leon M.N. Rieu. David Robert Jones (Bowie).

kreativna hrvatska 2016. - HDS ZAMP

klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija (HKKKKI) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) oformili zajedničku platformu „Kreativna Hrvatska“.

summary annual report - HDS ZAMP

24 May 2017 ... Nenad Borgudan / Nenad Borgudan / Nenad Borgudan,. › Detour alen križaj, edi grubišić, Vibor Čerić, Dominik Žagmešter, gina Damjanović.

Godišnje izvješće 2011. (pdf) - HDS ZAMP

sNEžaNa MILaNOVIĆ, voditeljica riječke poslovnice. IVaNKa POdrUG, voditeljica splitske poslovnice. ZOraN BLažEVaC ... koreograf: Martino Müller. CANTUS ...

Misterij u piratskoj tvornici - HDS ZAMP

pa tKo joŠ Kupuje Cd-e u dućanu Kad se ... na pravi način…? i najprije. trebaMo iMati vlastite. pjesMe… Kao i uvijeK. ... Bez brige možete spržiti kopiju. CD-a ...

Godišnje izvješće 2018. - HDS ZAMP

(Tibor Karamehmedović/Sanin. Karamehmedović). 64. Zagrebački festival 2017. broj emitiranja: 49.021 ukupna zarada sve. 22 pjesme dosad: 563.453,58 kn.

Autorskim pravom štiti se stvaralački rad - HDS ZAMP

autorskim djelima koja je stvorio u radnome odnosu. ... U ovim slučajevima sklapa se ugovor o iskorišta- ... o nečijem djelu, na primjer u novinama, na inter-.

Ugovor HDS-ZAMP i HSK-a - Hrvatski sabor kulture

27 pro 2016 ... HDS, kao udruga autora glazbenih djela, temeljem Zakona o autorskom pravu i ... b) dostave prijavu priredbe najkasnije u roku od 8 dana prije ...

određivanje ekonomski opravdane cijene licence za ... - HDS ZAMP

5 lis 2015 ... Pravni okvir kolektivnog licenciranja i vrednovanja cijene licence. 8. 2.1.1. Zaštita ... 5/12/2015 16:19:32 PittaRosso. Glazba u reklamama. 0:00: ...

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

2. određivanje ekonomski opravdane cijene licence za ... - HDS ZAMP

28 ožu 2015 ... 2.1.2. Preporuke za određivanje kolektivne cijene licence. 11. 2.1.3. Pravni okvir u ... 26.3.2015 16:33:08 Troha-Dil. Glazba u reklamama. 0:00: ...

Kopija datoteke Neidentificirana dela 2017_splet.xlsx - ZAMP

Duffy Carol Ann. ANONIMNA. 319. Dular Matej. POVEST O DREVESU. 320 ... Kleypas Lisa. UKRADENI POLJUB. 658. Klopčič France. VELIKA ŽEHTA. 659.

opći uvjeti poslovanja i kupnje licence (odobrenja ... - HDS ZAMP

021/683 741, Email. [email protected] Rijeka, Trg Ivana Koblera 2/III, Tel. 051/ 212 110, Fax. 051/315 237, Email. [email protected] Osijek, Trg Slobode 8, Tel.

FIZIKA GLAZBE

instrument – žičana glazbala, puhačka glazbala ili udaraljke. ... Limena se glazbala najčešće sastoje od piska, putem kojeg se upuhuje zrak u instrument, i od ...

Glazbe Jadrana.indb

izvedena u Šibeniku na Božić 1864., a dvije mise i jedan „Kyrie“ skladao je u Šibeniku ... neka od područja kojima se za života bavio Slavko Zlatić, a u svakome od njih Istra ... udaljili od prijašnjeg tonalnog centra e jer svi se tonovi od kojih su sastavljeni akordi ... Sretan 80. rođendan, maestro Milotti: zbornik radova s Petog.

Povijest glazbe - Srce

Delfima); Seikilov skolion (iz 1. st. pr. K., pronađen 1883. na jednom grobu u Maloj Aziji); 4. tri himne: Muzi, Suncu i. Nemezi, od kojih su dvije posljednje djelo ...

12. dani teorije glazbe

23 lis 2016 ... 12. dani teorije glazbe. Tihomir Petrović, predsjednik Hrvatskog društva glazbenih teoretičara. U organizaciji Hrvatskog društva glazbenih ...

POVEZANOST GLAZBE I MATEMATIKE

djela, praktički direktno iz glave u notno crtovlje. Realno, dva su pri- marna faktora u skladanju - inspiracija i tehnika. Tehnika je, svjesno ili nesvjesno, urođeno ...

Tišinom ugođena zagonetnost glazbe

neizlječivo poderan na njegovo lažno ja i na glazbu koju bi da svira. Glazba ... (oρθοδοξία) je, slično kao i drevna indijska vedska tradicija, ostala vjerna gla.

Slušanje glazbe u osnovnoškolskoj nastavi

upoznaju se glazbala, pjevački glasovi i glazbeno stilska razdoblja, no i za te teme preporučuje se slušanje skladbi u cjelini postupkom aktivnog slušanja, ako to.

RETORIKA TEKSTA POPULARNE GLAZBE

Nekima je od njih tekst pjesme važniji od glazbe, nekima pak obrnuto, no svima je ... (Bacila je sve niz rijeku, Crvena jabuka) ... hrabro kreni putem, najdraža.

Hanslickovo shvaćanje glazbe - Srce

Glazbena harmonija, kao istodobno zvučanje više tonova, počiva na međusobnoj ... oslobađanja disonance i povlačenja harmonije. Schönberg stoga uvodi ...

O KULTURNOJ KRITICI POPULARNE GLAZBE

12 lis 2006 ... Popularna glazba, a posebno rock-glazba, o kojoj }e se u ovom radu ... U knjizi "Kultura i povijest" Snje`ana ^oli} isti~e Bauma- novu tezu da je ...

0 ODNOSU KAZALISTA I GLAZBE U HRVATSKOJ U 18. STOLJECU

rata barokna glazba bila na vrhuncu (sjetimo se Vivaldija, Bacha, Handela), u. Hrvatskoj, kojaje bila raskomadana izmedu habsburske, mletacke i turske vlasti,.

kongruencija glazbe i korporativnog identiteta u izgradnji ...

pomoći stvoriti prepoznatljivi imidž i položaj na tržištu, kao što indijska glazba može poslužiti tipičnim indijskim proizvodima jer se tako stvara cjelokupna slika ...

POVIJESNO OSVJEŠTENO IZVOĐENJE BAROKNE GLAZBE

10 ruj 2010 ... Iznimna barokna glazba iznimno zvuči i na glasoviru poglavito kada je izvode Gould, Richter ili Barenboim, a u posljednje vrijeme i G. Sokolov.

retorika teksta popularne glazbe - darhiv

11 Naraštaj koji je odrastao uz tu vrstu glazbe njome je izražavao sve ono što ga opterećuje i okupira. ... Za razliku od poezije koju smo navikli interpretirati, tražiti literaturu o njoj, pokušati iz nje ... metaforičkog prijenosa značenja možemo uočiti još jednu stilsku figuru, a to je hiperbola. ... Miris nekih dragih datuma i sjećanja.

Sadržajna obrada glazbe - Repozitorij UNIZD

22 velj 2018 ... i odrednice glazbe o kojima će se pisati u poglavlju „Teorija glazbe“. Glazbena građa je ... Lektorirani_Prirunik1.pdf (2017-06-30). 4 Petrović ...

55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe P O R E D A K ...

II. P O R E D A K. DRŽAVNO NATJECANJE. KOMORNI SASTAVI. Zagreb, 06. - 09.12. 2017. TRIA. II. kategorija. P O R E D A K. KVINTETI. II. kategorija. HDGPP ...

Dražen Vrdoljak - IHG • Institut hrvatske glazbe

Dražen Vrdoljak – Čovjek koji je utemeljio i formatirao rock kritiku. Dražen Vrdoljak rođen je 1. travnja 1951. u Splitu gdje završava gimnaziju, a 1969. dolazi u ...

Vanessa Mišić VIZUALNE REPREZENTACIJE GLAZBE U ...

Pravilo „tamno i svijetlo“: Glasnoća je udvojena sa svjetlinom, što znači da je zvuk glasniji što je vizualni uzorak svjetliji. Tišina predstavlja odsustvo svjetlosnog.

PRIMJENA OTVORENOGA MODELA NASTAVE GLAZBE

KUD-u ili limena puhačka glazbala u DVD društvima. Tamo su djeca usredotočena samo na sviranje, a na opismenjavanje samo onoliko koliko im je potrebno ...

SADRžAJNA OBRADA GLAzBE : STANJE I MOGUćNOSTI ...

problematika s kojom se susreću glazbeni knjižničari. Završni dio ... sastav; period, vrijeme nastanka skladbe; glazbeni oblici i vrste, prostor na- stanka glazbe ...

Dan Dvorane: Glazbe svijeta, 29.12.2018. - Lisinski

11 sij 2019 ... Pet je godina minulo otkako su Zagreb i ljubitelji glazbe iz cijele ... da godine prolaze i da bi trebalo u zgradu ulagati želi li je se sačuvati za.

negativan utjecaj glazbe na ljudski um - unizg

pozitivne učinke na ljudski um, već oni mogu biti i negativni. ... U ovome diplomskom radu pojasnit će se kako određena glazba potiče negativne misli i osjećaje ... „prizivaju“ tonove kako bi unutarnjim sluhom osvijestili svoja djela, već glazbene ... Glazba simbolizira događaje u životu, jer „mi ne obraćamo mnogo pažnje na.

Harmonijska analiza glazbe korištenjem valićne transformacije - Fer

15 sij 2017 ... glazba niz tonova u vremenu proizvedenih na glaz- benom instrumentu ... turu glazbe: koji tonovi se čuju u određenom vre- menskom trenutku, te koji je ... nju tipke na klaviru, ili prigušenju žice na gitari prstima. Odraz ovog ...

42. međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u osijeku

Skladatelji čije se obljetnice obilježavaju u 2019. (partiture moguće preuzeti u pdf formatu upitom na e-mail: [email protected]). Starija tamburaška glazba.

interkulturalni odgoj u nastavi glazbe ... - FFOS-repozitorij

nastavnici glazbe pristupaju poučavanju glazba svijeta vrlo površno i posvećuju mu vrlo malo vremena. Postavlja ... indijska tradicijska glazba (52,3%). Također ...

Dr. Pavel Rojko METODIKA NASTAVE GLAZBE TEORIJSKO ...

uklapaju neki stari instrumenti, ali se klavir, a osobito pak harmoniku, nikako ne ... mogu upotrebljavati i tambure, melodike, usne harmonike, gitare, mandoline ... odnosno pjesmarica, podsjetnik za pjesme (tekst) koje je uĉenik nauĉio uz ...

UTJECAJ GLAZBE I PLESA NA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

uključuju tehnike disanja, vježbe opuštanja, meditaciju i slično, a razvio ga je se. Simpkins ... Mozart efekt: Primjena moći glazbe na iscjeljenje tijela, jačanje ...

Rojko, P. Izvođenje glazbe i glazbeno pismo – što je to zapravo ...

sustava – kao što smo već rekli – sasvim je svejedno koja će to ljestvica biti):. D-dur ljestvica. - pogledajte kakvu sam ljestvicu napisao na ploču ... to je D-dur ...

LEGENDA hRVATSKE GLAZBE - Hrvatsko Društvo Skladatelja

hrvatski skladatelj, violist i glazbeni pedagog Miroslav Miletić (Sisak, 22. kolovoza 1925.) jedan je od naših najplod- nijih i najčešće izvođenih glazbenih autora.

hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - Azoo

8 pro 2018 ... 98,86. I. 2. Lucija Štivčević. Vanesa Iličić. GŠ Pavla Markovca, Zagreb. Xhevdet Sahatxhija. 98,50. I. 3. Franziska Anne Fundelić. Marko Kovačić.

Razdoblja i najznačajniji predstavnici klasične glazbe - Audiologs

Svi datumi su samo približni pa grafički prikaz predstavlja opće prihvaćene godine nastanka pojedine epohe. Pretpovijesna glazba obuhvaća glazbu nastalu ...

Rojko, P. Kataloui znanja i umijeća u nastavi glazbe

koji moţe «verbalno» proĉitati note (recimo slovima abecede ili solmizacijom) a ne moţe to isto ... Oj Jelena Jelena, Hrvatska himna, J. B. Lully: Dok mjesec sja,.

ARANŽIRANJE I PRODUKCIJA GLAZBE – ŠETNJA KROZ FILM ...

sprema neka velika kulminacija, glazbeno možda neće postojati neke izrazite teme, ... Tu, dapače, obična scenska glazba ne bi donijela gledatelju istu poruku. ... djelomično ga prekrivajući, te naglo utihne (0:52:41) konačnim udarcem palice.

Diplomski rad Primjena glazbe u tretmanu disleksije - Edukacijsko ...

glazbenih intervencija za tretman disleksije u Hrvatskoj. Ključne riječi: disleksija ... Program glazbenih aktivnosti za djecu s disleksijom (Overy) ........................... 40. 5.3.5 ... Washington, DC: US Government printing office. Nicolson, R. I., Fawcett ...

hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe I. II. III ... - hdgpp

7 pro 2019 ... Mladen Kujundžić. Isabella Roxas Đuka. GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski. Dijana Tranfić. 97,12. II. 9. Nika Vidojević. Nevia Miloslavić. UŠ Luke ...

Interkulturalni sadržaji kao polazište nastave glazbe u europskim ...

teorija i povijest glazbe,. ○ slušanje glazbe. Za slušanje su predviđeni brojni primjeri iz različitih stilskih raz- doblja i među njima prevladavaju skladbe ...

Nastava glazbe u hrvatskim općeobrazovnim srednjim školama

(i za srednje škole) (Lučić, 1927) i Elementarna teorija glazbe i pjeva- nja za srednje škole i ... Popularna.glazba.i.glazbena.nastava.pdf [28. 4. 2017.] Dobrota ...