Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe. - Srodni dokumenti

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

Dr. Pavel Rojko METODIKA NASTAVE GLAZBE TEORIJSKO ...

uklapaju neki stari instrumenti, ali se klavir, a osobito pak harmoniku, nikako ne ... mogu upotrebljavati i tambure, melodike, usne harmonike, gitare, mandoline ... odnosno pjesmarica, podsjetnik za pjesme (tekst) koje je uĉenik nauĉio uz ...

Rojko, P. Kataloui znanja i umijeća u nastavi glazbe

koji moţe «verbalno» proĉitati note (recimo slovima abecede ili solmizacijom) a ne moţe to isto ... Oj Jelena Jelena, Hrvatska himna, J. B. Lully: Dok mjesec sja,.

Rojko, P. Izvođenje glazbe i glazbeno pismo – što je to zapravo ...

sustava – kao što smo već rekli – sasvim je svejedno koja će to ljestvica biti):. D-dur ljestvica. - pogledajte kakvu sam ljestvicu napisao na ploču ... to je D-dur ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .

filmska teorija luigija pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija

Prvi zvučni film u Italiju stiže 1930. godine pod imenom Pjesma o ljubavi, adaptacija istoimene novele Luigija Pirandella. Uspjehom tog filma sufinanciralo se ...

opća teorija ravnoteže-eksternalije-teorija vlasničkog prava

Dr. OROSSI SANDOR: Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava,. EKONOMSKI VJESNIK, 1 (3) : 83—92 1990. 83. UDK 330.36.

712 TEORIJA INFORMACIJE TEORIJA PLASTIČNOSTI

prije rasterećenja (naprezanje cr?) To je nova granica tečenja koja je porasla zbog očvršćenja materijala deformiranjem. Efekt smanjenja granice tečenja pri ...

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

uređeni par elemenata iz S i T, kad ti skupovi nisu disjunktni, ne mora biti skup, jer elementi istog uređenog para mogu biti međusobno jednaki. Analogno se ...

La-mol ili do-mol? Je li dvojba još uvijek aktualna? Pavel Rojko ...

Molska ljestvica, tj. molski modus. 1 u nastavi intonacije (solfeggia) moţe se tretirati kao paralela durskoj ljestvici/modusu (C-dur–a-mol, G-dur–e-mol, itd.) ...

Nedoumice s troosminskom mjerom Pavel Rojko, Zagreb Ad 1.

Čuje se (ponekad) i to da je troosminska mjera „u biti četvrtinka s točkom (sic!)“ 4. Što sa sloţenim (ternarnim) osminskim mjerama? Pokušat ćemo odgovoriti na ...

Psihologija i nastava instrumenta Pavel Rojko, Zagreb Sažetak ...

moguće naučiti svirati klavir upravo zato što takva glazba nema jezične strukture. Zato je vrijednost takve glazbe u istrumentalnoj nastavi vrlo mala. Odgovor na ...

Umjetnost i tehnika u glazbenom obrazovanju Pavel Rojko, Zagreb ...

iz Mesije (na koje ću se kasnije još vratiti), u Mozartovom Kyrie eleison iz ... korektnim recitacijama stranih tekstova kojih značenje ostaje neshvaćeno, ako se ne ...

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) i glazbena nastava Pavel Rojko ...

Nakon HNOS-a dogodio se NOK – nacionalni okvirni kurikulum, za koji se u ... U NOK-u se dalje navode odgojno-obrazovni ciljevi područja u kojima se kaže:.

Moć glazbe - HDS ZAMP

“Moć glazbe” istraživanje je i analiza upravo tih “ostalih” vrijednosti glazbe koje ... Teorija o oslobađanju viška energije smatra pak da glazba može poslužiti kao ...

FIZIKA GLAZBE

instrument – žičana glazbala, puhačka glazbala ili udaraljke. ... Limena se glazbala najčešće sastoje od piska, putem kojeg se upuhuje zrak u instrument, i od ...

Glazbe Jadrana.indb

izvedena u Šibeniku na Božić 1864., a dvije mise i jedan „Kyrie“ skladao je u Šibeniku ... neka od područja kojima se za života bavio Slavko Zlatić, a u svakome od njih Istra ... udaljili od prijašnjeg tonalnog centra e jer svi se tonovi od kojih su sastavljeni akordi ... Sretan 80. rođendan, maestro Milotti: zbornik radova s Petog.

POVEZANOST GLAZBE I MATEMATIKE

djela, praktički direktno iz glave u notno crtovlje. Realno, dva su pri- marna faktora u skladanju - inspiracija i tehnika. Tehnika je, svjesno ili nesvjesno, urođeno ...

Povijest glazbe - Srce

Delfima); Seikilov skolion (iz 1. st. pr. K., pronađen 1883. na jednom grobu u Maloj Aziji); 4. tri himne: Muzi, Suncu i. Nemezi, od kojih su dvije posljednje djelo ...

12. dani teorije glazbe

23 lis 2016 ... 12. dani teorije glazbe. Tihomir Petrović, predsjednik Hrvatskog društva glazbenih teoretičara. U organizaciji Hrvatskog društva glazbenih ...

RETORIKA TEKSTA POPULARNE GLAZBE

Nekima je od njih tekst pjesme važniji od glazbe, nekima pak obrnuto, no svima je ... (Bacila je sve niz rijeku, Crvena jabuka) ... hrabro kreni putem, najdraža.

Hanslickovo shvaćanje glazbe - Srce

Glazbena harmonija, kao istodobno zvučanje više tonova, počiva na međusobnoj ... oslobađanja disonance i povlačenja harmonije. Schönberg stoga uvodi ...

O KULTURNOJ KRITICI POPULARNE GLAZBE

12 lis 2006 ... Popularna glazba, a posebno rock-glazba, o kojoj }e se u ovom radu ... U knjizi "Kultura i povijest" Snje`ana ^oli} isti~e Bauma- novu tezu da je ...

Slušanje glazbe u osnovnoškolskoj nastavi

upoznaju se glazbala, pjevački glasovi i glazbeno stilska razdoblja, no i za te teme preporučuje se slušanje skladbi u cjelini postupkom aktivnog slušanja, ako to.

Tišinom ugođena zagonetnost glazbe

neizlječivo poderan na njegovo lažno ja i na glazbu koju bi da svira. Glazba ... (oρθοδοξία) je, slično kao i drevna indijska vedska tradicija, ostala vjerna gla.

Vanessa Mišić VIZUALNE REPREZENTACIJE GLAZBE U ...

Pravilo „tamno i svijetlo“: Glasnoća je udvojena sa svjetlinom, što znači da je zvuk glasniji što je vizualni uzorak svjetliji. Tišina predstavlja odsustvo svjetlosnog.

Dan Dvorane: Glazbe svijeta, 29.12.2018. - Lisinski

11 sij 2019 ... Pet je godina minulo otkako su Zagreb i ljubitelji glazbe iz cijele ... da godine prolaze i da bi trebalo u zgradu ulagati želi li je se sačuvati za.

kongruencija glazbe i korporativnog identiteta u izgradnji ...

pomoći stvoriti prepoznatljivi imidž i položaj na tržištu, kao što indijska glazba može poslužiti tipičnim indijskim proizvodima jer se tako stvara cjelokupna slika ...

negativan utjecaj glazbe na ljudski um - unizg

pozitivne učinke na ljudski um, već oni mogu biti i negativni. ... U ovome diplomskom radu pojasnit će se kako određena glazba potiče negativne misli i osjećaje ... „prizivaju“ tonove kako bi unutarnjim sluhom osvijestili svoja djela, već glazbene ... Glazba simbolizira događaje u životu, jer „mi ne obraćamo mnogo pažnje na.

retorika teksta popularne glazbe - darhiv

11 Naraštaj koji je odrastao uz tu vrstu glazbe njome je izražavao sve ono što ga opterećuje i okupira. ... Za razliku od poezije koju smo navikli interpretirati, tražiti literaturu o njoj, pokušati iz nje ... metaforičkog prijenosa značenja možemo uočiti još jednu stilsku figuru, a to je hiperbola. ... Miris nekih dragih datuma i sjećanja.

POVIJESNO OSVJEŠTENO IZVOĐENJE BAROKNE GLAZBE

10 ruj 2010 ... Iznimna barokna glazba iznimno zvuči i na glasoviru poglavito kada je izvode Gould, Richter ili Barenboim, a u posljednje vrijeme i G. Sokolov.

Dražen Vrdoljak - IHG • Institut hrvatske glazbe

Dražen Vrdoljak – Čovjek koji je utemeljio i formatirao rock kritiku. Dražen Vrdoljak rođen je 1. travnja 1951. u Splitu gdje završava gimnaziju, a 1969. dolazi u ...

Sadržajna obrada glazbe - Repozitorij UNIZD

22 velj 2018 ... i odrednice glazbe o kojima će se pisati u poglavlju „Teorija glazbe“. Glazbena građa je ... Lektorirani_Prirunik1.pdf (2017-06-30). 4 Petrović ...

55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe P O R E D A K ...

II. P O R E D A K. DRŽAVNO NATJECANJE. KOMORNI SASTAVI. Zagreb, 06. - 09.12. 2017. TRIA. II. kategorija. P O R E D A K. KVINTETI. II. kategorija. HDGPP ...

SADRžAJNA OBRADA GLAzBE : STANJE I MOGUćNOSTI ...

problematika s kojom se susreću glazbeni knjižničari. Završni dio ... sastav; period, vrijeme nastanka skladbe; glazbeni oblici i vrste, prostor na- stanka glazbe ...

PRIMJENA OTVORENOGA MODELA NASTAVE GLAZBE

KUD-u ili limena puhačka glazbala u DVD društvima. Tamo su djeca usredotočena samo na sviranje, a na opismenjavanje samo onoliko koliko im je potrebno ...

0 ODNOSU KAZALISTA I GLAZBE U HRVATSKOJ U 18. STOLJECU

rata barokna glazba bila na vrhuncu (sjetimo se Vivaldija, Bacha, Handela), u. Hrvatskoj, kojaje bila raskomadana izmedu habsburske, mletacke i turske vlasti,.

glazba različitih kultura u osnovnoškolskoj nastavi glazbe

sedmom razredu upoznaju se drvena i limena puhača glazbala. Učenici ... Sviraju li instrumentalnu pratnju puhačka ili žičana glazbala? • Odredite koji sastav ...

učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju

25 svi 2017 ... glazbeno pamćenje. Obavezno zapamćivanje teksta pjesama se ne podrazumijeva, nego ... 14 učenika, napisao pjesmicu Spavaj mali Božiću.

suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim ...

Helena Sablić Tomić. Knjiga Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi će zasigurno unaprijediti ...

hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe I. II. III ... - hdgpp

7 pro 2019 ... Mladen Kujundžić. Isabella Roxas Đuka. GŠ Dr. fra Ivan Glibotić, Imotski. Dijana Tranfić. 97,12. II. 9. Nika Vidojević. Nevia Miloslavić. UŠ Luke ...

povijest glazbe kao poveznica teorijskih glazbenih disciplina i ...

U drugom razredu obrađuju se barok, rokoko i bečka klasika (17. i 18. stoljeće), hrvatska glazba u 17. i 18. stoljeću te razvoj instrumenata i orkestra. Treći.

interkulturalni odgoj u nastavi glazbe ... - FFOS-repozitorij

nastavnici glazbe pristupaju poučavanju glazba svijeta vrlo površno i posvećuju mu vrlo malo vremena. Postavlja ... indijska tradicijska glazba (52,3%). Također ...

INTERKULTURALNI ODGOJ I NASTAVA GLAZBE U PRVA ČETIRI ...

9 sij 2015 ... Petar Iljič Čajkovski: Ples šećerne vile. Sergej Prokofjev: Peća i vuk. 11. 4. azred. Austrija. Wolfgang Amadeus Mozart: Mala noćna muzika KV ...

Nastava glazbe u hrvatskim općeobrazovnim srednjim školama

(i za srednje škole) (Lučić, 1927) i Elementarna teorija glazbe i pjeva- nja za srednje škole i ... Popularna.glazba.i.glazbena.nastava.pdf [28. 4. 2017.] Dobrota ...

Diplomski rad Primjena glazbe u tretmanu disleksije - Edukacijsko ...

glazbenih intervencija za tretman disleksije u Hrvatskoj. Ključne riječi: disleksija ... Program glazbenih aktivnosti za djecu s disleksijom (Overy) ........................... 40. 5.3.5 ... Washington, DC: US Government printing office. Nicolson, R. I., Fawcett ...

ARANŽIRANJE I PRODUKCIJA GLAZBE – ŠETNJA KROZ FILM ...

sprema neka velika kulminacija, glazbeno možda neće postojati neke izrazite teme, ... Tu, dapače, obična scenska glazba ne bi donijela gledatelju istu poruku. ... djelomično ga prekrivajući, te naglo utihne (0:52:41) konačnim udarcem palice.

42. međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u osijeku

Skladatelji čije se obljetnice obilježavaju u 2019. (partiture moguće preuzeti u pdf formatu upitom na e-mail: [email protected]). Starija tamburaška glazba.

Interkulturalni sadržaji kao polazište nastave glazbe u europskim ...

teorija i povijest glazbe,. ○ slušanje glazbe. Za slušanje su predviđeni brojni primjeri iz različitih stilskih raz- doblja i među njima prevladavaju skladbe ...

Razdoblja i najznačajniji predstavnici klasične glazbe - Audiologs

Svi datumi su samo približni pa grafički prikaz predstavlja opće prihvaćene godine nastanka pojedine epohe. Pretpovijesna glazba obuhvaća glazbu nastalu ...

UTJECAJ GLAZBE I PLESA NA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

uključuju tehnike disanja, vježbe opuštanja, meditaciju i slično, a razvio ga je se. Simpkins ... Mozart efekt: Primjena moći glazbe na iscjeljenje tijela, jačanje ...

TEKSTOVI PJESAMA VOKALNE FOLKLORNE GLAZBE TROGIRA I ...

18 lip 1990 ... zbirke u Trogiru, Kaštelima, Splitu, Zadru i Zagrebu, crkvene arhivske zbirke u. Trogiru i ... sivači folklorne glazbe najprvo iz razloga što im tekst pjesama nije bio glavna is- traživačka ... Traži' ću jon po gori !ikara. O' jubavi i o' ...

hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - Azoo

8 pro 2018 ... 98,86. I. 2. Lucija Štivčević. Vanesa Iličić. GŠ Pavla Markovca, Zagreb. Xhevdet Sahatxhija. 98,50. I. 3. Franziska Anne Fundelić. Marko Kovačić.

41. međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u osijeku

Danas, u povodu 41. izdanja, Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe ... Andrić za najbolje praizvedenu koncertnu skladbu hrvatskog skladatelja. ... su priredba na kojoj se izvode nove skladbe u duhu starogradskih pjesama.

Harmonijska analiza glazbe korištenjem valićne transformacije - Fer

15 sij 2017 ... glazba niz tonova u vremenu proizvedenih na glaz- benom instrumentu ... turu glazbe: koji tonovi se čuju u određenom vre- menskom trenutku, te koji je ... nju tipke na klaviru, ili prigušenju žice na gitari prstima. Odraz ovog ...

LEGENDA hRVATSKE GLAZBE - Hrvatsko Društvo Skladatelja

hrvatski skladatelj, violist i glazbeni pedagog Miroslav Miletić (Sisak, 22. kolovoza 1925.) jedan je od naših najplod- nijih i najčešće izvođenih glazbenih autora.

GLAzbA WOLfGANGA AMADEUSA MOzARTA U NASTAVI GLAzbE ...

4 svi 2016 ... u Splitu, na Odsjeku za učiteljski studij, pod mentorstvom dr. sc. Snježane Dobrota. ... Čežnja za proljećem (dječji zbor). W. A. Mozart.

Utjecaj glazbe na kapacitet radnog pamćenja - UniZd

način da je vokalna glazba dovela do manjeg kapaciteta radnog pamćenja, dok ... Radno pamćenje se definira kao trenutno stanje svijesti u kojem se pojedinac.

uloga glazbe i glazbene inteligencije u školi u kontekstu teorije ...

jedne ili više njegovih inteligencija do zadovoljavajuće razine kompetentnosti. Gardner na inteligenciju gleda kao na potencijal. Postizanje dobrih rezultata na ...