šumarski list 3-4/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

5 ožu 1997 ... sadnicima proizvodile su se sadnice uglavnom crnog bo ra (1,5 ... P.dulcis D.A.Webb -badem ... Zavirimo i u "Mali oglasnik" o kupoprodaji šu.

šumarski list 3-4/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 7-8/1997 - hrvatsko šumarsko društvo

4 srp 1997 ... U 33. godini srednja visina iznosila je 5,74 m, a maksimalna 9,0 m. ... Tablica 2-Table 2. Visine i promjeri istraživanih listača u 11., 18. i 33. godini ... U zimi visina snijega iznosi 1 do 3 ... tar Rogla (1500 n.m.v.). Tu se nalazi ...

šumarski list 3-4/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

5 ožu 1997 ... sadnicima proizvodile su se sadnice uglavnom crnog bo ra (1,5 ... P.dulcis D.A.Webb -badem ... Zavirimo i u "Mali oglasnik" o kupoprodaji šu.

šumarski list 11-12/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1997 ... levels, absence of oscillations in wa- ter-table. Slovved ... tenja vodene energije, u smislu davanja upute za izradu ... za uvelike obeshrabruju ljude za upotrebu drva u van ... 539-543. Miniutti, V.P. (1964): Preliminary observations of microscale changes in cell structure at softwood ... položivo za gorenje.

šumarski list 1-2/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

(smrekuša, tuja) i Juniperus (smrič). U Hrvatskoj od naprijed spomenutih vrsta samoniklo raste više vrsta roda Juniperus, dok se vrste roda Thuja javljaju.

šumarski list 5-6/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 svi 1997 ... umjetno je samo donošenje sjemena ili sadnica zbog poboljšanja ... ili sadnice hrasta lužnjaka. ... Slika 3: Glicinija (Wisteria sinensis (Sims.) ...

šumarski list 8-10/1951 - Hrvatsko šumarsko društvo

10 lis 2010 ... Pitanje početne gustoće sadnica je osobito važno pri pošumljavanjiu krških goleti. ... Suma koia fe Rastavljena od kestena, omha. breskve, R-inkj^o-ia, lovora, bambusa i dr. ... PRODAJEM ŠUMARSKI LIST neuvezan: 19.

šumarski list 7/1907 - Hrvatsko šumarsko društvo

tako, da se godišnji čisti prihod podigne na glavnica. Teme ... imovine za mjesec listopad 1906. mitak u vriednoatnih papin. K 1 f. 84.250. —. —. 84.860. —,. —. _.

šumarski list 11-12/1990 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1990 ... bor, kao izrazito brzorastuća vrsta u mladosti, a za njim nešto ... drom kod smreke, smoljenje debla, pojava sekundarnih mladica (živica), te.

šumarski list 1-2/1972 - hrvatsko šumarsko društvo

Paeonia suffruticosa Andr. (Paeonia arborea Donn), drvenasti božur, grm oko 2 m visine, porijeklom iz sjeverozapadne Kine. 19. Tilia americana L. (T. glabra ...

Šumarski list 3-4/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2013 ... ubrojavanje lažnih godova u stvarnu starost stabala. Pri kraju rasprave o visini analiziranih stabala autor kritički uspoređuje visine autohtonih te ...

šumarski list 7/1920 - hrvatsko šumarsko društvo

r2 v 1 ili r2 X 3-U159 X 1. Cijena se određuje po kubičnom metru. § 239. Hrastov uglast lijes ... Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale pukotine, ako ne ... svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik češći ili rijeđi.

šumarski list 5-6/2002 - Hrvatsko šumarsko društvo

21 svi 2002 ... stale su i ugrožene vrste, pasji trn i kebrač, te vidra, mala čigra i glavatica. ... teškoćom, zato što sadnice uzgojene od sjemena koje.

šumarski list 7-8/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 srp 2000 ... skoj te čeka simboličan poklon šumara, duborez u hras tu pod nazivom Tamburaši i snehe, rad našeg zajedni čkog prijatelja prof. Miroslava ...

šumarski list 7-8/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

Područje Uprave šuma Delnice - Gorski kotar i šire ... Gorski kotar je u srednjem vijeku povezan sa sus ... 1428. godine spominje se izgradnja prve pilane na.

šumarski list 1-2/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatsko šumarsko društvo,. Skrb za hrvatske šume od 1946. do 1996., Knji - ga 2, Zaštita šuma i pridobivanje drva, 211–215,. Zagreb. K r p a n , A. P. B., T. P o r ...

šumarski list 1-2/2018 - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Financijska pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. "Izdavanje ovog časopisa sufinanciralo.

šumarski list 4-6/1934 - hrvatsko šumarsko društvo

јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање култура ... kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog ... ide od 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi. 12° C, čime ...

Sumarski list 5-6.indd - hrvatsko šumarsko društvo

26 svi 2012 ... sivi vuk, smeđi medvjed, vidra i divokoza. Počevši od močvarnoga ... Divovska rašeljka (Prunus mahaleb L.). Balkanski kozolist (Lonicera ...

Šumarski list 9-10/2016 - hrvatsko šumarsko društvo

15 ruj 2016 ... lišće je bilo sakupljeno i smješteno u prijenosni hladnjak na temperaturu zraka od 4 °C sve do ... Koštunice elipso idne, kuglaste, duguljasto.

šumarski list 3-4/1976 - Hrvatsko šumarsko društvo

U Bosni i Hercegovini u upotrebi se nalaze motorne pile: PARTNER R-12,. STIHL-050 AV ... hidraulični kranovi HIAB-670 i JONSEREDS SUPER Z, opremljeni ... nio i prijevoz, jer se neusitnjenog drveta može više prevesti, pa je i cijena.

šumarski list 3/1931 - hrvatsko šumarsko društvo

Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i ja sena. Procentualno se može uzeti, da vrba ...

šumarski list 8-9/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

biva izvoz ovog drveta (mahagoni iz centr. Amerike) velike razmjere. U tadanjim pa ... slav, Zagreb; Hang Ladislav, Bjelovar; Rebac. Ivan, Bihać; Korica Vladimir, ...

Šumarski list 11-12/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 stu 2015 ... skoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2016. godinu. Uredništvo ... Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica ... stiti manji iznos raspoloživih sredstava OKFŠ-a, ali koliko će šumarski ...

šumarski list 3-4/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

ralnim tvarima također su bogati jednogodišnji izbojci, stariji dijelovi kroš nje i kora, dok je drvo debla ... „UNIKOMERC inostrana zastupstva ... STIHL: proizvođača raznih tipova motornih pila za eksploataciju i uzgoj u šumarstvu. GUTBROD:.

šumarski list 3-4/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2010 ... traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Influence of ... čar Caterpilar D-4, nakon kojeg slijede TG-50, TG-90. Koncem 1979. ... biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo.

šumarski list 6/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

izlazi svakog prvog u mesecu na 3—4 štampana arka. Članovi ... Svi nepristrani posmatrači osjetili su, da je ona do krvi ra ... glavnicu; površina zemljišta i tlo bez drvne zalihe samo su faktori, koji ... 5. grupe iz Vinkovaca za Dir. šuma Petrova-.

šumarski list 5-6/1955 - hrvatsko šumarsko društvo

Castanea mollissima, a umjetna je infekcija dala pozitivne rezultate na C. ... stvaranje živica, sadržaj treslovina, zrelost, te rezistentnost protiv bolesti — pri.

šumarski list 11-12/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

sto se može naći na oštećenom žiru od časa opadanja, pa nadalje. Najčešće se ... od tartufa i pra-, tećih djelatnosti kao što je uzgoj i dresura pasa. konzerviranje, industrijska ... Budući da živi u zemlji, razmnožavanje tartufa bez mirisa, osim ...

šumarski list 7/1898 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ne imade davati gradjevno drvo (§. ... Ako je drvo takovog promjera, da bi odgovaralo širini ... što smo na otoku Krku opazili i u koprivića (glaogulič, ladonja;.

šumarski list 11-12/1982 - Hrvatsko šumarsko društvo

... tada imamo po 1 ha oko 130 lijepih dominantnih hrastovih stabala. 2) Sirač, Daruvar, Lipik, Pakrac, Vinkovci, Osijek, Bilje, Našice, Slavonski Brod, Podravska.

šumarski list 5/1937 - Hrvatsko šumarsko društvo

CRTEŽI neka budu izvedeni isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na ... Evo to je ukratko križni put, kojim je prošla Brodska imovna op ćina od ...

šumarski list 7-9/1976 - hrvatsko šumarsko društvo

as the first Croatia forest scientist, and of Vladoje Kereškenji, a renovator of the Croato-Slavonian ... teškoća utvrđivanja »cijena« općedruštvenih koristi šuma.

šumarski list 3-4/2002 - Hrvatsko šumarsko društvo

20 ožu 2002 ... marstva sutra, prikazuju dobro mišljenja članova ogra naka Vinkovci, Bjelovar i ... stvo sprovodi politiku. ... smo se od njega na groblju Mirogoj u.

šumarski list 5-6/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine. Ing. FRANJO JUNG ... slučajeva tanko drvo tvrdih lišćara: hrasta, bukve i graba. Troškovi proiz vodnje tog ... kuje mješavina (voćni vosak, laneno ulje i dezinfekcijsko sredstvo) ...

šumarski list 5-6/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

22 svi 2001 ... G o v o r č i n , S.: Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio ... SAŽETAK: Prostorno drvo (ogrijev, celulozno drvo, drvo za kemijsku pre.

šumarski list 5-7/1936 - hrvatsko šumarsko društvo

7 svi 2019 ... prostornih metara drveta za ogrijev, svega u vrijednosti od oko 7,000.000 ... revanju razvija oglje približno dvakrat večji toplotni učinek kakor drva. ... Najjače je razvijena pilanska industrija, koja ima 1104 pilane sa 30.700 ...

šumarski list 1-2/1960 - Hrvatsko šumarsko društvo

kalabrijski crni i francuski crni bor dalmatinski crni bor bosanski crni bor ! rumunjski crni bor dolina Cerne, 7 forma. 12 lususa sevenski crni bor krimski bor.

šumarski list 1-2/1981 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1981 ... 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. ... liriodendron, bambus, casuarinu i si. ... U prvoj godini su sadnice u N. R..

šumarski list 3-4/1957 - Hrvatsko šumarsko društvo

izdiferencirano celulozno drvo i drvo za lesonit ploče, to se isto drvo troši za obe ... Takva cijena nama itekako odgovara, jer su troškovi proizvodnje iverastih ...

šumarski list 11-12/1978 - Hrvatsko šumarsko društvo

đuju kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve ... tiranja bordoškom juhom počam od 6. ... stabilni sistemi za prskanje s cijevima.

šumarski list 12/1974 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz navedenog proizlazi, da je uz p = 20% ekonomičnija upotreba multi- ... Umjesto normalnog tamo je uveden pojam prosječnog učinka izvjesnog broja rad ... Branko Bosanac: Pravni aspekt upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička. Jezera;.

šumarski list 10-12/1981 - hrvatsko šumarsko društvo

9 lis 1981 ... Jarmina (3) ... Baza se nalazi na ušću rijeke Big Qualicum u Tihi ocean (istočna ... uz zakusku, u predjelu Vodice, gdje je i planinarski dom,.

šumarski list 8/1922 - Hrvatsko šumarsko društvo

Službene vijesti. w ... Službene vijesti. 553. Umrli su: Ing. Andrija Geschwind šumarski nadsavjetnik. ... Pregrada, Stubica don., Varaždin, Veliko Trgovište.

šumarski list 2/1953 - hrvatsko šumarsko društvo

tabela za ove glavne vrsti drveta: bukva, hrast, smrča, bor i jela. Tabele. 66 ... iz tabele I, koji niz masa, odnosno niz oblikovisina, treba upotrebiti za kubiciranje.

šumarski list 5-6/1917 - Hrvatsko šumarsko društvo

6 svi 2019 ... lovu. — Društvene vijesti: Dar pripomoćnoj zakladi. — Umrli. — Zaključni ... šumarski nadzornik u Varaždinu i Dragutin Hradil, nadšumar gra-.

šumarski list 6/1940 - Hrvatsko šumarsko društvo

geodezija se prvi puta spominje kod Platonovog učenika Aristotela, koji je živio od 384 ... Najstarije umjetne sprave u geodeziji izgleda da su sprave za usta ... tko izmisli i kakove nove zadatke, dioptra, koju sam konstruirao, neće ... Vjerojatno je Heron svoje vijke izrađivao tako, kako to opisuje. 295 ... Točak AB ima zube (si.

šumarski list 11-12/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

Za veće objekte bilo je predviđeno da se otkupna cijena dogovara u izravnim ... bazi bora, bakra i kroma djeluje fungicidno, insekticid- ... cio (Poir.) Mairc), curojapanski hibridni ariš (Larix *eurolepis. A. Henry) i za Veliku Britaniju autoktoni ...

šumarski list 9/1940 - Hrvatsko šumarsko društvo

borovih šuma za dobivanje terpentinskog ulja i kolofona. Izišle su uredbe ... izvesne vrste insekata, koje napadaju kod četinara baš iglice a etersko ulje nije u ...

šumarski list 5/1928 - hrvatsko šumarsko društvo

Pimpla instigator Fabr. U ove, ose najeznice crno je tijelo, noge crveno smeđe, ... Pimpla examinator Fabr. je osa najeznica nalik na vrstu P. instigator. Samo je.

šumarski list 3-4/1970 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 ožu 1970 ... za rad: jednom motornom pilom »Stihl-Contra«, jednom sjekirom za kresanje ... pomaganje svake akcije oko provedbe preventivnih mjera, kao i dužnosti gaše ... Sve potrebne informacije daje na Vaše traženje UNIKOMERC.

šumarski list 3-4/2005 - hrvatsko šumarsko društvo

8 ožu 2005 ... smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.) 3 ... stabala upotrijebljena je motorna pila Husqvarna. 362xP snage 3,4 KW. Mjerenje ... tekućina vrije i oslobađa ugljični dioksid koji gasi pla men. ... Može se dogoditi da se unutar plastike zrak samo ugrije, ali se.

šumarski list 11-12/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

23 stu 2004 ... unikomerc uvoz. Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica. Tel: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569. E-mail: [email protected] Br. 1 u svijetu STIHL ...

šumarski list 3-4/1950 - Hrvatsko šumarsko društvo

triumnitrat NaNCh), nišador (salmijak), amonijev klorid NHUCl i dr. Među tim (djelovanje soli je zna'tno slabije, rad sa njima je manje siguran, rastvor mora da se ...

šumarski list 9-10/1930 - hrvatsko šumarsko društvo

HONORARI za originalne članke 40 Din, za prevode 20 Din po ... neprestano samo pada (Vidi grafikone broja stabala za Bilo-Ooru, Pe ... Bukovi trupci: I. «.

šumarski list 8-9/1932 - hrvatsko šumarsko društvo

9 авг 2019 ... Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom ... krajevima. Između mnogobrojnih odličnih stručnih radova Ing. Hlavinke ... većim dijelom u vrtu za pokuse. U zemljama sa ... Šumarski kalendar". „Zakoni i propisi o.

šumarski list 2/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

Stroj za brušenje jednolično će brusiti svaki zubac, ako se rub ploče, koja brusi, točno giblje u krugu, neprekidno u istoj ravnini, i ako je pomak pilca prema.

šumarski list 2/1913 - Hrvatsko šumarsko društvo

rastopina, — u nazočnom slučaju modra galica, — kod koje je bakar ona sastojina ... uslijed sve to više rastućih cijena drvu sviju vrsti drveća, došli su napokon ...

šumarski list 1/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo

varijeteta unutar jedne vrste drveta, a drvo se po zakonu na* sleđivanja ... užitaka, trajnih uspomena i do celovitoga poznavanja naših Alpa, specijalno njihovog ...

šumarski list 10-12/1976 - Hrvatsko šumarsko društvo

25 lis 1976 ... Kod nas je metodom kopulacije kalemljenje običnog oraha, vršeno na podloge crnog oraha i na podloge običnog oraha. Uspjeh kalem.

šumarski list 7-8/1933 - Hrvatsko šumarsko društvo

SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljcne ... Najjasniju ćemo sliku međutim o tome ... Oskoruša (Sorbus domestica) ne uspi.