133 14.11.2014 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba ... - MORH

potrebama Oružanih snaga (u daljnjem tekstu kandidati za vozače). II. ... Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, Poznavanje i održavanje.

133 14.11.2014 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba ... - MORH - Srodni dokumenti

133 14.11.2014 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba ... - MORH

potrebama Oružanih snaga (u daljnjem tekstu kandidati za vozače). II. ... Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, Poznavanje i održavanje.

133 14.11.2014 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače ...

pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći temelji se na Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače i.

Pravilnik o načinu vođenja evidencija vojnih obveznika i ... - MORH

(1) Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike ... (2) Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica u koju je.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje ...

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA. 3788. Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04., 109/07. i.

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

3 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o osposobljavanju za ... - IPI

(2) Testovi za A i B kategoriju i potkategoriju A1 i B1sadrže 35 pitanja a testovi za kategorije/potkategorije C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D, DE. sadrže 45 pitanja.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći

(3) U kabinetu se ne može koristiti profesionalna medicinska oprema, kramerova udlaga, profesionalna nosila i sl. Član 7. (Mjesto obuke). (1) Crveni krst/križ BiH ...

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - BIHAMK-a

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ...

osposobljavanog radnika i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje radnika. (3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je u ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila - JP Ceste ...

(1) Vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za kategoriju A i potkategoriju ... (2) Testovi za A i B kategoriju i potkategoriju A1 i B1sadrže 35 pitanja a testovi za ... c) raskrsnice puteva sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer,.

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - Bihamk

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozaca motornih vozila _Sluzveni ...

o osnovama sigurnosti saobraćaja nacestama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) iovim Pravilnikom. (2) Osposobljavanje kandidata za vozača ...

3 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o osposobljavanju za vozaca ...

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način i vrijeme trajanja osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila, uvjeti i način rada autoškola i obrazovnih ...

registar ugovora -objava 2014. - MORH

12 srp 2019 ... STRELJANA LAS d.o.o.. 27-ruj-14. NND-203-14-325. BV-203-14-610. Nabava ... Sanacija elektroinstalacija za potrebe AS. "Vrapčanski potok".

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Zaštita na radu

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i ... položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu. Članak 12.

pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Abeceda zaštite

Abeceda Zaštite d.o.o.. Križna cesta 18, 10000 Zagreb. Telefon: 01/5803-711. Za tehnička ispitivanja i analizu. Korzo 30, 51000 Rijeka e-mail: zastita@zastita.

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik ...

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - Bihamk

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba sa ...

Član 2. (Uvjeti za dobijanje znaka pristupačnosti). Znak pristupačnosti može dobiti osoba s oštećenim eksremitetima, čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje.

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na ... - Općina Kaptol

osposobljavanju ostvaruju se u skladu s posebnim propisima. Prekid stručnog osposobljavanja. Članak 10. Pretpostavke za prijevremeni prestanak stručnog ...

pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove ...

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o ... odnose na građenje građevina i druge propise u vezi s poslovima vođenja ...

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - BIHAMK-a

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

pravilnik plovak 2014 - SRS BiH

Na izabranoj takmičarskoj stazi mora biti zabranjen ribolov (trening) najmanje 16 sati ... Premije liga u disciplini „Ulovu ribe udicom na plovak“ je pojedinačno ...

Pravilnik o zaštiti od požara 2014.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Dječjem vrtiću Bosiljak. (u daljem tekstu: ... odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Pravilnik o specijalizacijama (17/2014) - Ministarstvo zdravlja

31) nuklearna medicina; ... temperaturnih grčeva, anemije u djetinjstvu, smetnji zgrušavanja krvi, najčešćih parazitarnih bolesti u djetinjstvu, ... mora ovladati tehnikom tipične torakotomije i resekcije rebra. ... vadjenje osteosintetskog materijala.

PRAVILNIK O RADU F_ 01.10.2014 - za isprint - Jadrolinija

29 ruj 2014 ... radno vrijeme radnika u satima,. - radni staž do zaposlenja kod ovog Poslodavca,. - je li ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili na određeno ...

111 19.09.2014 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora ...

4 velj 2016 ... Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i ... O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, ...

107 05.09.2014 Pravilnik o sadržaju i trajanju programa ... - Azoo

5 ruj 2014 ... (1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za ...

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima - NN38 - 26-02.2014

donosi. PRAVILNIK. O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih ...

fizička osoba pravna osoba vrsta poslova iz čl. 2. Pravilnika vrijedi ...

arhitektura i nosiva konstrukcija. 03/2022. ... VUKUŠIĆ ARHITEKTI d.o.o. 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3. 12/2019. 51000 Rijeka ... Josipa Berse 6. 845. NFO d.o.o.. 2.1.3.

Uvjeti raspolaganja sredstvima maloljetnih osoba i osoba ... - Erste

1 sij 2016 ... i za zakonskog zastupnika (roditelja/skrbnika): ... njegova prava i obveze u pogledu raspolaganja imovinom njegova djeteta (npr. predočenjem.

03 pravilnik o upisu 2014 2015 - Dječji vrtić Vrapče

28 tra 2014 ... za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko ...

67 02.06.2014 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih ... - Azoo

2 lip 2014 ... PRAVILNIK. O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-. OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE. I. OPĆE ODREDBE.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, svibanj 2014 - Specijalna bolnica ...

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 16. sjednici održanoj ... Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i. - Jedinici ...

PRENAMJENA VOJNIH NEKRETNINA U HRVATSKOJ

PRENAMJENA VOJNIH NEKRETNINA U HRVATSKOJ. Kruno Kardov i Igor Tabak, ur. (2014) Kome propadaju bivše vojne nekretnine? Iskustva prenamjene u ...

zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i ... - ILO

ZAKON. O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I. ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

GIS model terenske prohodnosti vojnih vozila

17 stu 2016 ... GIS i Digitalni model reljefa. – polazište svih istraživanja. • Izvorni vektorski podaci za. DMR (DGU). Uklonjeni vrh. Popunjena. „rupa” ...

DOMOBRANSTVO V KONTEKSTU VOJNIH DOGAJANJ - svobodna ...

DOMOBRANSTVO V. KONTEKSTU VOJNIH DOGAJANJ darovali so fi tudi življenje. Sprejmi duše, katere se danes spominjamo. Odpri jim vrata zveličanja.

Zbornik 25 let - Zveza društev vojnih invalidov

objektih (bazeni, strelišča, balinišča, kegljišča) ali v naravi (pohodi ipd.). Društva ... Franc Beltram (predsednik 2003 - 2007, član 1999. - 2003, 2007 - 2011).

Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju ...

Programom stručnog osposobljavanja pripravnika treba predvideti da najmanje ... prestanak radnog odnosa; otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog; otkaz ...

Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih - Usluge bezbednosti i ...

da radnik ne sprovodi predviđene mere bezednosti i zdravlja,. - uzastopno povređivanje zaposleni u kraćem vremenskom periodu,. - i u drugim slučajevima.

mletačka organizacija tertiorijalnih vojnih postrojbi u dalmaciji od ...

Ključne riječi: Mletačka teritorijalna vojna organizacija, cernide i krajine, Dalmacija, Morejski rat,. Drugi morejski rat. Mletačke su vojne postrojbe u Dalmaciji i ...

dokumenti partizanskih jedinica i neprijateljskih vojnih formacija

mamo nikakove veze i vijesti od našeg II bataljona. ... Od Kalničkog odreda nemamo najnovije podatke. ... XI o. g. u 24 sata jedinice su se nalazile na odre.

dokumenti partizanskih jedinica i neprijateljskih vojnih ... - znaci.net

24. XI vodio je uspješne borbe sa manjim snagama ustaša koji su krenuli iz Varaždina prema Varaždin ... mamo nikakove veze i vijesti od našeg II bataljona. ... Prema najnovijim po ... gade. 2. XI o. g. u 24 sata jedinice su se nalazile na odre.

U Danilovgradu za desetak dana počinju radovi na izgradnji vojnih ...

26 окт 2018 ... Izvršni direktor stambene zadruge ,,Odbrana“ Mladen Burić i izvršni direktor građevinskog preduzeća ,,Unipred“ iz Bijelog Polja, Savo Lukić, ...

Usporedba novih i starih vojnih topografskih karata u mjerilu 1:50 000

Kartografska projekcija: poprečna Merkatorova. (UTM), 6˚zone, mo =0.9996. • Koordinatni sustav: pravokutne koordinate UTM mreže. • Mjerilo 1:50 000. VTK50 - ...

društvene prilike i svakodnevlje zadra u pozadini vojnih ... - darhiv

Tijekom gotovo 400 godina mletačke uprave u Dalmaciji, grad Zadar bio je ... ribolovni pribor,367 a koliko je nastavak poslovanja značio pojedinoj obitelji govori ...

društvene prilike i svakodnevlje zadra u pozadini vojnih zbivanja za ...

prodaja te uopće kretanje cijena jer samo oni bacaju pravo svjetlo na moć kako ... građani i pučani u Zadru“: 172-185; Maja Novak–Sambrailo, „Matrikula ...

slovni^ni pristop k vizualni komunikaciji: vizualna analiza vojnih ...

komunikacijske dejavnosti je tudi vizualna komunikacija pre`eta z odnosi mo~i in ideologijami (Machin 2013: 347), vendar pa tudi vizualne podobe ideologije.

07.10.2014. «Голубой коридор – 2014» стартовал 6 октября 2014 ...

Балтиа - Адриа» стартовал 7 октября 2014 года в новом конгрессно- ... перед вами всего две машины - плохая реклама для метана. Вот и выходит: ...

slunj - MORH

okoliš za vojno vježbalište «Eugen Kvaternik» Slunj, M7-0403-02-010. Temeljem gore ... Karta rasporeda stanovništva u gravitacijskom području poligona u ...

osrh - MORH

25 lis 2017 ... pravcu kretanja, kolona vozila s hrvatskim specijal- cima napadnuta je ... vojarna u Slavonskoj Požegi gdje se nalazio Auto- mobilski nastavni ...

Preuzmite PDF - Strategos - MORH

2 pro 2019 ... Croatian Intelligence Community (1990-2014). U: De Graaff, B., Nyce, J. M. ... (2004). Organizacijska kultura. Varaždin: Fakultet organizacije.

DPR_savjetovanje_zbirno izvješće_25112014 - MORH

15 ruj 2014 ... Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od ... ulogu i zadatke MORH-a, OSRH i obrambeno-sigurnosne industrije u ... objavljene ili uopće spominjane kao ikakvo zasebno štivo). Zakonom o ...

Vojno pomorstvo - MORH

www.fesb.unist.hr. Ruđera Boškovića 32, 21 000 Split tel. 385 (0) 21 305 777. POLICIJSKA AKADEMIJA www.mup.hr. Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb.

croatian soldiers - MORH

CROMIL MARCH 2009. Defense Minister of the Republic of Croatia. Branko Vukelić and KROKO - Internacional. Director and holder of the contract of the.

Ministarstvo obrane (MORH)

16,22 spis svežnjevi. GRADSKI. SEKRETARIJAT. ZA NARODNU. OBRANU obično - str.pov. (različite ... DUBROVNIK. 1986 ... URED ZA OBRANU. KRAPINA.

prilog_1-13_30112018 - MORH

aplikacija izračuna energetske vrijednosti jela bazira se na masenoj jedinici mjere - kg. Grupa: 02 Mliječna jela. R. br. ... VARIVO OD GRAHA S TJESTENINOM (PAŠTA - FAŽOL). 17. VARIVO OD LEĆE ... SIPAK DALMATINSKI. 15. ŠLJIVE. 16.

2009. godina - MORH

laboratorija (Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar). Parametri na koje su uzorci bili ispitivani i rezultati analiza su dani u tablicama 1, 2, 3, 4 i 5. Tijekom ...

jackal stone 09 - MORH

NOBLE MIDAS. The b. MODERNIZATION. Quite some tim. Five years ago the “Krila Oluje” acro group per- formed for the first time. That was in 2004 in Zadar.