univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije doktorska ...

(AD, NR 28. 8. 1966)23. Obenem pa je odmevalo tudi med družbeno-političnimi prominentnimi kadri in uradi.24. Največja zasluga pisma, ki je sprožila debate in ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije doktorska ... - Srodni dokumenti

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije doktorska ...

(AD, NR 28. 8. 1966)23. Obenem pa je odmevalo tudi med družbeno-političnimi prominentnimi kadri in uradi.24. Največja zasluga pisma, ki je sprožila debate in ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije università ...

con La spada di Shannara di Terry Brooks che pubblica il primo vero e proprio best seller del genere. ... Ime vetra: Prvi dan Kraljemorčeve kronike. [traduzione ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

ẹ 'ime'). < ń skupaj z n pred samoglasnikom (n j) (ˈpuːnja 'pest'). < ĺ skupaj z l pred samoglasnikom (l j) (sˈˈ. 'stelja'). < epentetski j pred č (ˈnuojč 'noč', ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta doktorska disertacija ...

okrużena bojama. jedino tama może ućiniti da u svijetu nestanu boje; boje postaju ... na osnovu ćega autori predlażu crtanje ili slikanje Plesa sjena; Improvizacije u paru, ... Libro illeggibile NA-1 - knjiga otisnuta u boji na prozirnom papiru uz naslovnicu s. 31 ... i u paru (prikazano na slici 41), fluorescentnim akrilnim bojama.

Doktorska disertacija Tanja Pavlič - Univerza na Primorskem

učiteljice, pojmovanja učiteljic, pristopi učenja in poučevanja, šolska klima ... 2015, http://sl.wikipedia.org/wiki/ Dru%C5%BEina- pojem družine. Popp, U. (2004).

doktorska disertacija - Fakulteta za uporabne družbene študije

Burke, Johnson Robert, Anthony John, Onwuegbuzie in Lisa Ann, Turner. 2007. ... Umrla pa je zaradi raka na jetrih, za mene pa je bil to zelo hudi udarec.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA ... - UP FAMNIT

vulje s pitagorejskim hodografom (PH krivulje). V uvodu so predstavljene osnovne de- finicije, kot so parametricna krivulja, regularna parametrizacija in razlicne ...

univerza na primorskem fakulteta za management magistrska ...

26 avg 2019 ... MARIJA LENARČIČ. KOPER ... Marija Lenarčič. Koper ... Oseba L1 na to temo doda: »In v bistvu največja megla je bila prevrednotenje zalog.«.

univerza na primorskem fakulteta za management rok kocjančič ...

6 feb 2019 ... Verižni indeks za 2018. - 98,17 98,20 93,04 81,03 104,01 84,13 107,78. Indeks 2018 glede na 2017. 102,43 112,25 117,04 135,14 101,32 88 ...

univerza na primorskem fakulteta za management zaključna ...

23 okt 2017 ... KOPER, 2017. MA. Š ... idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in ... katalog poletne kolekcije (Calzedonia, 2017). ... prav tako so imeli franšizo Goldenpoint, ki ni uspel, tudi Palmers in Yamamay sta se.

univerza na primorskem fakulteta za management matevž podobnik ...

6 dec 2019 ... 2.6.2 Primer uporabe v izbranem podjetju Ikea . ... Za razliko od aplikacije lahko s pomočjo ogledala izdelke, ki nam ustrezajo, naročimo.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Simetrija skozi različna področja ... Preglednica 2: Znanje o simetriji po izvedenih dejavnostih (zrcalna simetrija) .

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo aja ...

poznavanje osnovnih, drugotnih barv, komplementarni kontrast in toplo-hladni kontrast. Namen magistrskega dela je na podlagi prebiranja strokovne literature ...

univerza na primorskem fakulteta za management sara špegel ...

10 sep 2014 ... Ključne besede: plemenite kovine, zlato, srebro, odločanje, dejavniki, nakup, ... pridobili okoli 25.000 ton zlata (Zlatarna Celje 2014b).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo ana ...

ZAHVALA. »Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju ...

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

11 mar 2014 ... Za zmanjšanje deleža uporabe piratskih izdelkov si prizadevajo mnoge organizacije oz. ... 28 Dostopno na http://www.partis.si/prijava (27. 7.

univerza na primorskem fakulteta za management tadeja pačnik ...

18 avg 2016 ... 2.3.4 Razlike med kvantitativno in kvalitativno raziskavo . ... raziskav v povezavi s kvalitativno in kvantitativno paradigmo. Orišemo tudi ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

Elementarne igre so velika skupina iger, ki jih vzgojiteljice uporabljajo pri ... Vsako obliko štafetne igre v isti vadbeni enoti večkrat ponovimo, saj metodika.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomsko delo sandra ...

Izvedli smo tehnike: avtogeni trening, joga za otroke, EFT metoda, Bachovi cvetni ... Šilc (2012) navaja, da se otroci zelo hitro odzovejo na tapkanje, kadar pri ... Bujišić, Gordana (2005): Dijete i kriza : priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga blaž ...

Hvala Marku Trobevšku za lektoriranje besedila, Vesni Elikan za prevod izvlečka v ... V teoretičnem delu sem obdelal teme animacije, animiranega filma in te ... pozornosti in načrtovanja, saj zgolj ena izpuščena faza pomeni napako v gibanju.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomsko delo zala ...

Črna murva cveti v maju. Drevo je lahko enodomno ali dvodomno, vendar so cvetovi enospolni, a na vejah različno razporejeni. Črna murva je dobila ime po ...

univerza na primorskem fakulteta za management tjaša rigler koper ...

16 mar 2018 ... jakne so novodobna uniforma – danes se ženske oblačijo zelo ... zaostajajo za hitro modnimi podjetji, kot so Inditex, H&M, New Look, Mango,.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo sanja ...

Viktor Emil Frankl, ki je zaćetnik teorije o smislu življenja kot utemeljenosti in ... izvod knjige, v kateri je zapisal temelje svoje teorije in terapije. Izjemno težka leta ...

univerza na primorskem fakulteta za management maja rutar koper ...

20 avg 2015 ... Dober tim predstavlja konkurenčnost organizacije. Timsko delo doprinese več znanja ter hitrejšo izvedbo nalog. Diplomska naloga obravnava ...

univerza na primorskem fakulteta za management tanja selič koper ...

9 sep 2019 ... komuniciranja podjetja MASS, d. o. o., ki deluje in posluje v trgovski dejavnosti z obutvijo. Na ... KERN MASS, trgovina z obutvijo, d. o. o. (5 %),.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo anja ...

Avtorja: C. A. Michelini in G. Mantegazza. Prevod: M. Arhar. Ilustratorka: A. Curti ... Košiček, Marijan (1992). Otrok, moja skrb. Maribor: Obzorja. Lavrenčič Vrabec ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UP FAMNIT

Ključne besede: čuječnost, integrativna psihoterapija, uglašenost, zavedanje, sprejemanje, integracija, terapevt, klient, odnos. Izvleček: Čuječnost je koncept, ...

Borstnik_Anja_23082016_koncno (3) - Univerza na Primorskem

Emil Nolde: Ples okrog zlatega teleta ... Henri Matisse: Rdeči atelje, 1911 ... avtorjev. Največkrat so navedeni Claude Monet, Henri Matisse, Jackson Pollock,.

geografija 1 - FHŠ - Univerza na Primorskem

V magistrski študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpišejo kandidati, ki so: a) diploma s področja geografije na študijskem programu 1. stopnje; ali.

Pedagoška psihologija - UP PEF - Univerza na Primorskem

Pedagoška psihologija *Elektronski vir : interno gradivo za ... VIRI IN LITERATURA. 78 ... Interno gradivo Pedagoška psihologija avtorice Sonje Čotar Konrad ...

uporabna psihologija - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

Primeri iz psihološke literature, ki uporabljajo napredne statistične metode. Ime predmeta: ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA. Število ECTS kreditnih točk: 3.

Olea europaea - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

Študijski program: Sredozemsko kmetijstvo ... Posledično se je proizvodnja oljk pred kratkim začela v ... ter Oceanija z 0,2 % pridelave oljk (FAOSTAT, 2017).

The Eurovision Song Cont - Univerza na Primorskem

BY NON-ENGLISH SPEAKING COUNTRIES IN ESC LYRICS FROM 2014 ... jazz ballad Amar pelos dois, performed by Salvador Sobral, who (in his winner's.

univerza na primorskem - Slovensko ogrodje kvalifikacij

Polonca Miklavc Valenčič. Slava Pevec Grm. Sofinancerji projekta: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Ministrstvo za visoko šolstvo, ...

vaje iz morske botanike - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

skupina polnovaljastih alg: steljka je sestavljena iz osrednjega dela in iz skorjastega dela,. - skupina nitastih alg: v to skupino je vključil vse alge z nežno nitasto ...

krajši opisi predmetov - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

evolucijska psihologija ter specifična poglavja evolucijske psihologije, kot so npr. ... evolucijski psihologiji, evolucijska psihologija in razlike med spoloma, ...

Solid-state disk - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

19 apr 2012 ... vsebuje gibljive dele, ter polprevodniški disk (ang. solid state disk ... Velika napetostna razlika med ponorom (ang. drain - Vd) in virom (ang. source - Vs), Vd ... HDD-and-SSD-Combo-Into-a-Hybrid-Storage-Drive-181725.shtml ...

fatmir ahmeti 2011 diplomska naloga univerza na primorskem ...

7 jul 2011 ... Ključne besede: kava, surova kava, trg surove kave, značilnosti kave, ... Segafredo Zanetti, Segafredo Espresso, MJB, Chase & Sanborn in še ...

up – letni program dela za leto 2016 - Univerza na Primorskem

7 jul 2016 ... Nada Zajec, univ. dipl. ... Izgradnja in oprema ... V okviru tega bo pripravljenih 15 predavanj, glasbena in plesna prireditev, 5 okroglih miz in 3.

doktorska disertacija - Repozitorij Medicinskog fakulteta

njihov utjecaj na trudnoću ovisi o njihovoj veličini i smještaju. Miomi mogu rasti ... Međutim, jedini test koji je trenutno standardiziran je test za antikardiolipiska ... 97. 266. Reznikoff-Etievant MF, Edelman P, Muller JY, Pinon F, Sureau C. HLA-.

Karninčić doktorska disertacija - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

kadeta i posebno za uzrast juniora, korištena je univarijatna analiza varijance za ponovljena mjerenja (Fisherov LSD test). Iste zaključke izveli smo kod oba ...

Danijel Radošević, doktorska disertacija - Repozitorij Fakulteta ...

univerzalni skriptni jezici (eng. Universal scripting languages). Komandni skriptni jezici predstavljaju najstariju klasu jezika skripata. Pojavili su se. 60-tih godina ...

Saso Murtic - doktorska disertacija 2012 - Fakulteta za uporabne ...

Knez, Matjaž, Cedilnik, Marko in Semolič, Branko (2007): Logistika in poslovanje logističnih podjetij. Celje: Fakulteta za logistiko Celje. Zbornik referatov. 85.

investicijske študije kot osnova za odločanje - Univerza v Ljubljani

2.6 Investicijska študija in investicijski programi. ... investicijska študija, gradivo na mestnem svetu MOL, zakoni, predpisi, standardi ter interni dokumenti. MOL. 1.

Ekonomska sociologija - Fakulteta za uporabne družbene študije

Predmet: Ekonomska sociologija. Course title: Economic Sociology. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik.

diplomska naloga - Fakulteta za uporabne družbene študije

psychiatrist and psychotherapist Viktor Frankl. ... Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije, je o sodobnem svetu povedal, da »/… ... Ljubljana: Mladinska knjiga.

OKTOBER 2018 - Fakulteta za državne in evropske študije Nove ...

1 okt 2018 ... Paketi študijske literature 2018/2019 . ... Vabilo na akademski forum ob izidu nove knjige dr. Letnarja Černiča .

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

pamfletiziral, ambicionira, principalne, defenziva, insinuacije, budžetni, ultramontan, humanitarnega, denuncirati. Z nemškimi izrazi občasno prevaja nekatere ...

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

Citiranje - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Knjižnica UL PeF. 1. Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Popravljena in dopolnjena verzija (datum osvežitve 23. 2. 2018). Uvod.

Glasoffil 14 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

erotične poezije in njegovo dopisovanje s prijatelji, kjer odkrito govori o erotičnih stvareh. Kristina Zajc in nataša Detič. Boris Pahor (Foto: nejc Ivančič). Pogovor ...

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO ...

podjetju Mobitel, 3% anketiranih se spomni oglasa za kozmetiko, prav tako 3% ... za toplice (2%), ustno higieno (2%) te oglaševanje za popuste trgovine Spar.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

1.3. izbira psa - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Mogoče imamo občutek, da je naše nebesedne komunikacije malo, vendar ... vzpostavijo preko dela in komunikacije. Ker psom ni ... Ljubljana: Dedal. Čotar, S.