crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiţevnost avgust ... - iccg

I slijepi za stope bivšega života. Njima ćemo ići. Pročitaj stihove i uradi 26. zadatak (A, B). Pročitaj odlomak iz Andrićevog romana Na Drini ćuprija i uradi 24. i ...

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiţevnost avgust ... - iccg - Srodni dokumenti

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiţevnost avgust ... - iccg

I slijepi za stope bivšega života. Njima ćemo ići. Pročitaj stihove i uradi 26. zadatak (A, B). Pročitaj odlomak iz Andrićevog romana Na Drini ćuprija i uradi 24. i ...

CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I ... - iccg

[5]. 2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti održade se pod jednakim uslovima i na isti način za sve učenike devetog razreda osnovne škole. Ispitni materijal bide ... oštedenje šifre na test-knjižici.

crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost - iccg

ima manje od 225 riječi, NE ČITA SE UOPŠTE, a na 330. riječi PRESTAJE. ČITANJE). • Esej će se ... 1 bod. 12. Objasni značenje frazeologizma uhvatiti maglu. ... 1 bod. 26. Epizoda Gorskog vijenca u kojoj vojvoda Draško govori o boravku u Mleci- ... ljubav propada uzalud kao sunčeva zraka koja je pala u jamu. A i ja sam ...

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost - iccg

Pročitaj pažljivo pjesmu Voćka poslije kiše i odgovori na pitanja 8, 9, 10 i 11. Voćka poslije kiše. Gle malu voćku poslije kiše: Puna je kapi pa ih njiše. I bliješti ...

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezikiknji ž evnost - iccg

2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i ... pod jednakim uslovima i na isti način za sve učenike četvrtog razreda gimnazije.

kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni ...

ko u bosanskom, ili odvojeno pisanje ne ću u hr- vatskom, češća ... opklada oklada opklada ormar. - ormar orman/ormar oskvrnuti/oskrnaviti. - oskvrnuti/ ...

1 BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I ... - PZTZ CMS

Složena rečenica; Red riječi u rečenici; Intonacija rečenice. • Sklapanje rečenica ... Bosanki, hrvatski jezik u 19. st. – period ... LEKTIRA*. • Onore de Balzak Čiča Gorio. • L.N. Tolstoj Ana Karenjina. • A. Kovačić U ... Becket U očekivanju Godota.

Bosanski, hrtvatski, srpski jezik i književnost - MON KS

-Analiza NPP-a i odabir nastavnih jedinca. -Organizacija konstitutivnog ... -Sergej Jesenjin : Pjesma o kuji ili. Skender Kulenović : Gromovo đule;. VII razred:.

Priprema za čas iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski ... - MON KS

Razred: IV. ○ Tema: “Hasanaginica” ... kritička analiza narodne balade. ○ - izvršiti ... prezentirati originalnu scenu iz dramskog djela ”Hasanaginica” i zbivanja u ...

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI TERMINOLOŠKI ...

061.1EC (038). TERMINOLOŠKI rje~nik europskih,evropskih integracija : englesko - bosanski,hrvatski, srpski = Dictionary of European integration terms :.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

bosanski i hrvatski jezik i književnost - PZTZ CMS

Sve vrste govornih i pismenih vježbi u funkciji su pouzdanog jezičkog ispoljavanja. Zato punu ... Vrste lirskih pjesama. Stih ... Bošnjačka usmena lirska pjesma.

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

Hrvatski jezik[1]. Srpski jezik[2] ... SLOVENI. SLAVENSKI JEZICI. SLOVENSKI JEZICI ... *RJEČNIK JE AUTORIZIRAN, ON GA JE AUTORIZIRAO. *AUTORIZIRAN ...

Bosanski jezik – Bosnisch hrvatski - Bildungsserver Berlin

Der Slavski Kolač besteht aus süßem Hefeteig und wird mit Blüten, Blättern, Vögeln, Wein- trauben und religiösen Symbolen verziert. Er gehört zum serbischen ...

Bosanski jezik – Bosnisch hrvatski – Kroatisch Црногорски језик ...

Guten Morgen! Dobro jutro! Добро јутро! Gute Nacht! Laku noć! Лаку ноћ! Auf Wiedersehen!

crnogorski - iccg

JEZIK I KNJIŽEVNOST ... postupak provjere znanja regulisan je Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja učenika ... [5]. 2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti održade se pod ... Udžbenici za VII, VIII i IX razred osnovne škole za predmet Crnogorski – srpski, bosanski, ...

SCENARIO ZA OGLEDNI ČAS Nastavni predmet Crnogorski-srpski ...

21 мар 2014 ... BRZALICE: I) U DVORIŠTU CIČE KUČIĆI, MJAUČU MAČIĆI, PIJUČU PILIĆI I ĆUĆORE VRAPČIĆI. II ) OTRČAO ČOBANČIĆ U DUĆANČIĆ DA ...

engleski jezik - iccg

Ponuđen je i primjer testa sa shemom za ocjenjivanje. ... 11. UPUTSTVO. Test iz stranog jezika sastoji se od tri dijela: čitanja, leksike/gramatike i pisanja.

njemački jezik - iccg

3. Mit welchen sprachlichen Formen sollte man am besten Kritik äußern? a) Mit den Modalverben sollen und müssen. b) Mit dem Konjunktiv II in der Sie-Form.

ruski jezik - iccg

Циљ тестирања лексике и граматике је провјера способности ученика и да се адекватно и правилно изражавају на нивоу ријечи и фраза везаних за ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

maternji jezik iknji ž evnost - iccg

funkcionalni ili umjetnički tekst odgavorajući na pitanja u vezi sa pročitanim tekstom sljedeće vrste: zvanični (službeni) poziv, zahvalnica, molba, žalba, javno ...

BOSANSKI JEZIK

HASANAGINICA: Majko! MAJKA: Ne plači, ćerce! Grehota je plakati. HASANAGINICA: Što ću? MAJKA: Na nama je da sve podnesemo. Poslušaj brata kako bi i ...

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kemal Mahmutefendić: Sve moje cipele. - Irfan Horozović: Inspektor vrtnih patuljaka. - Ahmet Hromadžić: Zlatorun. - Mevluda Melajac: Jorgovani. - Ivo Andrić: ...

Crnogorski jezik kao nematernji 6 - ZUNS

Nove riječi, gramatičke strukture i pra- ... Pravopis: Prezentovati da se lična zamjenica Vi piše velikim slovom, kao i njeni drugi oblici ... prave čestitku i pišu tekst čestitke na po- ... Nova Godina, Bajram, Božić. 3. ... čestitka: Srećna Nova godina!

Crnogorski jezik kao nematernji 5 - ZUNS

Priprema – Na osnovu pozivnice i čestitke analizirane na prethodnom času, podśetiti se elemenata ... Srećna ______ Nova godina! – ti. (ti). Čestitali smo ... Rješenje kolone B je: Rješenje kolone C je: Nova godina. Osmi mart. Božić. Osmi mart ... Gramatički ciljevi: glagolsko vrijeme prezent; pravopisna pravila. Priprema ...

Crnogorski jezik kao nematernji 3 - ZUNS

diozapisa Rođendanske pje sma s CDa iz Muzič ke kulture. ... sci podrazumijeva pisanje rođendanske pozi v ... zadatka sličnom pisanju pozivnice, učešće na.

crnogorski jezik kao nematernji vii - ZUNS

Crnom Gorom. 4. U carstvu biljnoga i životinjskoga svijeta. 3. Kako i kad stići. 4. Porodica. 4 ... Los Anđeles zovu Grad Anđela jer na španskom jeziku baš to i ... dvije epizode serijala „Mala kreativna radionica“ s ... Oprezno je prišla vratima. 4.

STRUČNI ISPIT Jun 2018. ENGLESKI JEZIK Rješenja ... - iccg

STRUČNI ISPIT. Jun 2018. ENGLESKI JEZIK. Rješenja. SLUŠANJE. 1.1. 1. TRUE 2. FALSE 3. TRUE 4. FALSE. 5. 2 BODA. A. The family fed the animals (with) ...

ITALIJANSKI JEZIK IX RAZRED APRIL I 2019 RJEŠENJA 1.1. - iccg

ITALIJANSKI JEZIK. IX RAZRED. APRIL I 2019 ... Nedostaje dva ili više zatjeva. Forma teksta. 1 bod upotrijebljena je odgovarajuća forma teksta. Gramatika.

Bosanski jezik - Šesti razred OS

uočavanje motiva, emocija i pjesničkih slika u lirskom tekstu; ... Sejdefu majka buđaše ... Razlikovanje komičnog, ironičnog i satiričnog u dramskom tekstu.

bosanski jezik i pismo bosančica

Iako nestručnjak za jezička pitanja, odavno prikupljam građu o bosanskom jeziku i pismu bosančica, koja nepobitno potvrđuje njegovo dugovječno postojanje i.

bosanski jezik - Glas Srpske

27 мај 2016 ... Bi}e to repriza finala od prije dvije go- dine, kada je Atletiko bio ... 16.20 Supertalent. 17.00 Vijesti. Nove TV. 17.10 Supertalent. 19.15 Dnevnik.

Crnogorski jezik i književnost - Zavod za školstvo

Crnogorski jezik i književnost. 2. Predmetni program. CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. I, II, III i IV razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo.

SRPSKI JEZIK

qudima za|e staklo u srce, a otad im ono beja{e kao led. ... klizale niz staklo. ... praskele, tut kele, desetica. BUMBAR. Bumbar,. Delipar,. Seo car. Na kantar,.

bosanski jezik 2013 - Univerzitet u Tuzli

sastav složene rečenice niti da između klauza uspostave određene značenjske ... Vidjeli smo da primjeri (1) i (2) pokazuju da se upitne rečenice “ugrađuju” ... da je u tom smislu pridjev ekspresivan i da u pjesmama ima višestruko pozitivno.

Bosanski jezik i književnost - Prvi razred

Antička grčka književnost. (13 2). Osnovne informacije o razvoju, vrstama, tematici, predstavnicima i osobenostima antičke i rimske književnosti. 1.

bosanski jezik 2014 - Univerzitet u Tuzli

loptica za gonjenje muha naziva MUHOMLAT. Dakle, ne treba biti protiv ZRAKOMLATA niti pak za njega, tek zrakomlat treba staviti na pravo mjesto u jeziku, ...

bosanski jezik 2012 - Univerzitet u Tuzli

Sadašnji particip u engleskom vs. glagolski prilog sadašnji u bosanskom jeziku /. Present Participle in English vs. glagolski prilog sadašnji (“Present Verbal ...

Nastavni predmet: Bosanski jezik i književnost

c) Zadaci nastavnog časa: 1. OBRAZOVNI: proširiti znanja iz oblasti jezika vezana za glagole i glagolska vremena (prošlo, sadašnje i buduće vrijeme); uvježbati ...

Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida

Mehlem za uvo (Zakon 'haka' i refleks 'gluvizma') ....................... 37. Aždaje iz jendeka (Bhs. normativne kontroverze) .........................59. Bosanske hûdē hudòvice ...

lingua montenegrina - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

do – u selu Gornji Orahovac, Boka Kotorska (Nakićenović S. 1913);. Ivanova dolina ... terapija, poezija je postajala lijek; književni tekst služio je kao momenat.

O Indeksaciji Liflet MNE crnogorski jezik .pdf 1.77 ... - Parks Dinarides

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida osnovani su krajem ... Ova aktivnost se sprovodi u okviru partnerskog projekta “Zaštićena područja za ...

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA BOSANSKI JEZIK U TREĆEM ...

Narodna bošnjačka priča: Đul - Fatima. Jermenska bajka: Tumačenje snova. Hans Kristijan Andersen: Djevojčica sa šibicama. Aleksandar Puškin: Bajka o ...

PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. FILOZOFSKI FAKULTET. TEST IZ BOSANSKOG JEZIKA. (za ak.2009/10. od 7.7.2009.) 1. Dopunite nepotpune naslove djela: a) Herman ...

nastavni plan i program za bosanski jezik i književost ... - MON KS

Nastavna jedinica Pjesma I.V.Rorić se ne realizuje (prebaciti u 5.razred). - Nastavna jedinica ... FEBRUAR- Druga pismena vježba ... neizrečeni subjekt. Priloške ... predikata. Uočavanje priloških odredbi u rečenici. Prepoznavanje rečenica s.

JASMIN HODŽIĆ, BOSANSKI JEZIK: STATUSNA PITANJA ...

UNIVERZITET U SARAJEVU). Ovaj tekst je licenciran s Creative Commons Attribution 4.0 International License. ... kao takva sama sebi dovoljna. Već od samog ...

nastavni listic - srpski jezik

шећер, со, село, песма, аутомобил, лутка, свеска, паче, огледало. ИМЕНИЦА. МУШКИ РОД. ЖЕНСКИ РОД. СРЕДЊИ РОД. 8. Напиши властите именице ...

Alati za srpski jezik - Sberbank

10 авг 2018 ... uslovi poslovanja koje Sberbank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: ... osnovu procene kreditne sposobnosti, Klijentu pusti u tečaj odobreni ...

Srpski jezik - Завод за вредновање

2.2.1. Општи осврт на оствареност учења у области Књижевност .. ... Тако постављеним предметним исходима, који се утврђују за сваку годину/разред ... Има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. ... садржајима школских програма (за филолошке гимназије, гимназије општег ...

srpski jezik - Министерство за образование

kaputi, blatwave cipele. De~ak jo{ ... Ja najvi{e volim fudbal, zato {to on okupi moje najboqe ... I sve druge devoj~ice su rekle kako najvi{e vole lutke i krpice, a svi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDMET: BOSANSKI JEZIK RAZRED

upoznavanje, čitanje i analiza popularnih i informativnih tekstova, kao i enciklopedija i časopisa sa djecu; ... pjesme: Zaljulja se mostarska munara, Šta se čuje iza grada, Snijeg pade na behar na ... Semka Torlak: Stope po kaldrmi.

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture - Peti razred OS

nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Član 1. Ovim pravilnikom ... na razlikama.) Promjenjive vrste riječi (značenje i vrste), padeži, ... diferencirati zadaci za vrednovanje učeničkog izraza. II. OSTVARIVANJE ...

1. »Bosanski turski učitelj« je prva dvojezična, tj ... - Institut za jezik

»Bosanski turski učitelj« je prva dvojezična, tj. tursko-. -bosanska i bosanska-turska gramatika, koju je napisao Ibrahim. Edhem 'Berbić i objavio u Carigradu ...

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik u četvrtom ...

Antoan de Sent Egziperi: Mali princ (odlomak). Oskar Vajld: Sretni ... direktno izražava osnovna misao, piščevi stavovi i stavovi likova;. • izbor karakterističnih ...

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za 1. razred ...

književnosti u Republici Srbiji, za prvi prazred srednje škole. Ciljevi i ... ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE. I razred ... Eshil: „Okovani Prometej“ (izbor), 1. 14.

Program nastave i ucenja - Bosanski jezik - Prvi razred OS

nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su ... (poznavanje slova, čitanje i pisanje), slijedi formiranje individualnih tabela sa ... Čitati s razumijevanjem znači: razumjeti riječi, izraze i rečenice, sadržaj teksta, uočiti.

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za 1. razred OŠ

„Džak sunđera“-narodna basna. O. 81. Čitamo i ... „Cvrčak i mrav" La Fonten. O. 110. „Cvrčak i mrav" La ... „Lisica i roda" narodna basna. U. 115. „Mamina kosa" ...