prof. dr. sc. Željko Potočnjak doc. dr. sc. Ivana ... - Pravni fakultet

25 tra 2014 ... Poslodavca. Poslovno uvjetovani. Osobno uvjetovani. Uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. ▻ Posebni razlozi za redoviti otkaz:.

prof. dr. sc. Željko Potočnjak doc. dr. sc. Ivana ... - Pravni fakultet - Srodni dokumenti

prof. dr. sc. Željko Potočnjak doc. dr. sc. Ivana ... - Pravni fakultet

25 tra 2014 ... Poslodavca. Poslovno uvjetovani. Osobno uvjetovani. Uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. ▻ Posebni razlozi za redoviti otkaz:.

Prof. dr. Željko Bartulović Ur. 15. 12. 2008. Pravni fakultet ... - CHDR

15 pro 2008 ... Rijeka i Sušak postaju dio Države SHS, ali ih talijanska vojska okupira, ... 44; Novi List, br. ... na srbijanski hegemonizam”, Jugoslavenski list, XI/10. VI. ... Preko) i Dikla kao i prijenosa državljana Kraljevine SHS koji su umrli u.

prof. dr. sc. Željko Bačić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11 pro 2018 ... Panel - Primjeri dobre prakse. Željko Bačić,. Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet. 6. i 7. prosinca 2018., Hotel Dubrovnik, Gajeva 1 Zagreb ...

Prof. dr Miodrag Vuković - Pravni fakultet

Ime i adresa poslodavca Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija, Evropski centar za mir i razvoj, Beograd, Republika Srbija. Datumi 2009-2013. Zanimanje ili ...

Prof. Dr. Željko Jurić Prof. Dr. Gregory John von Winckel [1] J. E. ...

Dr. Željko Jurić. Other staff. Prof. Dr. Gregory John von Winckel. Course goals. The course should provide an overview on a wide range of methods for various ...

Prof. dr. sc. Dionis Jurić Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ...

podružnica inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske. ... državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje.

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

Željko Pavić. Katedra za sociologiju, FFOS. Predavanje će se održati u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine s početkom u 18 sati u prostoriji 54 (2. kat) Filozofskog ...

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Prof. dr. sc. Željko Šitum Anto Čabra - FSB

Površina loptice. Av mm2. Efektivna površina strujanja zraka kroz ventil ... Elektromagnetski dvopoložajni ventili najjednostavnije su izvedbe od sva tri navedena ...

Prof. dr. sc. Željko Šuman Sveučilište u Mostaru UTJECAJ ...

Pojam globalizacije, ma koliko bio pomodan i gotovo klišej, još uvijek nije potpuno jasan i dobro definiran. U svakom slučaju, globalizacija nije tek puki ...

Prof.dr. Željko Poljak: Planinarska medicina i ... - HPD Zagreb-Matica

Podatak o tome može se pročitati u uputi priloženoj lijeku. Planinarska medicina i higijena. Praktični savjeti za običnog planinara prof. dr. Željko Poljak, Zagreb.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

Prof.dr.sc. Ivana Čuković Bagić - Hrvatska Komora Dentalne Medicine

Željko Verzak. Preventivni programi za ... Preventiva u implantologiji. Željka Lovrić dr.med.dent. ... univ.mag Željko Rotim dr.med.dent. Može li se prehranom ...

Doc. dr. sc. Željko Šitum Katedra za strojarsku automatiku Fakultet ...

Željko Šitum. Katedra za strojarsku automatiku. Fakultet strojarstva i brodogradnje. Sveučilišta u Zagrebu. Tel: ( 385 1) 6168 437,. Fax: ( 385 1) 6168 351.

MAGIST RAD Željko Maslovar - Fakultet za Mediteranske poslovne ...

vidljiv način se ispoljavaju kič i snobizam, dvije pojave izrazito prouzrokovane poremećajima u sistemu vrijednosti. Kič je izraz težnje za homogenizacijom, ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ŽELJKO ... - EFRI

35. 4.5.3. Keksi, čajna peciva i vafli. ... 2. Napolitanke,. 3. Petit beurre,. 4. Batons,. 5. Tortica,. 6. Krašuljci & Krašotice,. 7. Jadro (Karolina),. 8. Moto (Karolina),. 9.

Željko Predojević Filozofski fakultet u Pečuhu Multikulturalna ...

6Sršan, Stjepan, Baranja, Matica hrvatska, Osijek, 1993, 9. 7Isto, 10. ... kuhinje. Sam naziv najpoznatijega specijaliteta – fiš paprikaš – moţda najbolje očituje i.

1 Željko Predojević Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu Institut za ...

pjesme: zbirka priređivača Mate Baboselca-Mišine Anđeli se poigraše, sve perine poderaše: dječja usmena književnost Donje Bebrine i brodske doljanije, ...

Akademik prof. Zvonko Kusić, prof.dr.sc. Vesna Lelas, prof.dr.sc ...

44. KLJUČNE RIJEČI. 45. Kuhinjska sol, jodiranje, poremećaju uzrokovani nedostatkom joda ... Keltska sol, Celtic salt , French grey sea salt. 17. 6. Francuska ...

UDK 821.163.42.09-1FranTopan F. K. Saha Potočnjak FilozofsTi ...

F. K. FranTopan napisao je na hrvatsTome jeziTu zbirTu pjesama Gartlic za čas kratiti, zbirTu zagonetaTa $ganke za vrime skratiti, zbirTu sentencija Šenten-.

Žarko Potočnjak SCENARIJ ZA KRATKI FILM

Polutotal. Vinko je sam. Škola se ispraznila. Mir. Iz daljine tiho saksofon. Solo. Rez. Ruka krupno. Polako, polako se diže ruka sa strelicom. Podiže se toliko da ...

3.a/a - Pravni fakultet

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

PRAVNI FAKULTET

zasebnog rada. Počevši s predmetom Bier 1 u kojem se nadležnost određivala Konvencijom o ... primjenjuje na izvanugovorne obveze5 (dalje: Uredba Rim II).

Vol. V - Pravni fakultet

7 stu 2012 ... pogrešno se s krvnim srodstvom izjednačuje tazbinsko srodstvo (čl. 25. st. 1.-3. ZMPO). Naime, odnos tazbine više nije razlog zbog kojega nije.

godišnjak - Pravni fakultet

2 lis 2010 ... again with the training, arming, and equipping of the contras. ... Ujedinjeno Kraljevstvo).340 Prema izvještaju, u Armeniji, Gruziji, Islandu, Italiji, ...

Curriculum - Pravni fakultet

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij prava djece ... U prvom semestru održava se nastava iz tri obvezna predmeta, s opterećenjem od po 6 ECTS ... Nenad Hlača, doc. dr. sc. ... Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006) Psihologija braka i ... Raboteg-Šarić Z., Pećnik N., Bračni status, financijske teškoće i.

2017-4 - Pravni fakultet

Bosanac. - Beograd : [M. Bosanac], 2017. - 56 listova ; 30 cm [1] elektronski optiĉki ... Privredni rast i poreska politika : seminarski rad / Dragan Bosankić. ... Kosovo i Metohija : rat i uslovi mira / Jelena Guskova ; [prevod Suzana Stojković].

Untitled - Pravni fakultet

17 lis 2009 ... 375 509 prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog; ... 4. da se prigovor protiv Obaveznog prekršajnog naloga u situaciji kada nadležni ... izazvana prometna nesreća ili prometna nesreća u kojoj ima i ozlijeđenih osoba, tj.

3.a/a - Pravni fakultet u Rijeci

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

Mjenica - Pravni fakultet

kaucije (kauciona mjenica), a izdaje se kao bjanko, akceptirana i rekta mjenica. •. I na kraju ... Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i.

Vol.3 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

i Opće bolnice Osijek, Odjel za neurologiju. PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKTI OCJENE SPOSOBNOSTI. ZA RASUĐIVANJE I POSTOJANJA MANA VOLJE KOD ...

Predavanja - Pravni fakultet

somnabulizam. - depersonalizacija, transformacija i derealizacija. - fuge. - hipnoza. - tranzitivizam – dvostruka ličnost (histerija, sch). MORALNOST – sposobnost ...

pravni fakultet u zagrebu, 1

14 ruj 2018 ... Marin Keršić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu zatim nam je u svome rad izložio analizu pravnih načela kako su shvaćena u hrvatskom ...

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

Vol.28 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

sud novi ZKP, bit će to kraj borbe protiv korupcije“, „Jutarnji list“ od 10. svibnja 2012.). ... fesor na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli u Hrvatskoj, te Emir Hrnjic sa ...

Komision - Pravni fakultet

Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. ... Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem, jer on sklapa posao sa.

Memorandum PFZ - Pravni fakultet

Nositelj nastavnog predmeta. Pravo društava – opći dio. Akademik Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin.

Pro Bono - Pravni fakultet

ma i u ostale gradove kako je i planirano našim Projektom. uspješnom, odvjetnicom Ines Bojic. Odvjetnica Bojic je uvijek dostupna za savjetovanja, mentoriranje ...

pravni fakultet - HKMS

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: „Organizacija ...

2017. - Pravni fakultet

godišnjak tribina 2017. Urednici: akademik ... Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba prav- ... Državna matura, prof. dr. sc. Vjekoslav ...

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I. PSIHOLOGIJA. Prof. dr. sc. Dragan Babić. Doc.dr.sc. Marko Martinac, psihijatar. V.ass.mr.sc.dr. Marko Pavlović, psihijatar;.