metode gamifikacije u online sustavima učenja programiranja

programi lojalnosti poput Multiplus, DM ili. Kozmo kartica. Drugi tipičan razlog za ... (bedževi, bodovi), Treehouse također pruža i kvizove i izazove, gdje korisnici ...

metode gamifikacije u online sustavima učenja programiranja - Srodni dokumenti

metode gamifikacije u online sustavima učenja programiranja

programi lojalnosti poput Multiplus, DM ili. Kozmo kartica. Drugi tipičan razlog za ... (bedževi, bodovi), Treehouse također pruža i kvizove i izazove, gdje korisnici ...

analitika učenja u sustavima eučenja - Repozitorij Prirodoslovno ...

1 ruj 2017 ... Branko Žitko, docent Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Splitu. Mag. Divna Krpan, predavaĉ Prirodoslovno-matematiĉkog ...

primjena metode rudarenja procesa u poslovnim sustavima

10 kol 2019 ... https://www.horsum.be/en/blog/data-process-analytics/data-mining-vs- ... poduzeću mikronis, Diplomski rad, Sveučilište Sjever, Varaždin, 2017.

METODE USPEŠNEGA UČENJA

9 feb 2011 ... Tema diplomskega dela je metoda uspešnega učenja. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem učenje. Povedali bomo ...

Moderne metode učenja - Skupnost SIO

Moderne metode učenja: 1. podpora (učenca in učitelja). 2. socialno učenje. 3. inovativno učenje. 4. učenje preteklosti za prihodnost. 5. nabor učnih orodij.

metode i tehnike učenja - prijatelj

tehnike učenja koja najbolje odgovaraju osobi koja ispit sprema, ali i prirodi gradiva koje ... Njihov specijalitet je pregled sažetaka, često bez pamćenja detalja ili ...

539 metode poučavanja i učenja u kurikulumskome pristupu ...

Sažetak: Svrha istraživanja metoda poučavanja i učenja u građanskome odgoju i obrazovanju proizlazi iz potrebe da se njihovom uporabom ostvare ishodi ...

METODE I TEHNIKE USPEŠNOG UČENJA UČENJE

15 мар 2017 ... Gradivo se pred bilo kakvu proveru znanja (kontrolni, pismeni, odgovaranje), mora učiti nekoliko dana ranije. Učenje poslednjeg dana, a još ...

Metode aktivnog učenja u razrednoj nastavi

kojem se nastava provodi prema tradicionalnom načinu poučavanja i učenja. Kako mi je mentor. Branko Bognar ponudio istraživanje u kojem ću koristiti metode ...

aktivne metode poučevanja in učenja - Munus 2

AKTIVNE METODE. POUČEVANJA IN. UČENJA. Avtorji: Meta Hojnik Verdev. Saša Silovšek. Boris Klančnik. Ivan Škoflek. Zvone Cencen. Uroš Lukič marec ...

metode aktivnog učenja i evaluacija ishoda - [email protected]

Evaluacija (Učenja, Procesa). Predmet. Resursi. Nastavnici. Studenti. Metode. Radnje. Kultura ... Refleksivni pristup procesu nastave i učenja i kod nastavnika i ...

metode rada kod učenja plivanja neplivača - HRKS

plivanja u zatvorenom plitkom bazenu s morskom vodom. Programom je bilo obuhvaćeno učenje individualne tehnike s dopunom kraul tehnike i pravilnog ...

Metode nastave- ucenja u školi - Zavod za školstvo

obogati repertoar oblika i metoda rada koje primjenjuje u nastavi. ... nastavne metode u „Novoj školi“ bili su zamijenjeni igrom i prije svega radnom, praktičnom.

METODE AKTIVNOG UČENJA I POUČAVANJA Dagmar Sitná ...

METODE AKTIVNOG UČENJA I POUČAVANJA. Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování, Spolupráce žáků ve skupinách, Portál, Prag, 2009. Knjiga „Aktivne ...

Ivan Prskalo Vladimir Findak METODE UČENJA - HRKS

Sintetička metoda učenja se smatra najprirodnijom jer se pokret uči u cjelini. Prednost sintetičke metode učenja je u tome što omogućuje da dođe do izražaja ...

metode rada kod učenja plivanja neplivača - Hrvatski kineziološki ...

plivanja u zatvorenom plitkom bazenu s morskom vodom. Programom je bilo obuhvaćeno učenje individualne tehnike s dopunom kraul tehnike i pravilnog ...

Odnos između stilova učenja i strategija učenja ... - FFOS-repozitorij

Language learning styles are ways, while language learning strategies are instruments in which an individual acquires and retains information. Both styles and ...

Projekati iz e-učenja: dobre (i lošije) strane uvođenja e-učenja u ...

Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija ... kolegija „Psihologija interneta“ uvodi primjenu WebCT LMS sustava u kombinaciji sa sljedećim Web 2.0 ...

uvod u ishode učenja - Ishodi učenja

BLOOMOVA TAKSONOMIJA. • najpoznatija taksonomija u području psihologije učenja i poučavanja. • B. S. Bloom i suradnici, 1956 - 1964. • definira tri domene ...

neparametrijske metode i. - Kvantitativne metode

18 tra 2018 ... Poligon frekvencija. Deskriptivna analiza ordinalnih i kvantitativnih varijabli. SEMINAR 18. NEPARAMETRIJSKE METODE I. 0. 50. 100. 150.

neparametrijske metode iii. - Kvantitativne metode

20 tra 2018 ... Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ) je neparametrijski koeficijent koji odražava veličinu povezanosti između dviju ordinalnih varijabli.

Slučajni procesi u sustavima - Fer

... filtra, optimalna karakteristika, primjeri. ○ Prilagođeni filtar. ○ model, odnos signal-šum, izrazi;. ○ odziv prilagođenog filtra;. ○ prilagođeni filtar za bijeli šum, ...

1. elektronika u sustavima - Element

Ovisno o području u kojem elektronički sklopovi, tj. elektronika nalazi ... Aktivni elektro- ... Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavojnice.

1. Osnove programiranja

Osnove programiranja. 1.1. Programiranje i programski jezici. 1.1.1. Uvod. -pojmovi program i programiranje prisutni su danas na svakom koraku. -mada se ...

uporaba led u komunikacijskim sustavima - PFRI

elektroluminiscencija (pretvorba električne energije u svjetlosnu). Kod ovih dioda koriste se poluvodiči kao što su silicijev karbid (SiC), galijevfosfid (GaP) i ...

Autentikacija korisnika na Windows sustavima - CIS.hr

Osnovni pojmovi kao što su identifikacija, autentikacija, autorizacija, zaštita i praćenje rada (eng. accounting) i sl., koji su usko vezani uz proces prijave i rada na ...

TEORIJA IGARA U VIŠEAGENTNIM SUSTAVIMA

6 srp 2014 ... Naziv ovog rada je teorija igara u višeagentnim sustavima. Takav naziv otkriva da će u radu biti obrađene dvije različite discipline. Iako je ...

Osnove programiranja za web - FFST

<cijena>250</cijena>. </guma>. </autogume>. XML dokument za dobavljača amortizera može izgledati ovako: <?xml version="1.0"?> <amortizeri>. <amortizer>.

programiranja igrica OSNOVE - CET

Poglavlje 1: C , SFML, Visual Studio i započinjanje prve igrice. 13. Igrice . ... Zatim ćemo napraviti jednu mahnitu igricu pucanja na zombije, nalik na Steam.

OSNOVE PROGRAMIRANJA u Pajtonu - GRF

sajta organizacije Python Software Foundation4. Potom se, u sekciji Downloads, izabira odgovarajuca 3.x verzija za ciljni operativni sistem. Za Windows sisteme ...

Osnove programiranja - tutoriali.org

Dobru osnovu za detaljnije izučavanje programski jezika kao što su C, C ,. C#, Java. ... je kompjuterski program, šta su to generacije programskih jezika?

tehnike programiranja - [email protected]

velemajstori, koji su skupili više od oficijelnih 20 poena, i majstori, koji su skupili ... bodove nisu uračunati razni nagradni i bonus poeni koji su se za različite ...

Osnove programiranja - Poincare

26 јан 2015 ... racijama i projekat se gradi inkrementalno. Iteracije ... konkretno nazubljivanje, u nekim jezicima (npr. python) cak utice na znacenje programa.

Osnovi programiranja na jeziku C - CET

petlja while, kojima se menja kontrolni tok programa. 4. Mali broj složenih ... sanom hijerarhijom klasa, implementiranom na jeziku C kao deo njegove stan-.

BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJA U SUSTAVIMA E ... - pmfst

1 ruj 2016 ... Bloomova taksonomija znanja predstavlja oblike učenja koji se dijele na ... Revidirana verzija taksonomije tijekom 1990 - tih. Uz svaku su ...

NADZOR U POMORSKIM SUSTAVIMA PRIMJENOM VREMENSKO ...

Na kraju su doneseni zaključci. OBRADA SIGNALA I HEISENBERGOVO. NAČELO NEODREĐENOSTI / Signal processing and heisenberg uncertainty principle.

DIJAGNOSTIKA NA SUSTAVIMA ULJA KOD BRODSKIH MOTORA

podmazivanje od vitalne je važnosti za brod jer uključuje prisutnost ulja u gotovo svim ... temperaturama u cilindru, vrsti motora, mjestu postavljanja mazalica, te.

Upute za podešavanje e-maila na Android sustavima

Otvorit će Vam se postavke za mail uslugu. Korak 1: U prvom koraku upisati punu e-mail adresu koju Vam je dodijelio. [email protected] administrator, a zatim upisati ...

Racionalizacija parkirališta sa parkirnim sustavima - nagra.si

rješenje za parkirno mjesto na tri razine. Gornja platforma je provozna horizontalno, a donji platformi su u blagoj padini (Platforma. 403). Sa malo višom visinom.

1. elektronika u sustavima za mjerenje, upravljanje i ... - Element

Aktivni elektronički elementi mogu se podijeliti na dvije skupine: elektronske cijevi i ... Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavojnice i ...

ZAŠTITA OD VIRUSA U WINDOWS OPERACIJSKIM SUSTAVIMA

Obrazac Z1S: Obrazac za imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada na stručnom studiju. Osijek,. Odboru za završne i diplomske ispite. Imenovanje ...

PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA - EcoMission

O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA, „Narodne novine“ br. 56/99 ... Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na ostale sustave nadzora ili dojave kao npr. videosustave, ...

uporaba led u komunikacijskim sustavima - Pomorski fakultet

elektroluminiscencija (pretvorba električne energije u svjetlosnu). Kod ovih dioda koriste se poluvodiči kao što su silicijev karbid (SiC), galijevfosfid (GaP) i ...

WEB STRANICE ZA INTERAKTIVNO UČENJE PROGRAMIRANJA ...

programa koji uvodi u nastavu informatike programiranje u Python ... Ovaj koncept individualiziranog učenja programiranja kroz metodu vođene vježbe nakon koje slijedi ... Svi zadaci i primjeri su bili izrađeni od jednostavnijeg ili općeg prema.

Osnove programiranja (Python) - Srce

7 pro 2018 ... Opisivanje algoritma dijagramom toka je prikladno za kraće / lakše algoritme te za početnike kako bi lakše vizualizirali problem kojeg rješavaju.

Osnove programiranja u programskom jeziku C i C

➢Pretprocesor, kompajler i linker. ➢Korišćenje integrisanih razvojnih okruženja u cilju razvoja C i C programa. 02. Faze generisanja programa pisanje koda ...

9 KINEZITERAPIJA - Etape planiranja i programiranja

Page 1. DrNEDELJKO RODIĆ. DrZORAN ĐOKIĆ. KINEZITERAPIJA. KINESIOTHERAPY. 1. Page 2. PREDAVANJE 9. LECTURE 9. ETAPE PLANIRANJA I.

Upute za podešavanje e-maila na Android sustavima - POSLuH

KORAK. Otvorite e-mail aplikaciju na svom uređaju. Otvorit će Vam se postavke za mail uslugu. Upišite svoju e-mail adresu i lozinku i zatim pritisnite tipku Next.

određivanje anionskih tenzida u realnim sustavima metodom ...

otopina (tekući deterdženti, šampon, dezinficijensi) i emulzija (kozmetički preparati, sredstva za čišćenje ... Slika 1. Shematski prikaz dijelova molekule tenzida na molekuli natrijevog dodecil sulfata. ... provođenje mjerenja bez potrebe za osobljem koje bi rukovodilo procesom. Razvoj ... Skoog DA, West DM, Holler FJ 1999.

Modelsko prediktivno upravljanje termo- aktivnim sustavima u ...

Version. 7.1 (Revision 28).", 2015., http://docs.mosek.com/7.1/toolbox/index.html · [10] HEP Opskrba – Cjenik, http://hepi.hep.hr/cjenik, 18.6.2017.

Stajalište Agencije o sustavima uključivog obrazovanja - Home ...

Kao takav predstavlja obzor i žarišnu točku prema kojima će se ravnati djelatnosti Agencije. Stajalište predstavljeno u ovom dokumentu u potpunosti je u skladu ...

identifikacija i korekcija geometrijskih deformacija slika u sustavima ...

Uz pomoć računalnih programa digitalnu fotografiju možemo prikazivati ... veličine, rotiranje, izrezivanje), ali i složenije 2D geometrijske transformacije, kao.

izmjenjvači topline u brodskim rashladnim sustavima - Repozitorij ...

30 tra 2019 ... Spiralni pločasti izmjenjivač topline. • Lamelni izmjenjivači topline – sadrže set paralelnih i tankih lamela koje se profilirane i zavarene zajedno.

Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi ... - Šumarski fakultet

Vrbovsko. ELGRAD, usluge ... pokazuje primjer ljepionice u koju ulaze furniri i ploče. ... 2. vrstom djelatnosti koja pokriva radne zadatke u praktičnoj realizaciji i.

XML tehnologija i primjena u sustavima procesne informatike - IEEE

Unska 3, 10000 ZAGREB, Hrvatska. E-mail: ... kineskih grafema) pa tako i hrvatske grafeme č, ć, đ,… Unicode znakovi tvore različite dijelove XML dokumenta.

Kamene i keramičke obloge na ETICS sustavima - HUPFAS

ploče od prirodnog i umjetnog kamena, klinker pločice i tanke ciglene pločice. Takvo završno oblaganje ETICS-a omogućuje veliku kreativnost projektantima i ...

Automatska regulacija u sustavima grijanja i hlađenja - KeepWarm

protok vode podešava se razdvajanjem polaznog toka. → promjena učina. - promjenjiv protok kroz trošila. - 3-putni regulacijski ventil treba ugraditi što bliže ...

struje kratkog spoja u elektroenergetskim sustavima i postrojenjima

elektroenergetskim sustavima i postrojenjima. Izložiti modele i metode računanja struja kratkih spojeva. Opisati važnost poznavanja struja kratkog spoja. Navesti ...

Uporaba genetskih algoritama u sustavima za otkrivanje napada

Računalna sigurnost grana je računalne znanosti zadužena za osiguranje sigurnosti računalnih sustava. Sigurnost računalnih sustava definira se na osnovu ...

određivanje anionskih tenzida u čistim sustavima novim ...

concentrations of cetylpyridinium chloride (CPC, c=1 x mol/dm. 3. , 1 x mol/ ... se kao indikator završne točke koriste ionsko-selekivne elektrode (ISE) jer su brze i pouzdane. Titracijske ... kalomelova elektroda ili srebro/srebrov klorid elektroda.