Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o komunalnom redu - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko- ... Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne ... propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva ...

TOČKA 17. Prijedlog odluke o dozvoljenom ... - Grad Rijeka

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), koji se primjenjuje u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ...

b) Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o ... Lučka uprava Rijeka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grad ... Židovska općina i sinagoga.

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Grad Rijeka

kandidatkinja - Ivana Lulić, privremena ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Rijeka. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u ...

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog ... - Grad Rijeka

19 lip 2017 ... osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši ... vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor ... Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti.

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora - Grad Rijeka

8 svi 2018 ... kojima ističe rok zakupa naveden u ugovoru o zakupu poslovnog prostora te su predložene odredbe kojima se utvrđuje tko može stupiti u ...

TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i. TRANS RI d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela ...

TOČKA 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i ... - Grad Rijeka

trebali Rijeci vratiti imidž pomorskog i mediteranskoga grada. ... za obavljanje djelatnosti dječjih vrtića, igraonica za djecu, privatnih liječničkih ordinacija i ... prijedlog lokacija za uređenje eko otoka i cestovnog priključka na trasu skupljanja,.

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... 3. i 4. Zakona o muzejima (NN 61/2018) Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke podnosi. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada ...

Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Gradske ... - Grad Rijeka

Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobućarićevu trgu : projektni ... zakljuşiti ugovor o radu na neodreÿeno vrijeme za radno mjesto knjižnişarskog.

TOČKA 1. Izbori i imenovanja a) Prijedlog odluke o ... - Grad Rijeka

Lucian Vukelić razriješi dužnosti člana Odbora, te da se umjesto njega za članicu Odbora izabere Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za ...

Prijedlog odluke o zamjeni zamljišta u k.o. Plase - Grad Rijeka

Građevnu česticu urbanističke oznake M1-4 čine slijedeće nekretnine u k.o. Plase: - k.č.br. 203/1 – dvorište od 2891 m2 - vlasnik Toranj Krnjevo d.o.o. Zametska ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje ... - Grad Rijeka

14 ožu 2017 ... HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog odluke ...

Toşka 5. Konaşni prijedlog Odluke o donošenju ... - Grad Rijeka

16 svi 2012 ... dopuna Urbanistişkog plana ureÿenja podruşja Pehlin. GRADONAıELNIK mr.sc. ... dom zdravlja sa više razlićitih ordinacija, crkva Sv. Franje ...

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. I. Uvod. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, ... Citiranim je člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu, nadalje, utvrđeno da ... gradnji, odnosno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

a ) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i ... - Grad Rijeka

26 stu 2019 ... VIŠKOVO. VIŠKOVO. VIŠKOVO ... potrebe javne rasvjete prilikom uređenja pješačkih ulica, trgova i slično. 2.2.2. Javna i društvena ... edukaciju i sl.), gradnja i uređenje poslovnih prostora (prodajni salon vozila s izložbenim ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o komunalnom linijskom ... - Grad Rijeka

13 ruj 2019 ... da vozni red mora sadržavati naziv KD Autotrolej d.o.o., naziv i broj linije, ... dok prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na ...

Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke - Grad Rijeka

6 pro 2019 ... novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i ... poreza koji pripadaju Gradu, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope ...

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

12 tra 2019 ... NOGOMET. 1.045.115. 803.117. 77. 4.335.810. Hrvatski nogometni klub ˝Rijeka˝ s.d.d.*. 646.482. 348.241. 54. 720.550. Hrvatski nogometni ...

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost ... prometu, kao i da prije polaska vozila sa stajališta i tijekom vožnje sva vrata ...

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ... - Grad Rijeka

3 srp 2018 ... Rujevica, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka. ... Obzirom na opseg i karakter novog programa gradnje, postojeći kapacitet i razmještaj.

Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava ... - Grad Rijeka

15 pro 2009 ... Zanatska zadruga Gradin, Rijeka, Splitska 2/III. 67.215,00. KD Kozala d.o.o., Rijeka, Petra Kobeka 13. 67.953,40. Eurograniti d.o.o., Brseč ...

Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti ... - Grad Rijeka

21 lip 2017 ... održavanja sanitarne kanalizacije i vodovoda. TABULARNA ISPRAVA. Članak 14. Grad Rijeka se obvezuje, kada za to budu ispunjeni uvjeti, ...

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno ... - Grad Rijeka

11 lis 2017 ... Hrvatskih voda, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka. 6. Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice.

Prijedlog odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na ... - Grad Rijeka

19 stu 2010 ... Popis ulica i trgova sadržan u Registru prostornih jedinica sadrži nazive ulica bez riječi. "ulica". Tako na primjer: - za Ulicu Antuna Branka ...

Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području ... - Grad Rijeka

koji se proteže sjeverno od Trga Svete Barbare i južno od Užarske ulice prema zapadu do ... Na području grada Rijeke ne postoji ulica ili trg s tim imenom.

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka

S – popravak računala i ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje i kemijsko čišćenje, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega tijela, pogrebne usluge i sl.) ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

Prijedlog Odluke - Grad Pula

16 ožu 2011 ... Ponuditelj: Zoran Tokić iz Pule, Cankarova 3. Redni broj pod kojim je u tekstu natječaja naznačena nekretnina za koju se daje ponuda: 47.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi - Grad Sinj

ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, ... slučajevima kada iz bilo kojeg razloga ne postoji zahtjev da se utvrdi zastara potraživanja, ...

Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju ... - Grad Krk

poslove. Predsjednik Odbora Valerij Jurešić otvara sjednicu ipredlaže sljedeći. DNEVN IRE. D: prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada.

17. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika ... - Grad Sisak

30 sij 2019 ... Ime i prezime zamjenika člana: ... Lea Blažević – članica. (Rođena je 20. 7. 1999. godine, a sada je studentica prve godine na Pravnom.

5. Prijedlog Odluke o raspolaganju dijelom čest.zem. 706 ... - Grad Sinj

23 tra 2019 ... Kako se radi o prijedlogu koji za Grad Sinj ima koristan karakter, te koji ... 5.1 (Narodne novine 20/17) i Obavijesti Područnog ureda za katastar ...

Prijedlog Izmjene i dopune Zajedničke odluke o taksi ... - Grad Krk

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna po vozilu godišnje u roku dospjeća ... 4. vozač postupa suprotno članku 20. ove odluke,.

16. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja ... - Grad Sisak

6 stu 2019 ... HGSS – Stanica Novska (Prilog 1.4.) 3. Načela za zaštitu ... području Grada Siska je Veterinarska stanica Sisak d.o.o.. Smještaj stoke provoditi ...

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od ... - Grad Pazin

9 pro 2015 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. , Dršćevka 13 ... opterećenje te namještaj kao mobilno požarno opterećenje a papir, proizvodi od papira i platno su sastavni ... REZAČ POJASA. 1 ...

016_ Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamatne ... - Grad Valpovo

11 stu 2019 ... Osječko-baranjska županija prihvatila je poslovnu suradnju sa Zagrebačkom bankom d.d. u kreditnoj liniji za kreditiranje sjetve i stočarske ...

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina označenih kao ... - Grad Sinj

28 kol 2018 ... Podatke o novom stanju vlasništva zemljišnik po službenoj dužnosti ... Područni ured za katastar Split Odjel za katastar nekretnina Sinj. 2.

10. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja ... - Grad Sisak

31 svi 2019 ... RASADNIK. 25,00. HVZ. 5,00. 115. Borovnica kom. 23,40. DOMINANT D.O.O.. RASADNIK. 27,50. HVZ. 4,10 ... RASADNIK ŽIŽEK. 12,00. HVZ.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ... - Grad Dugo Selo

11 srp 2019 ... 82.470.435,00 HRK). Potpisan ugovor sa Zajednicom ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Kapitel d.o.o. i. Cvipek d.o.o. 30.05.2019. god.

Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za ... - Grad Vinkovci

Vinkovci. 6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ. PRETHODNIH GODINA. -1.437.423 ... GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI. 6 ... GTG VINKOVCI D.O.O..

8. d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ... - Grad Sisak

8 tra 2019 ... (1) Ispraćaji i ukopi u pravilu se obavljaju radnim danom od ponedjeljka do petka. (2) Iznimno, ispraćaj i ukop može se obaviti subotom, na ...

Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih ... - Grad Dugo Selo

SIGNALIZACIJA d.o.o., Zagreb, Trakošćanska 30, OIB 72088487085 (u daljnjem tekstu: Izvođač), zastupan po Petru Kuliću mag.mod., zaključuju. U G O V O R.

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od ... - Grad Pazin

17 lip 2019 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. ... Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Pula. 5. Postrojbe ...

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ... - Grad Dugo Selo

Trgovački centri. Konzum. Dugo Selo trgovačka razno. Lidl. Kaufland. Plodine ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke. 1 i 1. 1 i 1.

Prijedlog Odluke o javnom interesu Jezero 2 - Grad Bihać

19680 m2 upisan u posjedovni list br. 309 k.o. Jezero-Srbljani kao posjed Općine Bihać sa dijelom od 1/1 po novom katastarskom operatu, a kojoj po starom ...

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ... - Grad Trogir

7 stu 2017 ... 1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema ...

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - Grad Gospić

Stranka Calcit Lika d.o.o. Gospić, po punomoćniku odvjetničkom društvu Mamić, Perić,. Rebarski, Rimac iz Zagreba obratila se Gradu Gospiću sa zahtjevom za ...

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - GRAD DUGO SELO

29 svi 2018 ... Dugo Selo, 21. svibnja 2018. god. GRADSKO ... GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7 ... afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus).