NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Grad Osijek

... naravi predstavlja skladišni prostor i manipulativno-parkirne površine. U posjedu nekretnine koja je predmet natječaja nalazi se bivši vlasnik, tvrtka Bijelić Co.

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Grad Osijek - Srodni dokumenti

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Grad Osijek

... naravi predstavlja skladišni prostor i manipulativno-parkirne površine. U posjedu nekretnine koja je predmet natječaja nalazi se bivši vlasnik, tvrtka Bijelić Co.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ...

poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ... Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti ... bez podataka (-), pokrenut je postupak utvrđivanja i uknjižbe prava vlasništva ... i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Prilog 2, Obrazac 4.).

Obrazac za prijavu na Natječaj za davanje u zakup ... - Grad Rijeka

Ime i prezime fizičke osobe ili naziv obrta ili naziv pravne osobe: Adresa sjedišta obrta ili sjedišta pravne osobe. Adresa prebivališta fizičke osobe ili vlasnika ...

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala - Grad Osijek

Građevinski materijala bit će smješten na slijedeću javnu površinu (označiti):. □nogostup. □zelenu površinu. □parkiralište. (označiti). Javna površina koristila ...

ugovor o prodaji građevinskog zemljišta - biro aura jagodina

Član 1. Prodavac je vlasnik građevinskog. (zemljišta, placa) u. , površine ______ m2 po osnovu ugovora o. zaključenog dana. godine u. , a koje je označeno ...

Pravilnik o postupku davanja u zakup polj. zemljısta u svojini RS

(3) Понуда понуђача који немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у ...

4 ugovor o izdavanju u zakup zemljišta na period ... - Vlada Crne Gore

11 мар 2014 ... Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Vlade Crne Gore, koju predstavlja Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46 ...

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠČA, od 7. do 9. lipnja 2019. godine. I. Predmet ... Križevačko veliko Spravišče redoslijedom prijave na natječaj. Minimalno ...

NATJEČAJ za davanje u zakup prostora za postavljanje kioska

22 ožu 2017 ... model HROO ili HRO2, poziv na broj plaćanja: OIB ili datum uplate, opis plaćanja: “Jamčevina za zakup poslovnog prostora“. Pisane ponude s ...

Natječaj - zakup poslovnog prostora - Klinička bolnica Dubrava

11 velj 2013 ... Namjena poslovnog prostora: proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda ... objavit će se na službenoj internet stranici KB Dubrava www.kbd.hr,.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

26 sij 2016 ... ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU, Svetošimunska 107, 10000 ZAGREB raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog ...

Javni natječaj za zakup punionica za električna vozila - ZagrebParking

8 kol 2019 ... ZAGREBPARKING, Šubićeva 40/III, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 14:00 ...

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Grada Zagreba broj 10/12, 3/18), Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali. Zagreb, Jankomir 25, Zagreb raspisuje. J A V N I N A T J E Č A J.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup ... - Robni terminali

naknada za uređenje voda po cijeni 3,00 €/m² mjesečno. ... Poslovna jedinica Žitnjak, Zagreb, Slavonska avenija 52 ... b) HALA VII, Slavonska avenija 52 e.

Natječaj za zakup poslovnih prostora općine ... - Općina Lovran

22 sij 2018 ... zlata i filigran, trgovina: butiqui, suveniri, antikvarijati. GRUPA II: 60,00 kn gostionice, krčme, konobe, pečenjarnice, kancelarijski prostori.

javni natječaj za davanje u zakup dijela ... - Ministarstvo pravosuđa

22 stu 2017 ... 2017. godine upravitelj Zatvora u Zagrebu raspisuje ... AUTOMATIC SERVIS d.o.o., Susedsko polje 49, 10090 Zagreb, e-mail:.

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog ... - Hrvatske vode

Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII objavljuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2017. godini na razdoblje do 5 godina.

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne ... - Općina Baška

26 velj 2020 ... za postavu privremenih objekata (“Službene novine ... preko puta trgovine „Konzum“ ... uz Velu plažu, preko puta objekta na adresi Emila.

Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje luna parka

17 sij 2020 ... fašnik poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po Općim i posebnim ... datum dostave priznaje se poštanski žig), na adresu:.

Javni natjecaj za davanje u fiksni zakup smjestajnih ... - Hrvatske šume

17 lip 2019 ... Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl.ing. šum. - predsjednik, Ante Sabljić, dipl.ing. šum. - član; mr.sc. Igor Fazekaš - član MB 3631133.

strategija razvitka građevinskog fakulteta osijek - Građevinski ...

1.1 Usklađenost Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek 2016.-2020. s ostalim ... Aktivnosti: - organiziranje stručnih predavanja /HUP, alumni, komora/.

održavanje računalnih sustava građevinskog fakulteta osijek ...

Sigurnosnim propisima, naputcima proizvođača i distributera računalne opreme, ... Komponente računalnog sustava koje se održavaju (nadziru, servisiraju):.

POZIV zainteresiranim subjektima za zakup kućica za ... - TZ Osijek

12 stu 2019 ... kobasice, kuh.vino, čaj, kava, rakije. A2 Churros kućica krumpirići, langošice, krofne, churros. A3 Slatka kućica palačinke, slastice, kuhano vino, ...

čl. 17. Odluke o davanju u zakup - Grad Pula

28 velj 2017 ... 1035/1, k.o. Pula, najpovoljnija ponuda je ponuda ponuditelja trgovačkog društva ČOPRA. MODA (OIB: 47000244098, MBS: 060254831), ...

ODLUKU o davanju u zakup javne površine za ... - Grad Kaštela

3 kol 2007 ... postavljanje ugostiteljske terase, te naknada za zakup javne površine (dalje: ... b) Tende i suncobrani - smiju biti izrađeni jedino od impregniranog platna ili ... ukupne cijene utvrđene za tekuču godinu. Članak 16. Grad mo e ...

Odluka o davanju na korištenje iu zakup javnih ... - Grad Ivanec

plodina, pozornica i slična naprava, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava ... U slučaju korištenja javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, ... Na drugim se gradskim područjima mogu postavljati i plastični stolovi i stolice koji.

Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup - Grad Pazin

10 ruj 2019 ... Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ ... Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme, ...

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka

S – popravak računala i ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje i kemijsko čišćenje, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega tijela, pogrebne usluge i sl.) ...

Javni poziv za zakup javnih površina radi obavljanja ... - Grad Trogir

4 ožu 2019 ... zakupu javne površine u Trogiru, Mjesni odbor Grad, na adresi Trogir, ... (1) Ovaj Ugovor solemnizirat će javni bilježnik te će po solemnizaciji ...

javni natječaj - Zračna luka Osijek

23 velj 2018 ... Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek). Broj traženih radnika: 2. Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca. Radno ...

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek do 2020. - Grad Osijek

Zmajevac), barokna osječka Tvrđa, osječki klasicizam, secesija i historicizam (Gornji ... za korisnike u vidu povoljnije karte busa ili čak besplatne karte za tramvaj ...

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek - Grad Osijek

Gradu Osijeku povjereni su stručni i administrativni poslovi za pripremu i provedbu Strategije kao ... (ŠRC) Copacabana. Značajni rekreacijski ... Strateškim planom Ministarstva socijalne politike i mladih 2015 – 2017. Cilj 2 - Stvoriti pozitivno ...

GRAD OSIJEK PUČKO UČILIŠTE Lorenza Jägera 6, Osijek

PUČKO UČILIŠTE. Lorenza Jägera 6 ... zgradu koristi Pučko otvoreno učilište Osijek. ... Na središnjem istaknutom rizalitu bočni prozori su pravokutnog oblika.

Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju ... - Grad Vrbovec

8 svi 2019 ... kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada ... jednostranom izjavom raskinuti sklopljeni ugovor o kupoprodaji ili pak ...

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU dd OSIJEK - Grad Osijek

Detaljni plan ure|enja naselja “Uske njive” - Osijek. Prema odrednicama GUP-a za taj prostor bila je predvi|ena mje{ovita namjena, max. visina izgradnje P 4 M ...

Obavijesti i upute vlasnicima zemljišta pri izradi ... - Grad Ploče

13 ruj 2019 ... zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja. Jedan od projekata je i izrada katastra nekretnina na području Grada Ploča za dijelove K.o. Plina ...

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u ... - Grad Rijeka

11 lip 2019 ... Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta. 2. ... Sklopiti s Gradom Rijeka kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja.

Informacija o otkazu ugovora o zakupu zemljišta - Grad Rijeka

21 lis 2019 ... Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr. Tel. 38551209450, Fax. 209451. E-mail: [email protected]

pozivni natječaj - Grad Stari Grad

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Grada Starog Grada u 2017. godini predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Odluka o zamjeni zemljišta između Grada Pule i CIB ... - Grad Pula

sklopit će se ugovor o zamjeni, temeljem kojega će Grad Pula prenijeti u ... uz ugovoreno utvrđenje da se zamijenjene nekretnine smatraju jednake vrijednosti.

Otkup zemljišta i gradnja brze ceste za dvije godine - Grad Ivanec

16 ožu 2015 ... novine LIST GRADA IVANCA. GODINA VIII. BROJ 73 ... Zagorski ipsilon. U prvoj fazi gradit će se ... nije, istaknuto je kako i najnoviji pokazatelji ...

PZD Osijek.indb - Grad Osijek

20 tra 2019 ... vanja izmeta; metodom osluškivanja; metodom povratnoga računanja ... KUNA ZLATICA (Martes martes L.) je također naša autohtona divljač i ...

Grad Osijek i GPP Osijek - KoREMA

Ciljevi - Tramvaji : ➢ Povećanje sigurnosti prometa. ➢ Povećanje kvalitete usluge (frekvencija , udobnost, pouzdanost). ➢ Uštede u elektroenergetskom sustavu ...

Pravila gradske četvrti Novi grad - Grad Osijek

3 ožu 2018 ... Osijek, Gradska četvrt Novi grad. Promjer pečata je 40 mm. Članak 6. Dan Gradske četvrti je 5. srpnja - sv. Ćiril i Metod. Na dan Gradske četvrti ...

IZRAZI, POJMOVI I SKRAĆENICE • Grad Osijek (Grad) – označava ...

Grad Osijek (Grad) – označava teritorijalno – upravnu jedinicu kao jedinicu lokalne samouprave;. • grad Osijek (grad, Osijek, naselje Osijek) –označava naselje ...

8. natječaj - Grad Krk

Turistička zajednica Grada Krka raspisuje osmi natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog ...

Kreativan i Pametan GRAD GRAD OSIJEK 2020.

odlikuje se stilskom jasnoćom, centralno postavljenim rizalitom s velikim ... Židovsko groblje u Osijeku smješteno je uz jugozapadni izlaz iz grada prema Čepinu, ...

Javni-natječaj-1 - Grad Vis

28 sij 2020 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“. 91/96, 68/98, ... 153/09, 143/12,. 152/14, 81/15 - proč.tekst i 94/17 – ispr.

Natječaj-stipendija - Grad Vis

23 ruj 2019 ... ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. ... zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (prijava na natječaj),.

Natječaj za prijam u službu - Grad Pazin

4 ožu 2020 ... dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava). - dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim ...

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu u ... - Grad Varaždin

17 lis 2017 ... zahtjeva za davanje stanova u najam tem. − ... ustanovi Gradski stanovi, Varaždin, Trg slobode 12/I, svakog radnog dana u natječajnom roku, ...

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za ... - Grad Senj

74/4, k.o. Starigrad, šuma donji Starigrad, površine 56 m2 upisano u. z.k.ul.br. 333 ... 47/300, neplodno, nepoznato Trbušnjak, sa 30 čhv, upisana u. z.k.ul.br.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata - Grad Buje

visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020 ... Obrazac - molba za stipendiju može se preuzeti u gradskoj upravi Grada Buja.

Javni natječaj Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradonačelnik

14 lis 2001 ... proizvodnja okvira za ogledala i slike uokvirivanje slika i ogledala izrada okvira i uokvirivanje slika. 16.29 proizvodnja ostalih proizvoda od drva.

Javni natječaj za prodaju gradskih stanova 139 KB - Grad Sisak

4 ožu 2020 ... upisane u z.k. ul. 6146 k.o. Novi Sisak. Stan je prazan. Početna cijena stana iznosi 93.125,00 kn. 4. trosobni stan u Sisku, Kneza Branimira 24.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u najam ... - Grad Požega

22 velj 2017 ... GRAD POŽEGA - UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ... potvrdu Općinskog suda u Požegi, zemljišno-knjižnog odjela (gruntovnica), o činjenici ...

natječaj za radno mjesto čuvar parkinga - Grad Komiža

16 svi 2017 ... OPIS POSLOVA: - Kontrola ulaza i izlaza vozila s parkinga,. - Upravljanje rampom, održavanje čistoće objekta i parkinga,. - Naplata karata za ...

Natječaj za radno mjesto – Voditelj brodice-kontrolor - Grad Komiža

8 sij 2018 ... Položen ispit za voditelja brodice B kategorije (prednost) – ukoliko kandidat nema položen ispit dužan je u prvom roku steći stručnu ...

1. Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole - Grad Zagreb

21 lip 2019 ... www.upisi.hr, osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. (6) U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti ...

Adventski natječaj u Kninu: U božićnom duhu uredite ... - Grad Knin

22 pro 2019 ... 24, 22300 Knin, e-mailom na adresu [email protected] i putem inboxa na službenoj Facebook stranici Adventa u Kninu – Advent u Kninu.