Kvaliteta knjižnične zbirke: knjižnica Isusovačke ... - Repozitorij UNIOS

Istraživanje kvalitete zbirke knjižnice Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku...........................22 ... Lovac u žitu ... 664 Vuletić,Anđelko Ja, buntovnik s razlogom.

Kvaliteta knjižnične zbirke: knjižnica Isusovačke ... - Repozitorij UNIOS - Srodni dokumenti

Kvaliteta knjižnične zbirke: knjižnica Isusovačke ... - Repozitorij UNIOS

Istraživanje kvalitete zbirke knjižnice Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku...........................22 ... Lovac u žitu ... 664 Vuletić,Anđelko Ja, buntovnik s razlogom.

Kvaliteta fonda knjižnične zbirke: knjižnica ... - FFOS-repozitorij

Sadako hoće živjeti. 5. Dickens ... važno lektiru po slobodnom izboru čitati s užitkom. Također ... čitati za zabavu nego i multimedijsku zbirku i zbirku časopisa.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: visokoškolske knjižnice, vrednovanje zbirki, zbirka knjižnične i ... http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Standardi_za_visoko%C5% ... http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/slhe.pdf ... 97 Primjerice, građa iz područja povijesti je označena plavom naljepnicom, žuta naljepnica ...

Knjižnične zbirke na Akademiji dramske umjetnosti

dramske umjetnosti. Tea Jerić-Zanini. Akademija dramske umjetnosti. Trg maršala Tita 5, Zagreb [email protected] 14. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici ...

organization / Garten, Edward D.; Williams, Delmus E. ; Nyce, James M. Emerald Group ... Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. 6.

Sanja Birkić Knjižnične zbirke u manjim dalmatinskim narodnim ...

4 Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja, 1994. Str. 13. 5 IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. / Christie Koontz i Barbara Gubbin. Zagreb ...

pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u ...

Zagreb, with a total of 14 bibliobus vehicles. ... sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2013. godinu, u 127 gradova i 429 općina ... Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko.

Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko ... - FFOS-repozitorij

Pregled narodnih knjižnica Osječko-baranjske županije . ... djelovati kao općinska narodna knjižnica u sastavu Centra za kulturu Čepin. Knjižnica djeluje u.

Stare razglednice Zavičajne zbirke Gradske ... - FFOS-repozitorij

16 kol 2016 ... Gradske knjižnice Slavonski Brod prijeći će se na digitaliziranje književnih dijela zavičajnika koji su ostavili ... uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i ... ujedinjeni u jedan grad pod nazivom Brod na Savi.

uzemljivači - Repozitorij UNIOS

Zvijezda- trokut spoj (Yd) s neuzemljenim zvjezdištem ... Sljedeći korak u izračunjavanju potencijala svake cijevi bio je uvrštavanje zadanih vrijednosti....

Download PDF 6.32 MB - Repozitorij UNIOS

Sjećanja jedne gejše. 2009 Znanje. Zagreb. 821.111/G ... Bilješke jedne gimnazijalke. 2010 Ljevak. Zagreb. 4 ... Sjećanje na Slavoniju. 2002. Matica. Hrvatska.

Download PDF 6.32 MB - Repozitorij - unios

Sjajne zeznute godine. 2010. Prodil multimedia. Zagreb. 3. 821.162.3-. 3/VIE/s. CRO. 39. 652 Vidrić, Vladimir. D.M. Vladimir Vidrić. Poetae. 1924 Tipografija.

Keltska mitologija - Repozitorij UNIOS

Najpoznatija je arthurijanska saga koja će se također ukratko opisati. Posljednje ... pothvatima te tako nadopunjuje stariju verziju iz Knjige o tamnosmeđoj kravi.

ezopove basne - Repozitorij UNIOS

„Škrtac prodade kuću, njive i sve što je imao, samo da dobije što više novaca. ... Hrast i trska, Žaba i vol, Tračak, Škrtac, Starac i smrt te Dosjetljiva lisica.

matrijali i metode - Repozitorij UNIOS

održivo upravljanje otpadom. • lignocelulozni materijal celuloza, hemiceluloza i lignin kukuruzovina. Površina i proizvodnja kukuruza u Hrvatskoj za razdoblje od ...

Patogeni mikroorganizmi - Repozitorij UNIOS

Gljive mogu živjeti zajedno s makroorganizmom na tri moguća načina: komenzalizam, mutualizam i parazitizam. U suživotu komenzalizma, ono koristi samo ...

apstraktni pointilizam - Repozitorij UNIOS

Pristup koji koristim u slikarstvu je na neki naĉin eksperimentiranje i spajanje nespojivog tako što povezujem dva ... Na slikama se osjete pokreti i ritam linija, boja i struktura u prividno nekontroliranim izljevima ... dobiti optiĉko miješanje boja.

Predložak diplomskog rada - Repozitorij UNIOS

najvažniji je pokazatelj kvalitete slada,a u sladu od svih sorti ozimog ječma ... vrste prirodnog i modificiranog škroba (kukuruzni, škrob od raži, krumpira, riže ili tapioke), brašno, pšenično brašno, prašci za puding, gustini, zobene pahuljice i sl.

niskonaponski električni kabeli - Repozitorij UNIOS

kV (podzemni, nadzemni i podvodni). • kabel za ... istosmjerne struje, električni kabeli se intenzivno koriste u izgradnji ožičenja za rasvjetu te u strujnim i ...

Download PDF 6.32 MB - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

Posljednji Stipančići. 1989. Školska knjiga. Zagreb. 8. 821.163.42/N. OV/p. CRO. 40. 136. Novak,. Vjenceslav. Posljednji Stipančići. 1963. Matica hrvatska.

svjetlosti - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku - unios

odgonetnuti kakva je to čudna priroda svjetlosti zbog koje se ona ponaša na ... Ogib / difrakcija . ... Tijela koja emitiraju svjetlost nazivaju se izvorima svjetlosti.

Obilježja romantizma u putopisu Matije ... - Repozitorij UNIOS

Ključne riječi: Romantizam, putopis, Matija Mažuranić, Pogled u Bosnu, narodne ... osnovne razlike u odnosu europskog i hrvatskog književnog romantizma te ...

Grobna arhitektura od Krete do Rima - Repozitorij UNIOS

Kao najpoznatije grobnice kronološki navodim grobnicu obitelji Scipion, ... njima se ponajviše ističe Scipion Afrički, poznat po pobjedi nad Hanibalom u Drugom.

Kierkegaard: strah, očajanje i tjeskoba - Repozitorij UNIOS

Očajanje se veže uz estetički stadij, tjeskoba uz etički, a strah uz religijski ... filozof mora biti razumljiv drugima te se vratiti u špilju i osloboditi ljude okova neistine da bi ... je pred izbor koji joj donosi tjeskobu zbog toga će se, kako Kierkegaard.

đuro đaković: strojna obrada - Repozitorij UNIOS

12 stu 2017 ... Stroj za dubljenje utora na zupčanicima . ... Stroj za brušenje zubi . ... Tokarenje je postupak obrade metala skidanjem čestica kojima se proizvode ... Tokarski nož razvijao se tijekom dugog razdoblja i stalno se usavršava [2].

Postupci recikliranja stakla i keramike - Repozitorij UNIOS

8 pro 2017 ... računarstva i informacijskih tehnologija Osijek da pohrani i javno objavi ... Staklo i keramika su u upotrebi od davnina i ljudima uvijek zanimljiv i ...

Patogeni mikroorganizmi - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

Patogeni mikroorganizmi. Sažetak. Mikroorganizmi su prisutni svugdje u okolišu, pa čak i u samom čovjeku. Unatoč brojnim korisnim procesima koje izazivaju ...

patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj ... - Repozitorij UNIOS

SAŢETAK. Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi: Egipat i Mezopotamija, starozavjetni proroci i mudraci. Diplomski rad obraĊuje temu patnje u ...

Studentski časopisi i pravopisna norma - Repozitorij UNIOS

uzrokovana promjenom pravopisne norme objavljivanjem Hrvatskoga ... ilustratora, ali ne i lektora koji bi se pobrinuo za poštivanje pravopisne norme u ...

električne perilice za pranje rublja - Repozitorij UNIOS

Svi potrebni nosači za elektromotor, amortizere i slične dijelove su varenjem ... od kojih su po dva na osovini bubnja i na osovini pogonskog elektromotora.

posttraumatski stresni poremećaj - Repozitorij UNIOS - Sveučilište ...

Hagioterapija u liječenju PTSP-a . ... PTSP-a, je li PTSP čimbenik rizika za razvoj depresije, ili jedan od ovih poremećaja dovodi do egzacerbacije onog drugog.

zaštita sinkronih generatora od prenapona - Repozitorij UNIOS

Sinkroni generator je rotacijski stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Stroj mehaničku energiju dobiva od pogonskog stroja tj. turbine.

Predložak diplomskog rada - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

masti palmitinske i stearinske kiseline (kakao maslac, shea maslac...),. • ulja palmitinske ... Od cjelokupne proizvodnje kikirikija samo se 40% koristi za proizvodnju ulja. Djelomični razlog tomu je ... trgovačku kuću Lidl. Tablica 14. Deklaracije ...

Politička povijest Etručana - od početka do kraja - Repozitorij UNIOS

8. ARHAJSKO RAZDOBLJE. Arhajsko razdoblje bio je period od 9. do početka 5. st. pr. Kr., odnosno najstarije razdoblje Etruščana. U tom se periodu primjećuje ...

Pokazivači u C jeziku - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa Jurja ...

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK. Preddiplomski stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika. Pokazivači u C jeziku. Završni rad. Matej Kusak.

sudari u prometu - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku - unios

5.1 Zaustavni put vozila . ... 6.2 Put i vrijeme zaustavljanja vozila . ... pa tako prijeđeni put automobila većinom izražavamo u kilometrima [km]. Putanja ili ...

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Repozitorij UNIOS

istražuju i pastoralni elementi Dubravke, njihovo značenje i utjecaj unutar radnje, kao i flora i fauna. ... Ključne riječi: barok, pastorala, Dubravka, Ivan Gundulić ...

ultrazvuk i primjena - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku - unios

okomito na pravac širenja vala). Zvuk se ne može širiti kroz vakuum jer ne postoji sredstvo za njegovo širenje. Slika 1. Longitudinalni i transverzalni val [18] ...

Logorski sustav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - Repozitorij UNIOS

NDH je, uključujući talijanske i njemačke logore, u vrijeme rata bilo aktivno ... Dizdar – M. Grčić – S. Ravlić – D. Stuparić, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.-1945.

Strip u nastavi književnosti - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

Članovi skupine bili su Mirko Ilić, Krešimir Zimonić, Radovan Devlić, Igor Kordelj,. Ninoslav Kunc. Razdoblje je značajno po tome što nisu imali stalne scenariste ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Neostvareni projekt isusovačke crkve i kolegija (1659.) u Dubrovniku

Rad. Inst. povij. umjet. 33/2009. (125–140). Tanja Trška Miklošić: Neostvareni projekt isusovačke crkve i kolegija (1659.) u Dubrovniku. Tanja Trška Miklošić.

kvaliteta života osoba s kolostomom - Repozitorij MEFOS

Rad je ostvaren u Stoma ILCO klubu u Osijeku i Stoma ILCO klubu u ... pripremom i poslijeoperacijskom njegom, komplikacije povezane sa stomom, ...

kvaliteta suznog filma u pacijenata s ... - Repozitorij MEFOS

Premda je blefarospazam jedna od najčešćih oblika distonije u odrasloj dobi, zapravo se radi o razmjerno rijetkoj bolesti. Procjena prevalencije blefarospazma ...

kvaliteta laboratorijskih usluga medicinsko ... - Repozitorij MEFOS

Rad je ostvaren pri Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta sveučilišta Josipa Juraja ... Kontrola kvalitete i medicinsko-biokemijski laboratoriji .

higijenska kvaliteta mlijeka u sjeverozapadnoj hrvatskoj - Repozitorij ...

moraju obaviti higijenski minimum, odnosno zdravstveni pregled na ... of in its chemical composition and hence the testing is usually reduced to the above. It is.

kvaliteta i standardi rada u ugostiteljskom poslovanju - Repozitorij ...

poslova svakodnevno treba zaposlenika (sobarica, konobara, portira itd.), a to znači da se rad planira i usklađuje s promjenama obujma poslovanja, odnosno s ...

Mislav Omazić Kvaliteta života i funkcionalna ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2019 ... Ključne riječi: Gradska četvrt Stenjevec, kvaliteta života, subjektivni pokazatelji, objektivni ... Simoni, K., 2004: Stenjevec: Starohrvatsko groblje,.

SARA MATKOVIĆ KVALITETA KAO ELEMENT K - Repozitorij UNIPU

1 velj 2018 ... 3.1.1 PDCA krug ili Demingov krug kvalitete. Procesni pristup je jedno od osnovnih naĉela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001 ...

Kvaliteta života mladih na otoku Braču - Repozitorij UNIZD

Ključne riječi: kvaliteta života, mladi otočani, otok Brač, polu-strukturirani intervjui, ... Zanimljiva je važnost kamina kao čestog mjesta okupljanja mladih otočana, ...

kvaliteta života u domovima za starije i nemoćne - Repozitorij MEFOS

Rad je ostvaren u: Dom za starije i nemoćne „Osijek“, Dom za starije i nemoćne „Beli. Manastir“, Dom za starije i nemoćne „Baranjsko sunce“, Dom za starije i ...

Kvaliteta rakije ljivovice proizvedene od nove ... - Repozitorij UNIZG

24 tra 2017 ... Nutritivna vrijednost šljive na 100 g ploda (Galović, 2004). Energetska ... Dvokratnom destilacijom dobije se bolja kvaliteta rakije od šljiva.

kvaliteta života i doživljaj stresa kod bolesnika s ... - FFOS-repozitorij

karakteristike bolesti te doživljaj stresa i dermatološka kvaliteta života opću kvalitetu ... Sudionici istraživanja bili su pacijenti oboljeli od rosaceje, akni i ... Prvenstveno, dermatološke promjene na koži, posebice one izražene na licu uočljive su.

Kelti vs Rimljani – kako su Rimljani pokorili Kelte - Repozitorij UNIOS

Prvi razlog leži u tome što su ti ratovi u neku ruku stvorili ... Prvi trijumvirat . ... Kada su se prvi put pojavili, keltski ratnici bili su strah i trepet svijeta zahvaljujući ...

Školska knjižnica u dokumentima Cjelovite ... - Repozitorij UNIZD

Školska knjižnica u kurikulumu međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske ... Izrada Posebnog kurikuluma za školske knjižnice tek je najavljena pa će u ... učenika treba osposobiti za život prema građanskim, demokratskim, ...

Središnja medicinska knjižnica - Repozitorij Medicinskog fakulteta

Edina Berberović, dr.med. Utjecaj glikemije i lipidemije dijabetičnih trudnica na metabolizam ugljikohidrata i lipida fetusa. DISERTACIJA. Zagreb, 2013.

uporabljivost opac-a hrvatskih knjižnica - FFOS-repozitorij

10 ruj 2017 ... Ključne riječi: korisnik, knjižnične usluge, katalog, povijest kataloga, ... URL: http://www.katalog.kgz.hr/pagesMisc/Katalog.aspx (2017-09-08) ...

Usluge narodnih knjižnica za društveno ... - FFOS-repozitorij

29 srp 2012 ... Osijek, rujan 2012. ... Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica ... jedinica: knjižnice, studija za snimanje zvučnih izdanja s kopirnicom i brajične ...

Čitateljski klubovi kao dio programa narodnih knjižnica - Repozitorij ...

http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-sesvete/kulturni-cetvrtak-u-sesvetama/7724. 109 6. Natječaj za najljepše ljubavno pismo. // Knjižnice grada Zagreba.

Usluge sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica za ... - FFOS-repozitorij

godine.19 Danas sva slijepa i slabovidna djeca, bez dodatnih oštećenja, mogu ... Hmmmmm nemam sad... vraćamo se na problem knjižnica aaaaa, nije baš ... nije bilo potrebno, išla sam jedanput mjesečno kada mi je bila plaćena karta,.