obrazac zahtjeva za korištenje internetskih usluga ... - Wuestenrot.hR

Podnošenjem zahtjeva za WueNET uslugom prihvaćate da Vam Stambena štedionica godišnji Izvod o prometu i stanju na računu i sve obavijesti vezane uz Vaš ...

obrazac zahtjeva za korištenje internetskih usluga ... - Wuestenrot.hR - Srodni dokumenti

obrazac zahtjeva za korištenje internetskih usluga ... - Wuestenrot.hR

Podnošenjem zahtjeva za WueNET uslugom prihvaćate da Vam Stambena štedionica godišnji Izvod o prometu i stanju na računu i sve obavijesti vezane uz Vaš ...

Opći uvjeti za korištenje Internetskih usluga za poslovne ... - KentBank

14 ruj 2019 ... te prava i obveze KentBank d.d. (dalje u tekstu: Banka) u pružanju Internetskih usluga. ... internetskog bankarstva e-Kent i Uputa za korištenje mobilnog ... sredstava uz izvršenje konverzije u kojoj primjenjuje srednji tečaj iz ...

Korištenje internetskih društvenih mreža ... - Repozitorij UNIZD

društvenih mreža, samopredstavljanje i samopouzdanje studenata: rezultati anketnog ... razlika između varijabli korišten je t-test, za analizu povezanosti među ...

Obrazac zahtjeva.pdf

Upozorenje: Ukoliko je Vaš zahtjev nepotpun, neće biti prihvaćen (vidi pravilo 47. Poslovnika Suda). Posebno obratite pažnju na pravilo 47. stavak 2. (a) koje ...

Obrazac zahtjeva SO bez zasnivanja RO-SO za rad.pdf

Uz Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno ... Program stručnog osposobljavanja za rad uz presliku Zakona ili propisa koji ...

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

obrazac zahtjeva - Grad Zagreb

Uvjerenje o prebivalištu;. 2. Potvrda porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;. 3.

obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza

(ime i prezime podnosioca zahtjeva). (naziv institucije kojoj se zahtjev podnosi). ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA. Obraćam Vam se sa ...

obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja

BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (2019.) 1. REPUBLIKA HRVATSKA ... te ne mogu biti isplaćena na poseban (zaštićeni) račun. Zahtjev za povrat ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ŽRTVAMA ...

5. Ovjerenu Izjavu podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi. 6.

Obrazac br. 04/1-34 PODNOSITELJ ZAHTJEVA PREZIME Otisak ...

dokaz da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i dok ta mjera ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ...

ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno ...

obrazac zahtjeva za mjeru 2 „obnavljanje pčelinjeg fonda“

2 Mjesto, ulica, kućni broj: 3 Telefonski broj: 4 OIB: 5 MIBPG: 6 Evidencijski broj pčelara: 6A Registarski broj u Upisniku uzgajivača selekcioniranih matica pčela ...

Obrazac za pisanje zahtjeva ili molbi - Slobomir P Univerzitet

za. kome se podnosilac molbe ili zahteva obraća. Predmet : Razlog upućivanja molbe ili zahteva. Ime i prezime podnosioca molbe ili zahteva. ______.

Obrazac zahtjeva za ugovor o operativnom ... - Porsche Leasing

Ugovor – podrazumijeva ugovor o leasingu, zahtjev primatelja leasinga za zaključenje ugovora o leasingu, pregled iznosa, broja i rokova plaćanja pojedinih ...

Obrazac 6 PODNOSITELJ ZAHTJEVA - Ured državne uprave u ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA. DJETETA/UČENIKA. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,učenika ...

PRISTUPNICA ZA KORIŠTENJE USLUGA IZRAVNOG ... - HPB

On-line bankarstvo - internetsko bankarstvo. Token. Token želim preuzeti ... dostupnoj na internetskim stranicama Banke: www.hpb.hr. Potpisom ove Pristupnice ...

OU poslovanja HPB-a za korištenje usluga izravnog bankarstva za ...

Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080010698, OIB 87939104217, [email protected] Tijelo nadležno za nadzor: Hrvatska narodna banka. Banka ima odobrenje za ...

Obrazac izjave za suglasnost za korištenje osobnih podataka

Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi ... (Izjavu ispunjava i potpisuje roditelj / skrbnik za svoje malodobno dijete / djecu).

Obrazac-koristenje javne povrsine 112 KB - Grad Sisak

GRAD SISAK. Upravni odjel za upravne, imovinskopravne i opće poslove. ZAHTJEV ZA ZAKUP/KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE. ZA POSTAVLJANJE ...

Tehnički zahtjevi za korištenje usluga elektroničkog bankarstva

Pristup Internetu. 4. ... Mobilni uređaj s pristupom internetu (u slučaju odabira mToken-a – mHPB) ... mobilni token - mToken i mobilno bankarstvo - mBanking.

OPĆI UVJETI za korištenje paketa usluga po tekućim ... - PBZ

Paketi usluga po tekućim računima graĎana obuhvaćaju «SREBRNI», «ZLATNI», «START. », «START», «UMIROVLJENIČKI» i «STUDENSKI» paket usluga ...

Odluka o pravu na besplatno korištenje usluga opće i posebne ...

6 velj 2019 ... Ženski odbojkaški klub Ferivi Višnjevac. 53. 69. Ženski odbojkaški klub Tenja. 28. 70. Plesni klub Kick. 10. 71. Plivački klub Osijek Žito. 70. 72.

Opći uvjeti za korištenje paketa usluga po tekućim računima ... - PBZ

poslovnicama Banke ili putem MEBANET-a. Podnositelj Pristupnice dopušta Banci provjeru svih podataka navedenih u Pristupnici kao i prikupljanje dodatnih ...

korištenje besplatnih usluga za izradu mrežnih obrazaca u svrhu ...

U današnje je vrijeme važno da se ankete i drugi tipovi obrazaca ispunjavaju mrežno jer ... Rezultate s grafikonima moguće je izvesti u datoteke u Excelu, Wordu, ... Njihova se uporaba preporučuje kad treba napraviti jednostavan obrazac za.

Uvjeti produljenja prava na korištenje usluga javnog ... - Autotrolej

www.erstecardclub.hr i www.diners.com.hr . Sva komunikacija s ECC-om vezana uz ECC. On-line usluge, odnosno usluge informatičkog društva, može se ...

Uvjeti produljenja prava na korištenje usluga putem ECC online ...

Uvjeti produljenja prava na korištenje usluga javnog prijevoza Komunalnog društva. Autotrolej d.o.o. putem ECC On-line usluge društva Erste Card Club d.o.o..

Uputa za korištenje Office365 usluga Sadržaj - Veleučilište Velika ...

Sadržaj. 1. Prijava na Office365 . ... Instalacijom Office ProPlus 2016 dobivate i novi OneDrive for business alat za sinkronizaciju Vašeg računala i Vašeg ...

upute za podnositelje zahtjeva o načinu podnošenja zahtjeva te ...

10 ruj 2019 ... MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA. Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja. Upute za podnositelje zahtjeva.

Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za ...

OPĆINA BOROVO. MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BOROVO. 16. PORLZ016. OPĆINA NUŠTAR. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI.

Wüstenrot stambena štedionica dd - Wuestenrot.hR

28 ožu 2014 ... u ime Uprave Wüstenrot stambene štedionice čast mi je predstaviti Vam godišnje i revidirano financijsko izvješće. Nastavak ekonomske krize ...

Uvjeti za dodjelu stambenih kredita - Wuestenrot.hR

Obrazac “Osnovni podaci" ovjeren od poslodavca za sve sudionike kredita s kreditnom sposobnošću (bez ovjere za umirovljenike, pomorce zaposlene u stranim ...

1. Uvodne odredbe Članak 1. Stambena štednja ... - Wuestenrot.hR

ušteđevina, odnosno stambeni kredit u tom su slučaju vezani uz euro i na taj način zaštićeni od promjene vrijednosti kune u odnosu na euro. Sve uplate i isplate izvršene u kunama na račun stambene štednje ili kredita vezan uz zaštitnu ...

Uvjeti za dodjelu kredita stambene štednje - Wuestenrot.hR

Podnositelj Zahtjeva za kredit, sudužnik i/ili jamac smatraju se pojedinačno kreditno ... supružnika kao jamca s kreditnom sposobnošću ili kao sudužnika s ili bez.

Upute za sigurnost internetskih plaćanja - RBA

redovito ažurirajte klijentski program (web preglednik, PDF preglednik, ... uvijek vrlo pažljivo pregledajte web adresu Banke (https://www.rba.hr) ... Kod unosa autentifikacijskih parametara za prijavu u internetsko bankarstvo obratite pozornost:.

Stilistika internetskih portala - FFOS-repozitorij

Naslovnica, Estrada, Glazba, TV, Intervjui, Horoskop, Vjerovali ili ne, Cura dana, Dečko ... Jer, da se to dogodi, Zec bi se našao u neobranom grožđu. ... najvećoj mjeri nominativni: Kineski električni autobusi u kalifornijskom javnom prijevozu.

Važnost boja u dizajnu internetskih stranica

Ključne riječi: web dizajn, web stranica, boja, psihologija boja, simbolika boja, tipografija, ... Tercijarne boje su stvorene kombiniranjem primarnih i sekundarnih.

usporedba preporuka internetskih portala s rezultatima znanstvenih ...

23 ruj 2016 ... vježbanja pod nazivom „Pet tibetanaca“. Pristup vježbanju za koji se tvrdi da postoji više od. 2500 godina,a detaljno je opisan u knjizi Kelder, ...

Nadnacionalni karakter internetskih enciklopedija - Semantic Scholar

Sve donedavno riječ enciklopedija asocirala je samo na luksuzno uvezano, vi ... Britannica dosegnula visoku profesionalnu razinu, njezin se konzervativan karakter ... Hrvatskom općem leksikonu, odnosno Hrvatskom obiteljskom leksikonu16.

utjecaj internetskih tehnologija na oblikovanje cijene niskobudžetnih ...

aktivnosti su paralelne, jer za svaki let, planiranje i marketing počinju pet i više ... čime će Zadar zadovoljiti potrebe, a mogao bi postati i meka za jeftine zračne ...

Pitanja i odgovori preuzeti s internetskih stranica ... - SEPA.hr

1 velj 2016 ... Pitanja i odgovori preuzeti s internetskih stranica Europske centralne banke. 1) Što je ... se odnosi na plaćanja u eurima, je 31. listopada 2016. godine. ... Za rješavanje sporova glede prava i obveza koji proistječu iz obveznoga krajnjeg datuma ... Za pomoć potpuno automatiziranoj elektroničkoj obradi.

Analiza sadržaja: Pisanje internetskih portala o temi migranata ...

Analiza sadržaja: Pisanje internetskih portala o temi migranata, tražitelja azila i azilanata u 2013. godini. Ured pučke pravobraniteljice, kolovoz 2014. I. Uvod: ...

Analiza sadržaja članaka internetskih portala Večernjeg lista i ...

Ključne riječi: Analiza sadržaja, mediji, istaživački proces, Večernji list, Slobodna ... b) Anketa – prikupljanje podataka pismenim putem uz pomoć upitnika.

Uvjeti korištenja internetskih tarifa za korisnike Tele2 bonova 1 ...

7 lip 2017 ... mobilnog interneta na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete ... 2. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od ...

utjecaj internetskih tehnologija na gospodarski rast, poslovni rezultat ...

Primjena informacijske tehnologije u poslovanju omogućuje da kompanije posluju glo- balno 24 sata na dan, 365 dana u godini. Prostorna ograničenja nestaju ...

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Odluka o cijenama pogrebnih usluga – prosinac 2015 - Usluga Poreč

Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza ... Vijenac i cvjetni aranžmani. Pločica s natpisom za nadgrobni ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

Cjenik usluga - Oj Hortikultura - Usluga Poreč

Košnja s traktorom - malčer kn/m2. 0,35. 0,09. 0,44. 21. Čišćenje šume kn/m2. 3,50. 0,88. 4,38. CJENIK USLUGA - OJ HORTIKULTURA. RB. NAZIV USLUGE.

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

Zahtjeva - ZET-a

Broj pretplatne karte … ... 3. Prezime. 4. 5. Adresa prebivališta (podaci iz osobne iskaznice). Područje ... broj studentske iskaznice ili broj indeksa. Ime. O I B.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Dopuštenost zahtjeva

identitet bude javno dostupan, možete postaviti takav zahtjev već u obrascu zahtjeva. Također morate dostaviti sve relevantne dokumente, kao što su na primjer ...

prezime i ime podnosioca zahtjeva

(zahtjev je potrebno napisati razumljivo i čitko). Shodno odredbama člana 11. stav 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH podnosilac zahtjeva koji ...

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA

3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,. 4. uvjerenje općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,. 5. potvrdu nadležne ...

Podnositelj zahtjeva - HROTE

24 stu 2014 ... SUNČANA ELEKTRANA RAGUŽ ČAKOVEC. 10. 1.1.2014 ... Sunčana elektrana Dolha Čakovec. 68. 1.1.2014 ... ELCOP d.o.o.. SE ELCOP. 30.

Dopuštenost zahtjeva - ECHR

Zahtjev već odlučen od strane Suda ili drugog međunarodnog tijela (članak 35., st. ... morate dostaviti sve relevantne dokumente, kao što su na primjer presude ...

Zaprimanje Zahtjeva za isplatu

... o završenom ulaganju izdaje se nakon konačne isplate. Page 11. Zaprimanje i obrada ZZI. Kontakt www.apprrr.hr · [email protected] H V A L A N A P A Ž N J I !