Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu ... - Poreska uprava

(3) Uz Obrazac ZIPZ PDV dostavlja se: ... Član 81. (1) Poreski obveznik može ispraviti pogrešno iskazan porez u računu o isporučenim proizvodima i obavljenim.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu ... - Poreska uprava - Srodni dokumenti

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu ... - Poreska uprava

(3) Uz Obrazac ZIPZ PDV dostavlja se: ... Član 81. (1) Poreski obveznik može ispraviti pogrešno iskazan porez u računu o isporučenim proizvodima i obavljenim.

Zakon o porezu na dodatu vrijednost - Poreska uprava

Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa zbog ustavne promjene u nazivu ... 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od ... (2) Porez na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV), kao opšti porez na ...

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ...

23 lis 2008 ... (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002, Obračunski list plaća ...

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu ... - Prnjavorac

(1) Predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost ( u daljem tekstu: PDV ) je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriji Bosne i Hercegovine ...

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV - Uprava za indirektno

(7) Obveznik PDV-a utvr uje rashod neposredno pošto je odre eni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, ...

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u - Uprava za indirektno

razvrstavanje su bitna ona obilježja koja odre uju stvarni sadržaj isporuke, uzimajući u ... (2) Povrat PDV-a se vrši sa jedinstvenog računa na račun zastupnika ili ...

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ...

kartice kod utvrđivanja osnovice za obračun mjesečne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, iznose: a) 300,00 KM - osnovni lični odbitak ...

PRAVILNIKO PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA ... - PUFBiH

(1) Porezni obveznik poreza na dohodak je ... poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za ova fizička lica vrši se na način propisan odredbama člana 27.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti - Poreska uprava

19 јул 2013 ... (1) Prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju budžetu Crne ... iz stava 1 ovog člana smatra se: poljoprivredno, građevinsko i drugo zemljište. ... (1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za ...

Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH

d) da kupac ima, ili će dobiti, istu stopu za odbitak ulaznog poreza koju je imao prodavac. (2) Pod ... BiH, i na koji se može izvršiti prenos iznosa za povrat.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od ... - Poreska uprava

stolarskim mašinama, pogrebne usluge, mehaničari, izrada rezanog alata, ... opravka muzičkih uređaja, opravka aparata u domaćinstvima, pečenjare, sušenje ...

O porezu na dodatu vrednost **

Ključne reči: porez na dodatu vrednost, evazija, regresivnost, porez na promet. Summary: ... reprodukcionog materijala, porez ne zaračunava, PNP predstavlja.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o ...

b) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake ... maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42% ...

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za ... - Poreska uprava

PRAVILNIK o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje ... Podgorica,25.decembra 2017.godine ... Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe. 7.

1 ZAKON Br. 05/L-037 O POREZU NA DODATU VREDNOST ...

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / Br. 23 / 17 AVgUST 2015, PRIŠTINA. 1 ... Ovaj zakon je u skladu sa Direktivom o zajedničkom sistemu poreza na ... PDV- Porez na dodatu vrednost koji obuhvata apliciranje opšteg poreza u potrošnji.

pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila - Carinska uprava

28 pro 2017 ... njegove tržišne vrijednosti može se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi prije ... vrijednosti motornog vozila utvrdi na temelju Tablice 1, odnosno ...

nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i ...

(1) Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%. ... pravnih radnji, oslobađajući kod nasljedstva prvi nasljedni red, što je praksa zemalja u regiji.

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na ... - Vlasotince

Прилог -1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (бр.кат.парц.) (бр.листа непокр.)¹. (зона у којој се налази). (назив улице). (број и слово). (спрат).

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu

Прилог -1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (бр.кат.парц.) (бр.листа непокр.)¹. (зона у којој се налази). (назив улице). (број и слово). (спрат).

Obrazac PP PDV - Poreska uprava

Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7. 110. 10. V ПОРЕСКА ОБАВЕЗА. Износ ПДВ у пореском периоду (5 - 9). 009. 109. 9.

Untitled - Poreska uprava

dvorišne ograde ANB u sjedištu, po tenderskoj dokumentaciji broj 250/16-2993/2 od. 13.05.2016.godine, rješenju o izboru najpovoljnije ponude, broj ...

broj 077.indd - Poreska uprava RS

20 авг 2018 ... пореске картице (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/16) у ... за порез на доходак (Образац 1004), Захтјева за издавање пореске картице ... Име и презиме лица које је поднијело захтјев. Одобрено.

Bulletin No. 96, May 2010 - Poreska uprava

2 May 2010 ... magazines “Gracija”, “Azra”, “Magazin”, “Energy. Group”, “Red Weekend Magazine”. The media who at- tended the promotion were addressed ...

Bulletin No. 31, May 2004 - Poreska uprava

ister of tourism Zoran Duletic and spokesperson of the ministry of tourism ... Hotel "Teuta", Carine bb, Risan, 082 371 008. Petrovac. Restaurant "Izvor", Rezevici ...

BIJELA LISTA - Poreska uprava

AD "Societe Generale Banka" Podgorica. 5. 02384337 ... 02009960. AD ''Invest banka Montenegro'' Podgorica ... 03022480. DOO "Nova Pobjeda" Podgorica.

корисничко упутство - Poreska uprava

Oбрасцу ПДП - Пореска пријава пореза на добит правних лица (у даљем тексту ... на обрасцу ПДП од 01.априла 2015. године подносе искључиво у ...

корисничко упутство iii - Poreska uprava

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

Zakona o porezu na dobit - PUFBiH

801), Prijava poreza na dobit za podružnicu ... (6) Za izračun stanja obveza i udjela u kapitalu ... nadležnom organu za povrat poreza u roku do ... 2018. ili gubi.

1 37901264.62 2 10346929.45 3 8189268.03 4 ... - Poreska uprava

Stečaj. 2. 02215667. DOO "Pa to a ket" u stečaju He eg No i. 10,346,929.45 ... 12. 02000547. AD "Željeza a Nikšić" u stečaju Nikšić. 1,900,961.59. Stečaj. 13.

prelom B5555.indd - Poreska uprava

ПДВ ће постићи неутралност у спољнотрговинским трансакцијама, а у систему овог пореза формираће се ланац обвезника који морају и имају интерес ...

корисничко упутство за подношење у ... - Poreska uprava

31 окт 2017 ... НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С. Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за ...

Srpski tekst ugovora - Poreska uprava

poslovne jedinice ili na drugi naĉin), sama po sebi nije dovoljna da se jedna kompanija smatra stalnom poslovnom jedinicom druge kompanije.

Bulletin No. 98, July 2010 - Poreska uprava

2 Jul 2010 ... The Project “Integrated and Sustainable Transportation System in Perast” is imple- mented by the Ministry of Tourism of Montenegro and the ...

septembar 2015.godine - Poreska uprava

1 окт 2015 ... Distribucija Prijava poreza na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu. 13. Urađeno je 5 radnih naloga za postupanje službenika područnih ...

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ... - PUFBiH

30 ožu 2009 ... isplate primanja studentima i đacima - članovima servisa, a koja oni ... Na ovu isplatu Studentski servis je dužan obračunati i na svoj teret ...

zakon o porezu na nekretnine - Porezna uprava

vlasništvo nekretnina: komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. ... Žalba izjavljena na rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine ne odgađa izvršenje.

action plan for chapter 23 judiciary and ... - Poreska uprava

27 Jun 2013 ... Šćepanović/Slavica. Mirković/ ... Šćepanović/Slavica. Mirković/ ... planned in the Action plan for chapter 24. Interior. (Zoran. Tomčić,. Jakša.

PORESKA UPRAVA spisak služ e ika - . . . godi e R.b. Zvanje Ime i ...

253 Poreski inspektor III. Iva Bajić. 254 Poreska inspektorka III. Mili a Lo čar. - KANCELARIJSKA KONTROLA- ... Draga a Đuka ović. 301 Samostalni referent.

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na ... - Poreska uprava

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem. IOPPD obrasca. CRNA GORA. MINISTARSTVO FINANSIJA. PORESKA UPRAVA ...

uputstvo za popunjavanje kreditnog naloga ... - Poreska uprava

a) Za prihode koje naplaćuje Poreska uprava (identifikacioni broj 820). - u polje “Poziv na broj zaduženja” - broj rješenja kojim je utvrđena poreska obaveza.

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I ... - Poreska uprava

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA - lista od 100 obveznika ( I kvartal 2017 god ). R. BR. PIB. NAZIV PORESKOG ...

Coca Cola Hellenic Bottling Co - Poreska uprava

DOO ''Šljukić Co'' Nikšić. 65. 02122189. DOO "Kastex" ... DOO "Ljetopis automotive" Podgorica. 112. 02437643 ... DOO ''Kuća he ije'' Podgo i a. 245. 02391082.

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA JANUAR 8. god. - Poreska uprava

DOO "Maestral I že jeri g" Budva. REPROGRAM. 734.450,26. 20. 02305445. DOO "Kolma ... DOO ''Color prom company''. Podgorica. 88.158,67. 159. 02784190.

spisak najvećih dužnika - preduzetnici na dan ... - Poreska uprava

30 нов. 2019 ... IVICA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNO ZANATSKO ... ZVEZDAN ĐURAKIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA. STOČAR ...

потврда o резидентности residence certificate - Poreska uprava

ПОТВРДА O РЕЗИДЕНТНОСТИ. (издата од стране надлежног органа државе резидентности стварног власника прихода). RESIDENCE CERTIFICATE.

Istraživanja javnog mnjenja predstavljaju ... - Poreska uprava

dnevnu štampu. Najveći procenat ispitanika ne sluša radio stanice (41,5%). Najslušaniji radio je Radio D plus (16,5%), a zatim slijede lokalne radio stanice (12 ...

Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1 ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14) ... broj ne izmjene i dopune što su stupile na snagu u više koraka, a od 1. siječnja 2015. i ... o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 157/14). 2.

1 Na temelju člana 60. stava (1) Zakona o porezu na dobit ...

BD (Obrazac PP-802), Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta ... Porezna uprava). ... (1) Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za izmjenom.

Specifičnosti primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

knjižno odobrenje, kojim mu odobrava rabat u iznosu od 98% ispostavljenih faktura po osnovu kojih nije naplatio svoje potraživanje. Poreski obveznik A mu ...

Zakon o porezu na imovinu 7.09 - Porezna uprava Federacije BiH

lica (u daljnjem tekstu: porez na imovinu) na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton). ... g) za motocikle do 7 godina starosti, i to: 1) do 50 cm3.

zakon o porezu na dohodak - Porezna uprava Federacije BiH

(2) Pripadnost prihoda od poreza na dohodak fizičkih osoba utvrđuje se prema ... (2) Osnovicu za obračun poreza na dobitke iz stavka (1) ovog članka čini svaki ...

zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama - Poreska uprava

29 дец 2016 ... ispuštanja komunalnih otpadnih voda i druga pitanja od značaja za ... Industrijske otpadne vode, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode koje ...

republika srpska ministarstvo finansija poreska uprava područni ...

ZA IZDAVANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI REPUBLIKE SRPSKE za. godinu. U cilju ostvarivanja prava iz ugovora / sporazuma o izbjegavanju dvostrukog ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda-izvođenje radova ... - Poreska uprava

3 дец 2019 ... Nabavka i ugradnja laminata u kancelarijama sa karakteristikama d=8mm, klasa ... za izbor najpovoljnije ponude: Onajniža ponuđena cijena.

Uredba o naknadi troskova zaposlenih u javnom ... - Poreska uprava

9 јун 2016 ... Troškovi nastali u vezi sa radom, u smislu ove uredbe, su: 1) dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;. 2) korišćenje sopstvenog ...

Korisničko uputstvo RefOsl Portal - ispravljeno - Poreska uprava

aplikaciju. Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a ... dokumentacijom i odobrava PPO PDV obrazac ili odbacuje sa odgovarajućim obrazloženjem.

mehanizam prijenosa porezne obveze u okviru zakona o porezu na ...

od građevinskog poduzeća sa klauzulom „ prijenos porezne obveze“, trebaju ... Usluge u graditeljstvu koje podliježu prijenosu porezne obveze su sljedeće: ...

o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), član 48. briše se. ... Pravo na poreski podsticaj kod ulaganja iz člana 50a ovog zakona, ne ... olakšice koja se ukida, budući da će ovo pravo moći da iskoriste u skladu sa.

neautorizirani transkript javne rasprave o primjeni zakona o zaštiti i ...

3 lis 2013 ... identifikaciji pasa i mačaka. Sljedeće što ... mjera izbora i mi smo je ugradili u ovaj Zakon zato što je ona najjeftinija i najučinkovitija, a to je kastracija i sterilizacija napuštenih životinja u smislu smanjenja populacije. Da je to ...

Pregled stopa prireza porezu n​a dohodak g ... - Porezna uprava

1 sij 2020 ... PREGLED STOPA PRIREZA POREZU NA DOHODAK GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ. PRIMJENA U 2020. GODINI. Red br.