Upute i odgovori Porezne uprave - Računovodstvo i porezi

15 sij 2014 ... Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani PDV u računu ... godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i.

Upute i odgovori Porezne uprave - Računovodstvo i porezi - Srodni dokumenti

Upute i odgovori Porezne uprave - Računovodstvo i porezi

15 sij 2014 ... Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani PDV u računu ... godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i.

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE KRATKE UPUTE ZA ...

Izdavanje/izmjena PK (Porezne kartice). 3. Pregled i ... knjigovodstvena kartica (PKK), Porezna kartica (PK), Moj JOPPD i Korisnički pretinac. ✓ Obrasci s ...

Računovodstvo proizvodnje - Računovodstvo i porezi

priznavanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, pojašnjavamo koji se troškovi uključuju u proizvodnju, a koji ne, te kroz primjere pojašnjavamo osnovne ...

PDV u graditeljstvu - Računovodstvo i porezi

2 kol 2013 ... prijenos porezne obveze u slučaju obavljanja građevinskih radova između dva ... Isto tako, kad se izdaje račun za primljeni predujam, na računu obvezno mora biti navedena napome- na: „PDV na ... Primjer 1.- Račun za ...

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

31 pro 2015 ... Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični ... određene isporuke autorskog djela nije obvezeno sklopiti ugovor o.

listopad / 10 / 2011 - Računovodstvo i porezi

10 lis 2011 ... putovanja, te je obračunata naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru ... matelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo). Ako primljena ... 29 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupi- ... na dobit (kada se određena imovina kupi da bi se preprodala).

Kontni Plan - Računovodstvo i porezi

1 sij 2017 ... RiPup-ov Kontni Plan 2016/2017. Ripup-ov. Razred 0. Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna ...

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2018. - Računovodstvo i porezi

1 sij 2018 ... 91. 11/17. P orezi. Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2018. Neven Baica, mag. oec. Za malog poreznog obveznika, od iznimne je važnosti, ...

Godišnji obračun plaća za 2017. - Računovodstvo i porezi

31 pro 2017 ... Kako se od 2017. i kod obračuna neisplaćene plaće koristi osobni odbitak, kod godišnjeg obračuna u slučaju neisplaćenih plaća u i za 2017.

Prirucnik porezne uprave

ako im je Porezna uprava odobrila pla}anje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, i b) porez na dodanu vrijednost (PDV). i Prema odredbama Zakona o ...

porezne uprave - Porezna uprava

... suradnika ravnatelja Porezne uprave, kao i s drugim suradnicima, stranim konzultantima tijekom provedbe različitih proje- kata, razmjenjivana su mišljenja, ...

18 9 27 po organizacionim jedinicama federalne porezne uprave ...

II KANTONALNI POREZNI URED BIHAĆ. I SREDIŠNJI URED. UKUPNO SREDIŠNJI URED ... financija - finansija. Porezna uprava Federacije BiH. S a r a j e v o ...

ePorezna – elektroni~ka usluga Porezne uprave

Podno{enje poreznih prijava i obrazaca elektroni~ki treba, dakle, zamijeniti ... svaku drugu potpuno poslovno sposobnu osobu, osim nadripisara, pri ~emu.

Edukacija službenika Porezne uprave u 2015.

28 sij 2015 ... predavači bili istaknuti stručnjaci Porezne uprave, po nekoliko puta u Zagrebu, ali i u učionicama diljem ... MS Excel-početni. 15.06.2015 ... JOPPD Obrazac po obavljenom ... Porezna uprava Upravni ugovori. 08.04.2015.

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik ... - ePorezna

Porezna uprava je izradila prilagođeno rješenje sukladno tehnološkim promjenama ... i klikom miša odaberite „ePorezna -Programska podrška za Chrome“ te.

Istek potpisnog certifikata Porezne uprave za fiskalizaciju

... certifikata. Porezne uprave za fiskalizaciju ... Izdavatelj kvalificiranih i nekvalificiranih certifikata od 2003. godine. • Izdavatelj ... Preuzimanje Fina Root CA.

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE (JPPU) Priručnik za ...

JPPU. Ministarstvo financija - Porezna uprava. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Microsoft Edge priručnik). Str. 2. MICROSOFT EDGE ...

ovrha porezne uprave - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak po kojemu sudovi i javni ... porezni dužnici kontaktiraju Poreznu upravu i obaviještavaju je o ... Zahtjev sadrži podatke o imenu i prezimenu, odnosno nazivu ovršenika, adresi.

SLU@BENO GLASILO POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Porezni savjetnici (do dana osnivanja komore u RH bilo je 29 licenciranih poreznih savjetnika) u Zagrebu su, 23. ... Zagreb: RRiF Konzalting. Belak V., 2011.

STRATEGIJA POREZNE UPRAVE za razdoblje ... - Porezna uprava

načela zapisanih u Povelji o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika. ... Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima ...

Internet stranicama Porezne uprave - Porezna uprava

strukturnih politika u 2016. i 2017. se odnose na povećanje održivosti duga opće države i ... poreznog zakona nužno je prethodno navesti da je Opći porezni zakon ... (2) Osobe od kojih svaka ima obvezu podmiriti isti porezni dug jesu solidarni dužnici. Svaki ... (16) Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama.

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE (JPPU) ČESTO ...

JPPU. Ministarstvo financija - Porezna uprava. Često postavljena pitanja. Str. 2. SADRŽAJ. Ukratko o Jedinstvenom portalu porezne uprave .

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE ... - Porezna uprava

Općina na koju je potrebno izvršiti preknjiženje – prikazuje se općina preknjiženja ukoliko ... 1 – Za obradu – zahtjev je u procesu odobravanja i Obrazac SNU je ...

Obvezujuća mišljenja – novost u praksi Porezne uprave

POREZNI VJESNIK 9/2015. Ksenija Cipek i Marica Houška. Obvezujuća mišljenja – novost u praksi. Porezne uprave. Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona ...

ULOGA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I ... - PUFBiH

okvira i ulogu PUFBiH u prikupljanju javnih prihoda za koje je nadležna. ... transakcijskim računima i ne podnosi finansijske izvještaje i porezne prijave. Ako se ima u vidu ... Tabela 2: Izdata mišljenja za period od 2015. do 31.10.2018. godine.

Istek potpisnog certifikata Porezne uprave za fiskalizaciju - HGK

Partnerstvo. 2. FINA kao izdavatelj certifikata i vremenskih žigova ... Postojeći “fiskslcis” certifikat potpisan je od strane FINA RDC CA korištenjem. sha1WithRSA ...

vodič za pristup informacijama porezne uprave fbih - PUFBiH

7 ruj 2018 ... zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju ličnog dokumenta ... Ako Porezna uprava Federacije BiH nije nadležna za primljeni zahtjev, bez.

Potvrda Porezne uprave o stanju duga.pdf - Općina Goričan

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA. ISPOSTAVA ČAKOVEC. KLASA: 034-04/2016-001/01121. UR.

jedinstveni portal porezne uprave korisnički priručnik - ePorezna

Prijava kao drugi porezni obveznik . ... Fiskalizacija- Prijava poslovnih prostora . ... primjer možemo uzeti kada su u isto vrijeme priključeni ZABA USB Token i ...

adresu bilo kojeg područnog ureda Porezne uprave u Republici ...

POPIS PODRUČNIH UREDA POREZNE UPRAVE U R HRVATSKOJ. Redni broj. Ministarstvo financija – POREZNA UPRAVA ... PODRUČNI URED ČAKOVEC.

Pitanja i odgovori - Ministarstvo uprave

PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE. SVRHA SUSTAVA ... Sustav državne uprave usmjerava i nadzire Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). POSLOVI DRŽAVNE ... promjenu Ustava Republike Hrvatske. • udruživanje ili ...

Uredsko poslovanje-Pitanja i odgovori .pdf - Ministarstvo uprave

10 sij 2011 ... DRŽAVNI STRUČNI ISPIT. UREDSKO POSLOVANJE. (SVA PITANJA). 39. 41. 43. 44. 45. 48. 50. 51. 52. ол олол. 56. 57. 58. 59. 60.

upute za promjenu porezne stope artiklima na lageru u ... - Grc Grupa

UPUTE ZA PROMJENU STOPE POREZA ARTIKLIMA NA LAGERU. ©Gastrobit-GRC grupa. Stranica 1. UPUTE ZA PROMJENU POREZNE STOPE. ARTIKLIMA ...

UPUTE za ispunjavanje obrasca ustavne tužbe (pitanja i odgovori)

2 sij 2020 ... (pitanja i odgovori) od 2. siječnja 2020. A. FIZIČKE OSOBE ... ustavnog prava koje Vam jamči Ustav Republike Hrvatske. Upravo u tom pitanju.

Upute Uprave za zatvorski sustav - sdlsn

kaznionica gina: Kaznionica Lepoglava Kaznionica Lipovica, Kaznionica Turopolje: Kaznionica Požega Kaznionica Valtura KZ Sibenik Martina Furundžija ...

Porezi Porezi - Veleri

Razvoj poreza. • Pojava vezana uz nastanak zajedničkih javnih funkcija u ustroju života zajednice. • Tipičan razvoj poreza u suvremenom smislu opisan je na ...

Opće upute za službene automobile - Ured državne uprave u ...

28 tra 2017 ... Kljudevi sluZbenih automobila, putni radni listovi, kartice za goivo i ... SluZbenik je duZan prije upotrebe vozrla popuniti putni radni list sa ...

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Katedra za računovodstvo - EFZG

Lajoš Žager. ✓Prof. dr. sc. Vesna Vašiček. ✓Prof. dr. sc. Katarina Žager. ✓Prof. dr. sc. Boris Tušek. • IZVANREDNI PROFESORI. ✓Izv. prof. dr. sc. Ivana Mamić ...

Izvješće o radu Ministarstva uprave za 2015 ... - Ministarstvo uprave

26 tra 2016 ... Istim Zakonom omogućen je privremeni upis u registar birača unutar ... Osim službenih upita, odgovoreno je na 401 upit građana zaprimljen ...

uredi državne uprave u županijama - Ministarstvo uprave

državne uprave, ustrojena za obavljanje poslova državne uprave na području županija te obavljaju ... Međimurskoj županiji. 23. 11. 32. 9. 57. 49. 66 ... Ured državne uprave u: Bjelovarsko- bilogorskoj županiji. Brodsko- posavskoj županiji.

1. POREZI

oko nas: porez na dohodak i doprinosi ustežu nam se izravno iz plaće, porez na ... Gotovo svaku našu aktivnost vezanu za robu i usluge prati neka vrsta poreza.

Neizravni porezi

NEIZRAVNI POREZI. U neizravne poreze ubrajaju se porez na dodanu vrijednost i trošarine na alkohol, duhan i energiju. Zajednički sustav PDV-a primjenjuje ...

OBRAZAC IP - Porezi.net

POREZNA OSNOVICA. UPLAĆENI ... 10. Pravilnika) 4 za druge isplatitelje mirovine (kod kojih se nalazi preslika porezne kartice sukladno čl.61 st.18. Pravilnika).

Porezi na imovinu

Objekat: pravo svojine,. • pravo lične službenosti (plodouživanje, upotreba i stanovanje, zakup stana i sl. preko 1g.,korišćenje gradskog građevinskog zemljišta).

Neizravni porezi - Europa

NEIZRAVNI POREZI. U neizravne poreze ubrajaju se porez na dodanu vrijednost i trošarine na alkohol, duhan i energiju. Zajednički sustav PDV-a primjenjuje ...

Imovinski porezi - Pravni fakultet

ustavno pravo. Određenje imovine za potrebe oporezivanja. Povijesni razvoj. Načela na kojima se zasniva oporezivanje imovine. Oblici imovinskih poreza.

Pravo i porezi 2018/10 - RRiF

5 lis 2018 ... PRAVO I POREZI, br. 10/18. 5. UPRAVNO PRAVO. Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

listalica - eu porezi.indd - Europski fondovi

15 srp 2013 ... Provjera poreznih brojeva mogu se obaviti putem linka Eu- ropske komisije : www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies odnosno pozivom ili ...

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi-rješenja

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА. (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2014.ГОДИНЕ). ПРЕДМЕТ 5: ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ. I - ТЕСТ ПИТАЊА.

Dopuna - Porezi i financijsko poslovanje-veljača 2019..pdf

primjenjivao se od 12. srpnja 1997. do 31. prosinca 2016. - gotovo punih ... Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine ... iznajmljivači/unajmljivači odgovaraju na poticaje posrednika. U suvremenoj ...

Dopuna - Porezi i financijsko poslovanje-veljača 2019..pdf - HGK

siječnja 2019. porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%. 4. ... zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog.

RECHT UND STEUERN aktuell PRAVO I POREZI ... - AHK Serbien

Ovo je drugo izdanje informativne brošure "Pravo i porezi aktuelno", koju izdaje. Nemačko-srpska privredna komora (AHK) u saradnji sa svojim članovima.

Plaće, porezi, doprinosi i mirovine u razvijenim zemljama

ma za stare osobe te relativnoj visini mirovina u razvijenim zemljama. Prve četiri ... i berilvfetna davanja starim osobama (starosna mirovina, nacionalna miro-.

trošarine i posebni porezi u hrvatskom pravnom sustavu završni rad

Tablica 1. Trošarinska osnovica/visina trošarine na duhan i duhanske ... Poseban porez po osnovi emisije ugljiĉnog dioksida (CO2) je prikazan na slici 3.

Porezne prijave - Zgombić & Partneri

2 svi 2011 ... Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH). Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM). Potvrda o danima u ...

Porezne aktualnosti-2019 Vukovar.pdf

20 stu 2019 ... stopi od 24% od godišnje porezne osnovice do visine 360.000,00 kuna umanjuje se za ... Isplata u porezne oaze. • 20%. • ugovori o ...

Zahtjev za izdavanje porezne kartice

Federalno ministarstvo financija/finansija. POREZNA UPRAVA. Obrazac PK-1001. Zahtjev za izdavanje porezne kartice. Označiti 1 polje. Prvo izdavanje.

zahtjev za izdavanje porezne potvrde

JMBGA{B/OIB : MOLIM NASLOV DA MI IZDA POREZNU POTTRDU : (ZAOXRUZITI VRSTU I UPISATI SVRIITD. VRSTA PORtrZNE POT,'IIDE l. Potvrda o visini ...

Usporedba troškovne učinkovitosti porezne administracije u ...

2 pro 2009 ... Njihovo djelovanje uzroku- je im troškove. U Hrvatskoj te zadaće obavljaju Porezna uprava, Carinska uprava i Financijska policija. Analizira se.

18 9 27 po organizacionim jedinicama federalne porezne ... - PUFBiH

Centar. 1. 1. 3. Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju. Centar. 1. 1. 2 ... Porezna uprava Federacije BiH ... Porezna ispostava Orašje.