Zahtjev za utvr ivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tvrtke ...

1 tra 2019 ... Predano sakuplja u. Unijapapir d.o.o.. Ambalaža pakirnog materijala. 84,74. 84,74. Beliš e – tvornica PCP. Beliš e. O1. 3 ambalaža od plastike.

Zahtjev za utvr ivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tvrtke ... - Srodni dokumenti

Zahtjev za utvr ivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tvrtke ...

1 tra 2019 ... Predano sakuplja u. Unijapapir d.o.o.. Ambalaža pakirnog materijala. 84,74. 84,74. Beliš e – tvornica PCP. Beliš e. O1. 3 ambalaža od plastike.

Zahtjev za utvr ivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tvrtke Vupik ...

Proizvedene otpadne vode Farme za tov svinja Bobota ... U idejnom rješenju izgradnje farme Bobota razmatrane su sljede e glavne indikativne tvari sukladno.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

TUP d.d., DUBROVNIK – TVORNICE UGLJENOGRAFITNIH I ELEKTROKONTAKTNIH PROIZVODA - SAŽETAK. 2. M. KRATAK I SVEOBUHVATAN SAŽETAK ...

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi ...

Usitnjeni i očišćeni dijelovi šrediranog lima od prašine se sortiraju na trakama za ... CIAK. SUO. Mjera. A.2.16. Organizacijom rada u internom transportu što više.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novo ...

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša: Lukač - nova farma kokoši ... proizvodnja jaja u zaokruženom ciklusu od uzgoja pilenki, držanja kokoši ...

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg ...

Hospira Zagreb d.o.o. – lokacija Prilaz baruna Filipovića 27/D sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08). Zagreb ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE ...

11 stu 2013 ... Calucem d.o.o.. Pravni oblik tvrtke: Društvo s ograničenom odgovornošću. Adresa gospodarskog subjekta: Revelanteova 4, 52100 Pula.

sažetak zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ...

AGROKOKA-PULA D.O.O. ZA PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA, GRAD PULA ... Postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi (nesilica) Agrokoka-Pula ...

Informacija za klijente: Načela za utvr ivanje promjene ... - RBA

1 ruj 2013 ... Eskontna stopa odre uje najvišu stopu zatezne kamate. Na osnovu odredbi Zakona o obveznim odnosima eskontna stopa HNB a posredno ...

Ivana Kvesić UTVR IVANJE PROIZVODNIH PARAMETARA ...

U radu su detaljno opisani svi parametri proizvodnje sira, masla, sirnih namaza, te pečenog sira. Proces proizvodnje praćen je od sirovog mlijeka do konačne ...

Me unarodna konferencija utvr ivanje istine o ratnim zlo činima i ...

potvrdila svoju predanost u kažnjavanju zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, genocida i ... nikada nećemo uspostaviti čvrste i tajne temelje odnosa u regiji ako ne ... Da suze izbor dopustivih laži, mislim da bi to bila prilično dobra definicija. ... Nije još gotovo, daleko je od savršenog, ali ponavljam, svodi se na to da cijela ...

hrvatski sabor prijedlog za utvr ivanje nacrta promjene ustava ...

U Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98 – ... Ustava Republike Hrvatske, ali je ujedno predložila promjenu teksta Prijedloga ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE ... - Ministarstvo zaštite okoliša

na lokaciji kčbr. 9924/1, k.o. Varaždin, Cehovska 10, Varaždin ... Kapacitet glavne jedinice ... ili na skladištenje i oporabu na lokaciju M. P. Miškine 61, Varaždin.

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene ...

METIS d.d., Odjel stručnih poslova zaštite okoliša i procjene rizika; ... tvornica za izradu aluminijskih odljevaka za auto industriju, „LTH Alucast“ d.o.o. Čakovec “.

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

ZAHTJEV ZA UTVRðIVANJE OBJEDINJENIH ... - Istarska županija

26 lis 2012 ... Aluflexpack novi d.o.o. Zadar, Murvica bb, pogon Umag, Ungarija bb, ... Aluflexpack d.o.o. (AFP) je osnovan u lipnju 2001. sa sjedištem u Zadru ...

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta - PLINARA doo

OBRAZAC PP/ZIEU-01. PLINARA d.o.o. PULA za opskrbu plinom; 52100 Pula, Industrijska 17. Tel. (052) 534 944; Fax. (052) 534 804; E-mail: [email protected].

Predmet: ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ...

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina. "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (“Narodne.

ERSTE 2018 Zahtjev za promjenu uvjeta koristenja DC:VISA:MC ...

Molimo označite željenu raspodjelu limita - samo za Diners Club poslovne kartice ... za povećanje izloženosti potrebno je dostaviti original dokumentaciju:.

Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja Diners Club/Visa/MasterCard ...

maksimalno 70% ukupnog limita može biti za obročnu kupovinu. 5. ... izloženost po Diners Club poslovnoj kartici raspodjeli na limit jednokratne potrošnje i limit ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice za tvrtke ili obrt PODACI O ...

Potvrđujem istinitost svih podataka u ovom zahtjevu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću te prihvaćam u cijelosti Opće uvijete poslovanja. Ispunjeni ...

Erste 2019 Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja ... - Erste Card Club

Podaci označeni * potrebni su Erste Card Clubu (dalje u tekstu: ECC) radi obrade Zahtjeva za promjenu uvjeta korištenja Diners Club/Visa/. Mastercard kreditne ...

Elaborat zaštite okoliša

Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito,.

Elaborat zaštite okoliša - AWS

Ovlaštenik: Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, 31000 Osijek ... Površine podova, zidova i stropova te bazeni, biti će izvedeni od materijala koji se lako čiste i peru ...

Premantura - Ministarstvo zaštite okoliša

većina ima komercijalnu vrijednost. Među rakovima (Crustacea) treba spomenuti kozice, jastoge, škampe, običnu rakovicu (Grancevola) i grmalja (Grancipor).

mraclin - Ministarstvo zaštite okoliša

7 lis 2019 ... EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU. "MRACLIN". Nositelj zahvata: KAMENOLOM GORJAK d.o.o. srpanj ...

WIENERBERGER - Ministarstvo zaštite okoliša

5 ožu 2014 ... stroj, blanjalica, stupna bušilica i brusilica te. 12. MAZUTNA STANICA. Mazutna stanica ... akcija koja ostaje na situ časti dodavač odakle ilicu.

Elaborat zaštite okoliša - Moslavina d.o.o.

poboljšanje vodnokomunalne infrastukture aglomeracije Kutina. Zahvat obuhvaća ... Radićeve ulice koji stanuju u blizini auto-ceste. ... Na samom podnožju Crkvene ulice stoljetni je park divljeg kestena na Trgu kralja Tomislava, a na njegovoj ...

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

Molat.pdf - Ministarstvo zaštite okoliša

četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), a ciljno stanište 1240 - Stijene i strmci. (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

zelovo - Ministarstvo zaštite okoliša

IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANE ST3-1/2 VISOKA-ZELOVO: PROMJENA ... ili masti za podmazivanje za vrijeme rada ili servisiranja vjetroagregata.

Italikacink doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Italikacink d.o.o., Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – Italikacink d.o.o. –Ne tehnički sažetak.

LISIČIĆ II - Ministarstvo zaštite okoliša

ETAPA eksploatacije na eksploatacijskom polju "Hula kamen" s ... kamena" (zona određena PPUG Benkovac) na području Buković gaj i Lisičić gaj, i prolazi u ...

gala - Ministarstvo zaštite okoliša

INTENZIVAN UZGOJ PERADI „GALA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ... Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11). ... Iz taložnice postoji preljev putem kojeg se eventualni višak vode izljeva otvorenom.

PIK Vrbovec - Ministarstvo zaštite okoliša

(70 t/dan svinjska klaonica i 45 t/dan goveĊa klaonica) te obradu i preradu mesa kapaciteta 488 t/dan (400 t/dan rasijecanje i 88 ... Dimljena rolana lopatica.

Metis dd - Ministarstvo zaštite okoliša

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI. PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ. Metis d.d. Podružnica. Kukuljanovo.

TLM-TVP, Šibenik - Ministarstvo zaštite okoliša

ljevalicama – čiste otvore na kalupima kroz koje cirkulira recirkulacijska ... uljnih para, pa je za odsis nastalih para instalirana odsisna napa sa ventilator ...

banovci - Ministarstvo zaštite okoliša

okoliša za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, postojeća farma purana „Banovci“, sukladno članku. 85. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj ...

SUO TSH Čakovec - Ministarstvo zaštite okoliša

društvom Belje d.d. kojim postaje vlasnik nekretnina na k.č.br 1216/1, k.o. Vardarac, ... NEMA OCJENE: Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, ...

Untitled - Ministarstvo zaštite okoliša

CALCIT LIKA d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7 - prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite ...

diklo - Ministarstvo zaštite okoliša

27 lip 2016 ... utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te ... vode za ljudsku potrošnju 3 mg/L te promatrajući gorenje tablice gdje.

orahovica-1 - Ministarstvo zaštite okoliša

ORAHOVICA-1 (KIO Orahovica) 10,75 glina. EX. 2 725 384 t. EX - istražni prostor, eksploatacijsko polje. Unutar eksploatacijskog polja prolazi niskonaponski ...

SLUNJ - Ministarstvo zaštite okoliša

11 pro 2018 ... državne ceste DC1, dionica 011 (Slunj)” izrađuje se u skladu sa ... Temeljem podataka iz Karte staništa RH (Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i ...

LTH Alucast doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Alucast d.o.o.. Uska 1, 40 000 Čakovec. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O. POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA ...