OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE

Zapisnik sa sastanka OPO-e Tvornica poljoprivrednih sprava Kreka održanog 20. XI 1950. godine. 274. Zapisnik sa sastanka OPO-e garaža Rudnika održanog ...

OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE - Srodni dokumenti

OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE

Zapisnik sa sastanka OPO-e Tvornica poljoprivrednih sprava Kreka održanog 20. XI 1950. godine. 274. Zapisnik sa sastanka OPO-e garaža Rudnika održanog ...

Manifest Komunističke partije

Manifest Komunističke partije. Bauk kruži Evropom - bauk komunizma. Sve sile stare Evrope sjedinile su se u svetu hajku protiv tog bauka, rimski papa i ruski car ...

XX Kongres Komunisticke partije Sovjetskog Saveza i ...

ekonomskih i kulturnih odnosa izme|u dve dr`ave i uspostavqawe kontakata izme|u centralnih komiteta komunisti~kih partija Sovjet- skog Saveza i Jugoslavije.

marksizam i komunizam manifest komunističke partije

MARKSIZAM I KOMUNIZAM. Vizija i zbilja bez alternative. Karl Marx i Friedrich Engels. MANIFEST KOMUNISTIČKE PARTIJE. Urednik. Tomislav Badovinac.

Značenje osnivanja Komunističke partije hrvatske"*

Proleter,. 7—8/1935, članak: O stvaranju KP Hrvatske i KP Slovenije, preštampan. i u knjizi: Osnivački kongres Komunističke partije Hrvatske, Zagreb 1958, ...

komunisti i komunističke partije - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

28 ruj 2017 ... godišnjicu dolaska Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije te početak njezine federalizacije osnivanjem KP Hrvatske i KP ...

Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije*

Bio je to ču veni »Bombaški proces« (poznat pod tim imenom po bombama što Ih je- policija podmetnula u Brozov stan) u kojemu su nastup I ponašanje Josipa.

Karl Marks i Fridrih Engels Manifest komunističke partije Bauk kruži ...

Karl Marks i Fridrih Engels Manifest komunističke partije. Bauk kruži Evropom - bauk komunizma. Sve sile stare Evrope sjedinile su se u svetu hajku protiv tog ...

Tajna komunističke plinske komore - Pobijeni.info

Brat je znao da sam pobjegao, a ja sam odrmh rekao đa smo braća. Rekaoje mom bram: 'Sti- pe, !to ćemo sad?' Imam nalog da ti brata sprovedem u Cism ...

Makarski samostan u doba NDH i komunističke ... - Tomislav Jonjić

7 Fra Karlo JURIŠIĆ, Franjevački samostan Svete Marije u Makarskoj, ... Supetar, Hvar i Imotski, dok je kotar Metković ušao u sastav Velike župe Hum, ...

Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP

Članak 3. Naziv političke stranke jest: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE. Skraćeni naziv jest: SDP. Sjedište SDP-a je u Zagrebu, Trg Drage Iblera ...

33. MJESNI KOMITET KPH ZAGREB

Arhivski fond HR HDA, 1723, Gradski komitet SKH Zagreb, sign. ... var nisu imali stanova ni menze koje su im bile prije samog odlazka objavljene pak se ih.

54. KOTARSKI KOMITET KPH DARUVAR

Pored tih prigovora općenito se može primjetiti prigovori na raspod- jelu raznih odjevnih predmeta naročito u našim zadrugama, što je svakako razlog još uvijek.

64. KOTARSKI KOMITET KPH NAŠICE

pitanju, što je riješeno izgradnjom tri kuće za stanovanje, ali još uvijek nije u ... radi toga što kod izvodjenja nije bilo dovoljno materijala kao cementa, drvene ...

Pregled budžetskih izdvajanja za političke partije u BiH - TI BiH

siromaštvu živi oko 60 posto penzionera u BiH, dok njih 215.000 prima mesečno manje od. 300 KM. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava ...

OSNAŽIVANJE ŽENA ZA JAČE POLITIČKE PARTIJE

mentu pripremljeni su i/ili istraženi od strane Lincoln Mitchell, uz saradnike Mireya. Reith ... način da se garantuje da su članovi izborne grupe, poput žena ...

Pitanja u vezi Partije 1 - муп републике србије

5 јун 2015 ... Gaza hidrofilna ¼ m kom. 2000. 12. Gaza hidrofilna ½ m kom. 1000. 13. Vazelinska gaza 10x10. o.p.. 20 o.p.. 14. Igle 0,8x40 G kutija. 40. 15.

Političke partije i partijski sistemi - CeMI

U Crnoj Gori prve političke partije obrazovane su početkom dvadesetog stoleća. Najpre ... ili magičnu valutu ljubavi, biti svgnut (sa vlasti – V.G.) znači biti uništen“. (Riker ... procenti za Italiju su: 75,4%, 32,1% i 2,4% i za Španiju 59,3%, 19,9% i.

Preuzmite PDF-verziju. - Slavistički komitet

Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 2). Sadržaj ... proze za djecu i mladež (Zlatin dnevnik Zlate Filipović i Mali ratni dnevnik ...

Karl Marks i Fridrih Engels Manifest komunističke ... - Naša Revolucija

sledeći Manifest, koji se objavljuje na engleskom, francuskom, flamanskom i ... Pravi socijalistički i komunistički sistemi, sistemi Sen Simona, Furijea, Ovena itd.

cirkularna ekonomija - Nacionalni naftni komitet Srbije

NIS. LUKOIL. Srbijagas. BILTEN. BROJ 23. April 2017. CIRKULARNA EKONOMIJA. Naši sagovornici: Urlih Pebal: Revizija upravljanja otpadom, potrošnje.

USLUGE SPORTSKE TERAPIJE - Crnogorski olimpijski komitet

Sportski psiholog. Jasno je da je jedan od ključnih faktora za uspjeh u bilo kom sportu ili sportskom događaju nivo fizičke spremnosti sportiste (tj. snaga, brzina, ...

Nacionalni komitet za izradu Vodica klinicke prakse u Srbiji

30 сеп 2002 ... Dijagnoza astme prati efekat lekova koje prima. ... Madrac od penaste gume, kauči i šuplji dušeci se ne preporučuju. • (vuneni dušeci ... nameštaj već posle tri meseca i nalazile se u njemu u količini kao u starom. Posle grinja ...

Lejla Nakas - Jezik i grafija -3.indd - Slavistički komitet

JEZIK I GRAFIJA KRAJIŠNIČKIH PISAMA. © Slavistički komitet i Lejla Nakaš; prvo izdanje, 2010. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se ...

Kameni spavačMaka Dizdara i ruska književna ... - Slavistički komitet

ta i fakturu grobnog slova i riječi, Mak Dizdar poseže za “oživljavanjem” okamenjene ... U drugom tipu ekfrazisa, u koji se mogu ubrojati pjesme poput Zapisa.

gradski komitet saveza komunista hrvatske zagreb 1945 ... - ARHiNET

Vrijeme nastanka gradiva. 1908-1990. ... U to vrijeme KK Zagreb obuhvaćao je 18 komiteta ... Pavlović Ivana, Pevec Janka, Pikutić Janka,. Požun Mije ... Cjelina pod nazivom „Savjetovanja“ sadrži zapisnik radno-instruktivnog savjetovanja.

derivati nafte i sivo tržište - Nacionalni naftni komitet Srbije

22 јан 2017 ... nelegalnim kanalima uvoza lož ulja za grejanje, benzina i dizela. Tragovi ... odlučujuću ulogu i prodaja članica HPA je ponovo počela da raste.

Dimitrije Rašović, Crnogorski Olimpijski Komitet Ivana ... - Sport Mont

same igre. Tenis spada u porodicu sportskih igara, i ako se u nečemu razlikuje od ... NENAD HERUC „Prva Jugoslovenska Teniska revija“;TSHR-Zagreb 1980.

Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik - Slavistički komitet

(Ristić,. 2004:179). 68 Osim žargonizama, ovdje se navode i kolokvijalizmi, lekseme na granici standarda i supstan- darda, koje su raširene u govoru svih ljudi.

Približavanje jeziku ili približavanje jezika - Slavistički komitet

Umjesto da se kaže da za sve vrijednosti hrvatskog jezika nema mjesta u standardnom jeziku, ... iskorišteni i za sliku rasprostranjenosti dotičnih riječi na terenu. Ovako prikupljena građa ... gori u kamenjar trave /Hal. Herc. 215/, dolini Sutjeske: ...

B osanskohercegovački slavistički kongres I - Slavistički komitet

Hercegovine sa nekim svojim specifičnim osobinama posebne književnosti ne po- stoji . ... nekad činiti ljudima zlo i kako bi ih se otjeralo, koriste se razni egzorcizmi te one poput ... какими целями занялся переводом и сочинительством, состояние и ... godina napravio istoimeni film koji je imao mnogobrojniju publiku od ...

Laur olimpijski - Polski Komitet Olimpijski

Nasza pieśń niesie hasło waszemu poecie,. Co bogom wieńce wiązał i na skronie kładł –. Podamy mu niesiony w zwycięskiej sztafecie. Laur olimpijski, znak ...

Redni broj partije Redni broj stavke Šifra artikla ... - GAK Narodni front

boca. 9. 5. 7. 085. LM0000. 01. Mravlja kiselina mravlja kiselina p.a. litar. 2. 1. 8. 085 ... 01. Drveni štapić za bris drveni štapić za bris. (nesterilan),. Ø2,8mm x. 180mm ... 085 L000001. Staklena. Erlenmajer boca sa širokim grlom od. 50ml staklena ... za mešanje gela (gel sadrţi hidroksietilcel ulozu, glicerol i vodu), kom. 15. 8.