Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u Mobis ... - UNIQA osiguranje

Zagreba, Heinzelova 96, OIB: 10765466090, koje sklapa ugovor o osigura- nju s Osigurateljem (dalje Ugovaratelj);. Korisnik uređaja: osoba čija je imovina ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u Mobis ... - UNIQA osiguranje - Srodni dokumenti

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u Mobis ... - UNIQA osiguranje

Zagreba, Heinzelova 96, OIB: 10765466090, koje sklapa ugovor o osigura- nju s Osigurateljem (dalje Ugovaratelj);. Korisnik uređaja: osoba čija je imovina ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u E-Plus ... - UNIQA osiguranje

Vrijednost uređaja: osnovna maloprodajna cijena kupljenog uređaja, bez uračunatih ... u sklopu osiguranja laptopa PREMIUM, osiguranje počinje trenutkom.

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - UNIQA osiguranje

či, fiksni telefoni, televizori, audio video oprema i sl.); 2) proizvode dane u najam ili u zalog;. 3) polovne uređaje ili proizvode na kojima je izvršena popravak, ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - Uniqa

LOM EKRANA MOBITELA ILI TABLET RAČUNALA. Od ovog rizika mogu se osigurati isključivo mobilni telefoni i tablet raču- nala. Osiguratelj se obvezuje ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - uniqa

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti osiguranja UNIQA SOS pomoć na cesti ... - UNIQA osiguranje

8) ORYX GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu ORYX) – trgovačko društvo koje će kao partner Osiguratelja obavljati usluge tehničke pomoći na cesti navedeno u ...

PRAVILNIK Nagradna igra Uniqa osiguranja ... - UNIQA osiguranje

Svrha nagradne igre je promoviranje proizvoda osiguranja imovine po proizvodu Dom i Sreća. UNIQA osiguranja d.d. i mobilne aplikacije „MojaUNIQA“.

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

medicinske usluge temeljem uputnice dostavljene od strane Osiguratelja. (10) Zdravstvena mreža Osiguratelja predstavlja sve ... TERITORIJALNA VALJANOST. Članak 15. ... Članak 19. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 06.06.2018. godine.

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

(4) Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i kada se dopunsko ... na adresu: CROATIA osiguranje d.d. Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33,.

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje ...

ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik sklopi s CROATIA osiguranjem. d.d.. (3) Dopunskim ... web stranica www.crosig.hr. • prodajna mjesta Croatia ...

Uvjeti za osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi ...

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu: ... osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, datum izdavanja police, naziv Fonda, ... Za izračun pridruženog broja udjela kod Fonda s cijenom udjela u stranoj valuti ...

„MOJA UNIQA“ Uvodne odredbe UNIQA osiguranje dd

usluge „MOJA UNIQA“. Pojedini pojmovi korišteni ovim pravilima imaju slijedeće značenje: Izdavatelj – UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb OIB: ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

novost iz uniqa osiguranja - Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a

Članovi sindikata – korisnici UNIQA dopunskog zdravstvenog osiguranja svojom karticom ... osobe ispuniti samo Matični broj i spol) da ne ... Potpis ugovaratelja osiguranja. Potpis osigurane osobe uplatnica. /virman trajni nalog* ... Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u pravilu podrazumijeva dodatno i dopunsko zdra-.

je KUĆA, - UNIQA Osiguranje

Misli moja. KUĆICA moja SLOBODICA! Najbolji majstori 24/7, 365 dana u godini! Odabirom bilo kojeg paketa osiguranja, ostvarujete pravo na kućnu asistenciju ...

Zdravstvene ustanove - UNIQA osiguranje

Dom zdravlja Beli Manastir - ispostava Baranjsko Petrovo Selo ... Poliklinika Ghetaldus oftalmologija Zagreb Podružnica br.024 ... Prilaz baruna Filipovića 11.

INFO-AO 1I/2018 - UNIQA osiguranje

nik ima važeću policu obveznog osiguranja od automobilske odgo- vornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d., isti premijski stupanj obračunava se i za policu ...

tablica invalidnosti - UNIQA osiguranje

veću posljedicu oštećenja uzima postotak predvi en u Tablici invalidnosti; od slijedeće najveće posljedice uzima se polovica postotka predvi enog u Tablici.

Pravila nagradne igre - UNIQA Osiguranje

15 lip 2018 ... zaključene tokom trajanja nagradne igre, ime i prezime i mjesto putovanja, u svrhu promoviranja. UNIQA web shopa. Član 2. Nagradna igra ...

UNIQA OSIGURANJE ZA SPORTISTE Preuzimanje ... - MojaKartica.rs

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju korisnik sam snosi troškove, a nakon povratka u zemlju. UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih ...

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

sljedeće značenje: 1. Davalac ... Period čekanja (karenca) – je Ugovoreni vremenski ... 2) Karenca se računa od početka osiguranja definisanog u polisi,.

Uslovi pod kojima se odobrava predujam po ... - UNIQA osiguranje

Isplata predujma se vrši u valuti u kojoj je ugovoreno osiguranje. Ukoliko se plaća u dinarskoj protivvrednosti predujam se obračunava i otplaćuje u valuti Euro, ...

pravila privatnosti i kolačića sa informacijama o ... - UNIQA osiguranje

prezentacije na našoj Internet prezentaciji. Molimo Vas da se prethodno informišete o Politikama privatnosti trećih strana kao što su. Google, AddThis ...

UNIQA - dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje - sdlsn

DODATNA NAPOMENA: Dopunsko osiguranje nema karence dok je kod dodatnog ... nazvati UNIQA kontakt centar na broj 01 6324 200 ili mobitelom na *200.

Zahtjev za promjenama po polici FidelisLife - UNIQA osiguranje

Novi ugovoreni postotak za izračun garantiranog iznosa u slučaju smrti ... od 15 dana od primitka nove police osiguranja ili dodatka polici osiguranja pisano se ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

prijava štete iz osiguranja automobilske ... - HOK Osiguranje

VAŠA E-MAIL ADRESA ...................................................................................................................................................................... REGISTARSKA OZNAKA VOZILA .

uslovi osiguranja kuća / stan - ASA OSIGURANJE

Izmjena uslova osiguranja i tarifa premija. II. POSEBNE ... nastupi totalna šteta ili kada se stvari po ugovoru o osiguranju smatraju ... Član 25. Sniženje (bonus).

Tokovi osiguranja 1 2014.pdf - Dunav osiguranje

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA ... je simbol industrijskog razvoja, što se najbolje može sagledati ako razmotrimo ...

Tokovi osiguranja #3 – 2018 - Dunav osiguranje

vrednikov poljoprivredni kalendar 2016, „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD, Novi Sad, ... pri obračunu kapitalnih zahteva, fer vrednovanje imovine i obaveza osiguravača, ... Akademski obrazovani stručnjaci angažovani u društvima za osiguranje.

ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU OSIGURANJA - Dunav osiguranje

napominjemo da je današnja Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d. osnovana ... raspršili su nade u drastično smanjenje emisije karbon-dioksida, neophodne.

prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska - HOK Osiguranje

REGISTARSKA OZNAKA VOZILA ............................................................................................................................................................. MARKA i TIP VOZILA .

zahtjev za predujam po polici osiguranja - Vienna osiguranje

Ovjerena kopija lične karte ili putne isprave ugovarača osiguranja i osobe na čiji račun se isplaćuje predujam,. Lično u. Putem pošte na adresi. Saglasan sam ...

Online osiguranja u Europi - Hrvatski ured za osiguranje

1 lip 2013 ... pristupaju sva društva za osiguranje u RH putem WEB servisa, HUO je ... premijski stupanj te od njih potražuju plaćanje razlike, odnosno ...

Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... - Izvor osiguranje

19 lis 2012 ... Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... Specifikacija odštetnog zahtjeva ... *Podnositelj izjavljuje da je zahtjev prijavljen tek kada bude ...

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj - Hrvatski ured za osiguranje

16 tra 2019 ... radu i profesionalne bolesti. Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti ... 2010. godine promijenilo naziv u Allianz usluge d.d. te promijenilo ...

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog ... - Croatia osiguranje

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog standarda osiguranika / Standard Protect. Pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su ...

posebni uslovi dopunskog osiguranja uz osiguranje života za slučaj ...

15 pro 2016 ... je ugovoriti sa GRAWE osiguranjem a.d.. Banja Luka (u ... Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka određene teške bolesti se odnosi ... nesposobnost za rad postoji kod lica kod kojih zbog promjena u zdravstvenom stanju ...

Uvjeti korištenja otplate uređaja na rate - A1

1 lis 2018 ... Korisnicima Satelitske televizije, korisnicima Vip Duo paketa, Vip Trio paketa te ... pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: pretplatnički ugovor). ... raskida, automatski će preostale neplaćene rate biti naplaćene na sljedećem ...

Prijava štete/odštetni zahtjev iz osiguranja prtljage - Croatia osiguranje

gubitak i krađa - pored informacije o kovčegu, navesti specifikaciju izgubljenih stvari, te podatke o njihovoj starosti i vrijednosti (dostaviti račune kupnje ukoliko je ...

OPĆI UVJETI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju status osigurane osobe ... Ukoliko se Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranja sklapa na.

1 - opći uvjeti korištenja enc uređaja na brzim stazama (fast) bez ...

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ENC UREĐAJA NA BRZIM STAZAMA (FAST) BEZ ZAUSTAVLJANJA. Staze za "brzi" ENC nalaze se na NP Demerje, udaljenoj cca ...

cjenik i uvjeti putnog osiguranja - Global Travel

8. djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je osiguranik bio izložen neposredno uslijed jednog prije toga nastalog nesretnog ...

Povijesni razvoj i sadašnji uvjeti javnog mirovinskog osiguranja u ...

ostvarene u 2002. godini ~ini se da bi trebale pogodovati umirovljenicima s malim mirovinama. Prema provedenim ... platili bankovne kredite, {to nije slu~aj s ...

Dopunski uvjeti za dodatno osiguranja kritičnih bolesti i ozljeda PDF ...

karcinome „in situ“, rak kože (karcinom bazalnih i pločastih stanica), T1aNoM0 melanom, karcinom prostate T1N0M0G1, seminom T1N0M0 i sve vrste tumora, ...

Opći uvjeti osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko

Tehnička asistencija i pristup mreži pružatelja usluga. 4.1 Osiguratelj organizira usluge pomoći i pokriva usluge i troškove određene u ovim uvjetima koji ...

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih ... - Addiko Bank

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o ... 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko Bank d.d., Zagreb,. Slavonska avenija 6, koja ...

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju preuzima pokriće osiguranog rizika. 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje, dd

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...