ma ostalima to ne uspijeva. Neprijatelj presjeca kolonu ... - Znaci.net

trebalo što brže spremati i poslati u borbu. Pokret za ... nja, nego sam požurio brže cestom koja od Sipovljana pravi oštru ... kolačići (uštipci) i orasi. Jeo sam te ...

ma ostalima to ne uspijeva. Neprijatelj presjeca kolonu ... - Znaci.net - Srodni dokumenti

ma ostalima to ne uspijeva. Neprijatelj presjeca kolonu ... - Znaci.net

trebalo što brže spremati i poslati u borbu. Pokret za ... nja, nego sam požurio brže cestom koja od Sipovljana pravi oštru ... kolačići (uštipci) i orasi. Jeo sam te ...

Bandić u kočiji, a Jakovina jašući predvodio kolonu PR - Zagorje ...

25 kol 2015 ... Humska kapljica ove godine postavila već šesti klopotec. Mladen Mandić [email protected] Klopotec je tradicijsko zagorsko.

Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj ... - ResearchGate

Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini. O. Stevanović*, O. Tomić, D. Nedić, N. Šubarević, Tamara Ilić i N. Marković.

TREMA neprijatelj ili saveznik? Objektivna percepcija sebe, drugih i ...

... trnci u rukama i nogama, oznojeni dlanovi, ukočeni mišići... - povišeni glas i „knedla“ u grlu zbog plitkog disanja. - tremor u rukama ili nogama. - crvenilo u licu ...

Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop može da ... - Esotheria

Deo 2: Tabele podznaka. Deo 3: Elementi Vatre i Zemlje. 5. ... za pravilno izračunavanje potrebne geografska širina i dužina vašeg mesta rođenja. Ceo točak ...

Sadrzaj: Deo 1: Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop ...

Rak. Škorpija. Ribe. 10. Još nekoliko završnih reči. 11. Zaključak. 1. Sunčevi znaci. „Zašto se mučimo ... prvih pola sata naše seanse on se žalio sav ogorčen na to kako je život bio surov ... Rođeni između 24. avgusta i 23. septembra – Devica.

PR i LOZ 1 - Znaci.net

ZATEZALO Đuro-Juđ, žandar iz. Dubrava (Ogulin), aktivist KP i komandir odreda »Dubrave«, pogi nuo 1941. godine u Dubravama: 216, 217, 218. ZATEZALO ...

II DIO - Znaci.net

Cvijetin Mijatović, i pokušao da ga rasturi preko neke svoje divlje srednjoškolske grupe u kojoj je radio i. Simo. Bilo je to prvih godina šestojanuarske diktature.

III DIO - znaci.net

sigurnost na području iste oblasti na prošli tijedan bila je slije- deća: Dne 22 kolovoza 1941 godine obavještena je kotarska oblast od povjerljivih lica, da je u ...

Ustaša - Znaci.net

Banska uprava Savske banovine uputila je cirkular od 24. XI 1932. o trenutačnoj ... kupili jedan običan ručni kufer, jer su oni sa sobom nosili samo obične taške. ... ustašama. Tako je iz domovine došao student Pilav, iz Njemačke đak Pevec i iz.

u šumadiji - Znaci.net

Još smo im dali vodiće da zaobilaze ustaške ... vatrica. S one strane jezera takođe. To se naša pretstraža greje. Baš se sada završio London, 9.15. Vele da su ...

зборник iii - Znaci.net

У граду имају око 20 лаких тенкова (до 3 тоне) и 5 већих, као и једну ... комуникацији Подгорица — Даниловград, испод Вељег Брда, наишла је једна ... Намјера непријатеља била је да наведену просторију очи- сти од наших ...

DARUVAR - znaci.net

0 Miroslav Kuzle: Srednjovjekovno razdoblje Daruvara, Daruvar, 1975. god., str. 20. ... tim u vezi održan je u Daruvaru javni zbor radnika iz grada i okolice. Na.

zbornik iv - znaci.net

Taj dopis je donijela moja sestra. Na pisao sam ... sa Sikire Srebrenicu.3 40 ustaša bjegom se spasilo, sudbina ... 43)3 maršem iz Brčkog preko Brezovog Polja.

zbornik ix - Znaci.net

Drug Bubić je veoma odan Partiji te njegova ljubav i energija se vidno ispoljavaju u njegovom ... Odeća se' pari a na drugove utičemo da se što više čiste i peru. ... moral kod. novodošlih. Pregledaj sve materijale i knjige koje se sada nalaze u.

Brigada - znaci.net

U paketima su bili razni kolači (štrudle od maka, salčići, kifle i drugo), kobasice, sir ... Gore do pivske visoravni, uskog i nepristupačnog platoa između dva.

kozara - Znaci.net

6 јул 2011 ... Kozara. 267. Početkom juna sve naše jedinice su bile u ofanzivnom rasporedu ... Terzić, naš obaveštajac koji je radio u Krupi, poslao nam.

bihać - znaci.net

atelje Ljerke Silberštajn (obaveštajni podaci i centar ... tet je u nekoliko navrata slao predloge za napad na Bihać ... kolac: u drevnoj kuli su zarobili 53 ustaše.

žumberak - znaci.net

vijo za praznike, od teh je najbolj znana ''povitica orehnjača”, znane so tudi povitice iz sira in iz ocvirkov. Pogače pečejo tudi na nepraznične dni. Največ.

Spisak - Znaci.net

BLAŽEV1Ć PAVLA FILIP rođen 1909. Borac 1. bataljona. ... 01. 1943. godine. GLUMAC MILE PETAR rođen 1919. u s. ... SLOKOVIĆ iz Istre. U NOB-1943. Bo-.

X . O ru ž anesnage NDH - znaci.net

su na snazi ako nisu bili u suprotnosti sa zakonom kojim je osnovana vojska. NDH. Nove oružane snage bile su pod zapovjedništvom vrhovnog zapovjed-.

202 J. Romano - znaci.net

dobijanja podataka o njima, ali su oni, u međuvremenu, umrli u logoru. Na sov- ... menice 1941) umnožavan je ilegalni list Naš izvještaj i skrivani su ranjeni i ... Jevrejski rapski bataljon imao je u svom sastavu 243 borca, koji su bili raspo-.

dokumenti - Znaci.net

trebalo prebaciti u SSSR i proglasiti ih »narodnim«. Oni upravo ... ratni brod »Zmaj«, koji se nalazio na popravku, pokušano je baciti u zrak 80 vagona nafte, ali ...

zbornik - znaci.net

se drug Crevar Tomo.— ... mobil, 18 trokolica, 6 motorcikla, jedan tal. p. mitraljez, dva šmajsera ... Štab je mišljenja da bi drug Popović Tomo i drug Breka Mane.

split - znaci.net

stno-cementnih proizvoda »Salonit«.18. VI. Građevinarstvo ... nice »Salonit« i mnogi drugi. Pred kraj ... su služili za brodove, onesposobljavali su ventile, ploče, nosače osovine propelera ... toga gradovima poklanjam najveću pažnju. Oni su (tj.

зборник - znaci.net

блокаду; ми смо имали 1 рањеног а чупавци 15 мртвих, заплењено је ... лазне положаје: Ртањ — северне падине Ласовачке Пл. и предузела напад на ...

zbornik v - znaci.net

je putem u pravcu z. dijela Bebrine, zatim izašla na cestu, ces- tom kroz Kute do ... U ovoj borbi utrošeno je 2500 metaka, izgubljene su dvije puške, jedna koju ...

zaključak - Znaci.net

jedinica bila je i na teritoriji Makedonije, Kosova, Crne Gore, Bosne ... Višnja Gora (kod Ljubljane) — 161,. 227, 243. Višovlje ... Karlovačko-kordunaška (2-ga 2.

Prilozi - znaci.net

Pored toga, dati su oglasi u štampi s molbom da se ... Kmić Mladen, Komandosi rata i mira, Slobodna Dalmacija, Split 3. svibnja 1987, 10. 105. Kovačević Andrò ...

zbornik ii - znaci.net

tizane, a naša deca šta znaju, mladi, ludi« (po shvatanju ... 6 Srećko Manola, tada komandant Prve zone NOV i PO Hrvatske. 366 ... Živjeli branitelji Staljingrada!

7. bović - znaci.net

Za D. Bović izabrane su: Kata Mile Komadina, predsjednica, Sava Đure Komadina i Stana Tanasija. Živković. Ljubica T. Gledić i Kata G. Mraović poginule su 30.

süsP - znaci.net

Aličić Ahmet, Begović Omer, Džemila Adem, Pehlić Omer, Pudar Branko, Ružić. Borko, Samardžić Anđelko, Samardžić Čedo, Soldo Ljubo, Šator Adii, Šinik ...

Topografski znaci

porno com hidro-električna centrala (za karte razmera 1: 50 000 i 1 : 100 000). 7. M. m. majdan mermera plinara. (plinska centrala) r M. K. majdan kamena.

Untitled - znaci.net

Po završetku tečaja radio je nekoliko mjeseci u ... štajna obrada jugoslavenskih banovina Slove- ... Vary, koje je počeo riječima pjesme koja se prije rata često ...

1 9 4 4 . godina - znaci.net

Istoga dana I bataljon postavlja zasjedu u visini Brestovca (sjever- no od Garešnice 3 km), ... Borci su voljeli toga visokoga, plavog i snaž- nog starješinu. ... Miloš Popović rođen je u Klokoću, desetak km južno od Vojnića, na Kordunu.

кондентрациони логори - Znaci.net

КОНДЕНТРАЦИОНИ ЛОГОРИ. Нацистичка Немачка je у Србији, као и у другим окупираним земљама, организовала мрежу концентрационих логора.

partizanska taktika - znaci.net

Partizanska taktika je integralni deo naše koncepcije opštenarodne odbrane i društvene samozaštite (ONO i. DSZ) deo doktrine opštenarodnog odbrambenog ...

Popis kratica - znaci.net

Popis kratica. AIHRPH - Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. ASC - Arhivski sabirni centar. CK KPH — Centralni komitet Komuni stičke partije ...

talijanski dokumenti - znaci.net

Šibenik i Split, a 17. travnja u Dubrovnik gdje su se spojile s divizijom «Marche-« 17. korpusa 9. armije ... Komanda divizije — Glavni stan — 41. i 42. vod Kr. karab. — 12. ... sadašnjim vlastima, tražim potpuno povlačenje naših trupa iz zone i.

a) Marš na Kordun - znaci.net

laska na Kordun, brigada je znatno popunila svoje redove. Prema izveštaju 1. operativne ... i kotar Udbina u NOR-u ...«, Historijski arhiv Karlovac, 1979. strana.

Mirko Tepavac - znaci.net

"ćelije" u susednom selu Kruščici, vrlo prijatan ali priprost čovek). Ni- ... Neko od naših kurira, seljački vešt sa konjima, već je primetio šta se događa i u trkačkom ...

Što znači Hrvatska 2020

Plutokracija, politokracija, birokracija. 8. Loše stanje sredstava priopćavanja. 9. Negativna selekcija i politikantstvo. 10. Manjak ambicija, infrastrukture i kulture ...

susreti sa staljinom - znaci.net

bio samo neosporni i genijalni vodj, nego i inkarnacija same ideje i sanjanog ... maca, padalo na um da se obrate pravoslavlju kao neprolazni- jem ideološkom ...

sjećanja boraca - znaci.net

čete, koja je za vrijeme 1. neprijateljske ofanzive u Srbiji 1941. go- dine prošla ... Kada je poslije Sutjeske 5. proleterska brigada prodrla u is- ... Na konferenciji, održanoj 28. februara u Katoličkim Ledeni- ... Snijeg je padao, oštar hladan vjetar je duvao. ... večer je Treći bataljon, čiji je komandant Mijo Kerošević Guja, za-.

drama u vukosavcima - Znaci.net

njihov komandant Stevan Damjanović Leko, a kasnije i vojvoda. Radivoje Kerović, i ... Svi ovi kuriri su bili provjereni, hrabri i odvažni borci. Jovaš, naizgled tih i ...

borbeni put brigade - znaci.net

Na izviđanju je i Košta Nad, komandant Operativnog štaba za Bosansku kra- jinu. U napadu učestvuju i ... NO udarni korpus. Prva i Četvrta krajiška brigada ulaze u sastav Pete krajiške ... Magla je gusla kao tijesto. Nenadano, kroz maglu ...

pino budicin - znaci.net

Događaj je registriran i u listu »Glas Istre« u vijesti pod naslovom »Osve- tili smo druga Budicina«: »Jedna četa 1. talijanskog bataljona pulskog odreda napala ...

pavetina se obavija - znaci.net

me svojom nerealnošću. Nije mi se dopadala poplava pogrdnih izraza (»krvavi«, ... ulje vital ulje dijamant racke whisky fruškogorski biser ružica paprika ketchup.

cijela knjiga - pdf - Znaci.net

Vojna krajina se održala sve do 1881. godine, kad je bila do kinuta i vraćena ... koji drži pola sela, te Mate Tonković, Ive Pešić, Ivan Podgorac,. Jure Podgorac i ... cijene poljoprivrednih proizvoda naglo su padale i položaj sta novništva se sve ... STARE MJERE. Glavna mjera kojom su mjerene žitarice i ostale plodine, na pri.

kninska operacija - znaci.net

GLAVA DRUGA. KNINSKA OPERACIJA. (26. X — 9. X I I 1944) ... teritoriji Jugoslavije. Vidi: Beogradska operacija, Vojno-. ^orijski institut, Beograd. 19641. "167 ...

virovitički mostobran - znaci.net

10 дец 2010 ... VIROVITIČKI MOSTOBRAN. U toku novembra i decembra 1944. godine jedinice 6. i 10. korpusa, koje su prema naređenju Vrhovnog štaba.

formiranje divizije - Znaci.net

1) Cvijetin Mijatović, Izvještaj o organizacionom i partijskom radu KPJ za Bosnu i Hercegovinu, Osnivački kongres KP Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 1950, str.

ispaštanje za španiju - Znaci.net

izgledu malo razdešena pojava. Sada živi od pomoći konzulata. Slatkorječiv je s nama, a mi smo ga nerado sretali. Jedva smo dočekali osamnaesti septembar, ...

oslobođenje vojvodine - Znaci.net

Srema vojvođanske brigade (7, 9, 10. i delovi 11), koje su bile pod komandom Glavnog štaba NOV i PO Vojvo- dine i nalazile se iza neprijateljskih linija odbrane ...

Прилози и сјећања - znaci.net

постављали присне везе Бригаде са народом на слободној територи- ... сам да је апотекар у Зворнику, нисам му тада знао ни име, јер по ... Рођен је 1919. у Дубници, бившој општини Милићи, срез Власе- ... као небо осуто звијездама, јер се на сваком кораку свијала ватра, ... Текст је био машином одш-.

Riječ redakcije - znaci.net

Predsjednik Odbora: Pero Kerošević. Članovi Odbora: Vaso Adamović, Bogomir Brajković, Hasan Ceribašić, Hasan De lić, Kazimir Franković, Branko ...

cijela knjiga - znaci.net

Kardelj je tada stanovao blizu karmelićanske crkve u Mostama i morao je ići ... la na teren, ali smo ovoga puta išle vozom i u pratnji jednog vodiča. Stigle smo u ...

cela knjiga - pdf - Znaci.net

rodne vlasti, vrše se izbori, rade slobodne narodne škole i kazališta, stvaraju se prvi naučni instituti ... za vezu, a jedno vreme održavao je vezu između CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i CK KPS i ... Jednom me je doveo u ozbiljnu nepriliku.

inicijativni odbor - znaci.net

jula zauzele određeni raspored za napad: Nedakuski bataljon na. Džafića brdu ... bila su u Zagrebu, Karlovcu, Ljubljani, Mariboru, Beogradu,. Sušaku ... smo se kraj jedne ograde koja je bila urasla šva u zelenilo- ... Dok smo se ukopa-.

cela knjiga - znaci.net

Noć 9/10 bila nam je strašno duga (iako je to gotovo najkraća noć u ... Do pred noć 10/11 juna prešli su r. P;vu svi naši ... Bila je mračna, hladna i kišovita letnja noć 12 juna na ... jesci. Vjerovatno mnoge epizode nisu poredane pravilnim re- ...