metakognitivno nadgledanje tijekom ... - Filozofski fakultet

metakognitivno znanje točnije. Za razliku od metakognitivnog znanja, procesi regulacije kognicije manje su stabilno obilježje metakognicije, odnosno, više su ...

metakognitivno nadgledanje tijekom ... - Filozofski fakultet - Srodni dokumenti

metakognitivno nadgledanje tijekom ... - Filozofski fakultet

metakognitivno znanje točnije. Za razliku od metakognitivnog znanja, procesi regulacije kognicije manje su stabilno obilježje metakognicije, odnosno, više su ...

Hoće li Filozofski i Učiteljski “zaratiti” - Filozofski fakultet Osijek

se poslužiti latinskom frazom Regnum regno non praescribit leges, odnosno Kraljevstvo kraljevstvu ne može propisivati zakone. Dakle, ne može nama Filozofski ...

Električne mašine u vazduhoplovstvu - Nadgledanje zagrevanja u ...

tzv. alternatora s ugrađenim ispravljačima. U mešovitom sistemu snabdevanja ... Pretpostavlja se da je pobuda motora nezavisna i konstantna ili da se radi o ...

Regulacija rada i nadgledanje stanica za katodnu zaštitu

Katodna zaštita se izvodi dovođenjem odgovarajućeg negativnog ... Ključne reči: katodna zaštita, izvor jednosmerne struje, prenos podataka, radio, GPRS/GSM.

FARE Vodič za nadgledanje diskriminacijskog znakovlja i simbola u ...

vojska tijekom nacionalsocijalizma između. 1933. i 1945. godine. Poruke temeljene na vjerovanju da je “bijela rasa” superiorna, prikazane su na transparentima ...

4. WEB - Filozofski fakultet

11 pro 2019 ... 2019. godine, Odsjek za filozofilu, broj: 02-04/108-1 od 6. 12. 2019. godine ... Mediii i teorija zaviere - Umberto Eco: Nulti broj. 5. Stendhal i ...

Filozofski fakultet

Politika se vrlo često definira kao znanost o vladanju (upravljanju), ali postoje i mnoge druge definicije ove djelatnosti. Tako R. E. Goodin i H. Klingemann u.

HDPL - Filozofski fakultet

15 stu 2019 ... Poslijediplomski doktorski studij. „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”, Sveučilište u. Rijeci, Filozofski fakultet. Postgraduate doctoral ...

9anqmhj [email protected] - Filozofski fakultet

“Ima u ovim pismima mnogo slučajeva da se muslimanski krajišnici zalažu, mole, daju vjeru i jamče kod suprotne strane za ... Vidi: Adrian Raine: “from genes to brain to antisocial behavior.“ Current ... svi učenici odbijali čitanje lektira. Zapitala ...

Ja-poruke - Filozofski fakultet

Ja-poruke. Prof.dr Danijela S. Petrović. Komunikacijske veštine 2016. Odeljenje za psihologiju. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu ...

Šehid - Filozofski fakultet

Grafostilistika. Zadatak grafostilistike jeste da promatra grafostileme. U romanu nemamo nekih posebnih odlika grafostilistike kao što bi to bilo u poeziji.

Filozofski fakultet - unizg

193 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Bajkuša Mario ... Doris. 2223076337. 322918 diplomski. 776 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Brala Ante.

hercegovina - Filozofski fakultet

Milenko Krešić, Vjerske prilike u Humskoj zemlji. (Stonu i Râtu) u ... and King of Croatia-Hungary: Il Santo Padre.... concede alla ... Braća Vranjković 10.

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU

u Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke te sa sigurnošću mogu tvrditi da je uloga ... Jako je bitno da se učenicima predstavi knjižnica i što za njih knjižničar radi, ...

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Crvendać Jo Nesbųa i problematika podvojene ličnosti ... zvijezda (2004), Spasitelj (2005), Snjegović (2007), Leopard (2009), Fantom ... 1 http://www.imotskenovine.hr/Knjizevne-recenzije/Knjizevna-recenzija-Jo-Nesbo-Crvendac.html/ , piše: ...

kinestezija - Filozofski fakultet

ČULA. PERCEPCIJA. PSIHOLOGIJA OPAŽANJA. KINESTEZIJA. Page 2. KINESTEZIJA. Osetljivost zglobova. Osetljivost mišića. OSETLJIVOST ZGLOBOVA ...

Program (pdf) - Filozofski fakultet

2015 – 2030 Stanka s napitcima pred Dvoranom VII. 2030 – 2200 Projekcija filma Il masacro nella foresta nera (Pokolj u Crnoj šumi) – Teutoburška šuma.

odluku - Filozofski fakultet

30 lis 2019 ... Svi sveti- rimokatolilki blagdan****. 4. - A. tL. ZOtg. ... koli studiraj u u skladu sa bolonjskim pflnclplma. 15.6. - 26.6.2020. t. i xult. 15.6. - 26.6.

Hercegovina - Filozofski fakultet - SUM

Mišić, Humska zemlja u srednjem veku (ćir.), Filozofski ... humska se vlastela po svemu sudeći. "ohladila" u ... nije točno: ona se prenosi u kapljica- ma kašlja koji ...

syllabus - Filozofski fakultet

Vježbe: Analiza romana Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice. 10. Predavanje: Hrvatska ... vidi: http://hr.wikipedia.org/wiki/Citiranje_radova). 3. Zaključak a. sažet ... Literatura. Obavezna. Memija, Emina: Bosanski vjesnici, Sarajevo, 1996.

obavijest - Filozofski fakultet

indologija sinologija japanologija. Odsjek za kroatistiku. Odsjek za lingvistiku. Odsjek za romanistiku francuski jezik i knjiZevnost portugalski jezik i knjiZevnost.

Ivo Pranjković - Filozofski fakultet

Ivanković, Željka Brlobaš, Anita Peti-Stantić, Kristika Štrkalj Despot, Ivan Marković, Branko Kuna. (Osijek), Vlasta Rišner (Osijek), Branimir Belaj (Osijek), Iva ...

informacije - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet u Rijeci: www.ffri.uniri.hr ... Studentska služba: ... osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),.

Rijeka - Filozofski fakultet

Cilj je ovog udžbenika prije svega pobuditi u studenata Odsjeka politehnike, Filozofskog fakulteta u Rijeci, zanimanje za elemente strojeva i konstruiranje te im ...

Untitled - Filozofski fakultet

privreda), gdje psihologija nije direktno ili indirektno uključena. Odsjek za psihologiju ... Zdravstvena i klinička psihologija. | Uvod u psihopatologiju. 221.

Instinkti - Filozofski fakultet

SPECIFIČNOST OKIDAJUĆEG STIMULUSA. MUŽJAK. ŽENKA. Reakcija mužjaka. NAPAD. UDVARANJE. Model. INSTINKTI: uže karakteristike. 3. OKIDAJUĆI ...

Magistarski rad - Filozofski fakultet

Magistarski rad. FAKULTETSKA BIBLIOTEKA KAO EDUKACIJSKI. PROSTOR U SAVREMENOJ BIBLIOTEČKOJ. PARADIGMI. Mentorica: Studentica: prof. dr.

szatonetiltu - Filozofski fakultet

nezaustavljiva bujica riječi (logoreja) posljedica je anosognozije - neprepoznavanja vlastite bolesti, pa nisu svjesni nerazumljivosti svojega govora. Oni koji ...

i pasiv - Filozofski fakultet

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Tipovi bezličnih (impersonalnih) i pasivnih rečenica u novinarsko-publicističkom stilu. Završni diplomski rad.

pedagoga - Filozofski fakultet

školstvo Republike Hrvatske – Referada Rijeka i Prva hrvatska sušačka ... Učiteljski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, e: [email protected]

višnjik - Filozofski fakultet

Čehov se oţenio glumicom Olgom Knipper, koja je igrala Mašu u Tri sestre, a evo što je jednom prilikom zapisao o braku: Privlačan je samo brak iz iz ljubavi; ...

program - Filozofski fakultet

PETAK, 6. 10. 2017. Filozofski fakultet u Rijeci,. Sveučilišna avenija 4. 8,30–10,00 – registracija ... pamćenje u romanima „Skrivena kamera“ i „Rezervni.

percepcija - Filozofski fakultet

Izdvajanje konture. REALNA KONTURA. Svetlina, boja. ILUZORNA KONTURA. Tekstura. FORMA. Kontura. KONTRAST SVETLINE. KONTRAST BOJE ...

utvrde - Filozofski fakultet

Rijeka, 2017. ... spomeničkih svojstava povijesne građevine, kulturno povijesne ... U ljeto 2006. godine izrađen je inventar pokretnih ... Kaštelansko polje 56.

e-izdanja - Filozofski fakultet

enorm, etwas, extrem, ganz, höchst, kaum, komplett, recht, sehr, total, überaus ... Dieser Harry Potter ist ein Vollwaise, der bei seinen neureichen Verwandten im.

LIBROS, br. 7 - Filozofski fakultet Osijek

tima u Slavonskom Brodu, Osijeku i Vinkovcima, dok smo se široj javnosti ... panijskoj ulici kojima nitko od nas ne zna ime, ali njihov nas kebab baš nikad nije ...

kolonizacija - Filozofski fakultet Osijek

unija i sve su portugalske kolonije prešle u španjolske ruke, čime je razdoblje portugalskog ranog kolonijalizma završeno. (Jayne, 1920.: str. 284.) Kolonijalizam ...

ŽIVOTOPIS - Filozofski fakultet - unizg

Srednja škola : Geodetska srednja tehnička škola, Zagreb (maturirao 1974.godine ). Pedagoška akademija : Pedagoška akademija, Zagreb (1976 diplomirao ...

Filozofski fakultet u Zagrebu - darhiv

prirode“, Divna Zečević piše da „[u]pravo predaje, kojima su neki istraživači odricali postojanje književne forme, smatrajući ih ustvari književnim krhotinama,.

studentski vademecum - Filozofski fakultet - SUM

prijavu u ISS. Poveznica za prijavu u ISS je: http:// is.sve-mo.ba/prijava_ispita.html. Nakon preuzimanja pristupnih podataka i logiranja u. ISS potrebno je ...

primjer Andautonije - Filozofski fakultet

Ključne riječi: Andautonija, RimsNo Carstvo, Sav, Nemeza, arheologija, rimsNa luNa, amfiteatar, zagrebačNo područje. Keywords: Andautonia, Roman Empire, ...

античка грчка - Filozofski fakultet

Циљ предмета: Излагање историје aнтичке Грчке и упознавање са закономерностима ... Успон средњовековне српске државе од времена Стефана Уроша II ... рад на ослобођењу Старе Србије и ослободилачки ратови 1912-1918, су ... Услов: Положен испит из предмета А1.1. или тест одговарајућег нивоа.

Sažeci - Filozofski fakultet Osijek

24 velj 2018 ... Program Dječja kuća Borovje djeluje od 2001. godine i usmjeren je na direktan rad s djecom, mladima i roditeljima. Radi se o opsežnom ...

završni magistarski rad - Filozofski fakultet

značajke te pokazati zašto je roman Ako jedne zimske noći neki putnik savršen ... metafizički roman, filozofsko-erotski, western i znanstveno-fantastični roman.

Još o mitraičkome zajedništvu - Filozofski fakultet

Mitraizam je religija u kojoj neprijeporno prevladavaju integrativni čimbenici. To je po- najprije religija zajedništva. Svi su članovi vjerske zajednice fratres, braća ...

Crvena armija - Filozofski fakultet

2.3 Početak rata i napad na Poljsku. Staljin Poljake nije volio još iz rata i poraza u Varšavskoj bici 1920. godine (u Poljskoj poznato kao „Čudo na Visli“).

sadrzaj - Filozofski fakultet Osijek

skog fakulteta u Osijeku te na povećanju vidljivosti Kluba. U buduć- ... na knjižnica u Osijeku suočila se s problemom iznimno ... Pizzerije su, vrlo često, prvi izbor.

psihologija umetnosti - Filozofski fakultet

STIMULUSNA OGRANIČENJA. Strukturna svojstva. Regularnost. Simetrija. Perspektiva. Harmonija itd. Page 6. OBJEKTIVNI FAKTORI. STIMULUSNA ...

Selindžer u biblioteci - Filozofski fakultet

1 јан 2019 ... Lovac u žitu / Džerom D. Salinger ; preveo s engleskog Nikola Kršić. - Sarajevo : Svjetlost, 1958. ... Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour úvod / Jerome. David Salinger ; z anglického originálu preložil Jozef Kot. - 1. vyd.

PP 23 final - Filozofski fakultet u Splitu

bili osnivaÀi tih ustanova: pojedini crkveni redovi, bratovπtine ili komune. Budu i da se u izvorima i literaturi nailazi na termine hospital, hospicij i ksenodokij, ...

kultura komuniciranja - Filozofski fakultet

STREET, J., Masovni mediji, politika i demokracija, Politička misao, FPZ, Zagreb ... KNEZOVIĆ, Oton, 15-god. smrti fra Didaka Buntića, Kalendar Napredak, Sarajevo, 1937., ... Molimo autore da ime i prezime, akademski stupanj (ili profesional-.

univerzitet u sarajevu - Filozofski fakultet

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika. Zagreb. Školska knjiga, 1985. 2. Chiuchiù A., Minciarelli F., Silvestrini M., Grammatica Italiana per Stranieri »In ...

Komunikacija u timu - Filozofski fakultet

Komunikacija u timu. Prof. dr Danijela S. Petrović. Komunikacijske veštine 2016. Odeljenje za psihologiju. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu ...

Završni magistarski rad K - Filozofski fakultet

35 U istoj obavijesti stoji i da je povjerenik za Tešanj Ahmed Terzić, a da je povjerenik iz Čajniča ... akordi, i tri pjesme koje je u časopisu objavila, tada učenica ženske realne gimnazije u ... prosula rumen/ Iznad vrhova snjiženih gora.

ovdje - Filozofski fakultet Osijek

Modna revija: Građanska ženska nošnja druge polovice 19. stoljeća, šokačka narodna nošnja, majice s motivima gla- goljskih slova powered by Glagoljica ...

HDPL - Filozofski fakultet - UNIRI

15 stu 2019 ... Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) i Poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija ...

BALKAN eXpress - Filozofski fakultet

u kosom pravcu, ukoso; popreko (RMS) ... a onda još uvijek mrzvoljno, iskosa ... Ošišala se, skratila je kosu do ramena i odrezala šiške. Ja sam išao uzbrdo, a ...

SroranrNa: - Filozofski fakultet Split

za polaznike programa Fakulteta koji se temelje na nadelima cjeloZivotnog udenja (PPDMO,. PPDMO-strukovni, Razlikovniprogram, HJS i HKS) iznosi 200,00 ...

Centralni raspored - Filozofski fakultet

7 ožu 2018 ... (vježbe ). FIL. Prof. dr. Ugo Vlaisavljević. Odsjek za filozofiju. Historija ... Pregled engleske gramatike ... Njemačka književnost XX stoljeća. (V).

Janja Kovač - Filozofski fakultet

doživljavamo i vizualno, i auditivno, i olfaktivno. Dakle, vidimo da je. Kranjčević osim velebnih prostranstava svemira znao graditi i živopisne pejsaže.