blumova taksonomija - ZUNS

D. metakognitivno znanje (znanje kako učiti). Svih šest nivoa kognitivnih procesa mogu se ostvarivati u jednoj od četiri kategorije znanja. Šest nivoa kognitivnih ...

blumova taksonomija - ZUNS - Srodni dokumenti

blumova taksonomija - ZUNS

D. metakognitivno znanje (znanje kako učiti). Svih šest nivoa kognitivnih procesa mogu se ostvarivati u jednoj od četiri kategorije znanja. Šest nivoa kognitivnih ...

BLUMOVA TAKSONOMIJA-glagoli 1 - WordPress.com

25 дец 2010 ... Оцењивање: Блумова таксономија Суб, дец 25, 2010. О образовању. 1956. године Бенџамин Блум, амерички школски психолог, је са ...

taksonomija - PMF

Problemi pri određivanju vrste u paleontologiji. • Specijacija = proces postupnog nastajanja nove vrste. Predavanja prof.dr.sc. J. Sremac [email protected] ...

taksonomija

Gametofit, imenovan tudi predkal ali protalij, je zelena, različno oblikovana steljka, ki je na podlago pritrjena z rizoidi. Na njej se razvijejo arhegoniji in anteridiji.

Bloomova taksonomija

BLOOMOVA TAKSONOMIJA – KOGNITIVNA DOMENA. (znanje, razumijevanje; Bloom, 1956). RAZINA. TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI. ZNANJE učenici znaju ...

BLŪMA TAKSONOMIJA

BLŪMA TAKSONOMIJA. B.Blūma (B.Bloom) mācību mērķu taksonomija (klasifikācijas shēma) izziņas jomā. Līmeņi. Atslēgas vārdi. Jautājumu formulējumi. 1.

Bloomova taksonomija.pdf

KVALITATIVNO VREDNOVANJE NA KOGNITIVNOM PODRUĈJU. Razine kognitivog procesa u revidiranoj Bloomovoj taksonomiji: Razine kognitivnog procesa ...

bloomova taksonomija - Azoo

BLOOMOVA. TAKSONOMIJA. Mr. sc. ... TAKSONOMIJA =sustav klasifikacije odgojno-obrazovnih ciljeva ... PODRUČJE. Revidirana verzija, tijekom 1990-ih ...

Bloomova taksonomija - UNSA

... događaja s obzirom na određeni princip klasifikacije. Među najpoznatijim klasifikacijama zadataka nastave je Bloomova taksonomija obrazovnih ciljeva.

Ishodi učenja i Bloomova taksonomija - [email protected]

Taksonomija je sistematika, klasifikacija ili raspored osnovnih kategorija ... Bloomova taksonomija govori o tri osnovna područja ... RAZINA. KLJUČNI GLAGOLI.

Bloomova taksonomija u nastavi fizike, sažetak

Bloomova taksonomija ishoda za oblikovanje testova znanja,. T. Ivošević ... -glagoli- obrazovni ishodi – odvoji, razdvoji, poredaj, imenuj, definiraj, opiši, označi,.

BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJA U SUSTAVIMA E ... - pmfst

1 ruj 2016 ... Bloomova taksonomija znanja predstavlja oblike učenja koji se dijele na ... Revidirana verzija taksonomije tijekom 1990 - tih. Uz svaku su ...

Mihaela Kosmač Bloomova in SOLO taksonomija v ... - PeFprints

Revidirana Bloomova taksonomija, ki za razliko od enodimenzionalne Bloomove taksonomije obravnava dve dimenziji: dimenzijo kognitivnih procesov, ki ji ...

Taksonomija stilova programiranja - infoteh-jahorina 2020

Ovdje nisu navedeni jezici za dizajniranje, kao što je UML ili blok dijagrami jer su oni ... kao skriptni jezik u igrama, a izvršava se nad Java virtuelnom mašinom.

taksonomija ulaznih i izlaznih jedinica nosivih računala u mješovitoj ...

Provedena je analiza i klasifikacija deset odabranih nosivih računala čija su obilježja ... osjetilni sklopovi za prikupljanje podataka te ulazno-izlazne jedinice za.

biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje neretve

podvrsta riba, vezanih za dva velika riječna sliva, jadranski i dunavski. ... istražene su strugač (Squalius svallize), peškelj (Scardinius plotizza) i imotska ... istraživanju rast je jako usporio nakon pete godine, pa je maksimalna dužina prema von.

ŠAH I, II, III - ZUNS

rada na posebnim šahovskim simbolima i jezicima, a sve faze šahovske partije (otvaranja, središnjica i završnica) enciklopedijski se obrađuju. Zbog toga je ...

UDK - ZUNS

Selektivnost u domenu memorije (kada je u pitanju tekst koji treba ... informaciju): telegram, vijest, izjava, komentar; obavještenje, poruka; pozivnica; zapisnik; ... red vožnje/letjenja; recept (kulinarski, ljekarski); biografija (CV); impresum knjige; ... se da je prezrivo-šaljivi ton oca na samrtničkoj postelji o kome piše u romanu.

sociologija - ZUNS

Sociologija je sastavni dio programa društvenih nauka u okviru nastavnog ... nastaje nezavisno od srodstva i susjedstva, a uslovljeno je sličnošću posla i ...

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...

Untitled - ZUNS

занимљив интерактивни процес. Оријентациона мапа кретања на часовима књижевности могла би изгледати овако: e HOB .. тави. KH наставник/ ...

ViO br 3 2016 fin.pdf - ZUNS

Osobine mehatroničkih proizvoda i sistema su [http://www.tsrb.hr/ ... dinamiku i raspored zumiranja može prilagoditi nastavnoj situaciji i reakciji učenika. ... čak i po pet-šest sati dnevno, ukoliko bi im mogućnosti to dopuštale, dok se.

prirucnik - ZUNS

животиња и људи током године. уче годишња доба. у свакодневним ... 9. разговарају о активностима људи у прољеће. шта раде људи у граду, а шта на ...

подгорица - ZUNS

2 јун 2015 ... vo svojim podvizima na najbolji mogući način predstav- ljaju. Požrtvovanje i borba ... brk i Božica Grujičić, za mul- timedijalnu ... jedine nezaobilazne recepte crnogorske kužine. „U pitanju ... Đedova se gora zvaše,. Đe mi mala ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

ViO br 3 final.pdf - ZUNS

Taj oblik instrumenta se često upotrebljava u ginekologiji, te se i naziva ginekološki šestar. Kefalometar je po konstrukciji identičan pelvimetru, ali je manji i ima.

Geografija 1g - ZUNS

za nastavnike za prvi razred gimnazije ... Fizička geografija je geografska naučna disciplina koja proučava procese, pojave i oblike koji se odi- ... Geografija 1. 5. Zemlju, njene prirodne i društvene elemente. Na ovaj način učenici ... Geografska karta – sam naziv ”geografska karta” govori o tijesnoj vezi između kartografije i.

ViO br 3-4 final.pdf - ZUNS

nekim krajevima navodi se bijela, u nekim crvena, a u nekim samo košuljica) ... Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 419-440. ... da ću biti prah / i mrtva stvar“. ... Objavljuju se samo radovi koji nijesu ranije objavljivani, osim prevoda.

Geografija 9 - ZUNS

Zaštita prirode Crne Gore . ... IX razred – Crna Gora: orijentacioni odnos časova za obradu novih znanja i ... ri na pitanja i rješenja zadataka iz Radne sveske. ... PRIRODA CRNE GORE. 5 6. Podteme. Nastavne jedinice. RELJEF CRNE GORE ... radni listići sa zadacima, nijema karta, radna bilježnica, fotografije, flomaste-.

Geografija 2 - ZUNS

Azija – geografske karakteristike. 64 ... Azija – geografski prikaz karakterističnih država 67 ... na kojima leže glavni gradovi nekih zemalja Južne Amerike. Bogota ...

Moć jezika - ZUNS

5. UVOd. Udžbenik Moć jezika za VIII razred osnovne škole svojom strukturom i sadržajem ... Sada je odrasla i shvata da to baka radi iz ljubavi prema njoj.

fizika - ZUNS

FIZIKA za sedmi razred osnovne škole priručnik za nastavnike. 7. Zavod za ... 8). Treba očekivati da više od 2/3 učenika odgovori tačno na postavljeno pitanje.

računovodstvo - ZUNS

Knjiženje rashoda i prihoda na kontima vremenskih razgraničenja kao i zaključivanje konta ... do izjednačenja jer smo uzeli hipotetički primjer sa dva konta.) Ukupan ... Blagajna. Kapital. Krediti za osnovna sredstva. Krediti za obrtna sredstva.

Marketing - ZUNS

Firma za proizvodnju posteljina i dušeka „Dormeo“ često koristi svjedo- čenja u svojim propagandnim kampanjama. Banke u reklamiranju kredita često koriste ...

Geografija 7 - ZUNS

jena (iz nastavne jedinice Kretanje morske vode): masna slova su ona koje ... Pretpostavimo da vas predsjednik vaše kompanije povede u posjetu budističkom hramu, a vi ... Vulcanus – bog vatre i kovačkog rada kod starih Rimljana), geološka ... jeli se na četiri glavna dijela (okeana): Tihi, Atlantski, Indijski i Sjeverni ledeni ...

muzička kultura - ZUNS

Ukoliko postoje nepoznate riječi, treba pojasniti njihovo značenje. Tokom analize notnog teksta učenici ... Dejan Despić, Nokturno. • Narodna pjesma Aj, puče ...

Matematika 5 prirucnik.pdf - ZUNS

ako su djeljenik i djelilac jednaki prirodni brojevi, onda je količnik jednak 1; ... pravilo: Ako se djeljenik završava nulama, tada je moguće obaviti dijeljenje ne gle-.

Carolija muzike 1 - ZUNS

Сви пјевају, кола се крећу једно за другим, зависно од тога шта се помиње у одређеној строфи: Ученик/ученица у средини који представља „висибабу“ ...

ђечији свијет - ZUNS

ći put i to, kako svi akteri (učenici, uprave škola, Ispitni centar) ocjenjuju, ... Vlada ima vječnu obavezu da ulaže u izgradnju Cetinja, jer nije dovoljno da se ona zove prijestonica kulture a da mladi nemaju posla ... me đu kojima su bili predśed- ... Priredbama sa motom „Doviđenja vrtiću–dobar dan školo“, „Doviđenja kućo ...

likovna kultura - ZUNS

RITAM (RAVNOMJERNO I NERAVNOMJERNO PONAVLJANJE) (2 časa) . ... Sadržaj predmeta Likovna kultura koncipiran je tako da učenici i učenice u skladu.

4.Bezbjednost na računaru - ZUNS

kuće ili na radnom mjestu vaših roditelja. U svakom ... raditi udobno i bezbjedno, bez obzira da li ste u školi ili kod kuće. Većina ... Minecraft vam mogu pomoći u.

Od molekula do celije - ZUNS

od plastelina u kojem su smještene organele; ili iskoristite tetrapak u kome ćete naduvati balon, kao primjer ... Sa učenicima pratite molekul CO2 od mjesta ulaska u biljnu ćeliju do njegovog izlaska iz hloroplasta u ... Moderna biologija stanice.

У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ - ZUNS

боље оријентишете у таквом свијету, да откривате нове ствари, ... најједноставнији начин: (32 29) – 28 = 32 (29 – 28) = 32 1 = 33. ... Задатак 8: Упутство: Ученици прво одређују колико је потребно намирница за 1 колач,.

1. OD IDEJE DO REALIZACIJE - ZUNS

Da bi se napravila (izradila) neka složena mašina kao što je avion, brod, voz, auto- mobil ili ... Dodatak 2 — Igračke od papira: buldožer i bager. Napravi ...

Matematika 3 Prirucnik.pdf - ZUNS

U SVIJETU MATEMATIKE 3 ... matematika za treći razred osnovne škole. 3 ... o razlikama između ta dva slučaja sabiranja, predlažemo im igru „Ko će brže“.

ликовна радионица - ZUNS

Течне цртачке технике (2 часа). Циљеви: ученик/ученица треба да: - прошири знања из области течних цртачких техника,. - самостално бира цртачка ...

Likovna kultura 2 - ZUNS

Чисте и мијешане боје, оријентација на сликарској површини ... Приручник је, уз уџбеник за други разред основне школе аутора Жељка Ђуричковића.

Biologija II Prirucnik.pdf - ZUNS

adaptacije, evolucija mahovina, mahovine u životnim zajednicama, građa i izgled, ... Porijeklo mahovina i ostalih kopnenih biljaka od algi, i dalju evoluciju ...

Matematika 2 Prirucnik.pdf - ZUNS

24 математика 2. Примјер диктата 2: 5 горе, 1 лијево, 3 горе, 1 лијево, 2 горе, ... Ова дјеца ће бити јунаци ове лекције, у којој ће ученици рјешавати ...

Vino i hrana - ZUNS

njegovom preradom: alkoholna pića, sokovi, džem, slatko, suvo grožđe. Pretpostavlja se da je ... Vino pinoa bijelog ima začinsku notu, kremastu voćnost koja ...

C r nogors kije zi kk ao ne ma ter inj - ZUNS

Nastavni listići . ... upotrebljavanje zamjenica, pisanje odgovora na pitanja postavljena u Radnoj svesci. Tematski ... zamjenice i rečenice) i pravopisna pravila.

Matematika 4 prirucnik.pdf - ZUNS

за четврти разред основне школе. 4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ... наставном програму математике за четврти разред основне школе. ... 4. МАТЕМАТИКА пажња на суштину датог математичког појма. Због тога је могуће постићи ... долазе до рјешења које, уопштавањем, доводи до новог знања.

živimo zdravo - ZUNS

uzrastu, mogu značajno da utiču na ukupno zdravlje kasnije u životu. Zdravstveno vaspitanje, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja, predstavlja disciplinu ...

čarolija muzike - ZUNS

Tonski zapis pjesme, koji se nalazi na pratećem CD-u, nikako ne treba ... koju će nastavnik/nastavnica snimiti na diktafonu, mobilnom telefonu ili nekom sličnom.

цврчак и мрави - ZUNS

стилској анализи бити посвећено више времена. Бајка, посебно народна, као и басна, подстаћи ће значајну анализу тока радње, ликова и, нарочито, ...

učimo crnogorski 3 - ZUNS

uvježbavati i ponavljanjem, prepoznavanjem glasova i kroz učenje pjesama ... Crno gorska abeceda s albanskim alfabetom (koji su učenici/učenice već usvojili) ...

prirucnik 7.indd - ZUNS

FIZIKA za sedmi razred osnovne škole priručnik za nastavnike. 7. Zavod za ... Zadaci. Riješiti zadatke 3 (str. 6) i 5 (str. 7) iz Zbirke. Predznanja iz prva dva ciklusa ... log, stara o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori. ... titi da su još u IV razredu iz matematike izučavali pretvaranje vrijednosti dužine i mase s različitim.

ViO br 3 2019 cijeli.pdf - ZUNS

Ovakve pojmove treba da potraži u rečenicima i enciklopedijama. Posebnu pažnju bi ... Zagreb: Golden marketing ‒ Tehnička knjiga, Hrvatski studiji Sveučilišta u. Zagrebu. ... prezentacije i smotre arheološkog filma, etnološkog filma i slično. ... дијете у једном момену осјетити свој ликовни импулс и онда ће оним даром.

S muzikom rastem 5 - ZUNS

Ključne riječi: durska i molska ljestvica, stupanj, stepen i polustepen, note la i si u ... Kiša pada, trava raste, narodna pjesma iz Hrvatske, vokalno-instrumentalno ... Тихо сипи, сипи снијег. Покретљиво. D.C. al Fine. Fine лет. ли б'је ља свуд.

ликовна култура - ZUNS

КУЛТУРА. За други разред основне школе. Приручник За наставнике ... предложених сценарија. у томе су нам помогли ученици одјељења II 4 Основне ...