Zadatak nekog fizikalnog mjerenja je utvrditi

Zadatak nekoga fizikalnog mjerenja jest utvrditi brojčanu vrijednost neke fizikalne veličine. Međutim, budući da je svako mjerenje podložno mnogobrojnim, često ...

Zadatak nekog fizikalnog mjerenja je utvrditi - Srodni dokumenti

Zadatak nekog fizikalnog mjerenja je utvrditi

Zadatak nekoga fizikalnog mjerenja jest utvrditi brojčanu vrijednost neke fizikalne veličine. Međutim, budući da je svako mjerenje podložno mnogobrojnim, često ...

7. ELEKTRIČNA MJERENJA 7.1 Opšte o mjerenju Mjerenja imaju ...

Za precizna mjerenja jednosmjerne struje i napona, gotovo isključivo, se koriste ... Trofazno brojilo konstruktivno predstavlja skup tri jednofazna sistema-tri diska ...

Želite da pozovete nekog u goste?

garantno pismo. Neophodna su sledeća dokumenta: • važeći pasoš / lična karta lica koje poziva. • podaci lica kojeg želite da pozovete u goste. (prezime, ime ...

KF5_radionice nekog lika_preview3 - KotarFest!

Svi polaznici radionice trebaju pripremiti Shakespeareov sonet broj 116 u prijevodu Mate Marasa te jednu pjesmu po svom izboru. •. Svaki sudionik radionice ...

5. Utvrditi procese zaštite hrane od promjena sa negativnim ... - Vup.hr

Utvrditi procese zaštite hrane od promjena sa negativnim posljedicama po kvalitetu hrane. 6. Izložiti važnost enzima (endogenih i egzogenih) u procesiranju ...

103 SAŽETAK Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi povezanost ...

Ključne riječi: alpsko skijanje, antropološka obilježja, kategorija stariji dječaci. SUMMARY. The aim of this research was to determine the relationship between ...

Voleti nekog poput tebe.indd

Prevod ove knjige urađen je uz podršku Instituta Ramon Ljulj. Naslov originala ... Nikada neću zaboraviti kako se desilo da se prvi put zagledam u tebe.

DINAMIKA ROTACIJE Kao i u kinematici prvo ćemo utvrditi koje se ...

najkraće rastojanje od ose rotacije do tačke u kojoj sila deluje na telo. Ugao β za ... talna sila je gravitaciona i ona u svakoj tački Zemljine putanje našu. Fcf m v.

SAŽETAK Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi zdravstvene navike ...

Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi zdravstvene navike Hrvatskih košarkašica te razlike obzirom na rang natjecanja. Istraživanje je obuhvatilo 153 košarkašice ...

1. Pojasniti na osnovu kojih kriterijuma se nesporno može utvrditi da ...

Pojasniti na osnovu kojih kriterijuma se nesporno može utvrditi da je konkretna situacija u kojoj javnopravni organ odlučuje o nekom pravu, obavezi ili pravnom ...

uvijek netko nekog voli - schule-mehrsprachig

2. Koga voli Darko? .......................................................................................................................... 3. Kakva je pjesma/pesma? vesela tužna ljubavna komična ozbiljna.

Javna praktična politika Kako utvrditi javni interes i sprovesti ...

Kako utvrditi javni interes i sprovesti participativni proces u aktivnostima predlaganja, donošenja i kontrole izvršenja odluka na lokalnom nivou. Sažetak.

86 SAŽETAK Cilj ovog rada je utvrditi razlike između dominantne i ...

Cilj ovog rada je utvrditi razlike između dominantne i nedominantne noge u momentu sile i ukupnom radu kod nogometaša prve i druge hrvatske lige, te pomoću ...

TEST PITANJA IZ HEMIJE 1. Atomi nekog hemijskog elementa ...

Ako se u acetatni pufer doda kalijum-hidroksid, njegovi OH. - joni će reagovati sa: 1) CH3COCl 2) CH3COONa 3) CH3COOK 4) CH3COOH 5) CH3CONH2. 11.

OSNOVNI POJMOVI • Faktorijel nekog prirodnog broja je proizvod ...

Dakle, kada treba da izracunamo faktorijel nekog broja samo pomnozimo sve prirodne brojeve od 1 do tog broja. Izracunati: 4!, 6! • Binomni koeficijent potice iz ...

Analiza/opis/vizualizacija nekog mrežnog protokola - LeCTo Player

2. Mrežni protokoli. Mrežni protokol je skup pravila i konvencija za komunikaciju između mrežnih uređaja. Osim što uključuje mehanizme mrežnih uređaja za ...

Prilog Projektni zadatak PROJEKTNI ZADATAK - GPP na Osijek

Obzirom na jednostavnost korištenja, sustav dijeljenih bicikala ... Uspostave sustava dijeljenih bicikala na području UA Osijek, ... Slavonski Brod, Zadar i Pula.

1. zadatak TROKUT PC i MSW LOGO 2. zadatak SITO PC LOGO 2 ...

Osnovna škola - Logo. II. podskupina (7. i 8. razredi). DMIH 2003. 1. zadatak. TROKUT. PC i MSW LOGO to stranica repeat :n[fd :d/:n repeat 3[rt 120 fd :d/:n]] end.

KLIMA I KLIMATSKE PROMJENE Klima nekog mjesta se definiše na ...

u velikom opsegu vremenskih i prostornih razmjera. Na varijabilnost klime utiču različiti prirodni faktori unutar samog klimatskog sistema kao klimatski događaji ...

mjerenja

Pitotova cijev – mjerenje brzine strujanja zraka. Page 11. Mjerenje protoka zraka. Anemometar s grijačim elementom i pitotova cijev ne mjere kontinuirano, ...

mjerenja u pon mrežama

Point to Point – PtP). Koji od njih će prevladati teško je predvidjeti, no činjenica je kako je ... bakrene parice te su na taj način znatno smanjena ulaganja potrebna za ... standardom su: propusnost (eng. throughput), back-to-back, gubitak paketa (eng. ... provjeriti odnosno dokazati da je svaki izlaz na djelitelju spojen s točno.

Fizikalna mjerenja I - PMF

4 velj 2015 ... Dodatak 3: Razlomci, korijeni i potencije ....................................................................................... 13. Dodatak 4: Eskponencijalna i logaritamska ...

Vrste mjerenja

1 mm = 0.001 m. Sustavi i jedinice za površinu. 1 čhv = 1,896 m x 1,896 m = 3,596 652 m2. 1 j (katastarsko jutro) = 40 hv x 40 hv = 1600 čhv. 1 j = 5754, 643 m2.

Mjerenja i eksperimenti

APROKSIMACIJOM. Primjer. Izraz za opseg kruga (duljinu kružnice) i broj π. Cilj aktivnosti: • mjerenjem “otkriti” vezu opsega kruga i njegovog polumjera.

ELEKTRIČNA MJERENJA

metra i voltmetra. Tačna mjerenja snage mogu se izvršiti mjerenjem struje i napona kompenzatorima. Vatmetar (v. str. 596) se pri mjerenju snage priključuje tako.

NAPREDNA MJERENJA

RAZVOJ BROJILA ZA MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE . ... Za komunikaciju često se koriste komunikacija putem prijenosne mreže, široko pojasni internet, Wi-Fi, GPRS, 3G i radio frekvencije. ... Angažiranje osobe za očitavanje brojila zahtjeva dodatne ... HEP kao najveći trgovac električnom energijom u. Hrvatskoj je ...

GEOMAGNETSKIH MJERENJA

magnetometar mjeriti jakost magnetskog polja Zemlje prema fomuli 5. Met& mjerenja ... (formula 3), najveCi utjecaj auta je kad se nalazi blizu magnetometra.

električna mjerenja - [email protected]

Analogni multimetar VC-5080 VOLTCRAFT, ampermetar - Ax (MO 25 mA),. - Digitalni multimetar AM-510 Amprobe, ampermetar - Ae,. - Regulacioni otpornik ...

Statistika i osnovna mjerenja

bliže pravoj vrijednosti i da pogreška mjerenja bude pravilno procijenjena kako bi ... ➢Srednja kvadratna pogreška aritmetičke sredine ... (standardna devijacija).

TOČNOST MJERENJA - Element

Umjeravanje se provodi posebno, na svakom mjernom području. Razred toč- nosti mjernog instrumenta je najniži razred točnosti postignut na nekom od mjernih ...

TEMELJENJE - TEMPERATURNA MJERENJA, TEMELJNA 677

točki, a ne na dvije kao u prošlosti (vrelište i ledište vode). ... točke vode razlikuje za —0,1 K. Ćelija je od stakla, lijevanog kremena ili kovine ... Trojna točka vode ...

SUSTAVI MJERENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 35/10 kV

Zaštita transformatora od struja kratkog spoja u mreži . ... Zatim se koristi prijenosni sustav za prijenos snage (često i ... prijenosni omjer strujnih transformatora.

Povijesna mjerenja brzine svjetlosti

Pokušao je izmjeriti brzinu svjetlosti promatrajući pomrčine Jupiterovog mjeseca. → opazio je ... Izmjerena je brzina svjetlosti u vakuumu koja iznosi c =299 792,.

ANALIZA VARIJANCE PONOVLJENIH MJERENJA

Jedna od cestih i popularnih metoda je Analiza varijance (skraceno. ANOVA) koju cemo u ovome radu obraditi te staviti naglasak na njezinu generalizaciju,.

ELEKTRICITET, STATIČKI — ELEKTRIČNA MJERENJA

ELEKTRIČNI MJERNI INSTRUMENTI I UREĐAJI. Instrumenti i uređaji kojima se vrše električna mjerenja sa stoje se od jednog ili više mjernih sistema, ...

Tačnost mjerenja i mjerna nesigurnost

Tačnost mjerenja i mjerna nesigurnost. Tačnost mjerenja. Na tačnost mjerenja utiče nekoliko teoretskih i praktičnih faktora. Prije svega, mjerenje predstavlja ...

REZULTATI MJERENJA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI ...

na 25 km/h - za bicikl i moped kada se kreću biciklističkom stazom, odnosno trakom. ... prosječna brzina vozila koja su prekoračila ograničenje brzine.

4.1 LABORATORIJSKA MJERENJA Eksperimentalni dio diplomskog ...

Treći mikrofon koji smo koristili je također visoko kvalitetni uskopojasni mikrofon ali koji je više namijenjen za snimanje zvukova nižih frekvencija ( AKG acoustics.

Predavanja iz kolegija TEORIJA I TEHNIKA MJERENJA

FSB. TEORIJA I TEHNIKA MJERENJA. KATEDRA ZA. MJERENJE I KONTROLU. SADRŽAJ. 1. ... Sastavnice mjernog jedinstva mogu se navesti kako slijedi:.

Instrumenti za mjerenja i ispitivanja u elektroenergetici - Tectra doo

Ime firme je odmah postalo sinonim za kvalitetne i precizne mjerne instrumente. Njihovi instrumenti pokrivaju sva područja mjerenja u elektrotehnici. Odlikuju se.

Električna mjerenja - Univerzitet Crne Gore

V. Bego, Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb, 1979. • N. Miljković, Metode i instrumentacija za električna merenja, Univerzitet u. Beogradu ...

4. Mjerenja pravaca i kutova u navigaciji - UniZd

zove magnetska deklinacija ili varijacija (slika 36). Varijacija može imati pozitivan ili negativan predznak: ako se magnetska igla svojim sjevernim krajem otkloni ...

učinkovitost mjerenja koštane gustoće u predviđanju ...

Raspodjela ispitanica prema nalazu DXA lumbalnog segmenta kralježnice i ... Osteoporoza kralježnice obično se pojavljuje u sklopu opće osteoporoze kostura.

pogreške mjerenja — poligonometrija - Hrvatska tehnička ...

K i R. Smjerni kut v jest kut što ga stranica zatvara s pozitiv nim smjerom koordinatne osi x (si. 2). SI. 2. Glavni poligonski vlak između triangulacijskih točaka A i K.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Električnih mjerenja - EA

2016 Tanja Popović. 7,0. 42. 2016 Jovana Bovan. 8,5. 44. 2016 Miloš Dragić. 20,0. 45. 2016 Grujica Popović. 8,0. 52 ... 2014 Nebojša Popović. 11,0. 46.

HIDROLOŠKA MJERENJA NA CRVENOM JEZERU U RAZDOBLJU ...

10 ruj 2015 ... Crveno jezero u neposrednoj blizini grada Imotskog (slika ... entsprechenden Parameterwerten des Blauen Sees (Modro jezero) verglichen.

Razvoj metodologije finog mjerenja performansi na ... - Fer

53. 6.3.2. Mjerenja za jezgrine funkcije prilikom slanja podataka UDP- om . ... C, bit[2]: Pisanje jedinice na ovaj bit resetira brojač ciklusa. ... b/fs/filesystems.c.

NAPUTAK za opažanja i mjerenja na glavnim ... - DHMZ-a

2 velj 2010 ... Ovo je prvi naputak za glavne meteorološke postaje (GMP) u ... Mreža meteoroloških postaja na području Republike Hrvatske dijeli se na: ... U hlad- nom dijelu godine može se ranije zamijeniti kišomjer radi topljenja oborine ...

Utjecaj prehrambenih navika i antropometrijskih mjerenja na ...

Ključne riječi: dijabetes, prehrana, nutricionizam, tjelesna aktivnost, HbA1c. Rad sadrži: 30 stranica, 7 slika, 1 tablica, 35 literaturnih navoda, 2 priloga.

ISPITIVANJE TLA Upute za mjerenja Pripremio i ... - GLOBE.gov

povećanog pH tla. • povećanog saliniteta tla. • smanjenog fertiliteta tla. Ciljevi ispitivanja tla u GLOBE programu su: • prikupljanje podataka o fizičko - kemijskim ...

OBRADA REZULTATA MJERENJA Pogreške pri mjerenju

Mjera nepouzdanosti rezultata mjerenja je srednja kvadratna pogreška aritmetičke sredine (standardna pogreška):. Slika 1. Normalna ili Gaussova raspodjela ...

ANALIZA MJERENJA AKCELERACIJE SILE TEŽE (g ... - Eduidea

28 velj 2013 ... Mjerenje akceleracije sile teže (g) različitim metodama. 4. 1. Uvod. Ubrzanje sile teže, odnosno akceleracija slobodnog pada g u polju ...

Nova mjerenja kozmickog pozadinskog zracenja - Crosbi

73±4 % tamne energije. Ova tamna tvar je potpuno nepoznatog sastava tj. u nju ne ulaze planeti, prašina, neutronske zvijezde i drugi "obicni" nevidljivi objekti ...

Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu

Mjernu opremu čine brojila električne energije, strujni i naponski mjerni ... Uklopni sat (MTK, RTK uređaj) je uređaj koji omogućava mjerenje električne energije i ... Aktivna energija označava mjeru proizvodnje ili potrošnje aktivne snage u ...

1 Vježba 7. Mjerenja u laboratoriju Mjerenje i regulacija temperature ...

treba uzeti u obzir korekcije koje se mogu naći u laboratorijskim priručnicima. ... izražavanje često koristi, Fahrenheitovi stupnjevi su uglavnom nepoznanica. ... reći i da je osnovna jedinica za mjerenje fizičke veličine temperature kelvin (K).

metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka zavojnice sa ...

primar transformatora, u ovom radu prezentirana je metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka uz pomoć mjerenja napona i struje zavojnice sa željeznom ...

tehnologija mjerenja kaosa i nelinearne dinamike u društvenim ...

Ključne riječi: kaos, nelinearna dinamika, grafička i spektralna analiza, ... vima mogu prerasti u takozvani deterministički kaos, gdje se naziv deterministički.

Uloga mjerenja koncentracije paratireoidnoga hormona u ranom ...

iPTH = intaktni paratireoidni hormon. PTH = paratireoidni hormon; parathormon. iCa = ionizirani kalcij. sCa = serumski kalcij/ukupni kalcij. Ca = kalcij.

adnan salihbegović specijalna mjerenja - people.etf.unsa.ba

1 ruj 2003 ... Cijena. Tradicionalni mjerni instrument ( multimetar, osciloskop, generator signala , analizator frekventnog spektra , itd. ) je autonomni uredjaj ...

elektromotorne sheme i mjerenja fizikalnih veličina vezanih za ...

Iduća stavka ovog pogona je zdjeličasti elevator čiji je princip rada vrlo jasan, a to je da uz pomoć motora ... automatski instalacijski osigurači,. ➢ motorske ...