Presuda - ICTY

19 апр 2004 ... kod Orahovca.202 Prvo, Orahovac se nalazio unutar zone ... 266 Odluka po zahtjevu za pravni lijek zbog tužiočevog kršenja pravila 68 u ...

Presuda - ICTY - Srodni dokumenti

Presuda - tom 2 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... 2. Zatočenje muškaraca Muslimana u više zatočeničkih centara u opštini ... linijama fronta ili ponekad blizu linija.407 Brojni su zatočenici tako poslati u ... Vojnici HVO-a bili su neposredno iza kolone zatočenika koji su hodali prema ABiH. 444 ... neprijateljskih snaga.1699 Status izbjeglice ili raseljene osobe ...

Presuda - tom 6 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... Franjo Tuđman, Slobodan Praljak i Gojko Šušak. ... smatra svojim. Uputivši na izvod iz knjige Der Täter hinter dem Täter Friedricha Christiana.

Presuda - Tom II od II - ICTY

30 мај 2013 ... Zvizdić, Miroslav Mirković, Đorđe Kuburović, Desimir Butković i Dragutin ... svedočenju rekao da je Giška Božović u proleće 1991. godine ...

Presuda - tom 4 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... Slobodan Praljak je u vezi s BiH održavao privilegovanu i stalnu vezu s Hrvatskom . ... Dokumenti su bili poslati putem paket veze i na njima nije potpis Jadranka ... kojima su zatočeni "ratni zarobljenici" usklade s normama ...

Presuda - ICTY

19 апр 2004 ... kod Orahovca.202 Prvo, Orahovac se nalazio unutar zone ... 266 Odluka po zahtjevu za pravni lijek zbog tužiočevog kršenja pravila 68 u ...

Presuda - Tom I od II - ICTY

30 мај 2013 ... 2 Pretresno veće napominje da je, shodno članu 30(2) Zakona o ... 11:00 časova i podneva na putu Zemunik–Biljane, iznad Škabrnje, ... Žarko Aleksić zvani Marinac i Mile Ulemek zvani Legija, koji su ranije bili pripadnici.

Presuda-tom 2 od 4 REG17508 - ICTY

26 феб 2009 ... Dogañaji u naselju Ćerim/Qerim, 1. i 2. april 1999. godine. ... "[o]dlazite odavde" i pozvali jednu drugu grupu, koja je išla iza ove, da im priñe.49.

Presuda o kazni - ICTY

18 мар 2004 ... ... godine), dok su tri civila ranjena (Nikola Jović, Mato Valjalo i Ivo Vlašica) u Starom gradu. ... 136 Presuda o kazni u predmetu Banović, par.

javna presuda s poverljivim dodatkom - ICTY

29 нов. 2012 ... najverovatnije formirane u opštinama Prizren, Orahovac /Rahovec/, Suva Reka ... Od povreda je imao rasprsnut želudac, slezinu i duodenum.

Predmet Kvocka i drugi (IT-98-30-1) - Presuda 2. novembar ... - ICTY

2 нов. 2001 ... krajem maja 1992. godine osnovani su logori Omarska, Keraterm i ... Smjena straže je bila u 07:00 i u 19:00 sati.88 Radno vrijeme svake ...

Presuda - Tom I od II

23 феб 2011 ... bile povezane s RDB bili "Škorpioni", Arkanovi "Tigrovi", "Vukovi s Vučjaka", "Sivi vukovi" iz okoline Zvornika, CSB (Centar službi bezbednosti) ...

PRESUDA

Jedna mala žena . ... Zatim ih savi, opre se o šiljate laktove, i poče da govori pri lično snažnim ... Podbočio sam se, pa sam uobrazio kako sam sâm krenuo u ...

Presuda - CURIA - Europa EU

5 lip 2018 ... Iako su države članice slobodne dopustiti istospolni brak odnosno ne ... priznaje istospolne brakove (u daljnjem tekstu: istospolni brakovi).

predmet C-407/18: Presuda Suda - EUR-Lex

HR. Službeni list Europske unije. 19.8.2019. Uz sudjelovanje: Comitato Spontaneo ... Mariboru — Slovenija) — Aleš Kuhar i Jožef Kuhar protiv Addiko Bank d.d..

Presuda broj 9. Pp G-259/15 - HANFA

Zagreb, Turinina 3 ... Prekršajnog zakona I. okrivljena pravna osoba, II. i III. okrivljeni ... uplate 2/3 izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna ...

Presuda broj Pp 11 G-1282/12-43 - HANFA

Nadalje, razmatrajući odštetni zahtjev I. okr. je utvrdio kako oštećeni nije u privitku odštetnog zahtjeva dostavio i kaznenu presudu Općinskog suda u L., br.

Presuda u korist Banke - Prnjavorac

(Presuda. Vrhovnog suda FBiH br. 070-0-Rev-08-001 568 od 25.02.2010. godine objavljena u biltenu Sudske prakse Vrhovnog suda FBiH br.1, Sarajevo, ...

Broj: K-12/05. UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDA Županijski ...

obrane Borovo, i to, optuženi Jovan Ćurčić u svojstvu komandira Stanice milicije ... minuta tijekom ispitivanja tukao nogama na kojima je imao vojničke čizme ...

Presuda - Svezak I od II - Srpsko Narodno Vijeće

15 tra 2011 ... MLADENA MARKAČA. JAVNO. PRESUDA. SVEZAK I OD II. Tužiteljstvo. Obrana Ante Gotovine g. Alan Tieger g. Luka Mišetić g. Stefan Waespi.

Presuda Suda prvog stupnja - AZTN

proizvoda ili korisnicima te usluge. Također treba primijetiti da se čak i tamo gdje postoji linearna progresija količinskih popusta do najvećeg mogućeg popusta, ...

ANALIZA KVALITETE PRESUDA UPRAVNOG SUDA U ... - CMS

moguće izvesti iz ovakve analize: iako je iz analize sadržaja moguće iščitati neke trendove upravnog sudovanja u postupku azila, iz materijala koje smo koristili ...

Poslovni broj II K-rz-1/06 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA ...

operacije „Džep '93“, s nakanom da tom operacijom snage Hrvatske vojske i ... zvanom Medački džep, jugoistočno od Gospića, za trajanja me unarodnog ...

Presuda ESLJP Lisica protiv Hrvatske

25 velj 2010 ... Zlatko Lisica i gđa Meri Lisica ("podnositelji zahtjeva") ... Bibinja na predio Punta kod marine „Zlatna luka“, gdje ih je čekala II-opt. Meri Lisica.

PRESUDA STRASBOUR - Ured zastupnika Republike Hrvatske ...

12 pro 2013 ... sama ovrha kao i dioba pretežitog iznosa stečajne mase u stečajnom ... slika suca N.Š. objavljen je pod naslovom '[N.Š]: ZABA mora platiti ... 100,00 kuna, primjerice, Zagrebačka banka je plijenila nekretnine, čija je vrijednost.

Presuda za neplaćeni prekorad pokrenuta preko Nacionalnog ...

12 pro 2017 ... 94,31 kuna sa kamatom od 6. siječnja 2016. godine. 35,65 kuna sa ... je 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme rasporedeno je na pet radnih.

NIRNBERŠKA PRESUDA – SEDAM DECENIJA KASNIJE Uvodna ...

Nirnberški proces. Savezničke sile su Londonskim sporazumom o gonjenju i kažnjavanju glavnih ratnih zločinaca Evropske osovine, od 8. avgusta 1945.

Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao ... - Analitika

4.3. uočeni propusti u sačinjavanju optužnica. 19. 4.4. uočeni ... Optužnica i presuda imaju različite zadatke koje trebaju ispuniti. ... Primjeri protivrječnosti izreke.

U IME REPUBLIKA HRVATSKA PRESUDA Visoki upravni ... - AZTN

sjedištem u Zagrebu, Remetinečki gaj 2H i Arsenal Ivezić d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu,. Pavlinska 5 sklopili zabranjeni sporazum na način da su na sastanku ...

U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Visoki upravni ... - AZTN

osobe Hrvatske šume d.o.o., Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb, koju zastupa Krunoslav. Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatske šume d.o.o., radi utvrđivanja ...

Presuda kamenolomi Plano, Kaštela - Zelena Istra

Austrije 14, uz sudjelovanja zainteresirane osobe pod 1) „Vedro-kamen“ d.o.o. iz ... postupku ocjene zahvata – izgradnje ceste Plano - Trogir, a koji zahvat se ...

Presuda Županijskog suda - PZC Varaždin - Nezavisni cestarski ...

2 pro 2019 ... cestarski sindikat, Nezavisni sindikat radnika PZC Varaždin te Sindikat prometa i veza. Hrvatske, uz obrazloženje da je članstvo tuženika 41 ...

UIME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA presudio je - Hanfa

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga ... Točkom 2. izreke istog rješenja određeno je da mjera iz točke 1. izreke ovog ...

Presuda Jerku Zovku i Djurdji Aleksic.pdf - SBplus

2 svi 2014 ... Tuženici, JERKO ZOVAK, OIB: 45787689402, D.Andrijevci, Posavska 10, Slavonski. Brod, urednik internetskog portala SBplus, i UDRUGA ZA ...

Presuda privredni spor Mostar - Bosna i Hercegovina - Prnjavorac

7 srp 2012 ... i svjedoka Krešić Cvjetka, sud je utvrdio da je tuženi duže vrijeme, naručivao ... G., politička Općina N., u koje su upisane nekretnine na kojima ...

ponovno čitanje i analiza presuda za nasilje u porodici u bosni i ...

skom minimumu, korištenjem različitih mehanizama kako bi kazna bila što ... mjere, odnosno prekršajne sankcije s ciljem sprečavanja daljeg činjenja ... oslobađanje od kazne ... u porodici ili porodičnoj zajednici i ispoštovan je zahtjev za hitno postupanje ... Kao svjedoci saslušani su otac, majka, sestra i zet optuženog.

PRESUDA UPRAVNOG SUDA Vlasta Krklec razriješena s mjesta ...

5 ožu 2016 ... kovačnica “Majstor Tomo“ iz Marije. Bistrice te “Zlatarna Vrančić“ iz ... nastupili Ivan Horvat, Dominik Ladišić,. Neven Spaček i Aron Štefanko, uz.

PRESUDA SUDA (puni sastav) 23. ožujka 2004. (*) „Žalba ...

povodom žalbe podnesene protiv presude Prvostupanjskog suda Europskih ... kao primjer različita alternativna rješenja za koja on smatra da ih je trebalo i da ih ...

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće) 19. studenoga 2009. (*) „Zračni ...

prijave, putnici za taj let bili su obaviješteni da je let otkazan, kako je bilo navedeno ... da se za let koji kasni može ocijeniti da je „otkazani let“ samo na temelju ...

način pisanja presuda - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

7 Sudski poslovnik (Narodne novine broj 158/2009). 8 ibid., čl. ... U prvostupanjskom parničnom postupku, sudski savjetnici su ovlašteni provoditi postupak ...

20100123 Bjelovar 3 mjeseca 1661 presuda imoart forum

23 sij 2010 ... Aktivno ustaštvo. 315. Jilk Dragutin, Aleksandra, trgovac, 7.VIII.1910 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1141/45 od. 16.VII.45 na prisil. rad od 20 godina ...

PRESUDA STRASBOURG 18. srpnja 2013 - Sudovi Crne Gore

18 srp 2013 ... Smjernice Vrhovnog suda. 30. Orijentacijski kriteriji za ujednačavanje visine naknade nematerijalne štete (dalje u tekstu: „Smjernice iz 1995.

priznavanje presuda među državama članicama evropske unije u ...

Ključne riječi: uzajamno priznanje presuda, okvirna odluka, novi kri- vični postupak ... hodne presude ili odluke prilikom njihovog izvršavanja od strane države članice u kojoj se ... Na primjer, Letonija i Rumunija u svom zakono- davstvu govore o ... renja u krivično pravo i sudske odluke u evropskom pravosudnom područ-.

Presuda Upravnog suda RH br. Us 3993/2009-4 - vezano ... - Hakom

Mirjane Juričić kao članova vijeća, ... nezakonito zbog toga što se nije postupilo prema pravilima postupka, te osobito ... Zbog toga tužitelj smatra kako je zbog.

PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 14. listopada 2008.(*) „Pravo ...

članici državljanstva prezimena stečenog u državi članici rođenja i boravišta” ... Amtsgericht Flensburg (Njemačka), odlukom od 16. kolovoza 2006., koju je Sud.

pregled prevednih presuda iz prakse evropskog suda za ljudska prava

Predmet Milenko Toth protiv Hrvatske. (Odluka o nedopuštenosti). Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske,. Zastupnik Vlade pred Europskim sudom za.

analiza presuda evropskog suda za ljudska ... - Sudovi Crne Gore

Ksenija Jovićević, savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore ... redova”, zbog čega studija zahtijeva pažljivo iščitavanje i tumačenje, što je ab initio, imanentno sudskoj funkciji. ... ili više sati dnevno, u nekim slučajevima i po nekoliko godina. ii.

PRESUDA STRAZBUR 7. novembar 2017. godine - Sudovi Crne Gore

7 нов. 2017 ... posjeda, uzimajući u obzir da su 13. i 14. jul državni praznici. Pri tom ... podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a ... tužba iz radnog odnosa tužioca, koja je podnijeta jedan dan nakon Uskršnjih.

Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba ... - Pobijeni.info

29 lip 2010 ... zločina je prozvan “fra Sotona”, pa je i službeno isključen iz franjevačkog reda. Obnašao je dužnost zapovjednika u logorima Jasenovac i Stara ...

BCS - ICTY

UJEDINJENIH NACIJA I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE. BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O IZVR[ENJU KAZNI. MEUNARODNOG KRIVI^NOG ...

Galić - ICTY

5 Dec 2003 ... ... President of the Republic of Bosnia-Herzegovina and Mate Boban, ... is charging General Galić with having conducted a long-lasting shelling ...

Plavsic - ICTY

BILJANA PLAVSIC. INDICTMENT. The Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to her authority under Article 18 of ...

prijedor - ICTY

25 Jun 2005 ... We also indicted a person by the name of Goran Borovnica for crimes that had occurred ... not believe the non-Serb population was ever going to launch a preemptive strike. ... I feel very lucky to be here in person today.

SIMIĆ et al. - ICTY

Simić, as President of the Municipal Assembly and the Crisis Staff, was the highest-ranking civilian in. Bosanski ... Peter Kremer, Barbara Goy, Steffen Wirth.

ARKAN - ICTY

23 сеп 1997 ... prerasla u otvoreni sukob, ARKANOVI "Tigrovi" su razmešteni u više naselja sa značajnim brojem nesrpskog stanovništva. Među tim mestima.

Indictment - ICTY

were transferred from Krcevine to Zenica KP Dom (prison). 33. The accused Rasim DELIC was put on notice that ABiH soldiers from the El Mujahed unit had a ...

Sikirica et al. - ICTY

3 Sep 2001 ... 3294-3295); Witness Z (T. 4197-4198); and Edward Vulliamy in Prosecutor v. Milan Kova~evi}, Case No. IT-97-24-T, ...

Kunarac - ICTY

22 феб 2001 ... kazala da je djevica, a Dragoljub Kunarac je rekao da ce joj onda on biti prvi. Skinuo je sa sebe odjecu i naredio joj da ucini to isto, što je ona i ...

Croatia - ICTY

Jozo KARANOVIC. AntunLIKIC. JelkaLIKIC. AnlcaPlGC. AritUli' ... ADZAGA, Jozo. ANDRIJANIC,"Vinko ... MATOSEVIC Nikola. 1948/MALE. PITTL Franjo. 1933/ ...

Martić - ICTY

8 Oct 2008 ... Martić's Appeal: Defence Notice of Appeal Against the Judgement of 12 June 2007, 12 July 2007; Milan Marti}'s ... Chamber to take ac.

4 ... Početak u 14.2 - ICTY

26 нов. 2008 ... 6 pravac 0601 je radio 120 kanalni ureñaj, znači, SMC Kozara. Svinjar je radio. 7 takoñe SMC, Klekovača, Kozara – SMC. 8. P: Ne morate da ...