Treći izvještaj Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije za ... - Coe

16 јун 2017 ... Premijera dokumentarnog filma “Vihori uzdaha – Sait Orahovac 1909. ... člana 25 Ustava, ne mogu se ograničiti prava na: život; pravni lijek i.

Treći izvještaj Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije za ... - Coe - Srodni dokumenti

Treći izvještaj Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije za ... - Coe

16 јун 2017 ... Premijera dokumentarnog filma “Vihori uzdaha – Sait Orahovac 1909. ... člana 25 Ustava, ne mogu se ograničiti prava na: život; pravni lijek i.

XI izvještaj o sprovođenju Strategije za ... - Vlada Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima d.o.o. „Mirnovec Montenegro“ povodom prodaje pirotehničkih sredstava za period od 20.12.2016. godine do. 15.01.2017. godine ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

Treće izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije ...

Ured za nacionalne manjine, u nastojanju da što većem broju udruga, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina učini dostupnim Izvješće Vlade Republike Hrvatske o provođenju ... KLUB ALBANSKIH ŽENA «KRALJICA TEUTA», Zagreb.

izvještaj - Vlada Crne Gore

Zavod za statistiku je donio i niz internih propisa kojima se zaokruţuje jedna velika cjelina u ... domaćih turista koje do sad nisu bile uraĎene, kao i drugi brojni ekonomski pokazatelji poput: veličine i ... modul 2.03.03.novač i finansije. 3 srednja.

IZVJEŠTAJ - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

je usmjereno na opremanje jedinica Vojske Crne Gore savremenom opremom, rješavanje viškova naoružanja i vojne opreme, uspostavljanje sistema ...

izvještaj o radu - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Broj nezaposlenih kvalifikovanih lica (od III do VIII stepena obrazovanja): 22.596 ... Krediti su odobravani za projekte iz svih djelatnosti, u skladu sa planiranim ... Odobrena sredstva nenamjenski je iskoristilo 112 (19,11%) korisnika kredita i ... prelazile iznos od 2.000 eura, odnosno 10% ukupnog Budžeta Zavoda za javne.

Izvještaj 2017 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

napredni kurs računara Word, Excel, Internet, Power Point u organizaciji Uprava za ... hidrometrijskim krilom (standardnom metodom ''brzina-površina'') i 73 ...

Izvještaj o radu - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

(EUMETNET). U slučaju značajnih meteoroloških situacija obavještavan je Direktorat za vanredne situacije (OKC DVS). Tokom 2019. godine operativa Odsjeka ...

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO PRAVDE IZVJEŠTAJ O ...

17 мар 2016 ... postupci u praksi biti brži i efikasniji, a istovremeno i znatno jevtiniji; dosljedna zaštita. Ustavom i međunarodnim aktima garantovanih ljudskih ...

Izvještaj o radu - Bankarski Ombudsman Crne Gore

14 окт 2016 ... Tako se veliki broj žiranata našao u situaciji da vraća klijentov kredit. ... blokirane, naplaćujeju više od 50% primanja, radi vraćanja kredita, ili ... kredite za brži ekonomski oporavak i zadržavanje postojećih radnih mjesta, kao i.

Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa ... - Vlada Crne Gore

tom prilikom djeljeni navijački rekviziti i sveske sa fotografijama naših trofejnih sportista. Cilj pomenute kampanje je bilo podsticanje navijanja majmlađih za ...

Polugodišnji izvještaj o radu 2019 - Sudovi Crne Gore

Pregled načina riješavanja predmeta po sudiji u periodu od 01/01/2019 do 30/06/2019 sa pregledom odluka urađenih nakon roka . . . 32. 17. Prikaz rada ...

Izvještaj o radu 2010 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

objavljivanje analiza i prognoza u sredstvima informisanja i najavljivanje vanrednih i opasnih meteoroloških pojava na kopnu. U Odsjeku analize i prognoze ...

izvještaj o radu za period 01 - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem. 25. 2.8. ... Javni poziv za prijavu poslodavca je raspisan 15.9.2012. godine i bio je otvoren ... sjednicama su razmatrani zahtjevi za dodjelu kredita i molbe korisnika kredita.

Izvještaj o realizaciji projekta „Uključivanje ... - Vlada Crne Gore

Android aplikacija “Budi odgovoran” ima 2.125 aktivnih korisnika;. ➢ iOS aplikacija ... Opremanje i uređenje Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštinama ... Rekonstrukcija dijela Doma starih „Grabovac“ u Risnu; i.

Polugodišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore 1. januar – 30. jun ...

6 мар 2013 ... RADNI ANGAŽMAN. ➢ Od 1999. godine zamjenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore;. ➢ Radio je u Službi Skupštine Republike Crne ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

agencija za zaštitu konkurencije izvještaj o radu ... - Vlada Crne Gore

obuće, protiv Društva za proizvodnju i trgovinu „Šafran“ d.o.o. Bar, donijeto je Rješenje ... (konkurencija po meritumu), već koja ima za cilj ili posljedicu isključenje ... za osiguranje »Atlas Life« A.D. Podgorica, Podgorica, na osnovu Ponude za ...

izvještaj o radu u 2012. godini - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem. 15. 6. Projekat ... su razmatrani zahtjevi za dodjelu kredita i molbe korisnika kredita. Shodno ...

Izvjestaj o kretanju cijena Sep.indd - Centralna banka Crne Gore

IZVJEŠTAJ O KRETANJU CIJENA. TREĆI KVARTAL 2005 GODINE. Podgorica, 2005. godine. SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU ...

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i ... - Vlada Crne Gore

OKC 112 Podgorica – 4 094, OKC 112 Bijelo Polje – 2001 i OKC 112 Bar – 3390. ... brzina za 20 do 30 km/h u naselju i za 40 do 50 km/h van naselja veća od ... ARCECP je mobilan, web-bazirani sistem (internet sistem) za komandovanje i ...

Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg plana ... - Vlada Crne Gore

kod Erste banke, u iznosu od 4.000.000 eura, čime je postignuta ušteda od oko 300.000 eura po osnovu ... bespovratno, a koje će značajno unaprijediti upravljanje vodama u okviru regionalnog vodovodnog ... 15.000,00 eura. Kupljena su tri ...

Izvještaj o radu Sistema brze razmjene ... - Vlada Crne Gore

komada (dječja odjeća, dječji kreveti, električne kvarcne grijalice, prenosne dječje lampe, ... proizvoda (električna kvarcna grijalica) u količini od devet komada.

Deveti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene ... - Vlada Crne Gore

podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, udio nezaposlenih lica koja su uključena u mjere ... odgovorno lice je slabog imovnog stanja te bi ga isplata potpune naknade dovela u oskudicu. ... konkurs uobičajeno ne stiže veliki broj prijava lica sa invaliditetom. ... navodeći tačne datume i skupove kojima je prisustvovala.

izvještaj o radu ministarstva za 2013. godinu - Vlada Crne Gore

1 феб 2014 ... Coordination Agency, radi opremanja uljare i obezbjeđivanja mlina najvedem maslinarskom društvu u ... jedinice:„Županica“ i „Crnja – Ibarac“;.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2007 ...

iz Glavne knjige Državnog trezora i revizijom pravilnosti u najvećoj mjeri su potvrđeni iskazani iznosi u ... ministarstva, drugi organi uprave i pravosuđa. Poreska ...

godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ... - Pošta Crne Gore

slanje telegrama i telegrama sa poklonom putem interneta. ✓ WEB Shop, portal za kupovinu preko Interneta. ✓ WEB račun, portal za plaćanje svih vrsta računa.

godišnji izvještaj o radu 2009. godina - Centralna banka Crne Gore

brže razvijale. ... ta ima blokirane račune odlukom Privrednog suda. ... Ključne bilansne pozicije: ukupna aktiva, krediti, depoziti i pozajmice, zabilježile su pad.

Izvještaj za 2015. godinu - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Na dan obilaska, prema informaciji dobijenoj od Uprave, na bolničkom liječenju se ... (Medazol, 01.2015; Clozapine, 01.2014; Flunisan, 09.2012; Belmiran Dan,.

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu ...

1 апр 2019 ... Grafik 1: Prikaz realizacije mjera 2016. Grafik 1a: Prikaz realizacije mjera 2017 ... 6) Program integralne zaštite vinove loze br. 320-298/18-5 od ...

Izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za implementaciju ...

IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA TRAJNA RJEŠENJA PITANJA KOJA SE. TIČU RASELJENIH I INTERNO RASELJENIH LICA U CRNOJ GORI, SA.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

Časopis Inženjerske komore Crne Gore - Inženjerska komora Crne ...

4 јан 2020 ... BAUHAUS AND KEY MOMENTS OF. DEVELOPMENT ... pogledu “Elektromobilnosti - jučer, danas i sutra“. Drugi blok ... je jedna od onih koje već duže vrijeme izaziva kontroverzne ... “Pula”. Godina 1953. je simbolična jer Tivat tada ostaje bez željeznice koju ... 1977. godine. Od 1977. do 1986. bio je radno.

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

PREDSJ CRNE ORE F Vujanovie Na osnovu ... - Sudovi Crne Gore

7) je osudena 2ena koja ima dijete mlade od jedne godine 2ivota ih je trudnica. lzvreenje kazne ... iskustva i znanja, kako bi se pa izdr2anoj kazni omogueila bolja reintegracija u dru§tvo. Radni status ... dukan je da mu nadoknadi Metu.