Priručnik za energetske savjetnike - Nacionalni portal energetske ...

„Zahvaljujemo se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je omogućio ... 150. 320. 26. Centrifugalni ventilatori za odsis vlažnog, masnog zraka i para od kuhinjskih ... podstropni. • stropni: kazetni, kanalni, ugradbeni. ... montiraju na krovove kuća, terase ili u vrtove, te ih se kad god je to moguće usmjerava u ...

Priručnik za energetske savjetnike - Nacionalni portal energetske ... - Srodni dokumenti

Priručnik za energetske savjetnike - Nacionalni portal energetske ...

„Zahvaljujemo se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je omogućio ... 150. 320. 26. Centrifugalni ventilatori za odsis vlažnog, masnog zraka i para od kuhinjskih ... podstropni. • stropni: kazetni, kanalni, ugradbeni. ... montiraju na krovove kuća, terase ili u vrtove, te ih se kad god je to moguće usmjerava u ...

tečaj za energetske savjetnike i energetske suradnike - ISGE

Korisnici u svakom trenutku mogu na www.isge.hr/seminar vidjeti prve slobodne termine. GDJE? Tečajevi de se sukladno prijavama održavati po cijeloj ...

Procura - Nacionalni portal energetske učinkovitosti

Jelena Kremenjaš. Lektura: Vicko Krampus. Slike: ICLEI: Mark Hidson (str. 70, 77), Peter Defranceschi (str. 28), Renée Brautigam (str. 58). Dreamstime.com (str.

č etvrti načionalni akčijski plan energetske uč inkovitosti za ...

Uštede koje proizlaze iz mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu . ... Direktiva 2012/27/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. o energetskoj ... Dizajn i izrada aplikacije Kalkulator troška i ušteda mjera energetske ... 250 mopeda, 183 motocikla, 3 autobusa, 66 traktora i ne cestovnih vozila.

Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje ...

2015., te iskustava stečenih u provedbi Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje ... Zamjena starih rasvjetnih tijela u postrojenju pogona TE-TO Osijek ... kandidata za vozače (NN 13/09), kojim je za sve autoškole i instruktore.

drugi nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje ...

Mjere energetske učinkovitosti u transportu i distribuciji prirodnog plina . ... obuhvaća, prije svega, izvješće o ocjeni stanja provedbe politike energetske učinkovitosti ... ugradnja elektroničkih brojila s funkcijama detekcije neovlaštene potrošnje, ... Sufinanciranje od strane FZOEU ostvareno je temeljem prijava pojedinačnih ...

trecći nacionalni akcijski plan energetske ucčinkovitosti ... - Europa EU

Daljinsko očitanje potrošnje energije - U svrhu automatiziranja zakonom propisane ... grijanja, preko svojih Upravitelja zgrada, odabrali su tvrtke Brunata i Ti-.

treć i naćionalni akćijski plan energetske uć inkovitosti za razdoblje ...

energetske usluge, bez garancijskog mehanizma ili drugih financijskih instrumenata smanjuje se ukupan ... broja vozača, rezervirana je domena www.ekovoznja.hr2, putem koje će se ... učinkovit „online“ sustav analizatora kisika u dimnim plinovima. ... grijanja, preko svojih Upravitelja zgrada, odabrali su tvrtke Brunata i Ti-.

Priručnik za savjetnike za energetsku učinkovitost - REACH

halogene svjetiljke, zvučnici, CD uređaji, satelitski prijemnici i niz drugih uređaja spadaju u tu ... Standardni produžni kabel s prekidačem (Izvor: Chipoteka).

Projekti energetske učinkovitosti

OŠ Mahično: Zamjena vanjske stolarije. • OŠ Rečica: Obnova krova i ugradnja toplinske izolacije. • OŠ Dubovac: Ugradnja toplinske izolacije krova i pročelja.

Elementi energetske elektronike

Osnovne konfiguracije pretvarača. □ AC/DC pretvarači (ispravljači). Elementarni diodni ispravljač. R i. R uu. = D u. D i i u. Talasni oblici diodnog ispravljača u. 2.

Projekti energetske učinkovitosti - Hgk

OŠ Mahično: Zamjena vanjske stolarije. • OŠ Rečica: Obnova krova i ugradnja toplinske izolacije. • OŠ Dubovac: Ugradnja toplinske izolacije krova i pročelja.

za sufinanciranje energetske obnove višestambenih

Petra Preradovića 15,. Šibenik. Biro stan - upravljanje d.o.o.. 22000 Šibenik. Odbija se! Nedostaje terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava.

ENERGETSKE USLUGE ZA KUPCE HEP GRUPE

1 lis 2019 ... Pametna brojila omogućuju bolje upravljanje potrošnjom ... daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode ... pristup podacima putem interneta u bilo koje vrijeme. ... Procijenjene energetske uštede: preko 17 GWh/god.

energetske usluge za kupce hep grupe - HGK

1 lis 2019 ... Pametna brojila omogućuju bolje upravljanje potrošnjom ... energenata i vode. • Nabavu i ugradnju opreme za uspostavu sustava daljinskog očitanja. • Pravo korištenja ... pristup podacima putem interneta u bilo koje vrijeme.

pametne energetske tehnologije - Energetika.NET

izdajatelj: Energetika.nEt d.o.o.; odgovorna urednica: Alenka Žumbar; novinarji: Alenka Žumbar, Tanja Srnovršnik, Mateja Kegel, Ana Vučina Vršnak; Marketing: ...

za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Dubrovnik. Domouprava. Dubrovnik d.o.o.. 20000 Dubrovnik Iva Vojnovića 31. XIX. Dubrovačko- neretvanska županija. 1.631.921,50. 40.798,04. 1.672.719,54.

Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama

vora o kreditu i Ugovora finansijskom doprinosu (donaciji) iznosi 2 ijeđenje energetske ... orici, Danilovgradu, Cetinju i Vladimiru, Ulcinj, za koje je projektna i ted ... "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama", sa prevodom. Prilog 2 ...

Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti za ...

Program obnove obiteljskih kuća. 71.000.000,00. 13. Potpora ... Energetska obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih ... Besplatni info-telefon: 0800 200 170.

TROŠKOVNIK RADOVA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ...

Izvedba skele prema statičkom proračunu i projektu koji dostavlja izvođač radova a koji su uračunati u cijeni skele. obračun po m2 ukupne površine skele.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja ... - eFondovi

fotonaponske elektrane Vinkoprom. Vukovar I za vlastite potrebe smanjiti će se količina isporučene energije energetski troškovnoj cjelini. Vinkoprom tako što će ...

Energetske agencije u Republici Hrvatskoj - Regea

MENEA. Međimurska energetska agencija je osnovana 2008. godine u sklopu programa Inteligentna. Energija za Europu u svrhu ispunjavanja strateškog cilja ...

Sadržaj projekta energetske obnove zgrade

4 pro 2019 ... osnovni provedbeni propisi za izradu projekata energetske obnove: Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u ...

ENERGETSKE TOČKE V HOŠNICI PRI LAPORJU Raziskovalno ...

Izraz radiestezija je razmeroma mlad, saj je v Evropi v splošni rabi šele od leta 1930, ko ga je uporabil francoski katoliški duhovnik in radiestezist Abbe M. L. ...

ENERgETSKE ZADRUgE? - Heinrich Böll Stiftung

Teodor Petričević, Centar za eko-društvene inovacije i razvoj (CEDRA HR). Ilda Stanojević, Hrvatski savez zadruga. Iva Kvakić, Heinrich Böll Stiſtung. UREDILI:.

Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u ...

obnova zgrada najvažnija mjera za građane koji žive u višestambenim zgradama. ... (fasade) i/ili zamjenu prozora ... Kraj:2016. (2020.) Mjera je nastavak mjere R.2 iz 2.NAPEnU koja se u trenutku pisanja ovog dokumenta ... bi se osigurali poticaji fizičkim osobama te proširenje već postojeće dobre prakse na sve županije u.

Modeliranje energetske potrošnje turističko ... - POWERLAB - Fsb

Naftni derivati su bezolovni motorni benzin, bezolovni motorni benzin Eurosuper, ... 85301. 76217. 203201. 552662. 420689. 702096. 5461536. Brod.-posavska. 50525 ... [j] http://www.oglasnik-za-nekretnine.com/oglasi/ugostiteljski-objekti. [k].

Očekivanja industrijskih kogeneratora od energetske ... - PowerLab

Toplinska energija se u cijelosti koristi na lokaciji Savski Marof, a električna ... energije iz malog termoenergetskog objekta Pliva Savski Marof ” sa HEP-om.

Božić, H., Vuk, B., Novosel, D., Indikatori energetske učinkovitosti ...

perilica rublja, TV, ali također i zamrzivača ili perilica za suđe (faktori ponašanja). Prosječni ... Krešimir Trontl − Dubravko Pevec − Mile Baće, Zagreb, Hrvatska.

Povećanje energetske učinkovitosti kotlovnice u JVP Pula

Cijena grijanja centralnim grijanjem na plin……………………36. 6.2. Povrat uloženih ... ideju vodilju da kotao/bojler radi samo sa temperaturom koja je potrebna za pokrivanje ... nalaze i kondenzacijski kotlovi koji uvelike štede u potrošnji plina ali i u očuvanju okoliša ... Viessmann informacijski list: Vitocrossal 200 ,2015. 8.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Virovitičko-podravske ... - AWS

Ured VPŽ Virovitica. Trg Ljudevita Patačida 1. 9 Ljekarna Virovitica. Ljudevita Gaja 6. 10. Bolnica i DZ VPŽ - Ispostava Virovitica - kompleks. Ljudevita Gaja 21.

Godišnji plan energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske ... - CEI

U segmentu ušteda najznačajniji projekti su sufinanciranje energetske učinkovitosti za obiteljske kuće te projekti obnove objekata u vlasništvu Županije ...

Analiza energetske potrošnje grada Zadra - My Covenant

7200. 7400. 7600. 7800. 8000. 8200. 8400. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. [M ... Tablica 30 prikazuje da se u taksi prijevozu 95% koristi dizel gorivo i 5% plin. ... Nabava novih vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća u skladu s.

energetske tačke planete - Dr Semir Osmanagich E-books

IX Bosna i Hercegovina: orgonska energija (Visoko) i najveća kamena kugla. (Zavidovići) . ... Očigledno da je energija piramide dovela do uticaja na stimuliranje.

problematika energetske obnove i zaštita objekata ... - SDEWES

3 ožu 2017 ... Energetska obnova zgrada u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj ... Ukoliko je kuća koja se obnavlja zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zaštićene ... Ministarstva kulture putem financiranja javnih potreba u kulturi. ... kemijsku nekompatibilnost između starih i novih građevinskih materijala.

program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije ...

Koprivničko-križevačka županija nalazi se u kontinentalnom sjeverozapadnom dijelu Republike. Hrvatske i s ... Križevačka mljekara-Pogon Lemeš. 85,63.

Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja ...

Овај правилник се примењује и на расхладне уређаје за домаћинство с ... 10) „уређај за чување вина” је уређај за хлађење који нема друге одељке осим ... 17) ”расхладна витрина” је расхладни уређај у коме постоји један или ...

studija opravdanosti uvođenja energetske efikasnosti led rasvjete u ...

LED rasvjete u opštini Bijelo Polje najpovoljnija ispravna ponuda je ponuda ponuđača La Collina doo ... karakteristika sa neekonomičnim izvorima svjetlosti, osim novih LED sijalica, čija rekonstrukcija nije ... Obične svetiljke za javnu rasvjetu.

glavni projekt energetske obnove - Općina Borovo

22 srp 2018 ... rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o ... Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.

energetske karakteristike trave miscanthus x giganteus ovisno o ...

ograničenih količina, ali i visokih cijena fosilnih goriva, sve se više ljudi okreće ... kvalitetu biomase je također važna i vlaga kako se biomasa ne bi morala umjetno sušiti. Prije ... kompostiranom supstratu miskantusa dobro rastao bršljan.

akcijski plan energetske učinkovitosti dubrovačko- neretvanske ...

Obnova toplinske izolacije dijela objekta. Gruž Ljekarna Dubrovnik. 1,56. 0,42. 30.000. 21. Instalacija fotonaponskog sustava na zgradu Doma zdravlja Ploče.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske ... - KZŽ

Zabok. 20. DZ Zabok - Amb. Krapinske Toplice. Antuna Mihanovića 3. Krapinske ... naftni plin. Biomasa - peleti. Biomasa - drva za ogrijev. Ukupno. 2013. 98,94.

Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije ... - MENEA

Međimurska energetska agencija – MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta. „Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and ...

univerzitet u nišu proučavanje energetske efikasnosti solarnih ...

8 апр 2013 ... radiation, solar cells, solar power plants and softwares for ... 128. 3.2.2.1. Solarna elektrana od 2 kW na ANURS-u u Banjoj Luci .

Glavni projekt energetske obnove - Grad Rijeka

Cijena energenta (C). 0,50 kn/kWh. Ukupna cijena za grijanje (Uc). Uc=Pe·C. 38304,39 kn. 2.A.5.6. ... Blažujka za oplatu. D.A1.065. - Grede jelove piljene za ...

odluku o donošenju programa energetske obnove ... - Propisi.hr

8 kol 2014 ... nici, mlinovi, …);. • poljoprivredne zgrade ... šće o energetskom pregledu zgrade SPAR HRVATSKA Osijek; Završno izvješće o energetskom ...

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE.pdf - Grad Valpovo

Električni bojleri za pripremu potrošne tople vode. Slika 24 ... generator topline je zidni kondenzacijski ureĊaj a za prijenos toplinske energije ... uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju će ponuĊaĉi unositi svoje cijene. ... okomitu ili vodoravnu montaţu, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitosol 100 –F nominalne snage 7,0 kW.

Studija za povećanje energetske učinkovitosti i ... - Grad Osijek

Termotehnički sustavi i bazenska tehnika. Zgrada Gradskog bazen za sport i rekreaciju „Gradski vrt“ u Osijeku (u nastavku Gradski bazeni Osijek) ima kotlovnicu ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti MŽ 2017. - MENEA

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. Čakovec upisan je kod Trgovačkog ... Tablica 2.3 Prognoza ukupnih energetskih potreba Međimurske županije za ... primjene novih, tehnološki naprednijih proizvoda kako se tijekom vremena.

projekt povećanja energetske učinkovitosti na obiteljskoj kući ...

POLITEHNIKA PULA. Visoka tehničko ... Marin Puljić. Pula, svibanj 2016. ... Vodene snage, plima i oseka te valovi nositelji su potencijalne energije koji će se u.

ekonomska ocjena projekta energetske učinkovitosti - Fakultet ...

U konačnici definiranjem svih vrijednosti i parametara u programu „Thorium A “ može se generirati energetski certifikat. Zbog važnosti podataka prikazane su ...

IZMJENE AKCIJSKOG PLANA energetske učinkovitosti Osječko ...

18 lis 2018 ... Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački (2.446 m2), OŠ Hinka Juhna, ... Druga srednja škola Beli Manastir (1.200 m2), OŠ Dora Pejačević, ...

Predlog operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti za ...

krečenje unutrašnjih zidova i farbanje unutrašnjih vrata. 07/2016 – 11/2016. EE 2.6. Unapređenje energetskih karakteristika Zdravstvene stanice. Petnjica.

automobilska guma element energetske učinkovitosti u prometu

Raspodjela opterećenja na profil gume mijenja se s obzirom na brzinu kretanja. Povećanjem ... Godina proizvodnje svakako je vrlo bitna oznaka na gumi. Radi se o ... Pravilan tlak u gumama preduvjet je za postizanje maksimalne energetske ...

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od ...

sufinanciranje građana za energetsku obnovu obiteljskih kuća. ... uspostaviti posebne kriterije kojima će se veći poticaji osigurati socijalno najugroženijim.

godišnji plan energetske učinkovitosti međimurske županije za ... - CEI

Tel: 385 (0)40 395 559 Fax: 385 (0)40 395 142 / E-mail: [email protected] ... Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, uključujući okvirni cilj.

odluku o donošenju izmjena programa energetske obnove ...

2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine. ... veći poticaji osigurati socijalno najugroženijim skupinama stanovnika. 2. ... ukoliko odabere radove za obje mjere, dakle toplinsku obnovu fasade i zamjenu prozora,.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora ...

poslije energetske obnove iznosi. 63.401,00 kW te će se smanjiti 13,56. tCO2/god. KK.04.1.1.01.0032. NISKOGRADNJA HREN. d.o.o.. Izgradnja fotonaponske.

utjecaj narodne republike kine na globalne energetske procese

25 velj 2018 ... Povijest kineske potrošnje primarne energije po različitim vrstama goriva ............. 17. Slika 5-2. Pregled strukture potrošnje primarne energije iz ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije

temperatura za Šibenik iznosi 21,7 °C, za Knin 19 °C te za područje Drniša 18,5 ... Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna potrošnja energije na području ...