ISPITNA PITANJA:

Primer Kob-Daglasovih preferencija o Optimalan izbor potrošača i potrošačeva tražnja: savršeni komplementi, savršeni supstituti, neutralna i neželjena dobra, ...

ISPITNA PITANJA: - Srodni dokumenti

Ispitna pitanja Pitanja iz praktičnog dela ispita Opšta Fiziologija: 1 ...

Astrandov test. 4. Harvard step test. 5. Kuperov test. 6. Određivanje anaerobnog kapaciteta. 7. Wingate test (WAnT). 8. Određivanje kiseoničnog duga. 9.

Ispitna pitanja

Građa i funkcija proteina. 6. ... Građa DNA. 31. Građa prokariotskog i eukariotksog gena. 32. Građa i vrste RNA. 33. Građa prokariotskog i eukariotskog ribosoma.

ISPITNA PITANJA:

Primer Kob-Daglasovih preferencija o Optimalan izbor potrošača i potrošačeva tražnja: savršeni komplementi, savršeni supstituti, neutralna i neželjena dobra, ...

ISPITNA PITANJA -STOMATOLOZI

Čaj od žalfije. 25. Čaj za ispiranje usta. 26. Vodeni rastvor joda za dezinfekciju kaviteta zuba. 27. Ulje od karanfilića u obliku paste. 2. PREMA INDIKACIJAMA.

Literatura i ispitna pitanja

Ž. Le Gof, Srednjоvekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd (IK Zorana ... Древне цивилизације Америке: Маје, Астеци и Инке (3.12.1). III. 36.

BIOHEMIJA-ispitna pitanja

55. Katabolizam aminokiselina. 56. Ciklus uree. 57. Respiratorni lanac (elektron - transportni lanac). 58. Oksidativna fosforilacija (hemiosmotska hipoteza). 59.

ISPITNA PITANJA REPRODUKCIJA.pdf

Parenje i ejakulacija. 25. ... Sezona parenja konja. 56. Sezona parenja i estrusni ciklus koza. 57. Servis period krave i faktori koji određuju njegovo trajanje. 58.

ISPITNA PITANJA IZ FARMAKOLOGIJE

22. Izravni kolinomimetici. 23. Neizravni kolinomimetici. 24. Antikolinergici. 25. Blokatori neuromuskularne veze. 26. Simpatomimetici. 27. Endogeni katekolamini.

Ispitna pitanja iz Osnova hemije

Elektrostatičke sile drže elektrone koji se kreću oko jezgra. Mase atoma su ... Londonove sile postoje uvek i izmeu svih molekula, bitne su za fizičke osobine ...

Ispitna pitanja - Socijalno pravo

ИСПИТНА ПИТАЊА – СОЦИЈАЛНО ПРАВО. Питања се припремају на основу књиге проф. др Бранка Лубарде, Увод у радно право са елементима ...

Istorija filozofije 1b: ispitna pitanja

Objasnite Aristotelov hilemorfizam i način na koji Aristotel dolazi do te teze u. Fizici I. 24. Objasnite Aristotelov pojam prirode. 25. Da li je, prema Aristotelu, ...

ISPITNA PITANJA IZ PČELARSTVA - vpps.edu.rs

PrehlaĎeno leglo. 60. Majska bolest. 61. Trovanje medljikom. 62. Hemijska trovanja. 63. Voskov moljac. 64. Mravi. 65. Miš. 66. Ptice. 67. Leptir mrtvačka glava.

Ispitna pitanja - Radno pravo

ИСПИТНА ПИТАЊА - РАДНО ПРАВО. Испитна питања се припремају на основу уџбеника проф. др Бранка Лубарде,. УВОД У РАДНО ПРАВО СА ...

Ispitna pitanja za usmeni ispit

42. Mokrenje, građa i živčane veze mokraćnog mjehura. 43. Reapsorpcija u proksimalnom kanaliću. 44. Reapsorpcija u distalnom kanaliću. 45. Završni distalni ...

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA HIRURGIJA

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA HIRURGIJA. 1. Definicija hirurgije, predmet i značaj. ... 22. Definitivni hirurški tretman opekotina. Prva pomoć kod opekotina.

ISPITNA PITANJA POSEBNO VOĆARSTVO I

Navesti karakteristike 3 sorte krušaka ranog vremena zrenja. 3. Leskovačka ... Navedite stone sorte šljiva. 5. Karakteristike sorti ... Karakteristike sorte šljive ČAČANSKA LEPOTICA, ... Karakteristike sorte šljive ČAČANSKA RODNA, VALJEVKA,.

Ispitna pitanja Stvarno pravo

Питања су формулисана према уџбенику „Стварно право“ др Обрена. Станковића и др Миодрага Орлића, 6. издање, Београд, 1993. и сва каснија.

ISPITNA PITANJA-INTERNA MEDICINA:

Miokarditisi, etiologija i klinička slika. 10. Perikarditis, etiologija i kliničke karakteristike. 11. Akutno plućno srce. 12. Hronično plućno srce i arterijska hipertenzija.

ispitna pitanja - Medicinski fakultet

ISPITNA PITANJA: OPŠTA ZDRAVSTVENA NEGA I (školska 2014./15. god.) 1. Pojam sestrinstva, definicije ... sestara: Sestrinske dijagnoze. HKMS, Zagreb, 2011.

ispitna pitanja za lovački ispit

160. Како се пружа прва помоћ код лица која су доживела топлотни удар? 161. Како се пружа прва помоћ ловачким псима који су повређени у току лова?

ISPITNA PITANJA IZ HIGIJENE : TEORETSKI DEO OPŠTA ...

Značaj stalnog higijenskog nadzora u visokoškolskim ustanovama. 17. Mentalna higijena u postizanju, održavanju i unapređenju dobrog zdravlja. 18. Mentalna ...

ISPITNA PITANJA IZ MEHANIZAMA ORGANSKIH REAKCIJA 1 ...

Elektrofilna supstitucija na drugim aromatičnim vrstama. 26. Nukleofilni ... Nukleofilna adicija na ugljenikovom atomu karbonilne grupe (Grinjarova reakcija).

ISPITNA PITANJA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE I OPŠTA ...

ISPITNA PITANJA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE. I OPŠTA FARMAKOLOGIJA. 1. Poreklo lekova. 2. Uvo enje novih lekova – predklinička ispitivanja. 3.

Ispitna pitanja iz predmeta Fiksna protetika

Livena krunica (specifičnosti preparacije, livenje , završna obrada, trajno fiksiranje za zube nosače). 22. Fasetirana krunica ( indikacije, kontraindikacije, ...

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA LOGIKA SA ETIKOM

Literatura: Logika za III razred gimnazije i pravno-birotehničke škole, Mihajlo Marković,. ZUB, 2014. god. 1. Pojam i podela logike. 2. Osnovni logicki principi ...

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA DENTALNA ANATOMIJA 1 ...

Atributi dentalnog luka klase stalnih molara. 40. Okluzalne krive i preklopi zuba u prirodnoj denticiji. 41. Ingestija (faza sečenja; prednje i bočno sečivo denticije).

ispitna pitanja za praktični deo ispita iz farmakologije sa ...

8. Dekongestiv nazalni. 9. Efedrin u obliku kapi. 10. Fizostigmin u obliku kapi za oči. 11. Homatropin u obliku kapi za oči. 12. Inhibitor acetilholinesteraze. 13.

1 ISPITNA PITANJA ZA KOLEGIJ SPREGNUTE KONSTRUKCIJE 1 ...

Općenito o prednosti spregnutih konstrukcija u odnosu na klasične čelične i armiranobetonske. Opisati uobičajenu koncepciju spregnute konstrukcije u.

VLAMAL d.o.o. Ispitna pitanja za B kategoriju 26.2.2008

26 velj 2008 ... Koji vozači smiju samostalno upravljati vozilom u prometu na cesti? ... Kako može djelovati i mala količina alkohola na vozača? ... Što za vas znači upaljeno zuto svjetlo na semaforu koje je trenutno upaljeno samostalno?

Ispitna pitanja iz predmeta “OSNOVE EKOLOGIJE ”

biomasu (odnosno preživljavanje). U kakvom su odnosu starost kod prve reprodukcije i duljina životnog vijeka? 73. Objasnite pojmove r-selekcija i K-selekcija.

SAVREMENI OBLICI TURIZMA - ISPITNA PITANJA

Posebni oblici turizma. 2. Specifičnosti turističke destinacije za razvoj selektivnih oblika turizma. 3. Sastanci i insentiv putovanja (M, I). 4. Kongresi i izložbe (C, E).

ASTRONOMSKE NAVIGACIJE ISPITNA PITANJA ZA STRUČNO ...

... astronomsko-nautičkog trougla iz dva koordinatna sistema. 88. Greške sekstanta i objasni postupak njihovog otklanjanja (Ki, Ke). 89. Objasni Mjesečeve faze.

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MEÐUNARODNI MARKETING

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MEÐUNARODNI MARKETING. 1. Globalna kretanja ... Međunarodni marketing - od lokalne do globalne perspektive. Beograd: ...

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA ŠUMARSKA ENTOMOLOGIJA I ...

Cerambyx cerdo L. (velika hrastova strižibuba):sistematsko mesto opis,bionomija, značaj, suzbijanje. 43. Hylotrupes bajulus L. (kućna strižibuba): sistematsko ...

ISPITNA PITANJA GNATOLOGIJA 1. Orofacijalni sistem ...

Obrazni luk (vrste, delovi, namena, značaj). 41. Centri rotacije kondila, definicija, iznalaženje, značaj u rekonstruktivnoj stomatologiji. 42. Prenošenje modela ...

1 ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA OSNOVI EKONOMIJE 2018 ...

Predmet proučavanja ekonomske nauke. 2. Nastanak i razvoj ekonomije. 3. Najznačajnije škole ekonomske misli. 4. Mikroekonomija i makroekonomija. 5.

Jasmina Salević Obradović ISPITNA PITANJA IZ KLINIČK

Hipertenzivna encefalopatija. 39. Intracerebralna hemoragija. 40. ... Wernicke-ova encefalopatija. 80. Korsakovljeva psihoza. 81. Dečja cerebralna paraliza. 82.

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA 2018/2019.

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA 2018/2019. PRVI DEO. 1. Plan i struktura ponude. 2. Analiza proizvodnih mogućnosti. 3. Proizvodna ...

ISPITNA PITANJA PRAVNA INFORMATIKA ... - Pravni fakultet

ISPITNA PITANJA. PRAVNA INFORMATIKA. VEŠTINA. 2017-2018. Kratki spisak. 1. POJAM I NASTANAK KIBERNETIKE str. 13-20. 2. PRAVNA KIBERNETIKA ...

ISPITNA PITANJA SOCIJALNA MEDICINA OSNOVNE AKADEMSKE ...

SOCIJALNA MEDICINA. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZDRAVSTVENE NEGE – I GODINA. II SEMESTAR. 1. SZO je definiciju zdravlja donela: a) 1946.

Ispitna Pitanja Iz Anatomije - Medicinska škola Bihać

KOSTI ZDJELICE (BOČNA, SJEDNA I PREPONSKA KOST). 10. OS SACRUM. 11. KOSTI DONJIH EKSTREMITETA (FEMUR, PATELA, TIBIA I FIBULA). 12.

Ispitna pitanja za predmet Poljoprivredna botanika za odseke ...

Biljna ćelija: definicija,oblik, veličina, gradja (šema). 2. ... Ćelijska membrana - definicija, građa i funkcija ... Metamorfoze lista (osnovne karakteristike i primeri).

Predmet: HIGIJENA SA SPORTSKOM MEDICINOM – ispitna pitanja ...

Predmet: HIGIJENA SA SPORTSKOM MEDICINOM – ispitna pitanja. 1. Sastav vazduha. 2. ... Postupci prve pomoći kod zmijskog ujeda. Napomena: 1. pitanja ...

Ispitna pitanja - Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1 / 2. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Mašinski fakultet Istočno Sarajevo. Mašinski materijali 1 - Ispitna pitanja. 1. Definicija i osnovne vrste inženjerskih ...

Ispitna pitanja iz predmeta Rimsko privatno pravo

Период домината. 10. Феудализација римског друштва. 11. Карактеристике архаичног цивилног права. 12. Закон XII таблица. 13. Закони (leges ...

Osnovi ekonomije Ispitna pitanja: 1. Šta je ekonomija 2. Princip 1 ...

Osnovi ekonomije. Ispitna pitanja: 1. Šta je ekonomija. 2. Princip 1: ljudi se suočavaju s izborom. 3. Princip 2: cijena nečega je ono čega se odreknete da biste to ...

Ispitna pitanja i seminarski radovi iz kolegija ... - Apeiron

B) Tržišnim rizicima smatraju se pozicijski rizik, valutni rizik i robni rizik. ... ekonomsku stagnaciju i inflaciju cijena, te potaknuti gospodarski stagnaciju i inflaciju cijena, ... Pri upravljanju obrtnim kapitalom vrlo važnu ulogu igra i djelatnost u.

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

KATABOLIZAM GLICEROLA I MASNIH KISELINA. • KETONSKA TELA ... KATABOLIZAM BEZAZOTNIH OSTATAKA AMINOKISELINA. • SINTEZA BIOGENIH ...

Ispitna pitanja iz OPŠTE SOCIOLOGIJE I DEO 1. Razvoj sociološkog ...

Sociološka imaginacija (R.Mils). 3. Sociološki metod. 4. Faze naučnog istraživanja. 5. Instrumenti i tehnike sociološkog istraživanja. 6. Sociološka teorija. 7.

Ispitna pitanja iz predmeta Tehnologija jakih ... - vpps.edu.rs

Proizvodnja rakije od dunja. 27. Proizvodnja rakija od šljiva. 28. Proizvodnja rakija od kajsija. 29. Proizvodnja rakija od bresaka. 30. Proizvodnja rakije od ...

Ispitna pitanja za predmet PREHRAMBENI ADITIVI (2017/18 g)

PREHRAMBENI ADITIVI I AROME I KVALITET HRANE. ⇨ ISPITIVANJE BEZBJEDNOSTI UPOTREBE ADITIVA I AROMA; ANALIZA RIZIKA UPOTREBE. ADITIVA ...

1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...

84. Koje su vrste temelja u zgradama prema obliku? 85. Kolika je dubina temeljenja u kontinentalnom dijelu Hrvatske? 86. Što je to i čemu služi nanosna skela?

Katedra za Agrobotaniku Ispitna pitanja za predmet Poljoprivredna ...

Sekundarne promene ćelijskog zida. ISPITNA PITANJA IZ HISTOLOGIJE. 1. Biljna tkiva- definicija i podela. 2. Tvorna tkiva. 3. Trajna tkiva – definicija i podela. 4.

Odgovori na ispitna pitanja iz priručnika predmeta PPSP

Propisi u cestovnom prometu. 1. a. 36. a. 2. a. 37. a,b. 3. a. 38. a. 4. a. 39. a. 5. a. 40. b,c. 6. a. 41. a. 7. a. 42. c. 8. a. 43. b. 9. a. 44. a,c. 10. a. 11. a. 12. a. 13. a.

Ispitna pitanja i seminarski radovi iz kolegija KRIZNI MENADŽMENT

Okolina kako ju definira Buble (2006) označava ukupnost činitelja koji utječu na poslovanje poduzeća, a koje menadžment mora respektirati prilikom donošenja ...

Opšta i oralna histologija i embriologija Ispitna pitanja, generacija ...

Opšta i oralna histologija i embriologija. Ispitna pitanja, generacija 2017/18. I grupa pitanja. 1. Opšte karakteristike epitelnih tkiva. 2. Apikalni, bazalni i lateralni ...

Organska hemija: ispitna pitanja 1. Razlike između organskih i ...

35. Uticaj supstitenata na SEAr. 36. Halogenalkani: nomenklatura. 37. Halogenalkani: fizičke osobine. 38. Reakcije halogenalkana: nukleofilne supstitucije. 39.

Ispitna pitanja Mikroekonomija 2015/2016 - Sveučilište u Dubrovniku

potrošača uz nepromijenjene cijene dobara. 20. Izvođenje krivulje potražnje za jednim dobrom iz krivulje PCC. 21. Engelova krivulja – izvođenje i objašnjenje.

ispitna pitanja za vanredne kandidate iz predmeta: ''zdrava ishrana i ...

Ishrana i dijetetika – definicija, uloga i značaj. 2. Fiziologija probave. 3. Hranjive materije – podjela. 4. Ugljikohidrati. 5. Glikemijski indeks. 6. Masti. 7.

ISPITNA PITANJA Tehničko crtanje 1. Standardi i njihova primena 2 ...

smanjenoj, ili ako su sitni, u uvecanoj razmeri. SRBS je propisao razmere i one su navedene u tabeli. Razmera za uvećanje. 50 : 1. 20 : 1. 10 : 1. 5 : 1. 2 : 1.