THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC ... - Pravni fakultet

The participants believe that the trilateral conference held in Zagreb, much like the ... Three or More is a Magic Number: Hub & Spoke Collusion as a Way ... utilisation of land and the conditions for the regulation, upgrade and protection of the ...

THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC ... - Pravni fakultet - Srodni dokumenti

THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC ... - Pravni fakultet

The participants believe that the trilateral conference held in Zagreb, much like the ... Three or More is a Magic Number: Hub & Spoke Collusion as a Way ... utilisation of land and the conditions for the regulation, upgrade and protection of the ...

The Little Lexicon of Croatian Legal History - Pravni fakultet

chronological list of entries is intended for those who wish to learn certain related ... Nezavisna Država. Hrvatska, abbr. NDH ... ravaged the Konavle. The French ...

Country report on the legal framework on PPP - Interreg CENTRAL ...

public sector (PSC - Public Sector Comparator). ... value of over 64 million Euro (Hospital in Varaždin, construction and reconstruction of secondary schools in.

Legal framework for establishing a single maritime transport space ...

Biserka Rukavina, Loris Rak, Silvana Buneta. In the text here following, we will review strategic documents in the domain of maritime transport that the European ...

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

2 International Conference LEGAL AND ECONOMIC ... - EFZG

Professor Boris Cota on behalf of the President of the Republic of Croatia. In her presentation Professor Horak pointed out that the transparency and disclosure ...

don't bet on it? economic and legal implications of legalized sports ...

28 Oct 1992 ... Even when done in mostly illegal forums, bettors in the United States were ... features betting advice columns and podcasts, including a weekly ...

The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players - European ...

enforcement; iii) Establish within FIFA a Clearing House and Transfer Compliance Unit ... €250m for L. Messi and €200m for several other Barcelona players (C.

IURIDICA PRIMA Institute for Legal – Economic Research and ...

13 May 2017 ... IURIDICA PRIMA. Institute for ... IURIDICA PRIMA. Institute ... Dubravka Akšamović, PhD, Associate Professor, Faculty of Law in Osijek,. Croatia ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

Contemporary Legal and Economic Issues Editors Ivana ... - CLEI

Contemporary Legal and. Economic Issues. Editors. Ivana Barković and Mira Lulić. Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. Faculty of Law Osijek, Croatia.

Contemporary Legal and Economic Issues II Editors Ivana ... - CLEI

23 May 2005 ... Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, ... 4 Graver, H.P., Supranationality and national legal autonomy in the EEA ...

STRANI PRAVNI ŽIVOT FOREIGN LEGAL LIFE

31 авг 2017 ... ljudska prava strazburški acquis, Novi informator d.o.o., Zagreb 2013, 1234. ... konkretnom slučaju radilo o krivičnom delu nezakonita trgovina opojnim ... Važno je razlučiti da je meritum Predmeta Coman samo prekogranično.

The Legal Framework to address "fake neuws": possible policy ...

request of the Committee on the Internal Market and Consumer. Protection. The legal framework to address “fake news”: possible policy actions at the. EU level ...

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

Legal framework - European Commission - European Union

124 Interview with Mrs. Silvija Trgovec and Mrs. Tanja Vlašić, The Office of the ... 128 Interview with Mrs. Dubravka Rogić-Hadžalić, the Croatian Bureau of Statistics, ... Please indicate your religious affiliation (answering is voluntary)'.

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

strani pravni život foreign legal life - Institut za uporedno pravo

8 R. Podolnjak, „Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj ... Robert Harli prihvatio je predlog, čime je započeta jedna od najvećih ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

legal principles in the discourse of croatian legal science - CEEOL

MARIN KERŠIĆ. LEGAL PRINCIPLES IN THE DISCOURSE OF CROATIAN. LEGAL SCIENCE: WHAT QUALIFIES A NORM. AS A PRINCIPLE? Marin KERŠIĆ*.

3.a/a - Pravni fakultet

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

PRAVNI FAKULTET

zasebnog rada. Počevši s predmetom Bier 1 u kojem se nadležnost određivala Konvencijom o ... primjenjuje na izvanugovorne obveze5 (dalje: Uredba Rim II).

Vol. V - Pravni fakultet

7 stu 2012 ... pogrešno se s krvnim srodstvom izjednačuje tazbinsko srodstvo (čl. 25. st. 1.-3. ZMPO). Naime, odnos tazbine više nije razlog zbog kojega nije.

Memorandum PFZ - Pravni fakultet

Nositelj nastavnog predmeta. Pravo društava – opći dio. Akademik Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin.

Pro Bono - Pravni fakultet

ma i u ostale gradove kako je i planirano našim Projektom. uspješnom, odvjetnicom Ines Bojic. Odvjetnica Bojic je uvijek dostupna za savjetovanja, mentoriranje ...

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

2017. - Pravni fakultet

godišnjak tribina 2017. Urednici: akademik ... Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba prav- ... Državna matura, prof. dr. sc. Vjekoslav ...

Curriculum - Pravni fakultet

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij prava djece ... U prvom semestru održava se nastava iz tri obvezna predmeta, s opterećenjem od po 6 ECTS ... Nenad Hlača, doc. dr. sc. ... Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006) Psihologija braka i ... Raboteg-Šarić Z., Pećnik N., Bračni status, financijske teškoće i.

Komision - Pravni fakultet

Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. ... Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem, jer on sklapa posao sa.

3.a/a - Pravni fakultet u Rijeci

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

Vol.28 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

sud novi ZKP, bit će to kraj borbe protiv korupcije“, „Jutarnji list“ od 10. svibnja 2012.). ... fesor na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli u Hrvatskoj, te Emir Hrnjic sa ...

Vol.3 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

i Opće bolnice Osijek, Odjel za neurologiju. PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKTI OCJENE SPOSOBNOSTI. ZA RASUĐIVANJE I POSTOJANJA MANA VOLJE KOD ...

pravni fakultet u zagrebu, 1

14 ruj 2018 ... Marin Keršić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu zatim nam je u svome rad izložio analizu pravnih načela kako su shvaćena u hrvatskom ...

Mjenica - Pravni fakultet

kaucije (kauciona mjenica), a izdaje se kao bjanko, akceptirana i rekta mjenica. •. I na kraju ... Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i.

pravni fakultet - HKMS

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: „Organizacija ...

godišnjak - Pravni fakultet

2 lis 2010 ... again with the training, arming, and equipping of the contras. ... Ujedinjeno Kraljevstvo).340 Prema izvještaju, u Armeniji, Gruziji, Islandu, Italiji, ...

Untitled - Pravni fakultet

17 lis 2009 ... 375 509 prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog; ... 4. da se prigovor protiv Obaveznog prekršajnog naloga u situaciji kada nadležni ... izazvana prometna nesreća ili prometna nesreća u kojoj ima i ozlijeđenih osoba, tj.

2017-4 - Pravni fakultet

Bosanac. - Beograd : [M. Bosanac], 2017. - 56 listova ; 30 cm [1] elektronski optiĉki ... Privredni rast i poreska politika : seminarski rad / Dragan Bosankić. ... Kosovo i Metohija : rat i uslovi mira / Jelena Guskova ; [prevod Suzana Stojković].

Predavanja - Pravni fakultet

somnabulizam. - depersonalizacija, transformacija i derealizacija. - fuge. - hipnoza. - tranzitivizam – dvostruka ličnost (histerija, sch). MORALNOST – sposobnost ...

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I. PSIHOLOGIJA. Prof. dr. sc. Dragan Babić. Doc.dr.sc. Marko Martinac, psihijatar. V.ass.mr.sc.dr. Marko Pavlović, psihijatar;.

12 Babic Rotar Rim I - Pravni fakultet

1. UVOD. Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i. Vijeća o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze (dalje: Uredba Rim I.) temeljni je izvor kolizijskih ...

vidi više - Pravni fakultet

13. SIGURNOST ELEKTRONIČKE. INFRASTRUKTURE. Prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš. 20.6.2020. 4.7.2020. 29.8.2020. 29.8.2020. 14. ZAPISANO U KOSTIMA.

program savjetovanja - Pravni fakultet

15 lip 2019 ... Eduard KUNŠTEK, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i potpredsjednik. SAS HGK. Dr. sc. Tin MATIĆ, član Predsjedništva ...

05 Primorac.indd - Pravni fakultet

obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu samo ako je član HUO-a (čl. 43.). ZOOP-om iz ... Pri izračunu se u obzir uzimaju premijski prihodi društva za ...

God. 3, br. 1/2019.pdf - Pravni fakultet Osijek

dručjem koje ona obuhvaća te ostvarivati (tržišne) slobode koje nam Unija svojim auto- ... Čuveljak, Jelena, Nasljeđivanje u Europskoj uniji, Informator, Zagreb, god. ... određene nekretnine, od kojih je jedna i njegova rodna kuća u Puli u kojoj je živio ... Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić Dijana; Korać Graovac, ...