Pravilnik o mazivim mastima ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/11)

b) koncentrirane proizvode (maslac, margarin i miješani namazi) koji sadrže 90 ... proizveden isključivo od maslaca koji ispunjava zahtjeve iz. Aneksa I. dijela A.

Pravilnik o mazivim mastima ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/11) - Srodni dokumenti

Pravilnik o mazivim mastima ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/11)

b) koncentrirane proizvode (maslac, margarin i miješani namazi) koji sadrže 90 ... proizveden isključivo od maslaca koji ispunjava zahtjeve iz. Aneksa I. dijela A.

"Službeni glasnik BiH", broj 25/09 - Federalno ministarstvo ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). •. KUKCI (Insecta). • sve vrste mrava i termita. •. STONOGE (Chilopoda). • porodica: Scolopendridae.

"Službeni glasnik BiH", broj

"(3) Prijevozniku kojem je dodijeljena CEMT dozvola, koja vrijedi na teritoriju Austrije i. Italije, smanjuje se broj bilateralnih dozvola za Austriju i Italiju, ...

"Javna ustanova Službeni glasnik RS", Banja Luka ... - izbori.ba

13 srp 2018 ... d.o.o Banja Luka i „Grafomark“ d.o.o Laktaši. (2) Ponuda grupe ponuđača iz stava (1) dispozitiva ove odluke zadovoljava sve uvjete utvrđene u.

"Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 61/2019 - Glasila

1 lis 2019 ... Članak 1. U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik. Varaždinske županije«, broj 8/13, ...

("Službeni list CG", broj 3/16), Ministarstvo zdravlja don

Kandidat kome je odobrena specijalizacija (u daljem tekstu: specijalizant) i zdravstvena ustanova zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze ...

"Službeni list RCG" broj 39/2004

Prostorija za izdavanje lijekova i medicinskih sredstava (oficina), prostorija za ... farmakopterapijski priručnik, aktuelni registar lijekova, registar biljnih lijekova, ...

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35 ...

1) lampiranje jaja, automatsku ili pod neprestanim nadzorom, koja omogućava proveru kvaliteta svakog pojedinačnog jajeta ili drugu odgovarajuću opremu;.

Zakon o žigu ("Sl. glasnik BiH", broj: 53/10)

(2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br.

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br ...

18) saobraćajni čunj je privremena saobraćajna signalizacija konusnog oblika kojom se vozači upozoravaju ... 4) znak I-35, ima kose crte crvene boje;. 5) znak ...

"Službeni list CG", broj 26/10 i 30/12

dvofrekventni hidrografski dubinomjer sa elektronskim i papirnim zapisom podataka;. - hidronavigacijski softver;. - GPS sa diferencijalnom korekcijom;.

("Službeni list CG", broj 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18) i čla

3) veterinarskih ljekova koji sadrže supstance: - "vučja stopa" (Aristolochia spp.) i preparati dobijeni od te supstance;. - hloramfenikol (Chloramphenicol);.

"Službeni list CG", broj 57/15

10 окт 2019 ... Mliječni proizvodi i proizvodi, zamjena za mlijeko. 250 mg/100 g ... konzum rat i proi vod samo pod ... 1,8 g/kg (kondenzirano). 6,3 g/kg (prah).

"Službeni list RCG", broj 12/95

5. mjere zaštite i obezbjeđenja objekata, uređaja i instalacija i zaštite životne ... Pravo na besplatno korišćenje posebno obilježenog parking mjesta za vozila lica ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 82/13 PRAVILNIK

(1) Zimska salama je proizvod od fino do srednje usitnjenog svinjskog mesa prve ... (1) Tirolska kobasica je proizvod od svinjskog i/ili goveđeg mesa, mesnog ...

''Službeni glasnik BiH'', broj:11/13 PRAVILNIK

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se bez uticaja na druga specifična pravila kontrole ... tekstu: HACCP), zajedno s provođenjem dobre higijenske prakse, kako bi ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 04/13 PRAVILNIK O HIGIJENI HRANE

29 lis 2012 ... kontrolnih tačaka (u daljnjem tekstu: HACCP), zajedno s primjenom dobre ... (2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade i ...

Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima ("Sl. glasnik BiH", broj ...

(2) Odredbe ovoga Zakona o sastojcima autorskog djela, pretpostavci autorstva, suautorima, autorima spojenih djela, sadr`aju autorskih imovinskih prava i ...

I"""':·:·:E~~~?~~:·:·:""'""I - Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"

9 srp 1992 ... ka Skupštine općine Karlovac - ST ARI GRAD »DU-. BOVAC• ... U vrijeme kada treba graditi ne rušiti. ... vih Banova je u radno vrijeme Klu·.

Na osnovu člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik ...

Prilog 2: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017. godinu po programima;. - Prilog 3: Pregled aproprijacija ekonomskih ...

"Huayño," "Saya," and "Chuntunqui": Bolivian Identity in the ... - jstor

way in which the now famous (or infamous) Lambada was appropriated to ... Caribbean and Brazilian dance music, Kaoma sounds like the house band at.

broj n! čitamo "en faktorijela" to je pozitivan cijeli broj nastao ...

n n n. = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ nula faktorijela po definiciji je jednako 1. ( ) ( ). 0! 1,1! ... . − binomni koeficijent čita se "en povrh (ili iznad) k" ,. , 0 n n N. k n k.. ∈.

manjinskih prava („Sluzbeni list Crne Gore", broj 13/08 i 64/11 ...

23 јан 2017 ... manjinskih prava („Sluzbeni list Crne Gore", broj 13/08 i 64/11), uprilogu ... Ljubav. NVO Punkt. Ne ispunjava uslove iz člana 14 stav 1 i 2 ...

Rtqitcoog"( vjg"Dqqm"qh"Cduvtcevu - Institut "Vinča"

12 Sep 2018 ... Miran Gaberšček, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia ... Sandra Veljkovic. 1. ,. Branislav ... [3] S. Hadži Jordanov, Bull. Chem.

Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama ("Sl. glasnik ...

Tučeno vrhnje je tekuće(1) vrhnje, rekonstituirano vrhnje i/ili rekombinirano vrhnje, u koje je ugrađen zrak ili inertni plin bez mogućnosti reverzije emulzije "mast ...

Pravilnik o planu mjera zaštite i zdravlja na radu* ("Službeni list ...

4 апр 2019 ... 2 i 3 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu∗ ("Službeni list CG", br. ... ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.

Porodični zakon("Službeni list Republike Crne Gore", br. 001/07 ...

053/16 od 11.08.2016), u ... Uz predlog za sporazumni razvod braka bračni supružnici su dužni da podnesu pisani ... Obrazac licence propisuje Ministarstvo.

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i ...

11 дец 2019 ... Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju("Službeni list Crne Gore", br ...

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni list Crne Gore", br. 030/17 od 09.05.2017),. 7. Zakon o uređenju tržišta ...

1,"Москва и Московская область" 2,"Санкт-Петербург" 3,"Центр

105493,"Беловар". 105494,"Славонски-Брод". 105495,"Вараждин" ... 110731,"Стивенс Поинт". 110732,"Стивенсвилл". 110733,"Стокбридж". 110734 ...

glasnik BiH" broj 39114), dlana III - Sadriaj ponude: Ponudadi - judzks

8 srp 2019 ... za podno5enje ponuda u iz kategorije 5 Aneksa II di. I - Predmet javne nabavke je: vka pravnih usluga za. Procij enj ena vrij ednost nabavke na.

"Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik ...

6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon). Glava I ... Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77). Član 90.

"Sluzbeni listu RCG" br. 55/00 i 28/06 i "

m2, upisane u list nepokretnosti broj 82 kao susvojina Vujovic Mila llije 1/4, ... dijela katastarske parcele 13/22/4 (drugi dio novi broj 13/22/4), suma 7. klase ...

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2008, 104 ...

kolektivnog ugovora, kao i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. Član 2. Ovaj kolektivni ugovor se neposredno primenjuje. Član 3. Posebnim ...

"Službeni list SFRJ", br

"Službeni list SFRJ", br. 7/71. Na osnovu člana 217. stav 1. tačka 1. Ustava Socijalističke Federativne Republike. Jugoslavije, izdajem. U K A Z.

"Službeni list SFRJ", br. 6/73

("Službeni list SFRJ", br. 6/73). Clan 1. Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u medunarodnom prometu vrši se na nacin predviden ovim zakonom ...

BROJ: 12/2018 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA" 0

31 sij 2019 ... Montraker kao isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti, dužan je donijeti opće uvjete isporuke za uslužne komunalne djelatnosti parkiranja ...

2. broj informativnog lista "Moji Srdoči" - Grad Rijeka

Glazbena radionica Kulturne udruge Plima u MO Srdoči. Web stranice Mjesnog odbora Srdoči. Moji Srdoči, informativni list za područje mjesnog odbora Srdoči.

prosinac 2017, broj 20. - Klinička bolnica "Sveti Duh"

Cilj je projekta Hrvatsko oftalmološko nazivlje uspostava i definiranje temeljnih pojmova iz ... manje vrijednim i da više ne pripada u društvo u kojem se kretao.

1 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska broj 57. (u daljem tekstu ...

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska broj 57. (u daljem tekstu: "Kupac"), koga zastupa direktor. Selim Babić,dipl.ing.gra . Broj rješenja: UF/I-889/01. Porezni ...

Zakon o građevinskim proizvodima ("Sl. novine FBiH", broj: 78/09)

Izvo|a~ i drugo lice koje je preuzelo gra|evinski proizvod radi gra|ewa du`ni su ... sprovodi ispitivawem tehni~kih svojstava proizvoda i utvr|ivawem ...

ozujak 2018, broj 21 - Klinička bolnica "Sveti Duh"

Zglob kuka (lat. articulatio coxae) anatomski je spoj dviju ... Zglob kuka omogućuje anterofleksiju, te povratak u okomiti ... koksofemoralni gipsani povoj (5).

Redni broj Korisnik Namjena Iznos potpore 1 " Ab Natura" njega ...

"Kartonaža Hudetz" proizvodno trgovačko uslužni obrt, vl. Marijan Hudetz izrada papirnate konfekcije. 30.000,00. 50. "Kibela", obrt za kozmetičke i frizerske ...

pravilnik o zaštiti na radu - Osnovna škola "Ljubo Babić"

23 svi 2019 ... Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 29. i 173 ... Sve osobe koje sudjeluju u Školi u poslovima zaštite na radu dužne su primjenjivati preventivne ... povjerenik radnika za zaštitu na radu. Članak 8.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica ("Sl.list CG" br ...

pticama iz gazdinstava na kojima je dijagnostikovana psitakoza, posljednjih dva mjeseca prije otpreme u Crnu Goru;“. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu ...

Pravilnik o kućnom redu - Caritasov dom "Sv. Ivan Krstitelj" - Ivanec

Na pranje se ne prima rublje i odjeća koja se kemijski čisti. Članak 20. ... Dnevni boravci i čajne kuhinje su zajedničke prostorije i korisnici su ih dužni koristiti.

pravilnik o uporabi žiga "zagrebački friški kravlji sir" - Zg Sirek

tekstu Pravilnik o proizvodnji) i Ugovora o pravu korištenja žiga „Zagrebački friški kravlji sir Zg Sirek“ (u daljnjem tekstu: Ugovor). Odobravanje uporabe žiga.

PRAVILNIK O REDU U LUCI MARINE "FRAPA" - marina Preko

Plovilo mora biti stručno, mornarski, privezano na način koji je uobičajen u lukama nautičkog turizma i po uputama djelatnika Marine Preko. Konopi za vez ...

pravilnik - Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan"

Ovim se Pravilnikom o nadinu i postupku zapo5ljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj Skoli ,,Fran Krsto Frankopan" Krk (u daljnjem tekstu: Stota).

Pravilnik o proizvodnji meda "Bagrem med zagorskih brega"

(7) Dezinfekcija košnica i okvira može se provoditi termičkim (plamenikom) ili kemijskim metodama (natrijeva lužina). Vrcanje, dorada i skladištenje meda.

Pravilnik izvajanja ukrepov "Družini prijazno podjetje"

koriščenja ukrepov družini prijazno podjetje. 7. člen. (1) Za izvajanje ukrepa iz 5. člena tega pravilnika je odgovorna oseba Maja Rozman in skrbi za informiranje ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Plokite"

Statuta Osnovne škole "Plokite" u Splitu, Školski odbor je na sjednici od 26. svibnja 2010. godine donio. PRAVILNIK. O KUĆNOM REDU. Članak 1. Pravilnikom ...

pravilnik o angažovanju uposlenika univerziteta "džemal bijedić"

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Stranica 2 od 3. Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

pravilnik o članarinama download - Atletski klub "Kvarner"

Atletska igraonica „Vježbajmo zajedno“. • Škola trčanja. • Rekreacija 3xtjedno 250,00kn. • Rekreacija 2xtjedno. • Godišnja članarina ( veterani,natjecatelji seniori ...

Pravilnik-o-radu - JU Osnovna škola "Fatima Gunić"

PRAVILNIK O RADU ... tehnološkom višku i dr.) donosi Vlada Kantona ... vrijeme u školi, na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata.

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

prvog zvona i dopuštenja dežurnog učitelja. U slučaju lošeg vremena ... predlagati osnivanje učeničkih udruga i ustrojavanje raznih oblika kulturno- umjetničkih ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan"

Ovim Pravilnikom se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika u Osnovnoj školi „Fran ... Škola je dužna organizirati poslove zaštite na radu u skladu s odredbama ... zaštite na radu i o izvršavanju obveza iz zaštite na radu u Školi preuzima ... ravnatelja), stručnjak za zaštitu na radu, povjerenik radnika za zaštite na radu.

Pravilnik o unutarnjem ustroju, načinu rada i ... - "Slava Raškaj" • Split

Statuta CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ" SPLIT (u daljnjem tekstu: Centar) Upravno ... osnovna škola i tečaj za njegu. 13. UKUPNO.

Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom - Osnovna škola "Hadžići"

O otvaranju i zatvaranju ulaza u školu stara se domar škole i radnice na održavanju čistoće. Član 8. Na glavni ulaz u školi ulaze učenici, nastavnici, stručni ...

Studeni, 2019. godine Broj: 187 PENJANJE NA ... - HPD "MIV"

1 stu 2019 ... 16.11. – GREBENGRAD – ogr. os.šk. Ljubeščica. Vodič: Jasna Šprem Gušić, 098/1637620. 30.11. – BELECGRAD – ogr. os.šk. V.Bukovec.