EFEKTI MEHANIZOVANE REZIDBE JABUKE

Kod jabuke starking postoji, a kod jabuka jonatan i zlatni delišes ne postoji uticaj različitih načina rezidbe na prinos. Ključne reči: jabuka, mehanizovana rezidba, ...

EFEKTI MEHANIZOVANE REZIDBE JABUKE - Srodni dokumenti

EFEKTI MEHANIZOVANE REZIDBE JABUKE

Kod jabuke starking postoji, a kod jabuka jonatan i zlatni delišes ne postoji uticaj različitih načina rezidbe na prinos. Ključne reči: jabuka, mehanizovana rezidba, ...

USLOVI MEHANIZOVANE BERBE MALINE I KUPINE

Sadržaj: Činjenica da ručna berba maline i kupine učestvuje i do 70 % ukupnih ... Sličan je i vertikalni uzgoj kupina sa nešto većom visinom stubova (slika 1b).

Neka osnovna pravila rezidbe masline - Sjeme

Rezidba masline - neka osnovna pravila. * Rezidbu provodimo zbog ... Maslina će godinama pod teretom grana i ploda spustiti grane ka zemlji, pa će ih trebati ...

Obavijest maslinarima! Nakon provedene rezidbe na maslinama je ...

WG , Cuprablau Z Ultra. Navedenim pripravcima je moguće dodati Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši (uzročnika ...

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM REZIDBE VOĆAKA Rezidba ...

Rezidba voćaka je veoma važna pomotehnička mjera od koje u mnogome zavisi uspješnost bavljenja voćarskom proizvodnjom. U većini slučajeva ovoj ...

Osnovni zadatak rezidbe je održavanje uravnoteženog ... - Agroklub

Terminologija koja se koristi u voćarstvu je REZIDBA ili OREZIVANJE. ... opadanja lišća, koštičave voćne vrste (šljiva, breskva, višnja, trešnja) svakako kasnije ...

uticaj intenziteta rezidbe na karakteristike šljivovica sorte ... - Cherry

utvrdili da se jačom rezidbom dobija visok udeo plodova šljiva (>75,00%) mase ... Potencijalni i stvarni prinosi rakije šljivovice (L rakije 28 vol%/100 kg kljuka),.

uticaj intenziteta rezidbe na karakteristike šljivovica sorte čačanska ...

Zahvaljujući visokoj rodnosti i kvalitetu ploda, sorta šljive Čačanska rodna je u toku poslednjih tridesetak godina (od 1975. godine, kada je priznata za sortu) ...

Najčešće greške prilikom rezidbe voćaka - Savjetodavna služba u ...

Rezidba voćaka je veoma važna pomotehnička mjera od koje u mnogome zavisi ... Prilikom sadnje se ne vodi računa da kalem (spojno mjesto podloge i sorte) ...

Zaštita maslina poslije rezidbe - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Bolest paunovo se manifestuje na listu masline na kojem se razvijaju okruglaste pjege koje liče na šare na paunovom perju uslijed čega je bolest i dobila.

EKONOMSKI EFEKTI GLAVNOG GRADA*

1 srp 2016 ... ti novi glavni gradovi postupno su imali sve veću i veću ulogu u životu države. ... Podijelimo, prema kriteriju razvijenosti, ekonomiju svijeta u.

Javna dobra i eksterni efekti

JAVNA DOBRA. Postoji suštinska veza između javnog dobra, s jedne strane, i strukture i funkcije države, s druge. Moralni poredak, kojem je država neophodna, ...

AKARICIDNI I SUBLETALNI EFEKTI BIOPESTICIDA NA ...

NeemAzal-a, koncentrovanog i standardizovanog ekstrakta dobijenog procesom ekstrakcije kojim se iz semena izdvaja aktivna materija ali ne i ulje (Kleeberg, ...

Jabuke

Vodič za organsku proizvodnju jabuke / Slobodan Milenković, ... Florina. Delbarestivale. Jonagold. Pinova. Fiesta. Elise. Elstar. Boskoop. Topaz. Santana ...

Marijana Ivanov EFEKTI INTERVALUTARNIH ODNOSA NA ...

tečaja kune – praktično kontinuirano ovisi o novom inozemnom zaduživanju, ali čija ... U razdoblju od kolovoza 2008. do veljače 2009. poljski zlot zabilježio je ...

EFEKTI RAZLIČITIH KARATE DISCIPLINA NA FIZIOLOŠKE ...

izradi ovog rada: mom treneru, Sensei Dušanu Dačiću (predsedniku karate unije Srbije, majstora karatea 8 DAN) na ... 7,5 ± 2,4. Iide et al., 2008. Crni pojas (13).

konkurentski i finansijski efekti me unarodnih ... - doiSerbia

25 мар 2013 ... Analiza okruženja i upravljanje rizikom prilikom poslovanja u tranzicionim ... Rast kamatnih stopa uslovio je da kupci nekretnina počnu da kasne sa ... 45 SWISSLION GROUP, DOO, NOVI SAD ... 395 Stewart III G. Bennett.

ekonomski efekti proizvodnje maline na ... - ResearchGate

Malina ima veliki privredni značaj o čemu govori činjenica da poslednjih decenija ... uslovi u ovom predelu pogodni za uzgoj sorti Polka i Polana. Malina je.

KAD BRATI JABUKE ?

Poprečno ili uzdušno prerezani plodovi jabuke tretiraju se s nekoliko kapi otopine jod-jod-kalija (tzv. jodna tinktura). Jodna tinktura łkrob oboji tamno. Moše se ...

4 veće jabuke

Od drveta jabuke izraĎuju se “čarobni štapići”. ▫ Jabučna kašica je idealno sredstvo za čišćenje ... Pečeni kolač posipamo mljevenim šećerom prije posluţivanja.

efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike ...

fizičke napore. Nastavom fizičkog vaspitanja mogu se u značajnoj meri stimulisati i razvi- jati morfološke karakteristike. Kvalitetno organizovana nastava fizičkog ...

Efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum L.) na vijabilnost i ...

Cilj ovog rada bio je da se utvrde efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum. L.) na vijabilnost i proliferaciju HeLa ćelija in vitro. U tu svrhu uraĊeno je ...

Efekti zagađenja na kvalitet akvatičnih ekosistema - cecra

razlagači intenzitet svetlosti, salinititet. Ⅰ Set tolerantnih granica. Ⅰ Životinje, biljke i mikroorganizmi - BIOTA. Ⅰ Biotičke interakcije. Ⅰ Set tolerantnih granica.

efekti primene herbicida i folijarnih đubriva na ... - Index of

Ključne reči: samooplodne linije kukuruza, herbicidi, folijarna đubriva. Naučna oblast: ... Dopunska prihrana podrazumeva takav način primene đubriva.

Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja (Efekti koji su to ... - PMF

Fotoelektrični efekt je objasnio (i zato 1921. godine dobio Nobelovu nagradu) Albert Einstein 1905. godine. Krenuo je od Planck-ove hipoteze o fotonima.

EFEKTI MALČA U UZGOJU ŠPAROGA ASPARAGUS OFFICINALIS L.

moguće je uspješno regulirati razvoj korova u nasadu šparoga. ... 100 g šparoga sadrži prosječno 94 g vode, 2 g ugljikoa ... Sadnja je bila na 15 cm dubine.

efekti četveromjesečnog kineziološkog programa na neke motoričke ...

U ovom diplomskom radu definirane su motoričke i funkcionalne sposobnosti, razvojne karakteristike djece mlaĎe školske dobi te vaţnost nogometa, odnosno ...

Efekti tronedeljnog tretmana erektilne disfunkcije ... - Index of

ултразвука пениса) показали су позитивну статистички значајну ... erektilnom disfunkcijom, gde su dobili 82% uspešnosti terapije i povećanje osnovnog ...

specijalni efekti na dekorativnom tekstilu od džinsa - Repozitorij ...

12 srp 2017 ... omogućila željeni stupanj obezbojavanja tkanine. ... OPLEMENJIVANJE DŽINS TKANINE . ... trgovačke korporacije kao što su IKEA ili JYSK.

konkurentski i finansijski efekti me unarodnih preuzimanja ... - Index of

Analiza okruženja i upravljanje rizikom prilikom poslovanja u tranzicionim privredama........67. 2. ... 74.00. 73'123.4. 23.46. Velika Britanija. 31.65. 76.24. 17'276.0. 28.21. Srbija. 8.64. 33.54 ... Tokyo Stock Exchange Group ... Rast kamatnih stopa uslovio je da kupci nekretnina počnu da kasne sa ... 395 Stewart III G. Bennett.

Efekti primene redukcione niskoproteinske ishrane kod pacijenata ...

kojima je primenom dijete odložena dijaliza kod dijabetesa complicate tip I. Cilj rada je praćenje ... i Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). [4]. Najnovija ... Na kraju je uradjen jelovnik koji na dnevnom nivou nije sadržavao više.

efekti zadovoljstva poslom na organizacionu privrženost zaposlenih ...

na intrinzično, ekstrinzično i/ili generalno zadovоlјstvo, dobijaju se ukupne prosečne ocene za svaku od te tri dimenzije zadovolјstva poslom. Rezultati ...

Efekti isključivanja dodataka vitamina i mikroelemenata iz hrane na ...

mineralnih materija najčešće koristi goljenica živine, zbog veličine, lakše obrade i analize. Antonijevićeva i saradnici (1985) su zaključili da nema značajne.

epizootiološki i ekonomski efekti sprovođenja kontinuirane ... - Index of

23 мај 2016 ... 43 zapata, 1991. godine u 9 opština i 30 zapata, 1992. u 12 opština i 20 zapata, 1993. ... Divlje svinje rađaju u proseku 4 do 7 prasadi Monaco et al. ... istraživanja, koja se sprovode već duže vremena, idu u pravcu toga da se ...

efekti pliometrijskog treninga na motoričke sposobnosti vrhunskih ...

1) Taping rukom (frekv),. IV Za procenu agilnosti: 1) Japan test (s.),. V Za procenu brzinske snage mišića opružača ruku i trupa: 1) Bacanje medicinke iz ležećeg ...

specijalni efekti na interijernom tekstilu od džinsa - Repozitorij ...

12 srp 2017 ... za obezbojavanje: vodikov peroksid, kalijev permanganat, natrijev ... u odnosu na ostala sredstva za obezbojavanje su: povoljna cijena,.

Efekti perceptivnog opterećenja na uspješnost u zadatku vidnog ...

zadatku vidnog pretraživanja kod učenika i učenica petih razreda ... djevojke. U aktualnoj studiji se eksperimenti razlikuju po vanjskom irelevantnom distraktoru.

DIZAJN I VIZUALNI EFEKTI KOJI INDUCIRAJU ILUZIJU KRETANJA

iluzije kretanja za tri skupine uzoraka od ukupno 10, ... Kljuţne rijeţi: percepcija, vizualni efekti, iluzija ... U nekim aspektima optičke iluzije mogu biti ideja koja.

Akustički efekti u arhitekturi drvnih civilizacija Maja i ... - Audiologs

U antičkom svijetu Asclepieion u gradu Epidaurus bio je najpoznatije lječilište, a pored njega je bio po ljepoti i simetriji čuveni teatar kojeg je prije 2400 godina ...

efekti brzine izvođenja i širine mete na ostvarenu ... - UviDok

pa dobra tehnika udarca predstavlja važan segmentfudbalske igre. ... su pikado bacanja, šutevirukom u rukometu i košarci ili nogom u fudbalu, pažnja ima ...

elektrodinamički efekti struje kratkog spoja u sistemima sabirnica

sile između provodnika koji se nalaze u sistemu sabirnica. - Montažni sistem, nosači sabirnica, potporni izolatora i oslonci su izloženi stoga velikim dinamičkim ...

Dragan Krivokapić Nikšić EFEKTI RAZLIČITIH ... - Sport Mont

Frekvencija srca, koja je mjerena uz pomoć pulsmetara koji su u stanju ... Prosječne vrijednosti vremena i frekvencije srca tokom plivanja deonice od 400 m.

tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja ... - Index of

Proizvodnja drvnih peleta počela je 70-ih godina prošlog veka, najpre u Kanadi i. SAD-u, a zatim 80-ih godina u Evropi, i to prvo u Švedskoj. Drvne pelete su ...

efekti procesa vježbanja usmjereni na razvoj snage kod djece ...

28 ruj 2018 ... Repetitivna snaga podrazumijeva izvođenje dugotrajnog ponavljajućeg ... snaga trupa te repetitivna i statička snaga ruku i ramenog pojasa.

štetni efekti elektromagnetnih polja ekstremno niskih frekfencija

magnetnog polja, često postoji veoma jako niskofrekventno elektromagnetno polje koje stvaraju energetska postrojenja, aparati na radnom mestu i domaćinstvu ...

katarzični efekti suvremene auto/biografske ... - FFOS-repozitorij

Simon, Sjećanje na Brighton Beach (1983), Robert Harling, Čelične Magnolije (1987) i. David Auburn Dokaz (2001). Nakon uvoda, razvili smo teorijski okvir koji ...

akutni efekti primjene maksimalnih mišićnih kontrakcija na ... - HRKS

AKUTNI EFEKTI PRIMJENE MAKSIMALNIH MIŠIĆNIH. KONTRAKCIJA NA IZVEDBU SKLEKA S ODRAZOM. 1. UVOD. Efekti bilo koje mišićne aktivnosti mogu ...

integralna proizvodnja jabuke - Psss.rs

obećavaju za gajenje u komercijalnoj proizvodnji su: Williams Pride, Modi, Topaz,. Enterprice, Rubinola i druge. Sorta Rubinola ima i dobar potencijal za duže ...

DOMAĆE, DOMORODNE, JABUKE PODRAVINE

Dakle, u R. Hrvatskoj prevladava plantažni uzgoj modernih, hibridnih, sorti jabuka koje se ... KARAKTERISTIKE STARIH, RODITELJSKIH SORTI JABUKA.

PRIPREMA I SADNJA JABUKE I KRUÄKE

Budući nasad uvelike ovisi o samoj kvaliteti sadnog materijala. Valja saditi jednogodiłnji sadni materijal visoke kvalitete tj. sadnice s dobro razvijenim.

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG - u ...

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA. NA OPG - u PRIMORAC U ... prezimi kao zimsko jaje, te u proljeće kad zatopli, iz jaja izlazi uš osnivačica i stvara.

Važnost kalcija (Ca) u gnojidbi jabuke

Glasnik zaštite bilja 4/2018. Gluhić, D. ... glasnik zaštite bilja62 godine ... Tablica 1. Orijentacijski program primjene kalcijevih gnojiva u gnojidbi putem tla/ili kroz.

Zaštita jabuke - Agro BASF

Pepelnica je druga po važnosti bolest jabuke. Ima predvidljiviji tijek od čađave ... Visokoučinkovita zaštita u vrijeme i nakon cvatnje ... štetnika uzročnika bolesti.

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG - Repozitorij ...

Jabuka (Malus domestia Borkh) je najrasprostranjenije voće još od davnina. Drvenasta je biljka koja pripada porodici Rosaceae. Jabuka se uzgaja u području s.

MOGUĆNOST PLANTAŽNOG UZGOJA JAPANSKE JABUKE (D ...

posjetio Japan, međutim tek 1870. uvezen je veći broj stabala, i od tada datira uzgoj ove kulture u SAD. Japanska jabuka je sada mnogo rasprostranjena u SAD, ...

Grickanje Velike jabuke - Travel Magazine

TeksT Branka Mitrović. 44. Gradovi ... Sve ćete da saznate, bez obzira na to da ... nih kutija, da više ... nih džez klubova, smeštenih u zgradama ... 59. ulice, gde mogu da bacim oko na (ne)dela ... klupu koja gleda na Istočnu reku i Kip slobode.

Morfologija govora Jabuke - Repozitorij UNIZD

25 ruj 2017 ... paradigmama imenica, pridjeva i glagola u proučavanome govoru. ... Određeni pridjevi srednjega roda također se dijele prema palatalnosti ...

PEPELNICA JABUKE, UZROČNIK Podosphaera leucotricha (Ell ...

23 lis 2007 ... PEPELNICA JABUKE, UZROČNIK Podosphaera leucotricha (Ell.& Ev.) Salm. I DJELOTVORNOST. ZAŠTITE NOVIJIM FUNGICIDIMA.

utjecaj metatopolina na mikropropagaciju i zakorjenjivanje jabuke ...

razmnožavanje, razmnožavanje reznicama i mikropropagacijom u in vitro uvjetima. (. Krpina i sur. 2004.) 2.4.1. GENERATIVNO RAZMNOŽAVANJE JABUKE.

Program zaštite jabuke - Agro BASF

Program zaštite jabuke. Page 2. Program zaštite jabuke. 2. Zaštita bilja ... ljaka od bolesti i to u razmaku od 8-14 dana, ... više bolesti istodobno. Specijalist za zaštitu jabuka tijekom skladištenja! zaštita ... se javlja više vrsta štetnika istovremeno.