Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

Teorija književnosti - Zavod za školstvo - Srodni dokumenti

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

Nastava maternjeg jezika i književnosti - Zavod za školstvo

Nadamo se da će vam tekstovi koji slijede pomoći u realizaciji ove nastave i ... neumjetničkih tekstova na časovima jezika, te da to nikako ne može biti samo ... Tekst koji odaberete treba da ima sve osobine te vrste teksta, da bude ... odustati od želje za učenjem; ako se znanje prilijepi za njega, to je sasvim u redu, ali.

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Terminologija: teorija književnosti - Srce

Terminologija: teorija književnosti. Uvodna napomena. U leksikon termina iz teorije i povijesti književnosti uvršteni su u prvom redu oni pojmovi koji su nastali u ...

1 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI I Doc. dr Olivera Žižović Tematske ...

Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna kritika. Nacionalna, uporedna, svetska i opšta književnost. 2. Funkcija književnosti.

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI II Doc. dr Olivera Žižović Tematske jedinice

Vrste komedije. Komedija intrige: romantična komedija, farsa, commedia dell arte, vodvilj, eruditna komedija. Intertekstualnost i citatnost. Intertekst; paratekst ...

engleski - Zavod za školstvo

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i društva, te na kompetencijama koje omogućavaju da ...

Biodiverzitet - Zavod za školstvo

TEMA: SLANE I SLATINSKE MOČVARE, SLANE I SLATINSKE UTRINE. Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacije. Učenik/ca treba da: - zna šta ...

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

Naziv predmetnog programa.........................................................................................................................................................................5. 2. Određenje predmetnog ...

Srbija - Zavod za školstvo

Godišnji plan i program rada Škole je osnovni akcioni, pedagoški dokument ... upitnika da se časovi dopunske i dodatne nastave redovno održavaju učenici su ... sa dodatnom iz crnogosko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

sociologija - Zavod za školstvo

B. Tadić, Socijologija politike, Unireks, Podgorica, 1996. - V. Stanovčić, Vlast i sloboda, Čigoja štampa, Beograd, 2003. - E. Moren, Duh vremena, Kultura, ...

Psihologija - Zavod za školstvo

Predmet PSIHOLOGIJA, obuhvata naučna saznanja iz opšte psihologije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije i psihologije rada. Namijenjen je ...

elektrotehnika - Zavod za školstvo

čitanje i primjena elektrotehničkih simbola i shema;. - pravilno korišćenje ... pripremi shemu električne instalacije jednosobnog stana;. - obezbijedi komplete ...

Spanski - Zavod za školstvo

Španski jezik je zvanični jezik u Španiji, u kojoj živi 40 miliona stanovnika, u 19 ... Osnove za obnovu nastavnih planova i programa osnovne škole, Ministarstvo ...

matematika - Zavod za školstvo

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole ... da se izborom primjera iz učenikova/učeničina okruženja matematika ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... U drugome razredu je množenje i dijeljenje obrađeno na skupu brojeva do 100.

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

Danilovgrad - Zavod za školstvo

zapisnika nema dokaza da je prethodno razmotren od strane Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja. ... sastanaka, unošenje ocjena koje nije u skladu sa Pravilnikom o vrstama ocjena i ... Lijep ekološki primjer dali su učenici prvog ... Rezultati ankete pokazuju da se redovno održavaju roditeljski sastanci i da su roditelji ...

Задачи - Zavod za školstvo

17 фев 2013 ... Provjerimo da li borce možemo podijeliti na dva odreda pod uslovima slučaja b), a da luka ... Kralj sada pita Anju: „Da li znaš boju svoje kape?

geografija - Zavod za školstvo

i II razred srednje stručne škole i GEOGRAFIJA za I ili II razred srednje stručne škole. ... Program je planiran za 28 sedmica, dok je 7 sedmica namijenjeno planiranju programa od strane škole, odnosno ... izvora rade prezentacije, ukazuju.

Fizika - Zavod za školstvo

I i II razred srednje stručne škole. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... Čaluković N., Miranović P., Fizika – zbirka zadataka za 2. razred gimnazije, Zavod ...

Italijanski - Zavod za školstvo

Kao prvi strani jezik, italijanski se u osnovnoj školi može učiti od četvrtog razreda (drugi ciklus) ili fakultativno od prvog razreda (prvi ciklus). ... futur I, imperativ.

Šta je znanje - Zavod za školstvo

Metakognitivno znanje. Naredni i najviši nivo znanja Ganje (1985) naziva kognitivnim strategijama. Osnovna i najvažnija odlika ovog tipa znanja je personalni, ...

Njemacki - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (prvi strani jezik). 2. ... Njemački jezik kao strani jezik u osnovnoj školi, značajan je kako u ... Perfekt (regel – und unregelmäßige Verben.

matematika os - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za IV, V, VI, VII, VIII i IX razred ... 4 časa nedjeljno). Oblast: GEOMETRIJA (orijentaciono – 50 časova).

Logika - Zavod za školstvo

LOGIKA. OIP - dopuna maturskog standarda za predmet Filozofija u III razredu gimnazije ... Predmetni program LOGIKA,OIP za III razred gimnazije, izradili su:.

priroda - Zavod za školstvo

Predmetni program PRIRODA. V i VI razred osnovne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: Pavle Goranović. Lektura: dr Adnan Čirgić i Jelena Šušanj.

Učimo zajedno - Zavod za školstvo

Naša škola. NAŠA ŠKOLA – Učimo zajedno: o ocjenjivanju, o nastavi maternjeg jezika, ... opisno ocjenjivanje u prva tri razreda osnovne škole, ... učenika/ce, eventualno u obliku bilješke, opisno ili u kodiranoj formi, kao na primjer bilješka ... Ova vrsta planiranja lako je primjenljiva u razrednoj nastavi i praktikuju je učitelji/ce.

poznavanje društva - Zavod za školstvo

DRUŠTVA za IV i V razred osnovne škole. ... 4. A) POLOŽAJ, PRIRODA I NAMJENA PREDMETNOG PROGRAMA. ... efektne prezentacije i izvještaja o.

BIOLOGIJA I i II razred sss - Zavod za školstvo

Biologija je fundamentalna nauka koja nastoji opisati i objasniti živi svijet koji nas ... Od molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije – Helena ...

osnovna škola - Zavod za školstvo

godine donio predmetni program FRANCUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... Provjerljivi su i služe kao osnova za definisanje standarda znanja.

Njemački jezik - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (TREĆI STRANI JEZIK). 2. ODREĐENJE PREDMETNOG ... Pers. Pl.) - Konjunktiv II (als Wen-dung). - Partizip I (rezeptiv). - Partizip II.

KORICE 10 matura .cdr - Zavod za školstvo

Maturski i stručni ispiti propisani su zakonima o ... maturski standard. Obavezni predmeti. Maternji jezik i književnost. 4. 140. 4 ... 2 Engleski jezik (jezik struke).

građansko vaspitanje - Zavod za školstvo

Građansko vaspitanje se, u ovom određenju, po prvi put uvodi u osnovno obrazovanje i obavezan je predmet u VI i VII razredu osnovne škole. Njegovi sadržaji ...

likovna umjetnost - Zavod za školstvo

2. Katalog znanja – predmetni program. LIKOVNA UMJETNOST. I ili II razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević.

ENGLESKI JEZIK - Zavod za školstvo

ENGLESKI JEZIK za I, II i III razred osnovne škole (fakultativna nastava). Izdavač: Zavod za ... Engleski jezik. SADRŽAJ. 1. NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA .

Yanimljiva geografija - Zavod za školstvo

Pigmeji, Bušmani, Tuarezi; Aboridžini. Građansko vaspitanje. Nastavne jedinice: kulturne, vjerske, etničke, generacijske razlike i njihovo prožimanje; odnosi na ...

naša škola - Zavod za školstvo

podrazumijeva holistički pristup i interdisciplinarnost u razmišljanju, sposobnost ... značenje, navikava učenike/ce na promjenu radne klime, povećava njihovo.

Računarske i Veb prezentacije - Zavod za školstvo

6. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI. ... Predmetni program RAČUNARSKE I VEB-PREZENTACIJE za II ili III razred ...

engleski jezik os - Zavod za školstvo

Engleski jezik. 8. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA. Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i ...

MATEMATIKA KORICE.cdr - Zavod za školstvo

NAŠA ŠKOLA Matematika i nadareni/e učenici/e. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević. Pripremili: Miljan Vujošević, Milonja Ojdanić i ...

MUZICKA_UMJETNOST final - Zavod za školstvo

bez instrumentalne pratnje); Orfov instrumentarijum ... Orfov instrumentarij ne zahtijeva posebna predznanja i tehničko-izvođačke sposobnosti. Ako u razredu ...

Sociologija kulture - Zavod za školstvo

značenje simbola, ideologija, jezik, religija, funkcije ... elitne kulture. Kič; sociologija kiča; šund; trivijalna ... kultura, kič, šund, oblici društvenog suprostavljanja ...

NASTAVNI PROGRAM IZ - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. ... Specifični ciljevi – zadaci nastave matematike su: ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... znaju množenje i dijeljenje do 100, koriste zagrade i poredak računskih operacija;.

Istorija religije - Zavod za školstvo

Program ISTORIJA RELIGIJE daje pregled porijekla, razvoja i širenja vjerovanja/religija, s posebnim naglaskom na tri monoteističke religije – judaizam ...

izborni predmeti - Zavod za školstvo

predmetni programi za devetogodišnju osnovnu školu. 1 ... Izborni predmet izrada multimedijalnih slajd prezentacija nije vezan za razred. ... izradu prezentacija.

FIZIKA I ili II razred sss - Zavod za školstvo

Katalog znanja – predmetni program. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... tako da se kroz nastavu fizike upoznaje i usvaja jezik, kao i metode koje se ...

muzicka kultura os - Zavod za školstvo

Narodne pjesmeiz Srbije: Oj, Moravo; Banatsko kolo. - A.Korać: Zimska pjesma. - M. Šouc: Zakleo se bumbar. - Eklips: Kiša i grmljavina. - M. Tajčević: Balkanska.

Priroda i drustvo - Zavod za školstvo

... i III razred osnovne škole. Priroda i društvo za I, II i III razred osnovne škole ... prema prirodi. - upoznavanje sa značajem zdravlja i načinima njegova očuvanja.

geografija I ili II razred SSS - Zavod za školstvo

Ova pitanja podstiču radoznalost učenika/ca i zanimanje za Svijet u kome živimo, ali razvijaju i intelektualne sposobnosti, ... Amerika i njena uloga u svijetu, ... 6. Rakićević, T., Dukić, D.: Geografija za I razred gimnazije, Zavod za udžbenike i ...

geografija I i II razred sss - Zavod za školstvo

5. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA. Cilj učenja geografije je da učenici/e: ... I RAZRED. 1. UVOD U GEOGRAFIJU. 2. PLANETA ZEMLJA. 2.1 Oblik i veličina Zemlje. 2.2 Zemlja u kosmosu ... Oblik Zemlje; veličina Zemlje; elipsoid.

Oscilacije i talasi - Zavod za školstvo

a) Položaj, priroda i namjena predmetnog programa. Izborni predmet Oscilacije i talasi predviđen je Planom devetogodišnje osnovne škole u 8. razredu i ...

Komunikacijom do znanja - Zavod za školstvo

opisuje tri nivoa ili vrste znanja koje bi učenici/e trebalo da „ponesu“ iz škole. Kako sam ... Đorđević, J.: Savremena nastava, Naučna knjiga, Beograd, 1986. 11.

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

Evropska unija - Zavod za školstvo

EVROPSKA UNIJA, izborni predmet. VIII ili IX ... Evropska unija u osnovnoj školi i Evropske integracije u srednjoj školi. ... prezentacija sadržaja Pojmovnika i.

LLEL prirucnik - Zavod za školstvo

... u lokalnoj zajednici, o Izrada pomoćnih materijala za učenje i njihovo publikovanje na školskom Internet sajtu. ... panoa (plakata) i tim za izradu i distribuciju pozivnica (školskom osoblju ... Samostalna izrada budžeta (20'). Ciljevi učenja.

ljekovito bilje - Zavod za školstvo

Podgorica, 2008. Predmetni program LJEKOVITO BILJE, izborni predmet za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, izradila je komisija u sljedećem sastavu:.

Muzika - moj jezik - Zavod za školstvo

homofonija. Ritam (takt, metrika, muzički metar); melodija (osobine tona, vokalna melodija, instrumentalna melodija, artikulacija, ornamenti); harmonija (interval ...

osnovi sah fakultatuivno - Zavod za školstvo

u fazi otvaranja. Položaj teških figura u otvaranju. Rokadna postava. Greške u otvaranju. Stalno isticati da je otvaranje veoma važna faza šahovske partije i da ...

osnovi saha - Zavod za školstvo

Šah jedna od najstarijih ljudskih tvorevina. ... Šah je jedinstvena multidisciplinarana oblast stvaralaštva. ... razumiju neophodnost rokade u fazi otvaranja.