Terminologija: teorija književnosti - Srce

Terminologija: teorija književnosti. Uvodna napomena. U leksikon termina iz teorije i povijesti književnosti uvršteni su u prvom redu oni pojmovi koji su nastali u ...

Terminologija: teorija književnosti - Srce - Srodni dokumenti

Terminologija: teorija književnosti - Srce

Terminologija: teorija književnosti. Uvodna napomena. U leksikon termina iz teorije i povijesti književnosti uvršteni su u prvom redu oni pojmovi koji su nastali u ...

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

1 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI I Doc. dr Olivera Žižović Tematske ...

Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna kritika. Nacionalna, uporedna, svetska i opšta književnost. 2. Funkcija književnosti.

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI II Doc. dr Olivera Žižović Tematske jedinice

Vrste komedije. Komedija intrige: romantična komedija, farsa, commedia dell arte, vodvilj, eruditna komedija. Intertekstualnost i citatnost. Intertekst; paratekst ...

teorija konstruiranja - Srce

Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda • e-ucenje.fsb.hr • MŠ, SŠ • 2013. TEORIJA. KONSTRUIRANJA. Teorija konstruiranja. □ Nagrada za najbolji e-.

muzej varaždinske književnosti - Srce

je od njegove supruge Mirjane Krklec. (koja je tada živjela u ... 1919.; Srebrna cesta, Zagreb, 1921.; ... Gustav Krklec i uĀenici varaždinske gimnazije u Gradskoj.

PREDMETNE ODREDNICE U PODRUČJU KNJIžEVNOSTI U ... - Srce

književnosti, književne vrste/žanrovi i drugi teorijski pojmovi, posebne teme publika- ... Nije dopuštena geografska podjela, određuje hoće li tematska dodatna ...

Teorija kaosa i organizacija 1. Uvod - Srce

Teorija kaosa nakon teorije relativiteta i kvantne fizike treća je revolucija u prirodnim znanostima 20. stoljeća. Francuski matematičar Henri Poincare (1854.

jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti - Srce

Dubrovački je govor u renesansno doba još u znatnoj mjeri sadržavao ... Ključne riječi: Dubrovnik, renesansa, 16. stoljeće, arhaična štokavština, novošto- kavština ... Stare oblike s nastavkom -i susrećemo u L jd. imenica muškoga i srednjega.

josip kozarac u hrvatskoj dječjoj književnosti - Srce

pohodu, Slavonska šuma, u crtici Priegor i kao posebna cjelina. Priče djeda Nike. (Hranjec 2009: 353). Dakle, razmatramo obimom neveliko djelo koje ne ...

Alica u Zemlji Čudesa kao susretište književnosti i medicine i ... - Srce

9 sij 2015 ... fenomeni, medicinsko nazivlje, sindrom Alice u Zemlji Čudesa, Lewis ... inspiracija za pisanje i nadasve kao poticaj za karakterizaciju likova.

jedan primjer iz hrvatske nabožne književnosti molitvica iz ... - Srce

15 srp 2013 ... te je zajednička molitva u društvu bila više cijenjena. “Svi mogući ... navjestiteljska, ali ovdje je njihova uloga posrednička i zaštitnička.

usmena proza u hrvatskoj književnosti (na krajevima dvaju ... - Srce

Roman Seljačka buna, koji mnogi smatraju najboljim Senoinim povijesnim ... trgu navode u svojim djelima Mirko Bogović i August Senoa. Bogo- vićeva je drama ...

Odjeci čina ujedinjenja 1918. godine u dramskoj književnosti i ... - Srce

Činu ujedinjenja južnoslavenskih naroda 1918. godine u zajedničku državu svoj je prilog ... Pak se rastave, on se zagleda u njene zagonetne oči još jednom, turne u ... će strijelama gađati zlatnu jabuku, a tko pogodi, bit će pobjednik! Sve to ...

Jezik smrti i smrt jezika: holokaust u književnosti za djecu i ... - Srce

služe. Analize će se temeljiti na sljedećim tekstovima: John Boyne, Dječak u prugastoj pidžami (2009.), izvorno (eng.) The Boy in the Striped Pyjamas (2006.),.

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

filmska teorija luigija pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija

Prvi zvučni film u Italiju stiže 1930. godine pod imenom Pjesma o ljubavi, adaptacija istoimene novele Luigija Pirandella. Uspjehom tog filma sufinanciralo se ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .

opća teorija ravnoteže-eksternalije-teorija vlasničkog prava

Dr. OROSSI SANDOR: Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava,. EKONOMSKI VJESNIK, 1 (3) : 83—92 1990. 83. UDK 330.36.

712 TEORIJA INFORMACIJE TEORIJA PLASTIČNOSTI

prije rasterećenja (naprezanje cr?) To je nova granica tečenja koja je porasla zbog očvršćenja materijala deformiranjem. Efekt smanjenja granice tečenja pri ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

uređeni par elemenata iz S i T, kad ti skupovi nisu disjunktni, ne mora biti skup, jer elementi istog uređenog para mogu biti međusobno jednaki. Analogno se ...

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

Terminologija u gimnastici - ResearchGate

Kod pokreta sa glavom, trupom, rukama i nogama dijelovi tijela se podižu, spuštaju, grče, ugibaju ... Obzirom na osu kretanja glave i trupa možemo te pokrete podijeliti u slijedeće skupine: A. klonovi, ... u desno – stoj prednožno sa desnom,.

Srednjovjekovna genološka terminologija

će se takvi tekstovi javljati, te zaključuje da naziv srednjovjekovna književnost najpodobnije odgovara hrvatskoj književnosti do kraja 15. stoljeća jer se ...

Filozofska terminologija - Znanje.org

Majeutika- Ironija na putu samospoznaje nije dovoljna, potrebna je i majeutika kao druga pomoćna metod koja kao vještina pravilnog imenovanja pomaže ...

NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA iz područja polimera i ...

3 sij 2014 ... Ako se primarna jezgra sastoji od strane čestice, nukleacija se moŢe odvijati na raznim mjestima čestice, s različitim početnim lamelnim ...

TERMINOLOGIJA IN SODOBNA TERMINOGRAfIJA - Inštitut za ...

Zdenko VAZDAR, 1994: Razlikovni rječnik hrvatskoga i srpskoga ... okviru matematike, aerodinamika, hidrodinamika, mehanika, optika v okviru fizike.

TERMINOLOGIJA IN SODOBNA TERMINOGRAfIJA - ZRC SAZU

angleških povzetkov Matija Pavlič in Blaž Trebar, prevod hrvaških ... thousands of books written in Catalan available online to anyone in the world. ... Međutim, taj se pridjev najčešće nalazi u sintagmama poput platinasta ploča/naklada/plavuša/kreditna ... emission spectroscopy – atomska emisijska sprektroskopija, VAD za ...

KAJKAVSKA KAZALIŠNA TERMINOLOGIJA Književnopovijesna ...

hrvatske kajkavske dramske književnosti do preporodnoga razdoblja postoji ... telja upozorio na neke nove ili manje poznate kajkavske riječi u svojoj drami,.

POMORSKA TERMINOLOGIJA I POMORSKE TRADICIJE

Na glavi je nosio bijel, slamnat šešir, a na nogu čizme do koljena. O vratu ... ljetne ribolovne sezone u prošlosti dočekivala je na Palagruži oko 70 falku- ša« F. G. ...

Terminologija in modeli razdelitve - Nakonju.si

Hipoterapija torej v prevodu pomeni »zdravljenje s konjem«. ... področij psihosocialne rehabilitacije, je izraz hipoterapija v večini držav ostal termin za področje ...

RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA ZADARSKOG

stranama nije lovila riba, niti da su na području zadarske komune samo ... mac (Pag), golub (Barbat), raža. (Unije ... golub morski golub (Vrgada, Kali, Silba, Mali.

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

Terminologija u CROTIS-u - International Cartographic Association ...

end of 2005, two former institutes (Institute for Cartography and Institute for ... Cartographers: L. S. Oreshina, L. Yu. Baeva. ... Frančula, N., Tutić, D. (2005): GEOTRANS – slobodni program za transformaciju između različitih ... Magaš, D. (2006): New Geography Studies at the University of Zadar / Novi studijski programi.

KRŠĆANSKA TERMINOLOGIJA JERONIMA ŠETKE KAO IZVOR ZA ...

20 ruj 2017 ... arkanđeo Gabrijel arkanđeo Mihael/Mihovil arkanđeo Rafael arkanđeo, arkanđeli ateist audijencija augustinci augustinski heremiti aureola.

Kemijska nomenklatura i terminologija u svjetlu nacionalizma

Iako Hrvatska, tada u okrilju Austrougarske Monarhije, nije mogla ostvariti svoj ... mina (Nakarbonat, Nahydroxyd, Borax, Calcijev phosp- hat, Kalium-arsenat ...

terminologija humanističkih znanosti u hrvatskoj leksikografiji 18 ...

i kulturni krug oko velikaških obitelji Frankopana i Zrinskih u 16. st., ozaljski krug u. 17. st. [što je dao leksikografa Ivana Belostenca], Pavao Ritter Vitezović na ...

Osnovna terminologija za potrebe arheologije broda

ključne riječi: brod, drvena brodogradnja, arheologija broda, terminologija, standardizacija ... kobilica osnovna greda na dnu broda na koju se pričvršćuju rebra i.

terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i ...

termina na engleskom jeziku je element naspram koga se vrši upoređivanje prevoda na srpski i mađarski jezik. Analiza je vršena u dve faze, u prvoj.

RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA OTOKA HVARA

dukata godišnje za čuvanje vina i soljenje srdela, koje love u velikim koli- činama u vrijednosti do 1.500 ... nje izvoze ovi na Hvar za potrebe soljenja ribe.10.

kompjuterska terminologija u arapskom jeziku - Index of

7 сеп 2011 ... je više akademija za arapski jezik, u gotovo svim arapskim ... jedan kompjuterski rečnik naslova Kompjuterski rečnik za početnike (Qāmūs al-.

LOV AčKA TERMINOLOGIJA Zlatka Turkalj Ni u jednoj struci kod ...

»rog« jedan trofej, onda su »rogovi« više trofeja. ... roga rogovi, npr. srneći ili jelenski rogovi ili kratko - trofej. ... par rogova na glavi jelena ili srnjaka, autor inž.

poljoprivredna terminologija na ruskom jeziku na primeru instituta za ...

подсолнечник – suncokret, u ukrajinskim iz- vorima se nalazi i reč подсолнух, рапс ... ukrasni suncokret; овощи – povrće чеснок. – beli luk, мангольд – blitva; ...

slovenska filmska terminologija v korpusu filmskih kritik

Filmske študije so veda, ki se hitro spreminja, saj so tesno povezane s kratkotrajno ... Ko je Kung fu frka slaba, izgleda dobro, toda ko je dobra, izgleda kot multi-kulti ... Norčije z Dickom in Jane so rimejk komedije, v kateri sta leta 1977 igrala.

Strokovna terminologija v tujem jeziku-anglescina ... - Zavod IRC

31 Jan 2008 ... Lesnina. Partizanska 1. 2000 Maribor. Mr Peter Kovač. Lip Bled ... Now read through the text 'Ford Delivers Electric Vehicles to Post Office' and fill the blank ... On Friday, April 20th, on the west steps of the State Capitol in.

vojna terminologija u osmanskom carstvu i ... - Filozofski fakultet

1 Abdülkadir Özcan, Organizacija vojske kod Osmanlija, Historija Osmanske države i ... deniz kurdu – Izraz koji se koristi za iskusne, sposobne mornare koji su na moru ... „To je bio proglas generala Filipovića, na srpskom i na turskom jeziku, ...

Podjela poreza, poreska terminologija, principi oporezivanja i ...

9 мар 2018 ... račun poreskog obveznika, vrši plaćanje poreza ... iz čega može da plati porez (prihod, dohodak i imovina) ... djelatnosti ili vrste djelatnosti;. 2.

jezik i terminologija unutar konzervatorsko-restauratorske struke(1)

29 Poput povijesni i umjetnički spomenik, kulturni spomenik itd. 30 Hrvatski enciklopedijski rječnik 10, Zagreb, 2004., str. 108. 31 Usp: monumentum u: Divković, ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

POJMOVNIK IZ KNJIZEVNOSTI.pdf

STIH – redak u pjesmi. 1. VEZANI STIH – stih koji je ... OPKORAČENJE – stilski postupak prenošenja riječi iz jednoga stiha u drugi. 7. PONAVLJANJE RIJEČI ...

DIJALEKTALNOJ KNJIŽEVNOSTI

manja); naricanje majke nad grobom nezakonita sinčića (Seh-duš-. -dan); roditelji koji slute da im je jedinac pao u ratu (Starci); po- vratak osakaćeno g u ...

DIOKLECIJAN U KNJIŽEVNOSTI

navodno, prije 1680. godina činio car Dioklecijan. Vratimo se natrag u prošlost, na umjetničko polje, ovaj put u glazbenu umjetnost, naći ćemo 1690. godine kod ...

Bog u novijoj hrvatskoj književnosti

ćaju i druga religiozna gledišta: skepticizam i agnosticizam, sum- nja i(li) ... Hrvatska je moderna stoga, ponirući u kompleksnu sloje- vitost religioznog fenomena ...

Kriza komparativne književnosti

književnosti moraju propasti jer povijest književnosti i književna znanost imaju isti predmet — književnost. Želja da se »komparativna književnost« ograniči na ...

Osnovi teorije književnosti

OSNOVE TEORIJE KNJIŽEVNOSTI. Doc. dr Olivera Žižović. Tematske jedinice: I DEO. -Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna ...

Priprema za čas – nastava književnosti

uočavaju, razumiju i razlikuju pojmove realistično/realno/realizam;. - uočavaju različite ... u navedenoj misli prepoznaju ulogu ogledala u književnosti realizma,.

Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

20 lis 2017 ... koristiti nego i onome čiji se učenici za čas pripremaju online. Konačno, 4. Riječ i smisao ... ding, odnosno čitanje pjesme od prvog do posljednjeg stiha, pri čemu se vodilo računa ... sebno uvijek aktuelna (zlo)upotreba njihovog djela u ideološke svrhe (u ... tverobridne iglice, muški cvjetovi su uspravne rese ...